of 59108 LinkedIn

Vooraf scheiden plastic afval relatief duur

Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR)  laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie.

De manier waarop we in Nederland plastic recyclen is relatief duur. Volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) levert nascheiding van plastic afval een groter voordeel op.

Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens beide economen laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie. ‘Een besparing van een ton CO2 middels kunststofrecycling uit huishoudelijk afval kostte in 2015 178 euro’, aldus de hoogleraren. Dat is fors hoger dan andere alternatieven om CO2 te besparen. ‘Met andere woorden als we hetzelfde geld aan windenergie of het afvangen van CO2 zouden besteden dan kunnen we veel meer CO2 besparen.’

Hogere milieuwinst
Die lage kosteneffectiviteit is volgens Gradus en Dijkgraaf voor een belangrijk deel een gevolg van een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de verpakkingsindustrie. Volgens die afspraak ontvangt een gemeente voor een ton gerecycled plastic bijna 700 euro. Dat bedrag is gebaseerd op de geschatte kosten die gemeenten maken voor het aan de voordeur ophalen van plastic afval. Op termijn goedkopere alternatieven zoals nascheiding van plastic worden daarbij niet meegenomen. ‘Dat is jammer, ook omdat de consument via een opslag op de boodschappen met plastic verpakkingsmateriaal gewoon deze hogere kosten betaalt, terwijl daar geen hogere milieuwinst tegenover staat’, aldus de hoogleraren.

Betere resultaten
Uit pilots zoals die met name in het noorden van Nederland worden gehouden, zou volgens hen zelfs blijken dat er ruim 8 kilo meer per huishouden gescheiden wordt bij nascheiding en er dus meer CO2-opbrengst voor een euro is. ‘Gemeenten die bronscheiding en gedifferentieerde afvalstoffenheffing combineren, komen daarbij in de buurt, maar die methode is duurder en in gemeenten met veel hoogbouw onmogelijk.’

Het is volgens Gradus en Dijkgraaf opvallend dat de Europese liberalen inmiddels amendementen op de richtlijn hebben ingediend, die zelfs iedere vorm van nascheiding willen verbieden. ‘Dat terwijl uit de praktijk blijkt dat nascheiding tot steeds betere resultaten leidt en er in diverse plaatsen, zoals Amsterdam, juist plannen voor een nascheidingsinstallatie ontstaan.’ In het belang van de burgers en het milieu zou de deur voor nascheiding, die in de huidige richtlijn op een kier staat, volgens hen veel verder open moeten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door slaapgraag (beleidsmedewerker milieu) op
Compliment voor de reacties van Erik, Adrie en Petra. Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
Door Flipper (Ik ben hier de baas !) op
Voor- en of nascheiding.? Ze hebben allebei hun voor- en tegens. Leg je die voor en tegens naast elkaar, en zorg je ervoor dat ze (met omrekenen of zoiets ?), op een of andere wijze eerlijk met elkaar te vergelijken zijn ? Dan zal het voor- of nadeel van de een ten opzichte van de ander klein zijn.

Het gaat 'onze ?', bestuurders daar echter allemaal niet om. 'Onze ?"', bestuurders voeren dit puur en alleen maar om één reden door (het door de burgers zelf laten scheiden, hé), en wel puur om, bewustwording te creëren. om de burgers weer eens financieel te plukken, om de burgers als zondebok voor problemen aan te kunnen wijzen. Puur om dat soort redenen- en vergis u niet: om werkelijk echt helemaal niets anders.

Tsja, en als, met medeneming van die feiten, ik dan een keuze moet maken, dan maar: Nascheiding. Alleen al om 'onze ?', bestuurders dwars te zitten !!!!!!!!!
Flipper
Door Erik (directeur) op
De beide hoogleraren halen (bewust of onbewust) twee zaken door elkaar; de vraag of energieterugwinning uit plastic een betere oplossing is dan hergebruik vanuit kosten baten oogpunt en de vraag of nascheiding beter is dan bronscheiding. Op de eerste vraag vergeten ze vervolgens dat er meer aspecten zijn dan alleen CO2.
Bij de tweede vraag vergeten ze te vermelden dat gemeenten die nascheiden een minder hoog scheidingspercentage halen én gemiddeld een hogere afvalstoffenheffing hebben, dan gemeenten waar afval aan de bron wordt gescheiden.
Vervolgens wordt ook de hoogbouw in de grote steden er nog bij gehaald. Wat dit laatste punt betreft is het belangrijk om wel te erkennen dat de grote steden met veel hoogbouw en veel verschillende culturen het bijzonder moeilijk hebben om het afval aan de bron te laten scheiden. Voor die categorie kan nascheiding een goede optie zijn waarmee ze toch een flink hoger afvalscheidingpercentage kunnen halen dan nu. Vanzelfsprekend krijgen ook 'nascheidende' gemeenten een vergoeding voor de afzet van het plastic afval voor zover dat voldoet aan de specificaties (o.a. schoonheidsgraad).
Door Adrie (Projectontwikkelaar Biobased) op
Wordt hier expres niet het hele verhaal verteld? Door wie laten deze twee heren zich souffleren? Het gaat niet alleen om CO2 namelijk. Plasticafval valt onder producentenverantwoordelijk die het uiteindelijke doel heeft het aandeel verpakkingsafval te reduceren. Zo worden grondstoffen bespaard (aardolie) en milieu-emissies gereduceerd. Dit door de producenten economisch verantwoordelijk te maken voor de afvalverwerking. Uiteindelijk moet dat leiden tot de ontwikkeling van duurzaam verpakkingsafval dat past binnen de Circulaire Economie. Dus wie de souffleurs zijn van deze heren laat zich gemakkelijk raden :-)
Door Petra (Beheerder Reiniging) op
Gradus, Dijkgraaf en een aantal reaguurders zijn kennelijk niet bekend met de Ladder van Lansink. Op zijn methode is onze hele afvalverwerking gebaseerd. Dat kan natuurlijk veranderen, maar toch niet met CO2 als hoofduitgangspunt. Lijkt mij.
Verpakkingen nagescheiden uit restafval geeft een verkooprendement van nog geen 30% tegen 90% uit voorscheiding. Nagescheiden verpakkingen kunnen worden gewassen, kost wel extra.
Het schiet m.i. pas op als we in Nederland nog maar 2 stromen huishoudelijk afval hanteren: een natte en een droge. De natte stroom vergisten en composteren en de droge stroom (papier, PMD, textiel, klein AEEA)nasorteren zonder verlies van kwaliteit want geen vervuiling door natte viezigheid.
Burgers ook blij: nog maar 2 containers thuis.

En.... Europa gaat eindelijk eens haast maken met de verplichting voor producenten om maximaal gebruik te maken van hernieuwde grondstoffen.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
De hele afvalproblematiek is een goudmijn geworden en de dienstverlening wordt steeds minder. Om de kosten te besparen had men verzonnen om het restafval nog maar een keer in de maand op te halen. Als het is ingevoerd, voorspel ik een grote vervuiling, want bij het om de 14 dagen legen van de bakken, lopen er heel veel over. Als het nascheiden effectiever en goedkoper is, ben ik daar een voorstander van. De huidige plasticzakken voor het afvalplastic, zijn niet ideaal. Ze zijn erg dun en scheuren snel, met als gevolg dat de straat met een beetje wind vol ligt.
Door Opmerker (orig) op
Plastiek afschaffen. Glas lijkt mij vriendelijker, herbruikzaam en hoeft niet verbrand te worden. Of zo.......
Door Ruth Rud (RUD medewerker) op
Het wordt tijd dat er weer een ministerie van Milieu komt in het nieuwe kabinet die dit soort discussies naar het land der fabelen stuurt.
Nederland heeft weer duurzaam milieubeleid nodig, waarbij milieu alleen niet de boventoon voert.
En dat uit de mond van een milieukundige....
Door Marquis de Canteclair op
Noem es één nuttige vorm van hergebruik. Door het onttrekken van plastic aan het huisvuil daalt het verbrandingsrendement met tientallen procenten: je haalt er immers de hoogste energiedrager uit. Gevolg: extra inzet van vele tonnen aardgas om de ongeplastificeerde rest te verbranden op de juiste temperatuur (1180 ’) ter voorkoming van vrije dioxines.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik ben een warm voorstander van nascheiding, zeker omdat ik al vaker vernomen had dat dit helemaal niet minder oplevert dan scheiding vooraf. En scheiding vooraf begint behoorlijk irritant te worden, zeker als je in een appartement woont. Een vuilnisbak voor grijs afval, een bak voor Glas, een bak voor groenafval een bak voor papier waar moet je dat in godsnaam allemaal laten? Het lijkt me helemaal een crime als gemeenten inwoners ook nog eens per gewicht laten betalen. Dan kun je wachten op illegale dumpingen.