of 59232 LinkedIn

PBL: Rommelige woonomgeving accepteren

Leegstand, braakliggende terreinen, meer onkruid; de shabby woonomgeving maakt deel uit van de nieuwe werkelijkheid van de ingestorte woningmarkt, constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Woningmarkt in Balans.

Burgers en gemeenten zullen moeten accepteren dat de leefomgeving er structureel minder aantrekkelijk uitziet. Leegstand, braakliggende terreinen, meer onkruid; de shabby woonomgeving maakt deel uit van de nieuwe werkelijkheid van de ingestorte woningmarkt, constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Woningmarkt in Balans.

Minder geld voor woonomgeving

Door het instorten van de bouwvraag, zien gemeentelijke grondexploitaties er na de bloeiende jaren weinig rooskleurig uit. Dat gebrek aan inkomsten vertaalt zich in de beschikbare budgetten voor de woonomgeving, stelt PBL-onderzoeker Frank van Dam. ‘Bovendien geven ook woningeigenaren minder geld uit aan onderhoud. Dat moeten we accepteren, ook dat er leegstand is.’

 

Straks weer huizen te veel

Tegelijkertijd waarschuwt het PBL voor grote bouwdrift, nu de markt zich lijkt te herstellen: dat geeft over twintig jaar een fors overaanbod. Op dit moment wordt er weinig verhuisd als gevolg van de economische crisis. Op korte termijn is een toename van de vraag naar woningen te verwachten, omdat het aantal huishoudens groeit. Op lange termijn komt er juist een bulk eengezinswoningen van babyboomers op de markt en neemt tegelijk het aantal jonge huishoudens af. Voor alle ontwikkelingen geldt dat de regionale verschillen groot zijn, zegt Van Dam. ‘Gemeenten moeten heel goed nadenken wat, waar en voor wie ze nog gaan bouwen.’

 

Toekomstvisie ontbreekt

Vooruit denken, een toekomstvisie, daar ontbreekt het aan in Nederland, klinkt de kritiek in een andere PBL-publicatie die gelijktijdig uitkomt met de Woningmarkt in Balans. “De toekomst is nú” is niet voor niets de titel van de Balans van de Leefomgeving 2014, die PBL-directeur Maarten Hajer woensdagavond overhandigde aan Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Er is onvoldoende aandacht voor de toekomst na 2020, zegt Hajer in een toelichting op de Balans.

 

Wennen aan windmolens

Niet alleen op het gebied van wonen is het tijd voor nieuwe maatregelen, ook op het gebied van duurzame energie is een transitie nodig. Hajer noemt windmolens als voorbeeld. Nederland moet duizend grote windmolens gaan plaatsen. Dat doet pijn, maar mensen zullen daaraan moeten wennen. De winst voor de samenleving zal uiteindelijk groot zijn.’ De overheid moet visionair en pro-actief zijn en ruimte bieden aan experimenten, is Hajers advies bij het rapport.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door stefan (specialist brandveiligheid) op
Wat een fatalistisch artikel! Braakliggende terreinen kunnen ook een kans zijn! Zaai het in met mooie bloemen en kruiden en mensen kunnen er van genieten i.p.v. zich er aan ergeren. Kost vrijwel niks en levert veel op! Maak er een simpele crossbaan voor kids (daagje grofstoffelijk grondverzet en klaar), geef mensen een tijdelijk moestuintje en ga zo maar door.
En windmolens? Wel eens over nagedacht wat 1 datacentrum aan energie verbruikt? Dat soort grootverbruikers kunnen beter aangepakt worden. Ik ben zeker niet tegen windmolens, maar daar moet je wel goed naar het landschap kijken.. delen van de Flevopolder zien er echt niet meer uit met al die molens. Plaats ze bv in industrieterreinen (die zien er toch al niet uit) of geclusterd in rijtjes ipv enorm uitgespreid zoals in Flevoland. Verder heeft m.i. zonne-energie veel meer potentie.
Het wordt hoog tijd dat we loskomen van het alleen maar denken aan euro's en we weer een integrale visie op een goed leven krijgen. Daarin zijn woon/leefplezier, goede zorg voor natuur & samenleving en schoonheid minstens zo belangrijk als levenloze euro's! Wat heb je aan al je euro's als het land tot een puinhoop is geworden?
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Hoezo moeten we dat accepteren?!?! Verwordt Nederland tot een grote achterstandswijk waar volk rondhangt en weggooit naar believen, waar men overheidswege de eigenaar niet meer zou mogen wijzen op gedrag of liever zelfs belasten voor het (op)ruimen ervan? Hebben we plotseling een andere cultuur gekregen!?!?! Ik ben trots op een opgeruimd en schoon Nederland (zeker wanneer ik weer eens het zuidelijke buitenland heb bezocht) en dat zou een van de kernwaarden moeten zijn, als ook energie- en milieubewust toekomstbeleid. Ook dit zou gewoon opgelegd moeten worden, beginnend bij de producenten en fabrikanten. Het is de enige manier waarop zaken goed te leiden zijn. Persoonlijk heb ik het "10 jaar-teruggegooid"-gevoel wanneer ik de steenkolencentrales zie, de matige vooruitgang in milieuvriendelijke oplossingen en dan schaam ik me toch een beetje als Nederlander, als wellicht naïef opportunist. Onze toekomst en die van onze kinderen is direct gekoppeld aan korte termijn-gewin van enkelen, van politiek netwerken en buitenlands-"we blijven vrienden"-beleid. We laten het tropisch regenwoud, wat aan de oorsprong maar ook aan de toekomst staat van ons lijfsbehoud, de zee leegroven, de natuur steeds meer inkrimpen, overijverige lustbeluste jagers everzwijnen afschieten en waarvoor!??! VOOR GEWIN! We vernielen en vernietigen, hebben nauwelijks oog voor wat rondom ons plaatsvindt. De volgende stap is de ruimte in, niet omdat we dat kunnen, maar omdat we straks wel moeten simpelweg omdat we overal waar we komen niet het besef van waarde voor leven hebben! Waarom niet overheidswege bouwen waarin groen gewoon als uitgangspunt geldt, waarom niet produceren waarin groen verplicht wordt, waarom niet de vleesproductie reduceren en meer "menselijk" maken; het is gezonder. Waarom de mensheid geen spiegel voorhouden. Er is genoeg geld in de wereld om iedereen voldoende voeding te geven, vrede en veiligheid te creëren, er is echter een markt voor menselijk/dierlijk leed gevoed door GEWIN. Wat zou het mooi zijn als een aantal mensen eens gewoon genoeg zou hebben... Als gezegd, wat naïef en opportuun...ik heb hele mooie dromen...
Door h.golsteyn op
toekomstvisie en innovatief vermogen voorkomen
"shabby woonomgeving"
Door Annemiek (IC,medewerker) op
Windmolens zijn nog wel iets heel anders dan verrommeling, verval en vervuiling. Aangezien de WOZ inkomsten gewoon even hoog zijn gebleven - bij dalende waardes worden de belastingbedragen per eenheid hoger en blijven de inkomsten dus gelijk - kan het geld worden ingezet waar het hoort, namelijk in de woonomgeving., Windmolens genereren extra inkomsten. Mensen zullen er geen hekel meer aan hebben als ze er - door bijvoorbeeld lagere tarieven voor energie voor de omgeving - ook zelf iets aan hebben. En verder: leuk artikel om te anticiperen op een nog verder terugtredende overheid. Die natuurlijk wel de centen meeneemt. Wat een geweldig land, dat Nederland.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Er is met windmolens in het landschap wel iets anders aan hand. Ambtenaren van EZ en VROM zijn hier schuldig aan.
Zij hebben in d elandelijke structuurvisie windenergie ontwerp regels gegegeven, en overige condities geschapen, waardoor er juist onnodig lelijke windparken ontstaan.
Terwijl er ook mooie windparken gebouwd kunnen worden.

Mooie windparken bestaan uit een enkele rij windmolens, niet 2 rijen bij elkaar of een grid of wanordelijke op een hoop geveegde windmolens.

En windparken worden extra mooi, als de omwonenden eigenaar zijn, maar dat mag van EZ al helemaal niet.

In de Wieringermeer in de kop van Noordholland waren ze deze verommelende ambtenaren voor, dar komt nu een sierlijke rij windmolens langs de rand van de polder. Maar in deze polder hebben ze ook ervaring met windmolens.
In Groningen, bij Veendam zie je hoe de ambtenaren van EZ en VROM juist verrommeling veroorzaken, met hun regels voor de bouw van 6000 MW aan windparken in 2020.
Oorspronkelijk war er een plan voor een windpark van een enkele rij windmolens langs de N33 ter hoogte van Veendam.
Maar de ambtenaren en de provincie Groningen, bedachten (kregen door lobby ingefluisterd), dat ze meer weerstand zouden tegenkomen, dus winst uit kolencentrales verlengen, als ze het beoogde gebied zouden voiproppen met windmolens. Geen sierlijke, overzichtelijke enkele rij windmolens. Maar de lege plekken in het gebied zo vol mogelijk willen bouwen met windmolens, De randen van de bebouwing, bepalen dan de vorm van het windpark, waardoor het er voor de kijker wanordelijk, rommelig uit ziet.

Elders in Groningen, buiten zicht afstand, zijn genoeg plekken voor andere sierlijke, mooi ontworpen windparken, maar de PvdA vond het verlengen van de winst van kolencentrales belangrijker, dan hoe het landschap er uit ziet. Zij hielden vast aan het volproppen van een paar gebieden met windmolens, ipv het vasthouden aan een mooi landschap met windmolens, in eigendom van trotse burgers.

Door Henk Daalder Pak de Wind op
@Ronald.
Windmolens geven geen geluidsoverlast, daar zijn de bouwregels veel te streng voor.
Die regels schrijven voor dat geluid, bij woningen, minder moet zijn dan LDEN47 dB Dat LDEN betekent dat sNachts het maximaal toelaatbare geluid 37 db is, dat is vergelijkbaar met een koelkast, een die heeft iedereen in de keuken, het zachte zoeven van windmolens is alleen buiten in de tuin te horen.
Als het geritsel van de wind in bomen en struiken of het verkeer dat niet overstemt.
Je noemt het geluid zoals koelkasten dat maken, "enorm" Is dat niet gewoon belachelijk?

Er leven 4 miljoen Nederlanders in meer verkeerslawaai dan windmolens ooit zullen maken.
Door Nobby (animal cop) op
Uit eigen ervaring in een binnenstad weet ik dat verrommeling heel snel andere processen in werking zet waar maar weinig mensen vrolijk van worden. In New York is daarom het broken window beleid ingevoerd in de jaren 80 (later bekend als zero tolerance). Je moet als overheid er voor zorgen dat burgers, bedrijven en instellingen, er vanaf het eerste moment van verslonzing bij de lurven gevat worden. Direct het raampje repareren dus en geen gemaar.
Ik denk juist dat veel gemeenten de afgelopen 15 jaar dit succesvolle NY-beleid hebben gekopieerd en het werkt! Daarom vindt ik het een hele matige boodschap wat dit Planburo nu verkondigd.
Door Henge op
geen nood, er is voor 200 jaar steenkool en met een miljoen uitkeringstrekkers maken we de mijnen snel rendabel!
Door Niels op
Bah! Enge reactie van Hans....

@Tinussie. Zo op het eerste gezciht wel ja, maar dat betekent dat de gemeente ook weer minder kan uitgeven, waardoor een negatieve spiraal omlaag optreedt. En dus nòg lagere OZB....:)