of 59232 LinkedIn

Limburgse woningmonitor: eerst slopen dan bouwen

Het aantal huizen in Limburg groeit te hard en past niet goed bij de vraag van de vergrijzende en krimpende bevolking. GS zien de oplossing in meer sloop en dan indien nodig pas vervangen.

Woningcorporaties in Limburg krijgen 75 miljoen korting op de verhuurdersheffing voor het slopen van 5000 verouderde gezinswoningen en de nieuwbouw van 1700 levens bestendige huizen. Dit om de 'kwantitatieve en kwalitatieve mismatch’ tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling te verminderen.

18.000 'harde bouwplannen’

Dat deelde gedeputeerde Erik Koppe (VVD) dinsdag mee in een reactie op het verschijnen van de jaarlijkse woningmonitor voor Limburg. Daaruit blijkt dat het aantal woningen in Limburg vorig jaar met 1160 huizen is gestegen. Dat is de laagste groei in meer dan 10 jaar. Desondanks blijft de woningvoorraad harder groeien dan gezien de verwachte krimp en vergrijzing van de bevolking wenselijk is. En met nog 18000 'harde bouwplannen dreigt bouwen voor de leegstand’, aldus Koppe, gedeputeerde voor volkshuisvesting.

 

500 jaar nodig voor vervanging

Tegelijkertijd moet er juist meer vervangende bouw plaatsvinden: de woningen verouderen en passen niet meer bij vraag naar meer seniorenwoningen. Momenteel worden er per jaar rond de 1000 huizen vervangen. 'We hebben 500 duizend woningen in Limburg, dus in dit tempo doen we er 500 jaar over om alles te vervangen’, rekent Koppe voor.  

 

Korting op verhuurdersheffing

Vooral in Zuid-Limburg lijkt de leegstand toe te nemen. Om het tij te keren hebben de daar actieve corporaties met de provincie afgesproken de komende tijd 5000 verouderde (gezins)woningen te slopen en daarvoor 1700 levensbestendige huizen terug te zetten. Dat kost volgens de gedeputeerde rond de 250 miljoen euro voor slopen en 350 miljoen voor nieuwbouw. Dankzij 'hard lobbyen in Den Haag’ krijgen de corporaties ter compensatie 75 miljoen euro korting op de nationaal ingevoerde verhuurdersheffing, zo liet Koppe weten. Met andere maatregelen als een stimuleringsfonds voor verduurzaming van bestaande woningen en voor particulieren die 'eerst slopen dan pas bouwen’ hoopt de provincie de onbalans tussen woningen en bevolking verder terug te dringen. Koppe voorspelt dat deze plannen zeker terug te zien zullen zijn in de volgende woningmonitoren.

 

goed nieuws voor bouwers en slopers

Ook daarnaast is hij optimistisch: 'Het goede nieuws is dat de bouwers en de slopers in Limburg de komende jaren genoeg opdrachten zullen hebben. Dat is natuurlijk goed voor de werkgelegenheid en de lokale economie’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S.Taal op
een aantal keren verkeerde ik in de Noord-Limburgse contreien en heb me verbaast hoeveel jonge gezinnen toen in Duitsland gingen wonen. Tot ik hoorde hoeveel minder daar de huizen kostten. Dan wordt het weer iets duidelijker waarom de periferie van Nederland ook ontvolkt. Indertijd een docu over de 'Bl;auwe stad' in Groningen gezien. Nogal mislukt en de provincie Groningen aardig wat geld heeft gekost maar weinig (te dure) huizen opleverde. Het grappige was dat de woordvoerder van het project moest bekennen zelf een huis in Duitsland te hebben gekocht...!!!
Door Janneke op
Alvorens te slopen moet men ook eens kijken naar de woonbehoefte ipv woonwensen. Ouderen willen in toegankelijke en veilige woning wonen (evt. met lift) en gezinnen in grote woning (foto). Woningen die in eigendom van eigenaar/bewoner zijn worden niet gesloopt maar opgeknapt/gerenoveerd.
Met vaak simpele ingrepen kan een woning nog heel lang mee. Slopen is goed voor werkgelegenheid, maar dat is renoveren ook.
Slopen is ook kapitaalvernietiging. En het is milieuonvriendelijk.

Dus eerst renoveren wat gerenoveerd kan worden. Wil niemand de woning huren (er is geen behoefte) dan is er nog een grote groep asielzoekers die een dak boven het hoofd nodig heeft.
Door Michiel F (pensionado) op
75milj. voor het slopen van 5000 gezinswoningen en de nieuwbouw van 1700 levens bestendige huizen?????? Wordt toch tijd dat ze een nieuw rekenmachientje krijgen in het Provinciehuis. Alleen voor het slopen ben je al een veelvoud kwijt.
Bovendien, laat die nieuwbouw nu eens helemaal aan de markt over en beperk je als overheid tot het voorkomen van verpaupering en stimuleer energiezuinig bouwen en -woningen. Van klimaat doelstellingen heeft de geachte gedeputeerde kennelijk nog niet gehoord want enige samenhang met dat beleid kom ik niet tegen in dit verhaal. VVD, laat Sinterklaas spelen maar aan anderen over.