of 59232 LinkedIn

Haarlem besteedt echt alles uit

Onlangs sloot de gemeente daarvoor een contract met het Auditbureau, dat alle prestatiecontracten bijhoudt. In Haarlem wordt sinds dit jaar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte volledig buiten het Haarlemse stadhuis afgehandeld.

In Haarlem wordt sinds dit jaar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte volledig buiten het Haarlemse stadhuis afgehandeld. Zelfs de controle of de marktpartijen al hun afspraken nakomen, is nu uitbesteed. Onlangs sloot de gemeente daarvoor een contract met het Auditbureau, dat alle prestatiecontracten bijhoudt.


Van 75 contracten naar 5

Gemeenten plaatsen steeds meer taken in de openbare ruimte buiten de deur, maar Haarlem is daarin koploper. Had de gemeente tot voor kort nog 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte, nu zijn het er nog vijf bij drie van de grootste aannemers van Nederland en vijf bij dochteronderneming Spaarnelanden. Zij kunnen – bij goede prestaties - in vier jaar tijd 140 miljoen euro omzet verdienen in Haarlem.


Geen gemeentelijke controle op uitgevoerde werk

De partijen handelen alles zelf af: onderhoud, beheer, klachten en controle op het eigen werk, zegt implementatieadviseur Floris Vosse, die medeverantwoordelijk was voor het tot stand komen van het beheer- en onderhoudscontracten. Wij doen als gemeente ook geen controle meer op het uitgevoerde werk. We vragen de partijen wel te rapporteren en toetsen periodiek of ze hun afspraken nakomen. Ook die taak, systeemgerichte contractbeheersing, besteden we nu uit.’

 

Systeemgerichte contractbeheersing nieuw voor gemeenten

Het Auditbureau – een combinatie van twee bureaus voor projectmanagement - gaat een deel van de toetsing doen en gaat medewerkers van de gemeente coachen bij de nieuwe werkwijze van toetsen in plaats van directief sturen. Systeemgerichte contractbeheersing wordt door Rijkswaterstaat en Prorail al toegepast, maar is nieuw voor gemeenten, zegt Vosse.

 

 

Wat doen die ambtenaren nog? Lees deze week in Binnenlands Bestuur #7 over de nieuwe werkwijze in Haarlem (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rex Rotary (Coordinator (en inwoner van Haarlem)) op
Een voorbeeld: Ik zit al sinds 24 december met een volle groenbak (laatste ronde was 12 december) terwijl de volgende groenronde op 11 januari plaats gaat vinden. Uitbesteed aan Spaarnelanden, zeuren bij de gemeente heeft dus geen zin.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Allereerst kun je de gemeenteraad dan ook zeker met een derde terug brengen, want wat hebben ze dan nog te controleren ? Als je het niet doet, gaan ze alleen maar luchtballonnen oplaten.
Vergeten wordt hier dat zo in een paar tijd alle vakmanschap en kennis uit de organisatie weg vloeien. Kijk inderdaad naar ProRail waar men voor kennis en vakmanschap geheel afhankelijk is geworden van de aannemers. Groot probleem is dat die wel veel technische kennis in huis hebben, maar nooit en te nimmer een integrale visie kunnen ontwikkelen. Bovendien heeft elke aannemer zijn eigen, gezonde commerciële belang. Uiteindelijk blijken de onderhoudskosten bij ProRail nu veel hoger te zijn dan vroeger bij NS. Voorheen knapte er bij NS zelden een bovenleiding of ging een wissel maar zelden kapot vanwege het zeer gedegen preventief onderhoud. Juist daarop heeft men bezuinigd waardoor treindiensten vaker uitvallen dan nodig is. Dat effect zie je bij alle geprivatiseerde nutsbedrijven.
Door jakov op
Pro-rail doet het ook. Ik hoop dat Haarlem het goede spoor volgt.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Nu snap ik waar de burgemeester van Haarlem de tijd vandaan haalt om ook nog eens Bloemendaal te besturen.
Hij ziet blijkbaar niet dat hij voldoende te doen heeft in zijn eigen stad en is de regie volledig kwijt.
Door Jan (beleid) op
Gevalletje "regie-kwijt-gemeente"? :-)
Door Paul (Beleidsadviseur Veiligheid elders en burger in Haa) op
En dan het resultaat voor de burger: in de de straat waar ik woon in Haarlem en een deel van een aangrenzende straat is de openbare verlichting al ruim anderhalve maand volledig uitgevallen. Het is pikdonker. Vele bewoners, waaronder ik, hebben en vele malen gebeld naar het gemeentelijk meldpunt openbare ruimte. Steevast is de reactie van de ambtenaar dat hij er een melding van maakt in het systeem en er verder niets aan kan doen. Helaas.
Door henk op
Wie is aansprakelijk als straks Haarlem een enorm tekort op de begroting heeft? Zittende bestuurders zijn dan zonder twijfel al vertrokken naar een lekker baantje elders
Door Gerrit op
De commissie Veerman heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de enorme kostenoverschrijdingen die zijn ontstaan bij de bouw van de noord zuidlijn in Amsterdam. Een aardige conclusie van dit rapport is dat de gemeente op vele terreinen niet de kennis in huis had om de regie te voeren. De geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen....
Door Henk (ambtenaar Buitenruimte) op
Het lijkt me voor de betrokken ambtenaren vreselijk als je op deze manier 'op afstand' van je werkzaamheden wordt gezet. Met de keuze voor deze zakelijke benadering wordt de relatie tussen gemeente en wijkbewoners er waarschijnlijk ook ook niet beter op.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het kan een optie zijn als de groensector niet efficiënt werkt. Om er op vooruit te gaan zal de gemeente echter minimaal de normaliter af te rekenen btw + 9% efficiëncykorting terug moeten verdienen. Belangrijk is dat de gemeente de vinger aan de pols houdt t.av de voorbereiding en uitvoering van projecten. Bovendien blijven er bij de gemeente (extra) risico's mbt toekomstige hogere afrekeningen (bijv. bij excessieve prijsverhogingen vanwege overspannen marktsituaties).

Afbeelding