of 59250 LinkedIn

Geld voor innovaties water, weg en duurzaamheid

Via het infrastructuurfonds wordt in 2016 in totaal 5,8 miljard euro uitgegeven aan spoorwegen, wegen en vaarwegen. Ruim 2,6 miljard euro hiervan is beschikbaar voor nieuwe investeringen

Naast investeringen in asfalt – in deze kabinetsperiode kreeg Nederland er al 440 kilometer wegen bij – steekt het kabinet komend jaar ook geld in innovatieve manieren om de bereikbaarheid te vergroten. Het gaat om technieken die het gedrag van reizigers en bedrijven kunnen beïnvloeden, zoals verkeersmanagement, informatievoorziening aan reizigers en slimme logistiek.

2,6 miljard euro voor nieuwe investeringen

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via het infrastructuurfonds wordt in 2016 in totaal 5,8 miljard euro uitgegeven aan spoorwegen, wegen en vaarwegen. Ruim 2,6 miljard euro hiervan is beschikbaar voor nieuwe investeringen, de rest is bestemd voor regulier beheer en onderhoud. Uit het Deltafonds wordt circa 1,2 miljard euro besteed aan maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoetwater.


Belangrijke besluiten bereikbaarheid

Voor de Blankenburgverbinding, de verlengde A15, de A13/16, de Ring Utrecht, het doorstroomstation Utrecht en de Beatrixsluis worden komend jaar belangrijke besluiten genomen. Minister Melanie Schultz van Haegen verwacht, nu het economisch weer beter gaat, meer mensen en goederen op weg, water en spoor. ‘Daarom investeren we in 2016 fors in onze infrastructuur. En door te experimenteren met zelfrijdend vervoer en slim verkeersmanagement maken we Nederland tot proeftuin van de wereld.’

 

Ambitie en tempo te laag

Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland, zou Nederland meer moeten investeren in infrastractuur. 'Infraplannen zijn er wel, maar de ambitie en het tempo liggen te laag. Concreet kan er versneld worden met 150 miljoen euro per jaar extra voor rijksinfra, plus 100 miljoen euro per jaar extra voor regionale en lokale infra. Dan kunnen noodzakelijke en uitgestelde projecten eerder uitgevoerd worden. Dat is hard nodig, anders zitten we straks op de blaren', 

 

Nieuwe normen waterveiligheid

Het kabinet biedt naar verwachting eind 2015 een voorstel voor wijziging van de Waterwet aan de Tweede Kamer aan, waarmee de nieuwe normen voor waterveiligheid worden vastgelegd. De waterschappen stellen eind 2015 de waterbeheerplannen voor de periode tot en met 2021 vast. Tegelijk wordt een nieuw toets- en ontwerpinstrumentarium ontwikkeld. Vervolgens kan in 2017 de volgende toetsronde starten op basis van de nieuwe normen. Afgelopen maand zijn bestuursovereenkomsten ondertekend over het realiseren en financieren van de maatregelen die voor 2016-2021 zijn voorzien.

 

Slimmer stadsvervoer

Voor een betere leefomgeving in de grote steden, werkt het ministerie in 2016 met de steden aan het terugdringen van de luchtvervuiling. Bijvoorbeeld door het stadsvervoer slimmer te organiseren en elektrisch vervoer te stimuleren. Verder is begin 2016 de ontwerp-Structuurvisie Ondergrond (STRONG) klaar. STRONG bepaalt mede op welke plekken activiteiten onder de grond, die van nationaal belang zijn, zoals mijnbouwactiviteiten en de drinkwatervoorziening, mogelijk zijn.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.