of 59232 LinkedIn

Enschede herijkt prestatieafspraken vier keer per jaar

Terwijl de Tweede Kamer debatteert over strenger toezicht op woningcorporaties, gooit Enschede het over een andere boeg. Niet meer controle op de sociale verhuurders, maar meer samenwerking met de corporaties. In plaats van een set afspraken voor een periode van vier jaar, zitten gemeente en corporaties elk kwartaal om tafel om de koers zonodig bij te stellen.

Terwijl de Tweede Kamer debatteert over strenger toezicht op woningcorporaties, gooit Enschede het over een andere boeg. Niet meer controle op de sociale verhuurders, maar meer samenwerking met de corporaties. In plaats van een set afspraken voor een periode van vier jaar, zitten gemeente en corporaties elk kwartaal om tafel om de koers zonodig bij te stellen.

Samenwerking, vertrouwen en gelijkwaardigheid 

Natuurlijk zal Enschede straks moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving om beter toezicht te houden op de woningcorporaties. De Tweede Kamer spreekt deze week over de novelle van minister Stef Blok (Wonen) waarin daartoe voorstellen staan en over de parlementaire enquête naar het falende toezicht op de corporatiesector. Maar, zegt Stef Ruiter, senior beleidsadviseur stedelijke ontwikkeling die de nieuwe werkwijze mede ontwierp: ‘Wij zullen dat doen vanuit de gedachte dat niet meer controle, maar meer samenwerking, vertrouwen en gelijkwaardigheid zorgt voor een betere uitvoering van het volkshuisvestingbeleid.’

 

Basis in Woonvisie

De drie Enschedese woningcorporaties en Enschede tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst over vijf thema’s, zo meldde de gemeente. De partijen zijn het op hoofdlijnen eens over hoeveel huizen de corporaties in de komende jaren gaan bouwen en waar dat bij voorkeur gebeurt. De andere thema’s betreffen de verkoop van huurwoningen, de betaalbaarheid van de woonlasten en duurzaamheid. De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie 2025 die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de komende tijd worden de samenwerkingsafspraken op onderdelen nog verder uitgewerkt.

 

Van vierjaarlijks naar vier keer per jaar

Tot zover lijkt de situatie in Enschede op die in andere gemeenten waar prestatieafspraken zijn gemaakt. Bijzonder is volgens De Ruiter vooral het proces waarin de afspraken tot stand komen en worden geactualiseerd. ‘Hiervoor hadden we een lijvig document met 99 afspraken voor een periode van vier jaar. Maar dat is in deze tijd eigenlijk niet meer werkbaar. Je wilt als gemeente flexibel in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Bovendien zijn zoveel afspraken op detailniveau bijna niet bij te houden en te monitoren.’

 

Bestuurlijk commitment

In de nieuwe overeenkomst staan circa twintig afspraken, vooral over het proces. Die worden later nog meer op inhoud uitgewerkt. De belangrijkste wijziging is volgens Ruiter dat de gemeente en corporaties vier keer per jaar bij elkaar komen om de afspraken indien nodig aan te passen. Dat is meer dan een papieren voornemen, zegt Ruiter. Het bestuurlijk commitment daartoe is bij alle partijen aanwezig en op beleidsniveau is de samenwerking tussen hem en zijn collega’s bij de corporaties ook uitstekend.

 

Betaalbaarheid en kwaliteit

Belangrijke punten waar de gemeente op wil kunnen sturen zijn betaalbaarheid – Enschede wil grip houden op de totale woonlasten voor inwoners – en kwaliteit. Ruiter: ‘Kwaliteit betekent in Enschede vooral dat ingezet wordt op maatregelen waardoor de energielasten omlaag gaan. Dat geldt voor nieuwbouw maar vooral in de bestaande huurvoorraad van de corporaties. Uiteindelijk is het aan corporaties om daarin keuzes te maken, daar kun je als gemeente maar ten dele op sturen. Daarom geloven wij in deze manier: ambtelijk en bestuurlijk goed in gesprek blijven.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen corporaties en gemeenten is niets nieuws. Dat geschiedt in andere gemeenten al jaren.
Waar het in de toekomst bij corporaties vooral omgaat is het in de hand houden van topsalarissen en contrôle op financiële - en ongewenste nevenactiviteiten.