of 59250 LinkedIn

Son en Breugel wil klagers evenementen uitkopen

De gemeente Son en Breugel heeft een onoverbrugbaar verschil van mening met twee bewoners van een pand in het centrum over de overlast van evenementen. De laatste stap is het uitkopen van de bewoners. Maar daar moet de raad nog over beslissen.

De Brabantse gemeente Son en Breugel wil een pand in het centrum van de gemeente opkopen vanwege een onoverbrugbaar verschil van mening met de bewoners over overlast van evenementen.

Jarenlang geschil

De bewoners van Torenstraat 5 voeren al jarenlang allerlei juridische procedures tegen de gemeente vanwege overlast van evenementen in het centrum. Ze ergeren zich vooral aan het geluid en geparkeerde auto’s in hun straat. De gemeente wil een juist een levendig centrum en de raad stelde daarvoor in het voorjaar een nieuw bestemmingsplan vast. Tegen dat besluit hebben de bewoners van het pand beroep aangetekend bij de Raad van State die hierover op 1 september een zitting hield.


Eindbod

De gemeente wil een uitspraak van de Raad van State niet afwachten en heeft na vele bemiddelingspogingen vorige week een eindgesprek gehad met de bewoners. Omdat de gemeente niet kon instemmen met door de bewoners ingebrachte verbeterpunten (minder evenementdagen, vroegere eindtijden, minder geluid, betere handhaving), is een eindbod gedaan om de bewoners uit te kopen.


Voorwaarden koop

De gemeente is bereid hun woning voor 550 duizend euro (kosten koper) te kopen als de bewoners de beroepsprocedure bij de Raad van State tijdig intrekken en geen nieuwe juridische procedures over het bestemmingsplan beginnen. Ook mogen zij niet binnen een straal van 150 meter van de buitengrens van een evenementenlocatie terugkeren. Verder krijgen de bewoners twee jaar om een vervangende woning te kopen. De gemeente gaat daarna over tot “stille verkoop” van het huis (geen bord in de tuin). De eerste 20 procent van het bedrag wordt uitgekeerd bij intrekking van het beroep, dan 70 procent als de vervangende woning is gekocht en de laatste 10 procent bij lege oplevering en de passage van de akte bij de notaris.


Raadsbesluit nodig

Het college kan niet eigenhandig besluiten de woning te kopen. Daarover moet de raad zich uitspreken. Het voorstel staat op 3 september op de agenda. Mocht de raad instemmen, dan krijgt het bestemmingsplan een onherroepelijke status en trekken de bewoners de procedure in. Komt het eindbod niet door de raad, dan doet de Raad van State wel uitspraak. Mocht dat positief zijn voor de gemeente, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Maar is het negatief, dan zijn geen of deels geen evenementen mogelijk binnen het evenemententerrein en moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen.


Stemverhoudingen onduidelijk

Vraag is of het voorstel geen precedent schept voor klagende inwoners: als ik maar lang genoeg klaag, koopt de gemeente mij wel uit. Maar wethouder Robert Visser (Dorpsbelang Son en Breugel) wil voorafgaand aan de raadsvergadering geen nader inhoudelijk commentaar geven op het raadsvoorstel. De gemeentewoordvoerder zegt dat de stemverhoudingen in de raad over het voorstel nog niet duidelijk zijn. Omroep Brabant meldt dat wethouder John Frenken (Dorpsvisie Son en Breugel) het niet eens met het voorstel.

 

Geen schoonheidsprijs

Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Vortman verdient de manier van handelen van het college geen schoonheidsprijs. Het presidium werd maandag gevraagd om het voorstel op de agenda te zetten. 'We werden hierdoor overvallen en hebben het verder niet inhoudelijk behandeld.' Vortman vraagt zich af hoeveel vertrouwen het college heeft in haar eigen bestemmingsplan. 'Het is al eens eerder misgegaan bij de Raad van State. Als raadsleden zijn we geen juristen en moeten we er maar op vertrouwen dat de Raad van State instemt met de afspraak en het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Ze kunnen ook zeggen dat het precedentwerking oproept en als ze de overeenkomst gammel vinden toch een uitspraak doen.'


Alleen verliezers

Toch staan Vortman en zijn VVD er dubbel in, want de overeenkomst lost wel degelijk een probleem op voor de gemeente, de bezwaarmakers, organisatoren van evenementen en bewoners die daar plezier aan beleven. 'Maar we weten dan niet of het bestemmingsplan juridisch in de haak is en wat de betekenis is voor andere bewoners. Ik zie op deze manier geen overwinnaars, maar alleen verliezers.' Extra typisch vindt Vortman dat het voorstel geheel in de openbaarheid is gebracht. 'Hoe zit dat met belangen en privacy van de bezwaarmakers? En beperk je met die voorwaarden niet de grondrechten van burgers? Je kunt je afvragen of dat correct is.'

Geen gelopen race
De veronderstelde positie van wethouder Frenken vindt Vortman illustratief voor de manier van handelen van het college. 'Een minderheidsstandpunt innemen mag, maar als je het ook op dit soort belangrijke dossiers niet eens bent, komt dat de kwaliteit van het bestuur niet ten goede.' Het is dus nog geen gelopen race. Vortman verwacht niet dat zijn eigen partij unaniem zal instemmen met het plan. Ook bij ander partijen verwacht hij nee-stemmen. 'Mocht de raad het voorstel afwijzen, dan is onnodig gesold met de privacy van de bezwaarmakers. Dat zou een kwalijke zaak zijn.' Ook andere fractievoorzitters is woensdagmiddag om een reactie gevraagd, maar geen van hen was bereikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur/jurist publieke domein) op
En wat5 gebeurt er nu als de eigenaren van Torenstraat 1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 9, 10, 11, enz., en alle omringende straten ook gaan procederen tegen geluids- en parkeeroverlast?? Gaat de gemeente dan de huizen in het hele 'centrum' van SON en Breugel opkopen?

#hetmoetnietgekkerworden