of 59232 LinkedIn

Enschede hekelt overhevelen miljoenen ‘van stad naar dorp’

Wethouder financiën Eelco Eerenberg (D66) van Enschede fulmineert fel tegen de voor zijn gemeenten zoveelste nadelig uitpakkende herverdeling van het gemeentefonds. Enschede gaat als gevolg van dit groot onderhoud in 2016 ruim 3 miljoen euro structureel op achteruit, het jaar erop zelfs 5 miljoen euro.

De herverdeling van het gemeentefonds, waarbij tientallen miljoenen euro’s verschuiven van grote naar kleine gemeenten, brengt Enschede tot woede en wanhoop.

Wethouder financiën Eelco Eerenberg (D66) fulmineert fel tegen de voor zijn gemeenten zoveelste nadelig uitpakkende herverdeling van het gemeentefonds. Enschede gaat als gevolg van dit groot onderhoud in 2016 ruim 3 miljoen euro structureel op achteruit, het jaar erop zelfs 5 miljoen euro. Die bedragen zal de gemeente extra moeten gaan bezuinigen.  ‘Net als veel andere grensgemeenten’, zegt hij. Want ook steden als Heerlen, Maastricht en Almelo zitten in hetzelfde schuitje.

Fout in modellen
‘Alle nieuwe verdeelmodellen pakken slecht voor ons uit’, verzucht Eerenberg. Hij spreekt van een stapeling van nadelige effecten. Zo komt de gemeente, met 1/5 van de beroepsbevolking werkloos op de bank, miljoenen te kort op het bijstandsbudget. Dat moet de gemeente uit de algemene middelen bijpassen. Volgens Eerenberg kloppen de verdeelmodellen niet. In die voor de bijstand – de zogeheten BUIG-gelden – zijn fouten ontdekt. Over de rechtzetting daarvan bakkeleit Enschede momenteel met verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook over de correctheid van het jeugdmodel heeft Eerenberg zijn twijfels. Voor zover mogelijk laat hij alle nieuwe verdeelmodellen narekenen. ‘Door die stapeling van negatief effect op negatief effect – korting op het budgetten voor bijstand, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening en de herverdeling van het gemeentefonds – loopt het totale nadeel op tot bij elkaar 60 euro per inwoner’, zo heeft de wethouder laten becijferen.

Sociaal kwetsbaar
Gelet op de negatieve uitkomsten van de verdeelmodellen, is het in zijn ogen van de gekke dat het rijk van Enschede tegelijkertijd verwacht een aanjagende functie voor de regio te vervullen op economisch gebied. Investeren is onder deze omstandigheden echter onmogelijk, aldus Eerenberg. ‘Wij missen zo de financiële armslag op aan onze sociaaleconomische opgave te werken. En dat, zo wijst recent onderzoek van het Coelo uit, geldt voor meer sociaal kwetsbare gemeenten. Die krijgen allemaal minder, omdat plat gezegd het geld van de stad naar het dorp gaat. Het verschuiven van gelden van grote naar kleine gemeenten is onbegrijpelijk in een tijd dat het rijk aangeeft dat steden de motor zijn van de economie.’

Stapelen van negatieve effecten
Omdat hij vindt dat het rijk meer oog zou moeten hebben voor ongewenste effecten van stapeling van herverdeeleffecten, start Eerenberg een lobby om Den Haag tot inkeer te bewegen. Hij poogt onder andere een front te vormen met de regio en de G32 – de belangenclub van de grote gemeenten. Een extra nadeel voor Enschede is echter dat de Tweede Kamer er niet meer aan te pas komt: het groot onderhoud van het gemeentefonds – en daarmee dus de herverdeling van de rijksmiddelen – is een zaak van de minister van Binnenlandse Zaken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Eigen middelen, het wordt zegt het al, tellen niet mee/behoren niet mee te tellen voor de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds. Niemand hoeft medelijden te hebben met grote gemeenten die in feite al jarenlang feitelijk een te hoge uitkering uit dit fonds hebben ontvangen.
Door Herman Nijskens op
Ik kan me nog de eerste bijeenkomst herinneren over de herverdeling van het gemeentefonds.
Een aantal gemeenten wilden die herverdeling uitstellen.
Mijn inbreng was simpel, als de verdeling niet eerlijk is dan moet je zo snel mogelijk herverdelen. Dus de gemeenten die nu minder krijgen hebben altijd te veel gehad.
Door jan peters op
Laten we ophouden met het eindeloos verfijnen van 'objectiviteit'. Deze wordt immers -ook hier- politiek beoordeeld (afgemeten aan de uitkomst onder de streep en niet aan de overwegingen daarboven). Het hoogste recht is vaak het grootste onrecht. De 20/80 regel is goed genoeg.
Door Frank (bestuursadviseur) op
De vergelijking tussen de steden gaat mank. Enschede en Almelo hebben hun eigen Essent/Nuon-gelden in de vorm van een structureel dividend van afvalverwerker Twence. Voor Enschede gaat het om meerdere en voor Almelo om een enkel miljoen. Per jaar wel te verstaan. Genoemde Limburgse steden missen dit soort structurele inkomsten gegeven hun verkoop van Attero. De eigen middelen van Enschede en Almelo moeten niet onderschat worden.

Afbeelding