of 59250 LinkedIn

Decentralisaties kosten weinig gemeenten de kop

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de enige gemeente die vanwege de decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in financiële problemen is gekomen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt geen gemeenten te kennen die vanwege de decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in financiële problemen zijn gekomen. Over eventuele tekorten bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil hij zich niet uitspreken.

Opgeven zelfstandigheid

Plasterk antwoordt dat op Kamervragen van SP-lid Ronald van Raak over de aankondiging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (5.500 inwoners) dat ze zichzelf in de verkoop moet zetten omdat ze de extra taken en daarmee samenhangende kosten niet aankan. De buurgemeenten – waaronder Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer – mogen een ‘bod’ doen. De gemeenteraad besloot onlangs unaniem dat het, met het oog op de toekomst, niet wenselijk is in de huidige vorm en omvang bestuurlijk zelfstandig te blijven. Dit omdat de bestuurlijke slagkracht en dienstverlening van de gemeente onder druk staan.

 

Sociaal domein

Op de vraag van Van Raak welke andere gemeneenten door de decentralisaties in financiële problemen zjin gekomen, antwoordt Plastkerk dat er bij hem 'geen gemeenten bekend [zijn] die als gevolg van de recente taakoverdracht naar gemeenten in financiële problemen zijn gekomen.' Volgens hem kunnen  sommige van de recent gedecentraliseerde taken in het sociaal domein door gemeenten zelf worden uitgevoerd. ‘Voor andere, meer specialistische taken, wordt van gemeenten verwacht dat zij samenwerken om de juiste schaal en slagkracht te organiseren. Gemeentebesturen hebben daarbij de vrijheid om te kiezen voor verschillende vormen van samenwerking en kunnen ook kiezen voor een herindeling als zij dat in het belang van hun inwoners noodzakelijk achten.’

 

Zaak gemeentebestuur

Volgens Plasterk is het primair aan het gemeentebestuur en niet aan de minister van Binnenlandse Zaken om te oordelen over de wenselijkheid van bestuurlijke zelfstandigheid. Op de vraag van Van Raak of de minister bereid is met Haarlemmerliede en Spaarnwoude in overleg te treden om een oplossing te vinden voor de financiële problemen, stelt Plasterk dat ook dat niet aan hem is. Het is aan de gemeenteraden om gegeven de beschikbare budgetten een sluitende begroting vast te stellen. ‘In het stelsel van de Nederlandse financiële verhoudingen is het vervolgens zo geregeld, dat als de gemeente daaraan naar het oordeel van de provincie niet voldoet, de gemeente onder preventief financieel toezicht komt te staan. Het is bij de beoordeling van de begrotingen 2016 dan ook aan de provincie en niet aan mij om daarover een oordeel uit te spreken,’ aldus Plasterk.

 

Fusiepartners

Hij gaat ervan uit dat de financiële positie van de gemeente wordt besproken met potentiële fusiepartners. ‘Het is aan de raad van de nieuw te vormen gemeente of gemeenten om tot een begroting te komen die structureel en reëel in evenwicht is’, zegt de minister. ‘Ten aanzien van Haarlemmerliede en Spaarnwoude acht ik het in deze fase van het herindelingsproces niet aan mij om een uitspraak te doen over eventuele financiële tekorten.’

 

Kwetsbaarheid hoofdoorzaak

De financiën van de gemeente zijn volgens een woordvoerder van de Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet de hoofdzoorzaak van de fusie. De gemeente beschikt namelijk over sluitende begrotingen en, zoals het ernaar uit ziet, zal ook de begroting 2016 én de meerjarenbegroting 2017- 2020 sluitend zijn. Het besluit niet zelfstandig verder te gaan, is vooral ingegeven door het kleine en kwetsbare ambtenarenapparaat alsook de mogelijk toekomstige beperkte bestuurskracht. 'Met alle ontwikkelingen die op deze gemeente afkomen, heeft de raad besloten dat het niet meer realistisch is om de goede dienstverlening in de toekomst te waarborgen door zelfstandig te blijven. Dát is de hoofdreden van het besluit', aldus de woordvoerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de Goot op
Plasterk mist het overzicht. Als microbioloog is hij gewend op de kleinste details te letten. Maar de hoofdlijnen en de samenhang ontgaan hem volledig. Zo kan hij dus de ene keer zeggen dat hij beleid ontwikkelt om gemeenten boven de 100.000 inwoners te vormen. En even later dat de gemeenten zelf bepalen of ze zelfstandig blijven. Los zand, die uitspraken van deze Minister.
Door Hannah op
Dhr.Plasterk heeft helemaal geen weet van hetgeen er in de praktijk gebeurt.
Hij praat gewoon even met de gemeente en dat is het.
Minister zijn is zo oppervlakkig en gezellig.
Door Sjaak Sperber (Wethouder) op
Zou iemand de heer Plasterk wat realiteitszin bij willen brengen?
Reactie van de heer Wiersma is wel erg kort door de bocht. en klopt gewoon niet. Al gelezen dat de jeugdzorg nu al in de problemen raakt?
Door SJ Bier (raadslid D66 Haarlemmerliede en Spaarnwoude) op
Helaas, de veronderstelling dat er een verband is is misplaatst.
Wie kennis neemt van de besluitvorming weet dat onze mooie gemeente, in een samenwerkingsverband, als een van de eerste gemeenten in NH de contracten m.b.t. de transities in het sociale domein rond had. Binnen het budget, en ook over het geheel met een sluitende begroting. Met felicitaties voor het team dat dit uitstekend begeleid heeft, ook door inzet van de eigen ambtelijke organisatie.
Het besluit tot een onderzoek naar onze bestuurlijke zelfstandigheid is ingezet al voor de transities, en het besluit om in eerste instantie de mogelijkheden voor fusie (herindeling) te onderzoeken stoelt vooral op het steeds moeilijker verwezenlijken van onze ambitie om een groene long te blijven tussen een paar grote gemeenten, m.n. Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. Niet afwachten maar initiatief nemen, daarin zijn we als kleine gemeente van 5500 zielen blijkbaar uniek.
Door Jan op
Wacht maar, er volgen er meer. En dat is precies de achterliggende bedoeling van deze regering. Grote gemeenten zullen er komen, kan het niet goedschiks dan maar kwaadschiks (=het over de schutting gooien van rijkstaken zonder adequate vergoeding).
Door H. Wiersma (gepens.) op
@D (adviseur). Gemeenten behoeven helemaal niets extra's te besparen!. Waarschijnlijk is er verkeerd geraamd. De door het Rijk opgelegde bezuiniging moet gewoon worden doorgegeven aan de cliënten. Enige creativiteit mag je van ambtenaren wel verwachten.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Kennelijk doen niet alleen Klijnsma aan creatief boekhouden.
Door Linda op
De decentralisatie is pas goed een half jaar geleden ingevoerd. Alle bemeenten hanteren nog een overgangsbeleid. De echte bezuinigingen gaan pas in 2016 beginnen.
Maar Minister Plasterk weet nu al dat er maar 1 gemeente onder door zal gaan. Heeft hij een glazen bol of zo ?
Door D. (adviseur) op
Misschien dan slecht één gemeente de kop; een veelvoud kost het de portemonnee! Door een lagere bijdrage mag onze gemeente 1,5 miljoen extra besparen dientengevolge. Dit naast een mega besparingsoperatie als gevolg van een lagere AU als gevolg van de rijksbezuinigingen!