of 59232 LinkedIn

BNG ziet halvering winst

De winstdaling ten opzichte van 2013 blijkt uit de deze week gepresenteerde jaarcijfers van de BNG over 2014. De afwaardering van leningen aan Britse semi-overheidsbedrijven is een van de voornaamste oorzaken.

BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van 126 miljoen euro. In 2013 was dat met 283 miljoen euro meer dan dubbel zo veel.

Winstdaling
De winstdaling ten opzichte van 2013 blijkt uit de deze week gepresenteerde jaarcijfers van de BNG over 2014. De afwaardering van leningen aan Britse semi-overheidsbedrijven is een van de voornaamste oorzaken. Op last van de Europese Centrale Bank (ECB) moest de bank die leningen op de lagere marktwaarde afwaarderen. Dat leverde uiteindelijk een verliespost op van 187 miljoen euro.

Nieuwe investeringen
De bank had vooral last van een grotere terughoudendheid bij klanten ten aanzien van nieuwe investeringen. Klanten leenden drie miljard euro minder dan in 2013. Die voorzichtigheid is te verklaren door de economische omstandigheden en de onzekerheid voor gemeenten over de bekostiging van de nieuwe taken op het terrein van jeugd, werk en zorg. Ook woningcorporaties trokken  minder langlopende kredieten aan als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Daarbij valt te denken aan de herziene woningwet - nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer – en de verhuurdersheffing.

Renteresultaat
Verder viel het renteresultaat over 2014 tegen: 444 tegenover 530 miljoen euro in 2013. De belangrijkste redenen achter de daling van het renteresultaat zijn de aanhoudende daling van de marktrente en de te nemen verliezen als gevolg van marktwaardeveranderingen. Die laatste vinden, als gezegd, hun oorsprong deels in conservatievere waarderingen naar aanleiding van de uitkomsten van de balanstest door de ECB.

2015: nog lager renteresultaat
Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting van de bank lager uitkomen dan over 2014. ‘De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie’, aldus een toelichting van de bank op de jaarcijfers. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2015.

Lagere dividenduitkering
Aandeelhouders – de Staat en de gemeenten – moeten dit jaar genoegen nemen met een lager dividendbedrag. Waar dat dividend vorig jaar nog 70 miljoen euro bedroeg, kunnen ze dit jaar onderling 32 miljoen euro verdelen – dat is 25 procent van de winst na belasting.

Jaarveslag
Op 24 april publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2014.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
En woningbouwcorporaties moeten inklinken qua woningbestand, de rente blijft voorlopig laag; de Staat , nota bene de grootste aandeelhouder, wil dat het bankieren bij haar zelf gebeurt ( schatkist) dus het dividendperspectief gaat de komende tijd niet meer verbeteren.
Waarom spreekt BNG dat niet gewoon uit?
Door dennis (community manager nederlandse gemeenten) op
Hè wat beroerd zeg

Afbeelding