of 59232 LinkedIn

Gemeentelijk Gegevensknooppunt 3D op 1 januari klaar

KING en VNG roepen gemeenten op een projectleider 'knooppuntdiensten' aan te wijzen. Die moet voorbereidingen treffen voor de uitwisseling van 3D-toewijzingen en -declaraties.

KING en VNG roepen gemeenten op een projectleider 'knooppuntdiensten' aan te wijzen. Die moet voorbereidingen treffen voor de gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens rond de decentralisaties.


Knooppunt noodzakelijk
De decentralisaties brengen nieuwe stromen toewijzingen, declaraties en indicatieberichten teweeg, op het gebied van WMO, Jeugdzorg en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de omvang van die stromen zijn inmiddels standaarden als iWMO en iJw ontwikkeld. Om het voor gemeenten makkelijker te maken te communiceren met de aanbieders van WMO en jeugdzorg heeft VNG ook opdracht gegeven voor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, waar alle gemeenten op kunnen aansluiten. Het knooppunt is ondergebracht bij het Inlichtingenbureau (van het ministerie van SZW), dat immers ervaring heeft met gemeentelijke gegevensuitwisseling. Het Inlichtingenbureau is op zijn beurt aangesloten op het bestaande VECOZO Schakelpunt, waarop de meeste aanbieders van Wmo en Jeugdzorg al zijn aangesloten.

Projectleider kiezen
Volgens VNG en KING staat nu vast dat per 1 januari de eerste berichten via het knooppunt kunnen worden uitgewisseld. 
De gemeentelijke aansluitingen moeten dus de komende twee maanden gestalte krijgen. Gemeenten moeten daartoe volgens KING een projectleider aanwijzen, hun werkprocessen rond de gegevensuitwisseling organiseren, afspraken maken met hun softwareleverancier(s), eHerkenningstoegang regelen en zorgen voor de technische aansluiting (via Gemnet). Vanaf 1 januari 2015 kunnen dan de eerste berichten worden uitgewisseld.

Later geautomatiseerd
Vooralsnog kunnen gemeenten dan alleen handmatig bestanden met toewijzingsberichten en declaraties voor WMO en jeugdzorg handmatig up- en downloaden. De geautomatiseerde uitwisseling via zogeheten webservices kan vanaf februari, maar dat zal niet voor alle gemeenten tegelijk kunnen, vanwege de daarbij benodigde begeleiding.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.