of 59232 LinkedIn

Dertig procent Utrechters niet digivaardig genoeg

Zo’n 30 procent van de Utrechters heeft moeite met het aanvragen van dienstverlening via internet, blijkt uit het onderzoek Utrechters digivaardig.

Ruim negentig procent van de inwoners van Utrecht maakt gebruik van internet. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze ook in staat zijn om online dienstverlening aan te vragen en afspraken te maken. Zo’n 30 procent van de Utrechters heeft daar moeite mee, blijkt uit het onderzoek Utrechters digivaardig.

Digitale basisvaardigheden
Steeds meer vormen van dienstverlening, niet in de laatste plaats die van de gemeente, moeten online worden aangevraagd en afgehandeld. Dat vergt naast taalvaardigheden ook digitale basisvaardigheden, strategische- en administratieve vaardigheden. Bijna een derde van de inwoners van Utrecht beschikt over onvoldoende kennis en kunde  om zelfstandig online hun dienstverleningsaanvragen te doen of in contact te treden met hun gemeente, zo blijkt uit het onderzoek, dat in opdracht van de Utrechtse gemeenteraad werd gehouden.

Zelf hulp regelen
Wel weet de helft van de onderzochte doelgroep zelf hulp te regelen wanneer zij op problemen stuiten. Toch blijft er een aanzienlijke groep over die te maken heeft met een steeds groter wordende digitale kloof tussen burger en bestuur.

Geen internet
95 procent van de inwoners van de Domstad hebben thuis toegang tot internet. 16.000 Utrechters hebben het afgelopen jaar helemaal geen gebruik gemaakt van internet, zo becijferden de onderzoekers. Het gaat daarbij voor het grootste deel (10.700) om 65-plussers. Daarnaast zijn er 6.500 laaggeletterden en 47.00 laagopgeleiden die het internet links laten liggen.

Social media
Het minst moeite hebben internetgebruikers uit Utrecht met e-mailen, chatten en het opzoeken van informatie. Ook het kopen van spullen blijkt zelden op problemen te stuiten. En 77 procent maakt zonder moeite gebruik van social media als Facebook of LinkedIn. Online aanvragen doen en afspraken maken kost Utrechters de meeste moeite, 20 procent heeft hier soms moeite mee. Dit aandeel is hoog omdat in tegenstelling tot andere activiteiten, ook jongeren relatief vaak moeite hebben met het doen van online aanvragen. Overigens heeft nog ruim tweederde van de Utrechters (69 procent) geen moeite met het doen van online aanvragen of het maken van afspraken.

Kloof overbruggen
De gemeente Utrecht gaat samen met belangrijke partners in de stad de komende maanden kijken wat er aan gedaan kan worden om de digitale kloof te overbruggen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Heleen op
Ik ben ook digi-onhandig. Maar alleen als het om overheidssites gaat. Daar zit volgens mij de digitale kloof. Ik kan moeiteloos mijn eigen website onderhouden, maar vind die online invulformulieren van de gemeente een crime.
Door Dorien de Wit op
Goed dat dit onderzoek gedaan is. Inclusieff de vraag, kunt u hulp in eigen omgeving regelen .
Belangrijk om deze 30 % niet- digivaardig te vergelijken met het percentage Utrechters dat (niet) in staat is afspraken te maken en formulieren in te vullen via andere niet-digitale routes, op papier of via de telefoon.
Door Mark van Roemburg (trainer/adviseur) op
Goed om te zien dat de gemeente Utrecht onderkent dat facebook gebruiken niet betekent dat mensen digitaal vaardig zijn. Met name de combinatie met laaggeletterdheid maakt deze mensen kwetsbaar in de huidige digitale wereld. Gecombineerde aandacht voor taal en digitale vaardigheden is essentieel om ook deze doelgroep goed te laten participeren.

Ook is het belangrijk te realiseren dat "digi-onhandigheid" niet alleen voorkomt bij ouderen. Ook grote groepen jongeren komen vaak niet verder dan posten op diverse social media en mailen en zijn niet in staat informatie en propaganda van elkaar te scheiden.
Door Jannie op
Deze uitkomsten sluiten aan bij hetgeen terug te lezen is in het rapport van de Nationale Ombudsman, 'De Burger Digitaal'. Dit is dus niet anders dan de landelijke cijfers. De overheid denkt dat de burger 24/7 digitale dienstverlening wil, maar dit blijkt voor 70% vd bevolking helemaal niet het geval te zijn. Mensen hebben nog steeds het liefst gewoon persoonlijk contact op de conventionele manieren... Aan de andere kant wil men wel dat er veel bezuinigd wordt op ambtenaren, dus dat strookt niet helemaal met elkaar. Hier zal een gulden middenweg gevonden moeten worden.