of 59250 LinkedIn

'VNG laat oren hangen naar woningcorporaties’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat gemeenten actie moeten ondernemen tegen de oplopende wachtlijsten in de sociale huur. De suggestie om huren te verlagen en bij te bouwen, is niet de oplossing, zegt wethouder Herbert Raat (VVD, Financiën, Wonen) in Amstelveen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat gemeenten actie moeten ondernemen tegen de oplopende wachtlijsten in de sociale huur. De suggestie om huren te verlagen en bij te bouwen, is niet de oplossing, zegt wethouder Herbert Raat (VVD, Financiën, Wonen) in Amstelveen.

Lange wachtlijsten, dus bijbouwen.

‘Helemaal niet. We hebben in dit land niet te weinig sociale huur, maar te veel. Het echte probleem is dat het voor de middenklasse enorm moeilijk is om een passende woning te vinden. Ik ben er een voorbeeld van: je begint met werken en hebt een laag inkomen onder de 34 duizend euro. Daarmee heb je recht op een sociale woning. Als je meer gaan verdienen, dan blijkt dat er niets is om te huren tussen de 700 en 1.000 euro. Dergelijke ‘duurdere’ woningen zijn er veel te weinig omdat de politiek-gestuurde woningcorporaties sociale woningen het belangrijkst vonden.’

 

Ook in het rijke Amstelveen?

‘Ook hier. Ruim dertig procent, 13 duizend, van onze woningen is sociale huur. Als je kijkt naar de inkomens in Amstelveen, dan zou je aan iets meer dan 9 duizend woningen genoeg hebben. Maar we hebben ervoor gezorgd dat mensen blijven kleven aan hun sociale woning. Geef ze eens ongelijk. Een sociale huurwoning in Amstelveen kost hetzelfde als in Zaandam. De druk is hier groter dan daar, nogal logisch. En de druk op Amsterdam-Zuid is weer groter dan op Amstelveen. Er zit geen enkel prijsmechanisme in. Het is een statisch systeem. Gevolg is dat in Amstelveen de wachttijd voor een sociale huurwoning voor een starter acht jaar is. Als je wilt doorstromen, dan is het twintig jaar. Als je geen statushouder bent, kom je er gewoon niet tussen. Gemeenten hebben geld bijgelegd op de ontwikkeling van sociale huurwoningen, terwijl meer dan een kwart van dat geld terecht komt bij mensen die een veel hoger inkomen hebben. Je geeft subsidie aan mensen die er geen recht op hebben.’

 

Niet bijbouwen dus. Wat dan wel?

‘Huurders moeten hun woningen kunnen kopen van de woningcorporaties, maar die zien dat niet zitten. En de VNG gaat daarin mee door te pleiten voor meer sociale huurwoningen. Veel corporaties zitten er niet op te wachten om van mensen die voor een dubbeltje zijn geboren een kwartje te maken. Woningcorporaties zijn machtig. Ze hebben een gigantisch vastgoedbezit. Invloedrijke (oud)politici zitten in de besturen. Ze hebben liever dat mensen hun levenlang huren, hoewel huurders daarmee aantoonbaar dief van hun eigen portemonnee zijn. De woningcorporaties zouden een middel moeten zijn en geen doel.’

 

Dat zijn ze wel geworden?

‘Dat vind ik wel, ja. Met alle respect voor de goede bedoelingen, maar hun macht is te groot geworden. Gelukkig heeft de parlementaire enquête ervoor gezorgd dat de luiken zijn opengegaan. Dat is een eerste goede stap. Woningcorporaties moeten mensen met een laag inkomen aan fatsoenlijke huisvesting helpen. Daar draait het om. Van de rest moeten ze afscheid nemen. Nu houden ze mensen gevangen. Huurders bouwen niets op, maar ze betalen wel de hoofdprijs. En de ellende is dat de VNG haar oren laat hangen naar de machtige woningcorporaties, terwijl zij ook weet dat het probleem niet is dat we in Nederland te weinig sociale huurwoningen hebben.’

 

Wat gaat Amstelveen doen?

 ‘Wij gaan prestatieafspraken maken met onze woningcorporatie, maar die zullen niet gaan over het bijbouwen van sociale woningen. Wel willen we bouwen voor de doorstroming. We willen ook werken met tijdelijke contracten. Je moet uit een sociale woning als je inkomen te hoog wordt. Wat ons betreft worden woningen verkocht aan de middenklasse en wordt met dat geld geïnvesteerd in de verbetering van de oudere huurwoningen die nodig moeten worden opgeknapt. De mensen die écht recht hebben op een sociale huurwoning behoren er goed bij te zitten. Door op de hele voorraad te blijven zitten, doen woningcorporaties hun huurders tekort.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan (Zelfstandig) op
Goedkopen huurwoningen gaan naar asiel-.
zoekers
Woningcorp. opheffen specialisten van de gemeente bestuur overnemen. Ex politici eruit.
Opgelost, nee ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Jij zal ook al wel excuus gemaakt hebben voor dit artikel, of was het op afspraak.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is gewoon een kwestie van goede prestatieafspraken maken met de woningbouwvereniging. Dat had de gemeente Amstelveen al veel eerder kunnen/moeten doen.
Door Frits (beleidsmedewerker) op
De wethouder heeft de actuele ontwikkelingen blijkbaar gemist. Zoals hieronder ook werd gesteld zijn corporaties onder de nieuwe Woningwet al behoorlijk naar hun basistaak teruggestuurd. Ze mogen eigenlijk alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen. De huurverhogingen zijn wettelijk aan banden gelegd. Daar kunnen de corporaties niets aan doen. Daarnaast speelt het 'probleem' dat corporaties door het waarborgsysteem en de meestal lagere grondkosten die gemeenten berekenen een huur kunnen vragen die een honderdje of 2 lager ligt dan wanneer een particuliere verhuurder/belegger dezelfde woning laat bouwen. Wie is zo gek om voor dezelfde woning 200 euro per maand meer te gaan betalen? Dus is er geen vraag in dat segment van de markt. Die ontstaat pas als de vrije-sector huurwoning voor hetzelfde geld meer biedt dan de corporatiewoning. Een vrijwel onmogelijke opgave lijkt me, gelet op de voordelen die een corporatie geniet en de relatief hoge kwaliteit van de sociale huurwoningen.
En gaat de wethouder met tijdelijke contracten huurders die teveel zijn gaan verdienen uit hun woning zetten in een situatie dat er onvoldoende particuliere woningen zijn en de banken erg terughoudend met een hypotheek (met name voor mensen met een onzeker inkomen waar de VVD zo'n voorstander van is)?
Door E. Fokkema (Wethouder) op
Rare woorden uit de mond van deze VVD wethouder. Het is juist het gevolg van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren dat er geen woningen voor de middenklasse (huur) worden gebouwd en verhuurd. 1. Door de woningcorporaties niet meer toe te staan om huurwoningen in de prijsklasse 700 tot 1000 euro te bouwen en dit aan de markt te laten die het niet oppakt 2. Door woningcorporaties te beperken in hun vrijheid om koopwoningen voor de middengroep te bouwen
3. Door de woningcorporaties te beperken in de mogelijkheden woningen te verhuren passend bij de markt
VVD heeft gekozen voor het marktmechanisme voor deze doelgroep. In de markt is het heel gewoon dat als je die gewenste woning niet in Amstelveen kunt vinden dat je dan een andere plek zoekt waar die gewenste woning wel is. En die plekken zijn er.
Door Janneke op
Typische VVD standpunt. In heel Nederland en in Amsterdam zijn niet teveel sociale huurwoningen. De helft van de Amsterdamse huishoudens heeft inkomen tot 34.000. Weet de VVD dat je dan netto 1800 euro hebt en je kunt dan niet eens 600 of 700 euro per maand betalen.
Eens met @ Pierre. Huur inkomens (én gezinsomvang) afhankelijk maken en dan stroom je van zelf wel door naar een andere woning als je inkomen stijgt.
Ook moeten corporaties woningen minder duur verhuren.
En je moet zelf keuze kunnen maken tussen huren en kopen. Bij kopen moet geld gereserveerd worden voor onderhoud, en je moet zelf ook heel wat doen in je woning en dat kan iedereen niet.
Door Pierre (ambtenaar) op
Wellicht zou je de hoogte van de huur inkomensafhankelijk kunnen maken, zodat het minder aantrekkelijk wordt voor hogere inkomens om een sociale huurwoning te huren. Deze gaat dan zelf wel op zoek in het duurdere segment. Doordat er dan een vraag is naar deze woningen zullen deze ook wel worden gebouwd.
Door Jaap Overbeek op
Het verkopen van huurwoningen en het opplussen van sociale huurwoningen naar de vrije sector onttrekt woningen aan de woningvoorraad sociale huurwoningen. Mensen die geen huis kunnen kopen ervaren dan nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen. Er zal dus nog steeds bijgebouwd moeten worden in de sociale huur en dan m.n. voor doelgroepen jongeren/starters en ouderen. De enige suggestie van wethouder Raat die hout snijdt is het tijdelijke huurcontract voor een sociale huurwoning zodat bij stijging van het inkomen men gedwongen wordt een andere huur- of koopwoning te zoeken.
Door Herman Nijskens op
Wel goed lezen...
Scheef wonen is alleen een probleem als er subsidiegeld in de woning zit. Dat subsidiegeld is voor de doelgroep bedoeld en niet voor mensen die niet kunnen doorstromen naar een ongesubsidieerde woning omdat daar een gebrek aan is. Een verhuurder is gebaat bij scheefwonen, weinig betalingsproblemen minder gedoe. In dit geval is dat de woningcorporatie die niet opgericht is om te ondernemen maar om sociale woningen in stand te houden en beschikbaar te hebben voor de laagste inkomens.
Door Hoekstra (adviseur) op
Ik ben het grotendeels eens met deze wethouder. Maar ik hoor veel gemopper op de corporaties en geen echte oplossing. Als de corporaties woningen moeten verkopen krimpt de voorraad sociale woningen van eigenaar maar de voorraad blijft gelijk. En dan hebben de corporaties geld en wat moeten ze daarmee? Sociale woningen bij bouwen hoeft niet want daar hebben we genoeg van. Duurdere huur- of koop mag niet meer van het rijk. Wat gebeurt er nu? De rijksbegroting wordt er mee gesteund door de extra belasting die de corporaties moeten betalen. Maar ondertussen wordt het uitbreiden van de voorraad duurdere huurwoningen aan de markt over gelaten en worden halfalachtige pogingen gedaan om mensen met een te hoog inkomen uit sociale huurwoningen te krijgen. Als deze wethouder iets wil doen dan moet hij alleen nog uitbreidingsplannen goedkeuren waarin dure huurwoningen worden gebouwd.
Door Donders (mederwerker) op
De VNG hebben niet eens oren ze luisteren niet een naar mensen met een beperking dielaten ze gewoon in de kou staan. En dat doet de VVD met veel liefde laat die werknemers maar verrekken volgens deze VNG bestuurders.de labberkakers !!!!!!!