of 59232 LinkedIn

Rekenkamer wil niet onder Wet open overheid vallen

De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak, maar ziet zichzelf graag van uitgezonderd, net als bij de huidige Wob.

De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak. Maar de Rekenkamer ziet zichzelf graag uitgezonderd van de openbaarheidswetgeving, net als bij de huidige Wob.

Wel onder Woo
Volgens de nieuwe Wet open overheid (Woo), die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld als opvolger van de Wob, valt de Algemene Rekenkamer onder die wet, met als gevolg een zekere plicht tot openbaarmaking van bevindingen en onderzoeken. Dat creëert een 'staatsrechtelijk opmerkelijke' en onwenselijke situatie, schrijft waarnemend president Kees Vendrik in een brief aan de Kamer.

Niet genoeg
De Algemene Rekenkamer draagt de openheid een warm hart toe, schrijft hij, en vervult zelfs een actieve rol als het gaat om projecten op het gebied van open data en 'open spending', ook al is de Rekenkamer geen deel van de uitvoerende macht - en dus niet onderhavig aan de huidige Wob. 'Hoewel in het voorliggende wetsvoorstel Woo een enkele voorziening wordt getroffen inzake onze positie, komen wij tot de conclusie dat dit niet voldoende is. Wij hebben meer ruimte nodig voor het maken van een eigen afweging omtrent het openbaar maken van informatie dan het wetsvoorstel biedt. Daarom hechten wij eraan de Algemene Rekenkamer uit te zonderen van de reikwijdte van de nieuwe wet en de uitzonderingspositie die wij onder de huidige Wob hebben te continueren.'

Mandaat in geding
Vendrik zegt dat de vergaande bevoegdheden die de Rekenkamer heeft, veel informatie opleveren. Als die onder de Woo zou komen te vallen, kan het onderzoeksproces worden verstoord. Als ongeverifieerde gegevens publiek worden, heeft dat consequenties voor de manier waarop de Rekenkamer haar werk kan doen, en dus voor de zorgvuldigheid, aldus Vendrik. 'Dat betekent in feite dat ons mandaat in het geding is.' Hij pleit er daarom voor de Rekenkamer, net als de rechtspraakorganen, uit te zonderen in de Woo. 'In beide gevallen is er sprake van waarheidsvinding met behulp van vergaande bevoegdheden die uitmondt in een zwaarwegend oordeel.' In de VS valt de General Accounting Office ook niet onder de 'Freedom of Information Act'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lady op
'Als ongeverifieerde gegevens publiek worden, heeft dat consequenties voor de manier waarop de ....... haar werk kan doen, en dus voor de zorgvuldigheid'

Vul op de plaats van de puntjes de naam van een willekeurige onderzoeksinstelling in. Het is één ding dat je onderzoeksresultaten openbaar maakt, maar om de gehele weg daarnaartoe ook openbaar te maken, is vragen om problemen en verwarring. En dat was nu toch juist niet de opzet van die open overheid?