of 59250 LinkedIn

Raadsleden kennen rol gemeente bij veiligheidsbeleid niet

72% van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder ruim vierhonderd raadsleden.

72% van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder ruim vierhonderd raadsleden. 

Veiligheidsregio

Volgens meer dan de helft van de raadsleden (56%) ligt de regie bij de Veiligheidsregio. Die regionale voorziening is echter verantwoordelijk voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde van de raadsleden aan dat dit bij de Veiligheidsregio is.

 

Rol marginaal

Veel gemeenteraden stelden afgelopen jaar een nieuw integraal veiligheidsplan vast met daarin de eigen lokale prioriteiten. De rol van de Veiligheidsregio in deze plannen is marginaal. Dat maakt deze uitkomst des te opvallender. Waarom raadsleden vooral de Veiligheidsregio kiezen als regisseur voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de 'misleidende' naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken.

 

Te weinig invloed

Vier jaar geleden werd dezelfde enquête onder raadsleden gehouden. Toen koos 41% van hen de Veiligheidsregio als feitelijke regisseur; maar dat was niet zo hoog als dit jaar (56%). Het percentage raadsleden dat toen de gemeente als regisseur van veiligheid aanwees, was een stuk hoger namelijk 44% (ten opzichte van 28% dit jaar). Gevraagd of de gemeenteraad voldoende invloed kan uitoefenen op de lokale inzet van de politie, vindt 42% van niet. Daarbij vindt 38% van de raadsleden dat er onvoldoende wijkagenten in hun gemeente werkzaam zijn.


Woninginbraak heeft prioriteit

Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit geven op lokaal niveau. Woninginbraak staat hier met stip op de eerste plaats, gevolgd door verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd. De CCV-enquête over 'Raadsleden en Veiligheid' is in samenwerking met de Vereniging van Raadsleden, toegestuurd aan alle raadsleden van Nederland. Ruim 400 raadsleden hebben de vragenlijst ingevuld, met de kanttekening dat 310 raadsleden de vragenlijst volledig hebben ingevuld. (Bron CCV)

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door een ander geluid op
Wellicht hebben de raadsleden gelijk. Wellicht heeft een kleinere gemeente (en dat zijn de meesten) weinig tot niets over de veiligheid te vertellen en ligt de regie bij (het bestuur van) de veiligheidsregio :-P

Maar wellicht dat iemand dit tegen kan spreken en mij voorbeelden kan laten zien waarbij het beleid serieus is aangepast obv de inbreng van raad of het bestuur van een kleine gemeente
Door Alfred op
"Raadsleden kennen rol en verantwoordelijkheden gemeente niet" lijkt me een betere samenvatting. Voor alle mogelijke onderwerpen. Zie rapportcijfers burgers voor raden op waarstaatjegemeente.nl. Nog veel lager dan voor colleges. Inwoners zijn niet gek.
Door Herman Nijskens (raadslid) op
@Gerard, dit heeft niets met "af laten schrikken" te maken.
Ik reageer op een artikel dat stelt dat de raadsleden hun rol niet kennen en de regie van veiligheidsbeleid onterecht bij de veiligheidsregio leggen. Die kop dekt de lading niet. Regie kent verschillende definities en binnen het veiligheidsbeleid ook verschillende verschijningsvormen (bestuurlijk, uitvoerend, faciliterend enzovoort). Dat raadsleden de regierol in meerderheid toekennen aan de veiligheidsregio heeft meer te maken met het vervaardigen van stukken en planning in de tijd waarbinnen het beleid vastgesteld moet worden en veel minder met de inhoud. Dat is althans mijn overtuiging. Dat vervolgens een individueel raadslid nauwelijks in staat is het lokale veiligheidsbeleid wezenlijk vorm te geven is weer een heel andere discussie.
Door Jan op
De raadsleden kennen sowieso hun rol niet. Ze kunnen zich maar niet beperken tot de grote lijnen.
Door Gerard op
Bijzondere reactie van een raadslid dat gekozen is om kaders te stellen. Af laten schrikken door een regionaal voorbereid plan. Ik weet niet in welke regio dit is, maar de gemeente stelt uiteindelijk zijn eigen prioriteiten in een IVP/Integraal Veiligheidsplan. Door de raad vast te stellen. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij regionale speerpunten. Omdat we immers veelal op regionaal terrein samenwerken en ook politie en justitie regionaal zijn georganiseerd. Maar verder snap ik deze reactie van @Herman Nijskens niet.
Door Herman Nijskens (raadslid) op
Een stevige kop die de lading niet dekt.
Dat de regie bij de gemeente ligt wil niet zeggen dat er ook invloed uitgeoefend kan worden!
Dat lijkt een tegenspraak maar voor een stevig lokaal veiligheidsbeleid heb je meer nodig dan accenten aangeven.
De voorstellen op dit terrein worden regionaal voorbereid met zelfs het briefhoofd van de veiligheidsregio er boven.
De uitkomsten zijn dus formeel in strijd maar feitelijk overeenkomstig de praktijk.
Door Jeroen op
Sinds 1 januari is er geen veiligheid meer.
Het is nu helemaal makkelijk geworden voor de gemeente en de politie.
De meeste overtredingen worden niet meer gepleegd door de burger dat is zeker.