of 59232 LinkedIn

‘Provincie Gelderland moet telers helpen’

De Gelderse Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie Gelderland telers in het Rivierengebied helpt zoeken naar nieuwe afzetkanalen voor hun groente en fruit. Op die manier kan de provincie de gevolgen van het Russische importverbod voor de Gelderse landbouwbedrijven beperken.

De Gelderse Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie Gelderland telers in het Rivierengebied helpt zoeken naar nieuwe afzetkanalen voor hun groente en fruit. Op die manier kan de provincie de gevolgen van het Russische importverbod voor de Gelderse landbouwbedrijven beperken.

Rivierengebied belangrijke exporteur

Het afgekondigde importverbod van Rusland voor groente en fruit heeft volgens de CU voor Gelderland gevolgen. Vooral in het Rivierengebied wordt veel fruit en groente gekweekt en geëxporteerd, zoals appels, peren en tomaten, gekweekt en geëxporteerd. Het is voor de fractie van de ChristenUnie duidelijk dat de gevolgen van deze boycot niet op de agrarische ondernemers behoren te worden afgewenteld.

 

Kilo's appels en peren

De fractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoeveel kilo’s appels, peren en tomaten er bij benadering vanuit Gelderland jaarlijks hun weg naar Rusland vinden. Daarnaast wordt het college gevraagd aan te geven wat de mogelijke financiële gevolgen van de boycot zijn voor de Gelderse telers van de boycot.

 

Ontmoediging buitenlandse import

Graag zou de Statenfractie van het dagelijks bestuur van de provincie horen of het bereid is om samen met de sector te zoeken naar mogelijke nieuwe of extra afzetkanalen om zo de gevolgen voor de ondernemers te beperken. De CU denkt daarbij aan ‘creatieve oplossingen’ die de afzet op de binnenlandse markt bevorderen en de buitenlandse import ontmoedigen. Voor zover er al geen stappen in die richting zijn gezet, dringt de CU aan op het maken van afspraken met de rijksoverheid of Brussel om de schade voor Gelderse ondernemers te beperken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.