of 59250 LinkedIn

Plasterk met VNG in gesprek over leges

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil zo veel mogelijk helderheid over bouw- en andere leges. Eerder deze week werd duidelijk dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in kosten voor dezelfde leges.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil zo veel mogelijk helderheid over bouw- en andere leges. Eerder deze week werd duidelijk dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in kosten voor dezelfde leges.

Gemeenten mogen zelf tarieven bepalen
De minister zei dinsdag dat hij over het onderwerp in gesprek gaat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten mogen zelf de tarieven bepalen, zo lang ze niet meer aan leges ontvangen dan ze er kosten aan maken. De leges voor bijvoorbeeld een dakkapel in gemeente Buren bedragen bijvoorbeeld 900 euro, bijna drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.  Het bedrag dat Buren hanteert was een jaar geleden nog 40 procent lager, zo blijkt uit informatie van Vereniging Eigen Huis.

 

Model kostenonderbouwing weinig gebruikt
Plasterk gaf eerder in een brief aan de gemeenten aan dat er door VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NvvB) een model is ontwikkeld voor de kostenonderbouwing van leges. Volgens Plasterk wordt dit model ‘tot op heden vermoedelijk weinig gebruikt door gemeenten’. Uit een steekproef van het ministerie blijkt dat gemeenten over het algemeen geen kostenonderbouwing van de leges op hun website publiceren. Plasterk roept gemeenten op om bij het opstellen van de legesverordening gebruik te maken van het beschikbare model. Ook rekent hij erop dat bij het vaststellen van een nieuwe legesverordening, er een kostenonderbouwing op de gemeentelijke website gepubliceerd wordt. 

Kosten voor reisdocumenten
Ook over de kosten voor reisdocumenten bestaat er onduidelijkheid in de landelijke politiek. Plasterk liet onlangs onderzoek uitvoeren in Utrecht en Amsterdam naar reisdocumenten. Daaruit bleek dat de kosten voor reisdocumentenprocessen niet worden gedekt door de huidige maximumtarieven. Om het onderzoek,  dat slechts een klein aantal deelnemers had, betrouwbaarder te maken zijn er door BZK plannen gemaakt voor een vervolgonderzoek. Deze moet uiteindelijk tot een oplossing leiden voor alle gemeenten.


Geen tariefsverhoging

‘Die oplossing is niet noodzakelijkerwijs een tariefsverhoging’, zo zegt Plasterk daarover in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Zoals ik eerder al aankondigde zal ik vooral inzetten op het nemen van maatregelen om de kosten van het reisdocumentenproces te verlagen. Door de onderzoekers is al een aantal suggesties hiervoor gedaan.’ Ook in deze brief geeft Plasterk aan dat gemeenten kostenonderbouwing van de tarieven in hun legesverordening moeten publiceren op hun website.
 

Plasterk onderzoekt begin 2016 of gemeenten aan zijn oproep hebben voldaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hoekstra (adviseur) op
Iedereen zit zich weer op te winden over die leges voor bouwvergunningen. Maar hebben jullie wel gelezen wat de minister aan onzin schrijft over de reisdocumenten. Nagenoeg alle gemeenten hebben bij de invoering van de maximumtarieven geroepen dat die te laag waren; gebaseerd op een flutonderzoek van een accountantskantoor als ik me goed herinner. Gemeenten hebben dus een kostenpost er bij gekregen en hoe gaan ze proberen dat op te lossen: jawel door de kosten te verlagen. Dat is nou juist de prikkel. En nu stelt hij dat een niet dekkend maximum tarief dekkend gemaakt moet worden door een verlaging van de kosten. Maar dat zullen dan vooral kosten bij BZK zelf moeten zijn en niet bij de gemeenten. Maar als dat bij BZK zelf is, wie heeft dan wie zitten te financieren in de afgelopen jaren. Plaserk mag dan een goede wetenschapper zijn (geweest) maar het zo'n beetje meest miserabele minister van binnenlandse zaken die we in tijden hebben gehad.
Door Mark op
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Logisch als leges maximaal kostendekkend mogen zijn.
Elk jaar zijn er bezwaren en rechtszaken in bijna alle gemeenten. En in bijna alle gevallen krijgen gemeenten gelijk bij de rechtbank.
Gemeenten zorgen er na de vele rechtszaken wel voor dat ze de zaak op orde hebben.
Heeft dus te maken dat gemeenten minder vragen dan de kostprijs van het product.
En soms wordt de kostprijs maar op 40 of 50% van de kostprijs bepaald. Maar dat is een (politieke) keuze. Met als gevolg dat de kosten ergens anders worden verhaald.
Plasterk voert een dansje op voor het publiek
Door Opmerker op
Waarde heer Van Duijn,
Ach.... you are missing the point....
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Beste Opsteker, het is ook lastig te accepteren dat lokale democratie leidt tot verschillen tussen gemeenten, verschillen door andere lokale keuzes door de raad. Er zijn voldoende instrumenten en controles. De begroting laat het elk jaar zien, of het klopt dat leges kostendekkend zijn. De accountant van de raad kijkt mee, en is kritisch op dit soort zaken. De eigen accountant vragen er gericht onderzoek naar te doen kan ook. Desnoods doe je een rekenkamer onderzoek. En aan de rand kijkt de Provincie mee. Allemaal in de arena van de raad, waar het hoort. Democratie betekent strijden om verschillen. Die strijd verloopt per gemeente verschillend. Gelukkig maar. Ik wil geen centraal geleide technocratie.
Door f. scheerder (controller) op
Uniformering van de tarieven van leges tast de lokale autonomie van de gemeente aan. De kostenstructuur van gemeenten wijken nu eenmaal van elkaar af, omdat iedere gemeente ook weer anders is (grootte, org. structuur, kostenverdeelsystematiek, procesinrichting etc.). Het model voor de onderbouwing van de leges is een leidraad voor de gemeenten om hun tarieven te kunnen bepalen. Ook met toepassing van dit model zullen er verschillende tarieven voor de leges door de gemeenten worden geheven. Als het Rijk een verdergaande uniformering van de tarieven van leges wenst, kun je je afvragen of gemeenten nog wel als volwaardige bestuurslaag door het Rijk worden beschouwd. Juist een minisiter van BZK zou in de bres moeten springen voor de autonomie van gemeenten en zich niet moeten laten leiden door geluiden vanuit bijv. Vereniging Eigen Huis, die maar één belang nastreven: zo laag mogelijke lasten voor de burger c.q. eigen woningbezitter.
Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Het blijft voor landelijke politici lastig dat de gemeente een autonome bestuurslaag is! En dat geldt zelfs en vooral voor 'onze' minister van BZK.
Door Opmerker op
Kijk, dat is nou eens een goeie van de minister. Als de gemeenten - ook in VNG verband - geen
a. fatsoenlijk kostenplaatje kunnen maken en
b. geen berekening willen aangeven,
moet maar de centrale overheid - beste raadslid Van Duijn - een waarschuwing geven. De burger wordt al "voldoende" als verplicht vrijwillige betaler gemisbruikt. Als u en ik iets willen van de gemeente, moeten wij een onderbouwing geven. Dus........
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Moeilijk, he, dat loslaten. Nou, sterkte hoor. Want het zal toch echt moeten.
Door Sjaak op
Legesheffing mag geen landelijk issue zijn. Gemeenten moeten voor gepleegde inspanningen specifieke belasting kunnen heffen, zodat niet de gehele plaatselijke bevolking er financieel voor hoeft op te draaien maar slechts degene die de extra inspanning vraagt.
Dat er geen bouwtoezicht zou moeten zijn, is een ondoordachte opmerking. Moeten, zoals in sommige landen, gebouwen instorten vanwege gevaarlijk bouwen (bijv. door goedkope materialen en/of constructies toe te passen en zodoende winst te maken)?
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Leges heffen voor het aanbrengen van een dakkapel is eigenlijk te zot voor woorden. De overheid wil dat je niet zomaar iets aan je eigen huis verbouwt maar dat je de gemeente daarvoor toestemming vraagt en als je dat dan netjes doet moet je er nog voor betalen ook.