of 59232 LinkedIn

Jammer, geen Waddenprovincie

Driekwart van de bewoners van Texel ziet een eigen Waddenprovincie wel zitten, maar het voorstel van de partij Texel 2010 vindt bij minister Plasterk geen gehoor.

Het voorstel van de partij Texel 2010 om de vijf Waddeneilanden samen te voegen tot één provincie vindt bij minister Plasterk geen gehoor. 

Bescherming nodig
Voorzitter Henk Jonker van Texel 2010 stuurde in juli een brief naar Plasterk, met het verzoek een aparte Waddenprovincie te overwegen, nu zijn plannen voor het samenvoegen van provincies erg weinig weerklank vinden. Het samenvoegen van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog tot één provincie zou 'een geweldige bescherming kunnen betekenen tegen de provinciale expansiedrift van de provincies Friesland en Noord-Holland'.

GR is genoeg
Volgens Jonker voelen de eilandbewoners zich meer met elkaar verbonden dan met het vasteland en het provinciehuis in Haarlem is wel heel ver weg. Hij voelt zich gesterkt in zijn mening door de uitslag van een online enquête in de lokale krant; driekwart van de stemmers is vóór. Plasterk ziet er echter weinig in, schrijft hij in zijn antwoord. "Ik onderschrijf het belang van het behoud van de unieke identiteit van de Waddeneilanden. Tegelijk acht ik het niet noodzakelijk om hiervoor een provinciale bestuurslaag te creëren." De gemeenschappelijke regeling waarin de vijf eilanden samenwerken volstaat volgens hem voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen het behoud van de identiteit.

Toegevoegde waarde
Texel 2010 vindt het in ieder geval positief dat Plasterk de identiteit van de Waddeneilanden belangrijk vindt, zegt Jonker. "Wij vinden echter anders dan de minister dat een Waddenprovincie een toegevoegde waarde kan zijn." Volgens hem bemoeien zich ongeveer zestig organisaties met de Wadden, die worden bedreigd door zoutwinning, schaliegasboringen en windmolens. Een eigen provincie zou tegendruk kunnen bieden. Ook voor het dreigende verdwijnen van de ambulancehelicopter heeft hij een oplossing. "Als Waddenprovincie kun je mogelijk enkele helicopters multifunctioneel inzetten, bijvoorbeeld bij onderling verkeer tussen de eilanden en ook voor bluswerkzaamheden bij bos- en duinbranden." Jonker zegt te 'blijven hopen op voortschrijdend inzicht' bij de minister.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tinussie op
Hoe suggestief: "Jammer, geen waddenprovincie".
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Ook in voorgaande discussies wekte Plasterk niet de indruk te luisteren naar anderen. Deze minister berijdt bij voorkeur de eigen stokpaarden. Los daarvan lijkt het me niet nodig of nuttig om een aparte provincie Waddeneilanden te vormen, al was het maar vanwege de te kleine omvang. Wat al een hele verbetering zou kunnen zijn is het concentreren van alle Waddeneilanden binnen één provincie. Concentreer je gelijk de kennis op één plek en beperk je het aantal overlegmomenten. Lijkt me ook handiger voor de Gemeenschappelijke Regeling.