of 59250 LinkedIn

Gemeenten willen meer financiële ruimte

Van Zanen vindt dat gemeenten heel loyaal zijn geweest in moeilijke tijden en er nu meer aandacht voor hen mag zijn. ‘We willen meer ruimte, ook financieel, om onze taken op een goed niveau uit te voeren.'

VNG-voorzitter Jan van Zanen is blij met de economische groei, maar ziet ook graag iets terugkomen bij gemeenten. ‘Aan het voorzieningenniveau van mensen knabbelen is het laatste wat we willen.’

Evenwicht zoek
De economische groei is een zegen, maar na jaren van bezuinigingen zouden ook gemeenten graag wat meer financiële ruimte willen. ‘393 gemeenten hebben sinds 2008/2009 extra investeringen gedaan om de economie aan de gang te houden. We nemen graag de uitvoering van het sociaal domein over en dat kunnen we ook effectiever. Maar we moesten het wel doen met korting.’ En het aantal kortingen loopt alleen nog maar op, constateert hij. ‘Nu zitten we met die malle opschalingskorting, 1 miljard in totaal. Dat valt niet uit te leggen. Het evenwicht is zoek.’

Stop met korten
Van Zanen vindt dat gemeenten heel loyaal zijn geweest in moeilijke tijden en er nu meer aandacht voor hen mag zijn. ‘We willen meer ruimte, ook financieel, om onze taken op een goed niveau uit te voeren. Maar we krijgen weer een korting op het gemeentefonds. Bedenk wel dat dit fonds voor de inwoners van onze gemeenten is. Knabbelen aan het voorzieningenniveau van mensen is wel het laatste wat we willen.’ Volgens Van Zanen hebben gemeenten dit “wisselgeld” verdiend. ‘En we blijven loyaal. Maar stop met korten. Die opschalingskorting moet van de baan.’

Gemeente niet genoemd
Opvallend in de Troonrede was verder dat het woord stad of gemeente geen enkele keer is gebruikt. ‘Dat viel mij ook op’, aldus Van Zanen. ‘Terwijl wij nu echt de eerste overheid zijn. De bestuurslaag die het dichtste bij de burger staat. Het ging veel over het sociaal domein, maar gemeenten werden niet genoemd.’ En Van Zanen zei het in zijn speech als scheidend G4-voorzitter ook al: ‘Gebruik ons nou.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf heeft de VNG-voorzitter natuurlijk gelijk. Het probleem is echter dat afzonderlijke gemeenten zich vanwege de politieke verscheidenheid en de daaraan gekoppelde verkiezingsbeloften niet in staat om zich aan afspraken te houden. Er is derhalve geen plaats voor verruiming van het belastinggebied voor gemeenten. Afzonderlijk zijn het allemaal 'rupsjes nooit genoeg' . Teveel gemeenten bezondigen zich te vaak aan onverantwoord financieel beleid, luchtfietserij en aan politieke hobby's. Daarom kan het Rijk het veel beter zoeken in een eerlijke verdeling van het Gemeentefonds. Ook via toewijzing van gelden uit dat fonds weten gemeenten precies waar ze aan toe zijn en wat ze jaarlijks kunnen uitgeven.
Door Teun Juk op
De VNG voorzitter heeft helemaal gelijk. Het rijk neemt de gemeenten als eerste overheid niet serieus. En juist in de gemeenten gebeurt het. Het roer bij het rijk moet om. Samen de trap op en de trap af is prima. Maar door al die extra kortingen zijn de gemeenten door het rijk van de trap afgeduwd. Een kind zou zeggen: "pappa, dat is gemeen". Het wordt tijd voor verandering.