of 59232 LinkedIn

Gemeenten verliezen honderden miljoenen op bedrijfsterreinen

Er is de komende vijf jaar sprake van tweemaal zoveel aanbod aan bedrijfsterreinen dan vraagvoorspellingen doen verwachten. Dat blijkt uit het onderzoek van EY en Fakton in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. De renteverliezen kunnen voor gemeenten oplopen tot bijna 1 miljard euro.

De planambities van gemeenten op het gebied van bedrijfsterreinen stijgen nog steeds ver uit boven de vraagverwachting. Er is de komende vijf jaar sprake van tweemaal zoveel aanbod dan vraagvoorspellingen doen verwachten.

Dat blijkt uit het onderzoek Toekomstige verliezen van gemeentelijke grondbedrijven van EY en Fakton in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. De vertraging in de afzet van het geplande aanbod leidt voor gemeenten tot aanzienlijke renteverliezen van 0,2 tot 0,9 miljard euro. De onderzoekers gaan uit van een potentiële prijsafslag van minimaal 20 procent op de grondprijzen van bedrijfsterreinen.

 

Markt sinds 2008 gehalveerd

De prognoses voor de vraag op de bedrijfsterreinenmarkt baseren de onderzoekers op openbare marktinformatie: de overheden zelf brengen deze vraag niet landelijk in beeld. De onderzoekers hebben zich in eerste instantie gebaseerd op historische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bouwvergunningen voor bedrijfsterreinen. Daaruit blijkt dat de markt voor bedrijfsterreinen ten opzichte van 2008 is gehalveerd. Als toekomstscenario hanteren de onderzoekers de minimum variant dat de vraag voor de komende vijf jaar op het niveau blijft van 2013. Dat wil dus zeggen: geen verdere daling, of stijging. Anderzijds hanteren zij een scenario waarbij de verwachte vraag circa 20 procent hoger ligt. De prognoses van het aanbod zijn gebaseerd op gegevens van de provincies en voor bedrijfsterreinen op de landelijke monitor (IBIS).

 

Woning- en kantorenmarkt.

De conclusie is dat het overaanbod op de bedrijfsterreinenmarkt circa 100 procent bedraagt. ‘Alle partijen op de markt voor bedrijventerreinen bieden dus circa tweemaal zoveel grond aan dan dat er verwachte vraag is’, leggen de onderzoekers uit. De onderzoekers constateren ook dat de diverse aanbiedende partijen op de markt voor bedrijventerreinen ‘nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt om het aanbod meer in lijn te brengen met de verwachte vraag.’

Als ook de mismatch op de woning- en kantorenmarkt wordt meegenomen, komen de onderzoekers voor de komende vijf jaar uit op een verlies van 0,3 tot  2,1 miljard euro voor gemeenten. De potentiële verliezen ontstaan met name op de woningmarkt en bedrijfsterreinenmarkt. Samen bepalen die 85 tot 90 procent van het totale verwachte verlies van de gemeentelijke grondbedrijven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H Kennis (proces - keten manager bedrijfsleven) op
Hoe of wanneer kunnen ambtenaren en B&W aansprakelijk gesteld worden voor wanbeleid. 'Rijk rekenen' hebben ze tot kunst verheven en ondertussen stijgen de belastingen (WOZ) en lobbyen ze in Den Haag ook nog om zelfstandig belasting te mogen innen. De betalende burger is de klos.
Door Ingrid op
Vaak ook eenmaal bepaald als bedrijventerrein (in bestemmingsplannen van veelal vele jaren geleden) dan blijvend bepaald als bedrijven terrein ookal is er geen vraag. Daarnaast blijven beweren dat er vraag is waarna bv. vijf jaar lang niet gebouwd wordt en het enkele bedrijf dat wil bouwen een stuk toebedeeld krijgt midden op het terrein in plaats van aan de rand zodat terrein in feite ook niet meer geschikt is voor overige doeleinden.
Door jan v Balen (projectleider) op
INderdaad wat een groot heidswaarzin van meer bedrijventerreinen. Rij ik op de A1 gaat Deventer daar weer naast een nieuw terrein ontwikkelen. Stoppen ... ook in DEventer is genoeg leegstand,.
Door Pierre op
Gemeenten moeten nog te nemen verliezen gewoon onder ogen zien en daarvoor voorzieningen treffen.

Wat echter niet helpt is als door een gemeente niet tevens periodiek naar de werkelijke rente vs gehanteerde interne rente wordt gekeken.
De gemiddelde betaalde rente is immers hard aan het dalen. Je verliesvoorziening die je in het ( recente) verleden reeds hebt getroffen obv de hogere rente-aanname kan daardoor mogelijk weer vrijvallen.

Wordt een gemeente dan rijker? Nee. Maar een sluitende begroting en een papieren eigen vermogen is bij overheden nog steeds belangrijker dan aanwezige tegoeden.
Door JaapvV (adviseur) op
Helemaal eens met den Hamer. Er is in 20 plus jaar niks veranderd. Oude bedrijventerreinen verkommeren, nieuwe hebben te weinig vraag. De nota's over 'revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen' liggen zowel bij de provincie als bij gemeenten in stapels in de kast. bestaande steunregelingen hebben niet gewerkt. Fijn dat er weer een onderzoek is dat de trend bevestigt
Door E. den Hamer (gepensioneerd ambtenaar) op
In de jaren 70, 80 en 90 was het al niet anders. Men wil blijkbaar niet leren en de regerende partijen willen hier blijkbaar niets aan doen. Zo blijft men kapitaal vernietigen en eigenlijk in strijd met ,,Onze EUROPESE GRONDWET" handelen, die sinds het Verdrag van Maastricht in 1993 stelt, dat de economische ontwikkeling gebaseerd moet zijn op DUURZAAMHEID zoals gedetineerd door de VN (dus niet de betekenis van voortdurend). Wie bindt de kat de bel aan bij het Hof in Luxemburg?
Door H. Wiersma (gepens.) op
In sommige gemeenten is er een leegstand van meer dan 30% van de kantoorgebouwen. Bedrijven schrijven hun gebouwen vaak zo snel mogelijk af om vervolgens nieuw te bouwen, terwijl andere bedrijven en/of de gemeenten met de verloedering van de achterblijvende oude complexen (dreigen te) worden opgescheept.
Hoogste tijd om de rem er op te zetten en/of te temporiseren met eventuele nieuwbouwplannen. De urgentie voor een duidelijke visie van Overheden op deze ontwikkeling is groot.