of 59232 LinkedIn

Fusie ‘t Gooi onder druk

Bussum en Naarden willen keiharde garanties die de nieuw te vormen gemeente in ’t Gooi vrijwaart van toekomstige financiële claims. Die kunnen mogelijk voortvloeien uit het project De Krijgsman; een ontwikkellocaties in Muiden.

Bussum en Naarden willen keiharde garanties die de nieuw te vormen gemeente in ’t Gooi vrijwaart van toekomstige financiële claims. Die kunnen mogelijk voortvloeien uit het project De Krijgsman; een belangrijke ontwikkellocatie in Muiden.

Geen draagvlak voor herindeling
Als er geen eenduidige en waterdichte regeling komt, is er in de gemeenteraden van Bussum en Naarden geen draagvlak meer voor de fusie van de drie gemeenten tot Gooise Meren.

Dit hebben de burgemeester van Bussum en Naarden laten weten tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de drie gemeenten. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2016.

Financiële zorgen

De drie gemeenten stellen dat herindeling noodzakelijk is om de bestuurlijke slagkracht te vergroten en de dienstverlening voor inwoners en ondernemers op peil te houden. De financiële zorgen over De Krijgsman zijn echter dusdanig groot – er ligt naar verluidt een schadeclaim van ruim 300 miljoen euro – , dat de fusie daarop dreigt stuk te lopen.

Risico’s niet te overzien

Muiden heeft onlangs laten weten dat vaststelling van het bestemmingsplan De Krijgsman met zeker een half jaar is vertraagd omdat er een milieu-effectrapportage moet worden gemaakt. Volgens Bussum en Naarden zijn daarmee de onzekerheden flink toegenomen en de risico’s niet te overzien. Draagvlak bij fuserende gemeenten is voor politiek Den Haag cruciaal. De Kamerleden hadden oog voor de zorgen. Commissievoorzitter Van Raak (SP) heeft de gemeenten gevraagd met een voorstel te komen voor aanpassing van artikel 7 van het wetsvoorstel. Via een amendement kan de Kamer de financiële risico’s wegnemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker openbaar bestuur) op
Dit lijkt me een gemakkelijke afweging voor zowel de drie fusiegemeenten en de Tweede kamer.

Of Muiden blaast de plannen voor deze controversiële uitbreidingslokatie af (het zijn nog slechts plannen waar de gemeenteraad nog geen definitief 'ja' heeft gezegd) óf de twee andere gemeenten haken zelf af.

Mochten de drie gemeenten wel de lusten willen delen (stel dat het financieel wel een succes gaat worden), maar niet de lasten, dan is het helder dat de 2e Kamer hier niet mee akkoord mag gaan. De rekening wordt dan omgeslagen naar alle andere gemeenten, die toch al extra moeten betalen door wanbeleid en slecht risicomanagement in de gemeenten Vlissingen (100 miljoen tekort op het Scheldekwartier) en een groot gat in de begroting van Delft (spoorzone), die een art. 12 status hebben aangevraagd (= bargoens voor: als armoedzaaier op de kosten van de gemeenschap schuldenvrij gemaakt worden).
Zulke Griekse toestanden hoeven echt geen navolging in het binnenlands bestuur te krijgen!
Door Plafond op
Naarden-Bussum zijn dusdanig met elkaar vergroeid dat je er makkelijk één gemeente van kunt maken en die noem je dan Naarden-Bussum (naar het gelijknamige station).
Muiden kan worden toegevoegd zodra het akkefietje van 300 mln is geregeld.
Door Niels op
@Jan...ik weet niet wat jij verstaat onder "een vak bijhouden". Je verwijst in je argument op een enkele conclusie van het COELO over het financiële effect van fusie en gebruikt dat om het "fuseren" aan de kaak te stellen. Zoals Wiersma al zegt bestaan er voldoende andere argumenten om te fuseren. Alleen vanuit het financiële redeneren vind ik te kortzichtig, of je nu wel of niet bent gepensioneerd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Jan. Waarop is deze conclusie gebaseerd? Er liggen voldoende rapporten waaruit het tegendeel blijkt en voor de noodzakelijk bestuurskracht (o.a. regiovorming/minder bestuurslagen, minder bestuurlijke drukte, 3 D - operatie) is het gewoonweg noodzakelijk. We moeten wel mee blijven gaan in de vaart der volkeren.
Door Jan op
Wanneer leren ze het nu eens? Van fusie wordt niemand wijzer, zeker financieel niet. En de inwoners al helemaal niet.