of 59232 LinkedIn

Burgers lichten gemeente Oude IJsselstreek door

‘Een groep burgers die precies uitpluist wat er binnen de gemeente is gebeurd en dat nieuws vervolgens op straat gooit’, vat Hein Albeda samen. De organisatie-adviseur nam het initiatief tot de visitatie. ‘Je moet als gemeente stevig in je schoenen staan, wil je hieraan beginnen. ’

Nieuw in Nederland: zes inwoners van Oude IJsselstreek onderzochten het gemeentelijk participatiebeleid via een burgervisitatie. Eind september presenteerden ze de resultaten.

Initiatief
‘Een groep burgers die precies uitpluist wat er binnen de gemeente is gebeurd en dat nieuws vervolgens op straat gooit’, vat Hein Albeda samen. De organisatie-adviseur nam het initiatief tot de visitatie. ‘Je moet als gemeente stevig in je schoenen staan, wil je hieraan beginnen. ’

Risico
Dat Oude IJsselstreek het risico toch aanging, heeft volgens gemeentesecretaris Gerharda Tamminga alles te maken met de nieuwe rol van de gemeente, ‘voortbouwend op de kracht van de samenleving’. Dat betekent volgens Tamminga ook dat je juist aan de inwoners moet vragen hoe dat proces in de praktijk verloopt. ‘Natuurlijk neem je een risico. Wat voor effect zou de visitatie hebben op de mensen binnen onze organisatie die de omslag niet zien zitten? Ik vond dat we het lef moesten hebben om dit te doen.’

Participatiemodel
Onder leiding van Albeda – de enige die voor zijn werk kreeg betaald – bracht de commissie eerst in kaart wat de door de gemeente ingezette beleidsverandering precies inhield. ‘De nadruk in ons onderzoek lag op de gevolgen van het nieuwe participatiemodel voor de diverse dorpskernen. Maar we wilden ook het economische beleid bestuderen.’

Meer duidelijkheid
De hoofdconclusie in de burgervisitatie  is dat de beleidslijn van de gemeente breed wordt onderschreven. Albeda: ‘Werkelijk iedereen die we spraken, was het daar mee eens. Wel moet de gemeente op korte termijn meer duidelijkheid geven aan het eigen personeel: wat betekent die omslag voor hun dagelijkse werk? Hoe langer dat duurt, hoe meer onrust je veroorzaakt binnen het gemeentelijk apparaat.’

Doorgaan
Voor gemeentesecretaris Tamminga onderstreept het rapport dat Oude IJsselstreek moet doorgaan op de ingeslagen weg. ‘Daarmee ben ik heel blij, al zijn er ook een paar dingen waar ik minder gelukkig mee ben. Ergens in een tussenzin wordt aangegeven dat we meer aan planning en control moeten gaan doen en meer moeten omschrijven in taken en bevoegdheden. Ik wil juist dat we dat loslaten en op maat durven kijken naar wat er nodig is.’

Succes gunnen
Een andere bevinding van de commissie is dat de gemeente het succes van een burgerproject ook aan de samenleving moet gunnen. Burgerlid Elise Ruesink: ‘De wethouder moet niet de eerste steen leggen van een door dorpsbewoners geïnitieerde sporthal. Gun de betrokken bewoners een plek op het podium.’ Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de visitatie een vervolg verdient, in welke vorm dan ook. Gemeentesecretaris Tamminga: ‘De functie van concern controller is hier vacant. Ik bestudeer de mogelijkheid die niet in te vullen, maar de visitatiecommissie daar een rol in te geven.’  

Lees het hele verhaal deze week in Binnenlands Bestuur nr. 20.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ingela DeWitte (Eigenaar) op


De korte klik vandaag vraagt om vervolg. Wanneer schikt jou?

Waarin zouden we elkaar in kunnen versterken.

Zorg, vrijwilliger, huishoudelijke hulp, alarmering, mantelzorger, professional, ...... Wie is er wanneer achter de voordeur en is er balans.

Verbinding, Communicatienselijke Maat, Welbevinden , Veiligheid, Angstreductie , Ontschotting, ......

http://zorgmag.nl/2014/03/10/intensief-zorgconta …

http://www.slideshare.net/IngelaDeWitte/eigenzor …

http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/2014/0 …
Hoor het graag,

Hartelijke groet,

Ingela De Witte. IngelaDeWitte@EigenZorg.com. Tel. 0623698192
Door P.K. Smit (ambteloos burger) op
Dit idee verdient navolging, ook in Waddinxveen