of 59232 LinkedIn

Burger ziet politicus als moderne heilige

De kritische burger beschouwt politici als een soort moderne heiligen. Ze moeten te allen tijde het goede voorbeeld geven. Dat blijkt uit het proefschrift waarop Claartje Brons vorige week promoveerde aan Tilburg University.

De kritische burger beschouwt politici als een soort moderne heiligen. Ze moeten te allen tijde het goede voorbeeld geven.

Dat blijkt uit het proefschrift waarop Claartje Brons vorige week promoveerde aan Tilburg University. Brons onderzocht de aard van de politieke onvrede van burgers in Nederland aan het begin van deze eeuw. Daarvoor gebruikte ze grootschalig en langdurig enquête-onderzoek, diepte-interviews met politiek ontevreden burgers en een analyse van kranten en parlementaire stukken.

 

Onvrede zelf niet toegenomen

De aandacht voor de politieke ontevredenheid van burgers in het eerste decennium van de 21e eeuw is volgens haar aanzienlijk toegenomen. Een steeds bonter gezelschap van (oud-)politici, columnisten, opiniemakers, experts en lezers geeft de politieke onvrede van burgers een stem, blijkt uit het onderzoek van Brons. Tegelijkertijd constateerde ze dat de onvrede zelf echter niet eenduidig is toegenomen.

 

Verlangen naar moreel leiderschap

In de kritiek van politiek ontevreden burgers klinkt volgens haar vooral een sterk verlangen door naar moreel leiderschap van politieke vertegenwoordigers en gezagsdragers. ‘Men ziet de politicus als moderne heilige die te allen tijde het goede voorbeeld dient te geven’, aldus Brons.

 Bij een substantieel aantal burgers bestaat een hardnekkig beeld van een geprivilegieerde politieke elite die de gevolgen van de eigen beslissingen niet voelt. De politieke ontevredenheid lijkt mensen geregeld tot een proteststem bij verkiezingen te bewegen, maar leidt niet vanzelfsprekend tot politieke protestacties of tot politieke afzijdigheid.

 

Negatief beeld politieke elite

Brons doet de aanbeveling om het negatieve beeld van een geprivilegieerde politieke elite nader te onderzoeken en waar mogelijk te ontkrachten. Bewustwording en training bij politieke ambtsdragers en hun ambtelijke ondersteuning over behoorlijk bestuur en integriteit past bij die opgave, net als het ontwikkelen van handelingsrepertoires die werken om vertrouwen te versterken, zoals het sterker benadrukken van waarden in politieke communicatie.

  

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit van der Meer (beleidsmedewerker en journalist) op
Het zou interessant zijn om de Nederlandse situatie - nauwelijks of geen besluitvormende referanda - te vergelijken met de Zwitserse (regelmatig besluitvormende referenda), Dat politici zich a.h.w. meer aan regels moeten houden dan anderen (is trouwens nog de vraag) is op zich begrijpelijk: ze worden door ons allen betaald én ze trekken via de media meer aandacht dan ambtenaren (die ook door ons allen worden betaald).
Een fenomeen dat wellicht met e.e.a. te maken heeft is dat een groot deel van de poltici uit ambtelijke kring afkomstig is. In het oude Rusland sprak men van de Nomenklatoera: de beperkte kring van mensen die in politiek en ambtenarij de beslissingen neemt.
Door Ad(viseur) (adviseur) op
Je hoeft geen onderzoek te doen om te weten dat onze roergangers (bestuurders en politici) altijd het goede voorbeeld moeten geven. Helaas is het gevolg van de door Jaap gesignaleerde ontzuiling dat velen hun morele kompas zijn kwijtgeraakt. De moderne communicatiemiddelen brengen gebleken missers veel sneller aan het licht en daardoor lijkt het dat er in bestuurlijk en politiek Nederland het nodige mis is. Als een politicus of bestuurder gewoon een aantal van de 10 geboden (wie weet nog wat die inhouden) zouden naleven, zou het al een hoop schelen. Niet jokken als je liever Sinterklaas gaat spelen dan de colleges van omliggende gemeenten ontvangt (Laarbeek). Of bonnetje van privé uitgaven declareren en als je betrapt wordt eerst de secretaresse de schuld geven om later de onduidelijkheid van de regels aan te voeren (Vlissingen). En zo kun je wel een paar honderd voorbeelden geven. Je hoeft geen 118 vragen te stellen als beginnend raadslid om duidelijk te krijgen wat integriteit is (Etten-Leur). Als je dat al niet weet en ook nog niet aanvoelt, moet je niet in het bestuur/politiek stappen.
Dat de media een bedenkelijk rol (kunnen) spelen blijkt uit het feit dat niet zelden essentiële zaken - niet interessant voor de lezer of je krant/omroep moet de eerste zijn om te scoren - niet meteen worden gemeld. En de lezer/kijker, gespeend van een kritische attitude, slikt alles wat wordt voorgehouden. Maar om nu de media de schuld te geven gaat wat ver. Het begint immers altijd met het (wan)gedrag van de bestuurder/politicus. Dus: verbeter de wereld, maar begin bij jezelf.
Door Jan (pensioen) op
Er komt nooit geen einde aan wanneer de politici na afloop van een politieke functie opnieuw politieke functies gaan bekleden of organisaties aansturen waarbij de politiek zeer sterk te beinvloeden is. Laatste voorbeeld : Eurlings ongeschiklt bij de KLM en zie daar hij is al bijna lijsttrekker bij het CDA. Kijk is naar de 1ste Kamer !
Door Mea Moresz op
Er speelt veel meer mee. Het politieke systeem faciliteert politiek gedrag dat tot deze beeldvorming bijdraagt.
Door Jaap van der Hoest op
Politici zijn afhankelijk van hun interacties met de media. Deze afhankelijkheid is de laatste decennia - beginnend bij de ontzuiling - stijgend toegenomen.
Nu kan het focus gericht worden op politici als actor, maar om een goed beeld te kunnen krijgen van voornoemde interactie kan een onderzoekende blik op de media als actor niet uitblijven. Zoals kleren de man maken, maken media de politicus. Met in ieder geval dit verschil dat het effectueren van kledingkeuzen eenvoudiger is dan het effectueren van mediakeuzen.
Door Hans (ambtenaar) op
De reacties tonen precies aan wat er mis is in ons land. We krijgen daarom de bestuurders die we verdienen.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Altijd goed om meer onderzoek voor te stellen.
Maar tegelijkertijd kunnen politici best van hun berg af komen, bijv door af en toe een besluit met een referendum aan burgers over te laten.
Of met een peiling de mening van alle burgers te vragen, ipv alleen te luisteren naar de lobby club waar ze zelf uit voort komen.
Peilingen die er echt toe doen, worden door velen ingevuld. En als dat niet gebeurd, dan hebben de politici op de Olympus, hem gewoon niet belangrijk genoeg gemaakt.
Politiek gaat over invloed, een beetje invloed kunnen ze best af staan aan burgers.

De mensen achter http://www.nieuwanders.nl/index.php willen met hun website een bijdrage leveren via directe democratie.
Laat politici een beetje regisseur worden om daar serieuze vragen voor te leggen, als regisseur.
Door maup op
ha ha, ja dat krijg je wanneer een heleboel
mensen aan het Stockholm syndroom lijden
Door Hans (afdelingsmanager) op
Bestuurders moeten vooral goed kunnen besturen en daar ontbreekt het nogal eens aan. Er zijn legio grote projecten volledig mislukt en/of veel en veel duurder geworden dan voorgespiegeld.: ICT, Betuwelijn, HSL, Fyra, ga zo maar door. 130 treintjes van een wc voorzien kan pas in 2018 beginnen en duurt tot 2022. Ondertussen worden ook nog eens de lasten voor de burger drastisch verzwaard zonder dat duidelijk is waarom. Het verbaast mij dan niet dat burgers geen vertrouwen hebben in de overheid, laats staan trots kunnen zijn op haar prestaties.
Door johannes (ambternaar) op
PRAISE THE LORD.