of 59221 LinkedIn

Burgemeester boos om dure Veiligheidsregio

Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal
Burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal

Harde woorden van de burgemeester van Oldenzaal. Theo Schouten beticht in de regionale media de Veiligheidsregio van wanbestuur en broddelwerk. Aan Binnenlands Bestuur licht hij zijn boosheid toe. 

Bent u klaar met de Veiligheidsregio Twente?
'Nee, helemaal niet. Die functioneert prima, gelukkig.  Ik ben alleen niet te spreken over de beslissingen die het bestuur genomen heeft.'

Waarom niet?
'Die heeft op grond van een onvolledig evaluatierapport een nieuw model ingevoerd om de kosten van de veiligheidsregio te verdelen. Het zogenoemde ‘Cebeonmodel.’ En daar zijn we niet blij mee.'

Het pakt onvoordelig uit voor Oldenzaal?
'Dat klopt. In plaats van 1,7 miljoen moeten we voortaan 2 miljoen euro per jaar bijdragen aan deze gemeenschappelijke regeling. Overigens zijn we niet de enige gemeente die meer moet gaan betalen. Vier van de in totaal veertien gemeenten gaan flink omhoog in de bijdrage. De rest wordt niet geraakt.'

En wat krijgt Oldenzaal daar voor terug?
'Niets. Dat is mijn hele punt. Het bestuur van de veiligheidsregio kan ons dat ook niet duidelijk maken. Zoals het er nu naar uitziet moeten we de komende jaren een ton per jaar extra betalen, en over drie jaar drie ton structureel. Maar het voorzieningenniveau blijft hetzelfde.'

Kunt u niet weigeren?
'Nee, want deelname aan de veiligheidsregio is verplicht. Het bedrag wordt automatisch in de begroting opgenomen. Doen we dat niet, dan kloppen de financiën niet en krijgen we problemen met de provincie.'

Legt u zich erbij neer?
'Nee, als het bestuur van de veiligheidsregio doorzet dan gaan we ons beraden op stappen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een geschil als dit aanhangig te maken bij de provincie. Die optie houden we open.'

Kan Oldenzaal deze tegenvaller aan?
'Nou, de wereld blijft wel doordraaien natuurlijk maar het is een fiks bedrag. We hebben de krappe periode net zo’n beetje achter ons gelaten en dan krijg je alsnog zo’n tegenvaller.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hoekstra (adviseur) op
@D. te N. Hoe komt u er bij dat bij de veiligheidsregio's sprake is van een bestuurslaag die bepaalt en van een andere die betaalt. Het AB van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Als de raden van de aangesloten gemeenten willen kunnen ze de financiele kraag dichtdraaien. De burgemeester van Oldenzaal is dus vooral boos op zijn collega-burgemeesters want die zitten in de Algemeen Bestuur. Ook in dit artikel wordt weer onvoldoende benadrukt dat gemeenteschappelijke regelingen bestaan uit gemeenten en dat het gemeenten zijn die aan de knoppen zitten en dus niet één of andere duistere macht.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Voordat ik als gemeente 1 cent extra naar de veiligheidsregio zou overmaken, zou ik eerst de (secundaire) arbeidsvoorwaarden van regio vergeleken willen zien met de arbeidsvoorwaarden van de participerende gemeenten.
Bij mijn weten zijn de voorwaarden van de regio veel beter en als mijn vermoeden juist is, zouden ze mijns inziens eerst daar orde op zaken mogen stellen voordat ik er als gemeente een cent extra in stak.
Door Een ander geluid op
De meeste veiligheidsregio's gaan over naar een bijdrage per bewoner. Dat zal hier ook wel het geval zijn. Deze maatstaaf is objectief maar wel raar. Iedereen kan bedenken dat de kosten voor veiligheid in de kleine dorpen per inwoner lager liggen dan in de steden. Uiteraard zijn de bestuurders van de veiligheidsregio voor deze verdeling (de voorzitter is altijd de grootste gemeente) . Hiervan zijn kleine gemeenten de dupe en wordt de bijdrage aan de veiligheidsregio een soort algemene belasting zonder relatie naar de ondersteuning die wordt geleverd.
Door D. te N. (adviseur) op
nu nog vind financiering van de Veiligheidsregio plaats op basis van hybridefinanciering via de gemeente. Op basis van een advies van de Raad van de Financiele Verhoudingen heeft deze regio blijkbaar al een nieuwe verdeelsleutel ingevoerd voor de aangesloten leden. Dit model is gebaseerd op objectieve maatstaven, net zoals de algemene uitkering dat is en houdt rekening met locale kenmerken. Een argument dat ik niet lees in dit stuk. De vraag is of een gemeentelijke bijdrage die gebaseerd is op de historische inbrengwaarde bij de start van de gemeente nog wel aansluit bij de nieuwe structuur van de Veiligheidsregio; degene die nu bepaalt (het AB van de regio) en betaalt (de gemeente) zijn immers twee gescheiden bestuurslagen met zeker financieel afzonderlijke belangen. Dat mag blijken uit dit artikel.