of 59232 LinkedIn

Jaar vertraging individueel keuzebudget

De invoering van het individueel keuzebudget (IKB) voor gemeenteambtenaren vraagt meer tijd dan verwacht. Zoveel zelfs dat de invoeringsdatum verschuift van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017.

De invoering van het individueel keuzebudget (IKB) voor gemeenteambtenaren vraagt meer tijd dan verwacht. Zoveel zelfs dat de invoeringsdatum verschuift van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017.

Afspraak in het cao-akkoord 2013-2015 was om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren, als onderdeel van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. In het IKB worden verschillende op geld te waarderen arbeidsvoorwaarden omgezet in een budget dat door de werknemer vrij te besteden is. Zo moeten de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de eindejaarsuitkering en (bovenwettelijke) vakantie-uren kunnen worden ingezet als bronnen voor het IKB. Het IKB-tegoed kan onder andere worden gebruikt ten behoeve van verlof, uitbetaling, reservering en inkoop van extra pensioen.

 

Zorgvuldige invoering

Bij de voorbereidingen die de afgelopen maanden zijn getroffen voor invoering van het IKB per 1 januari 2016 is gebleken dat invoering van het IKB complexer is en meer tijd vergt dan verwacht. Wat de invoering complex maakt, is het samenvallen ervan met een deels nieuw beloningssysteem. Dat leidt volgens het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot ‘rechtspositionele vraagstukken’ die niet waren voorzien. Gemeenten geven aan dat de combinatie van beide zaken erg veel gevraagd is. ‘Deze signalen baren ons zorgen omdat het gewenst is dat gemeenten voldoende tijd hebben om tot zorgvuldige invoering van het IKB over te gaan’, aldus het CvA.

 

Vakantietoeslag

In het cao-akkoord is afgesproken dat de vakantietoeslag als bron wordt opgenomen in het IKB. Bij een aantal gemeenten leidt dat tot begrotingsvraagstukken. ‘De kern van de problematiek ligt erin dat de vakantietoelage in de huidige situatie niet binnen het kalenderjaar wordt opgebouwd en uitbetaald, maar een betalingsritme heeft van juni tot en met mei. Omzetting van het betalingsritme van de vakantietoelage, in het kader van de invoering van het IKB, leidt ertoe dat gemeenten in het eerste jaar van het IKB 19 maanden in plaats van 12 maanden vakantietoeslag uitbetalen’, legt het CvA uit. De gemeentelijke koepelorganisatie VNG voert nu overleg met de Belastingdienst over de mogelijkheid de vakantietoelage onder te brengen in het IKB. Dat vergt tijd.

 

Tijdsdruk

Al met al wordt de tijd voor een aantal gemeenten om de invoering van de IKB zorgvuldig te laten verlopen volgens de sociale partners erg krap. Eenvoudiger en overzichtelijker is om eerst het nieuwe beloningsbeleid in te voeren en vervolgens het IKB te implementeren. De sociale partners hebben daarom besloten de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari 2017.

 

Pilotgemeenten

Gemeenten die op 1 januari 2016 wel klaar zijn met de voorbereidingen voor invoering van het IKB kunnen dit op die datum invoeren. Deze gemeenten wordt gevraagd daar melding van te maken, zodat ze als pilot-gemeenten kunnen worden gevolgd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob de Jong (HR consulent) op
De gemeente Hollands Kroon streeft ernaar de IKB per 1 januari 2016 in te voeren.
Door Henk op
De gemeenten hebben de boel niet op orde. De VNG ziet zelfs geen kans om zoiets simpels niet binnen een jaar te regelen. de vng is compleet overbodig geworden