of 59232 LinkedIn

Instanties krijgen tik op vingers om agressiebeleid

Beleid met betrekking tot het omgaan met agressie en geweld tegen ambtenaren wordt nog niet overal goed uitgevoerd. Vooral woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders hebben de zaken nog niet goed op orde constateerde de Inspectie SZW.

Veel publieke instellingen hebben hun beleid wat betreft de aanpak van agressie nog niet op orde. Een uitzondering vormen de gemeenten, die hebben zich wel goed voorbereid op geweld tegen hun medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

Woningcorporaties doen het slecht
De inspectie heeft in totaal 321 teams of locaties in de publieke sector onderzocht. Die varieerden van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, de Belastingdienst en gemeenten. Met name de corporaties en deurwaarders deden het niet goed. Dat betekent dat ze te weinig aan training, voorlichting en begeleiding doen. ‘We hebben bij deze instanties al eerder overtredingen geconstateerd. Helaas hebben we moeten vaststellen dat zij dit niet heel erg verbeterd hebben.’
 
Overtredingen Belastingdienst 

De Belastingdienst is voor het eerst onderzocht, een vergelijking kan dus nog niet worden gemaakt. Maar duidelijk is dat bij deze dienst er ook het een en ander aan schort. Bij bijna alle geïnspecteerde teams van de Belastingdienst werden overtredingen vastgesteld. De Belastingdienst is wel op landelijk en decentraal niveau bezig om de overtredingen op te heffen.

Verantwoordelijkheid management
De inspecteurs van SZW hebben sterk de indruk dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van agressie ten onrechte bij de arbofunctionaris wordt gelegd. Volgens de inspectie zou die taak bij het management moeten liggen. 

Ernstiger incidenten
Geweld tegen overheidsmedewerkers neemt de laatste jaren weliswaar af, maar de ernst van de incidenten wordt wel steeds groter. Kort geleden stelde het expertisecentrum Veilige Publieke Taak (eVPT) overigens dat gemeenten meer zouden kunnen doen om geweld tegen ambtenaren te voorkomen. In plaats van direct de symptomen te willen bestrijden is het beter om eerst de oorzaak van die agressie te analyseren. Zo kan een andere communicatie voorkomen dat frustraties uitmonden in geweld. Ook zouden gemeenten partijen als vervoersbedrijven, woningcorporaties en ondernemers bij elkaar moeten brengen om gezamenlijk oplossingen te bedenken en een vuist te maken.


Risico-inventarisatie
Maar de inspectie heeft alleen gekeken of de instellingen zich aan het voorgeschreven beleid hielden. ’Wat voor communicatie geweld kan voorkomen is niet onderzocht,' zegt de woordvoerder. Er is wel bekeken hoe het geregeld is in de risico-inventarisatie, krijgen mensen training en begeleiding als ze met agressie te maken krijgen. Ook is gecontroleerd hoe de registratieis, dat soort zaken,’ aldus de woordvoerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Monique op
@Hannes
Het artikel zegt dat de gemeenten juist de enige zijn die de zaken wel goed op orde hebben.
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Het is een blamage dat gemeentes hier niet harder werk van maken. Kennelijk scoort het onderwerp politiek niet.
Het zijn wel de uitvoerende ambtenaren die letterlijk de klappen mogen opvangen van vaak onduidelijk en niet sociaal beleid. Wat ook een groot probleem is dat de overheid steeds anoniemer wordt en schuil gaat achter websites en klantcontactcentra waar vaak niet bepaald de slimste werknemers werken. De ambtenaar die dan wel persoonlijk aanspreekbaar is, krijgt vaak alles over zich heen. Ik spreek uit ervaring al heb ik er veel ervaring mee. De ontwikkeling die ik 15 jaar tijd heb gezien, is onrustbarend. Het is niet gek dat veel burgers direct beginnen te roepen dat Geert en Emiel nog de enige politici zijn die naar de gewone mensen luisteren.