of 59250 LinkedIn

Hoger loon, lager pensioen voor ambtenaar

Rijksambtenaren moeten volgens minister Plasterk op de langere termijn rekening houden met een iets lager pensioen als gevolg van het cao-onderhandelingsakkoord met de vakbonden. Voor reeds gepensioneerde  ambtenaren zijn de gevolgen van de loonovereenkomst ‘zeer klein.'

Rijksambtenaren moeten volgens minister Plasterk op de langere termijn rekening houden met een iets lager pensioen als gevolg van het cao-onderhandelingsakkoord met de vakbonden. Voor reeds gepensioneerde  ambtenaren zijn de gevolgen van de loonovereenkomst ‘zeer klein.’

Hoe groot de pensioendaling exact uitpakt is volgens de minister van Binnenlandse Zaken moeilijk te zeggen, zo antwoordt hij op vragen van de vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de in juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst publieke sector. De ontwikkeling is volgens hem afhankelijk van meerdere factoren, zoals de inflatie.

 

Indexeren voorlopig onmogelijk

Er is in het onderhandelaarsakkoord voor gekozen per 1 januari 2016 het ouderdomspensioen van de ABP-regeling te indexeren op basis van prijsinflatie in plaats van de looninflatie. Dat leidt tot een lagere pensioenpremie. Net als bij veel andere pensioenfondsen, wordt koopkrachtbehoud de ambitie. De overgang naar prijsindexatie past volgens Plasterk in het beleid om tot een haalbare, heldere pensioenambitie te komen. ‘De huidige financiële situatie bij het ABP maakt het onmogelijk om de pensioenen de komende jaren te indexeren. Doorrekeningen van ABP geven aan dat de dekkingsgraad waarop volledig geïndexeerd kan worden, met een lagere pensioenpremie en zonder herstelopslag bij prijsindexatie een jaar eerder wordt bereikt (2022) dan met de hogere pensioenpremie plus herstelopslag bij loonindexatie (2023)’, antwoordt de minister.

 

Directe koopkrachtstijging

Tegenover een iets lagere pensioenambitie staat een loonstijging van 5,05 procent over 2015 en 2016. Dat leidt volgens Plasterk niet alleen tot een directe koopkrachtstijging van overheidswerknemers, maar ook tot een structureel hoger pensioengevend loon en dus een hogere pensioenopbouw. ‘Uiteindelijk is de uitkering afhankelijk van de ingelegde premie en het rendement dat daarop bereikt wordt. Het aanvullend pensioen is in z’n aard onzeker, uiteindelijk afhankelijk van het resultaat op de financiële markten’, aldus Plasterk.

 

65-plussers

De gevolgen van de overeenkomst voor de pensioenuitkering van reeds gepensioneerden met een ABP pensioenuitkering zijn volgens Plasterk zeer klein. De ABP spreekt van een versobering van de pensioenregeling die voor 65-plussers die naar verwachting ‘beperkt’ is. ‘De ontwikkeling van de rente en de rendementen van het fonds zijn een veel bepalender factor voor de indexatiekansen van gepensioneerden dan de afspraken uit de loonovereenkomst’, aldus de minister.

 

Beraad achterban

Momenteel vindt over de met de vakcentrales gesloten onderhandelaarsovereenkomst beraad plaats met de achterbannen. Verwacht wordt dat eind augustus de uitkomst daarvan bekend is.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
De minister kan dus wel een bod doen en vragen om ermee in te stemmen, maar weet niet wat de gevolgen daarvan zijn?
Dus of de minister (met zijn departement) is compleet ongeschikt voor hun functie, of ze weten het verdomd goed maar willen het niet bekend maken.

In beide gevallen: vertrek maar.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Dus als ik het goed begrijp betaalt de reeds gepensioneerde met zijn verlaagde pensioen mee aan de loonsverhoging van de werkenden? Ik geloof overigens niets van dat 'beperkte' nadeel. Maar omdat er toch al een hoop verslechteringen zijn in de pensioenregelingen, valt deze niet zo op. Maar hij is er dus wel....
Door Spijker op
Dat deze minister niet kan rekenen was al bekend. Wat heeft hij tot nu eigenlijk wel gepresteerd?
Door Norman Zwartschkopf (Precisierichtert) op
Kan Jan zijn adres niet in gps-coordinatie achterlaten? Dan laat ik wat anders achter...
Slaat nergens op, weet ik wel, maar zijn gelul ook niet. En dan die oplichters uit Den Haag met een loonbod van 5 %, wie is hier nu gek
Door Pieter (zelfstandige ICT) op
Beste allemaal,

Regelmatig kom ik "onze Jan" tegen op dit forum met telkens hetzelfde statement; digitalisatie maakt vele amtenaren overbodig. Ook telkens reageren forumbezoekers hier op, laat Jan links liggen, hij gooit telkens een knuppel in het hoederhok, maar reageert vervolgens nooit inhoudelijk op zijn provocatie.
Zoals Edmond al schrijft, Jan met de korte achternaam en die naam is nog teveel eer voor hem!
Door peter (hoofd financien) op
Rutte en Samson zijn straatrovers. Stem er nooit meer op
Door Baike56 (salarisadminstrateur) op
Lagere pensioenen - hoe moet dat in de toekomst worden als we aan ons pensioen toe zijn? Is er dan nog wel pensioen beschikbaar? Er zijn steeds minder mogelijkheden om voor een aanvulling te zorgen. ABP-Extra pensioen verdwijnt of de pensioenruimte die je zou wensen is niet meer aanwezig. Voor echtparen/samenwonenden met leeftijdsverschillen ziet de inkomensvoorziening er evenmin rooskleurig uit.
Minder pensioen waarvoor ook de bijspaarmogelijkheden ons worden ontnomen! Nu wat doekjes voor het bloeden....
Door henk op
Balletje-balletje met de pensioenen

5 % loonsverhoging voor douaniers, docenten, militairen en politie. Dat lijkt mooi, totdat je kijkt waar dat geld vandaan komt. Want als je goed oplet, zie je dat deze deal het kabinet eigenlijk maar 0,85 % loonsverhoging per jaar kost. Om 600.000 overheidsmedewerkers een loonsverhoging te geven, wordt namelijk ingegrepen in de pensioenen van 2,8 miljoen mensen. Dat zijn gepensioneerden én mensen die pensioen opbouwen bij pensioenfonds ABP, maar niet onder de betrokken overheidscao’s vallen. ,,Waarom moet ik pensioen inleveren? Daar staat voor mij niet eens een loonsverhoging tegenover’’, vroeg een buschauffeur mij laatst. De FNV heeft daar maar één antwoord op: deze deal deugt niet. We moeten alles op alles zetten om betere afspraken te maken over loon, pensioen en het tegengaan van de doorgeslagen flex.

De loonsverhoging en de rookmachine

Want laten we nog even kijken naar de loonsverhoging. Het Kabinet hult die niet voor niets in een dikke rookwolk. Wat er niet bij wordt gezegd is dat een groot deel van de loonsverhoging wordt betaald met pensioengeld (ruim 2 procent). Dat leidt tot een lagere pensioenpremie (van afgerond 20 naar 17 procent). En met pensioenen werkt het heel simpel: als je er 15 procent minder in stopt, dan komt er uiteindelijk ook 15 procent minder uit. En bedenk ook dat de lagere premie-inkomsten voor het ABP de kans vergroten dat pensioenen niet worden aangepast aan de koopkracht. Vooral voor de jonge docenten, politieagenten en gevangenismedewerkers pakt deze truc slecht uit. Zij kunnen nu misschien een extra pak koffie kopen, maar moeten straks de auto wegdoen. Of anders gezegd: om hetzelfde pensioen te kunnen behalen, moeten jongeren straks 2 jaar langer doorwerken boven de AOW-leeftijdsverhoging die al is doorgevoerd – maar daar hoor je Rutte niet over, die zet gewoon de rookmachine aan.

De zaagtruc en het halve akkoord

Het Kabinet heeft de loondeal vlak voor de vakantie gesloten. De andere vakbonden zijn onder druk gezet om bij het kruisje te tekenen, omdat het Kabinet de ‘loonsverhoging’ vier weken later zou laten verdwijnen. Dat is chantage. En waar het Kabinet Rutte in verkennende gesprekken bereid bleek om de doorgeslagen flex aan te pakken, is dat in het akkoord ineens verdwenen. Weggezaagd! En wat overblijft is een half akkoord.

Rutte tovert er belastinggeld bij

Met deze deal leeft Rutte dubbel op de pof. Er wordt niet alleen pensioengeld van werknemers uitgegeven aan boodschappen voor nu, het Kabinet int door deze deal een hele hoop belastinggeld dat eigenlijk voor de toekomst bestemd is. Dat zit zo: over je pensioenpremie betaal je geen belasting, maar wel over je loon. Door de forse verlaging van de pensioenpremie, gaat iedereen die bij ABP pensioen opbouwt over een groter deel van het inkomen belasting betalen. En omdat het om de lonen gaat van enorm veel mensen, vloeien er – hocus pocus pas - zomaar honderden miljoenen euro’s extra in de staatskas. Zo wordt de loonsverhoging niet alleen deels betaald met pensioengeld, maar ook uit de extra belastingopbrengsten die het kabinet ontvangt. Ofwel: het kabinet wil nu rekeningen betalen met geld dat we later hard nodig hebben, bijvoorbeeld voor de zorg.
Door Willem (gemeenteambtenaar) op
@Jan
Als reactie op jouw geautomatiseerd opmerking kan ik wel kwijt dat die ambtenaar in ieder geval kan denken en dat doet dat geautomatiseerde proces niet! Daarnaast zal er (en dat zal meer en meer worden) steeds (meer) behoefte (blijven) bestaan aan directe, intermenselijke contacten. Te veel mensen, daar hoor jij blijkens je in mijn optiek domme opmerking over het automatiseren, beschouwen die automatisering als doel en niet meer als middel. Dat is zeer jammer want een middel en middelmatig blijft het.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Jan (met de korte achternaam?)

Wat een domme reactie in een ostentatieve poging te provoceren. Leeft u al decennia lang onder een tegel? De overheid in ieder geval niet in de Middeleeuwen. Uiteraard zijn een aantal beroepen in de kantooromgeving als gevolg van informatisering en automatisering verdwenen, net als in de private sector. Het schoolvoorbeeld zijn de typekamers. Maar voor beleidsvoorbereiding en uitvoering heb je gewoon beleidsambtenaren nodig die uiteraard wel gebruik maken van kantoortechnologie. En veel werk is door de privatisering overgeheveld naar de marktsector. Openbare orde en veiligheid, toezicht, handhaving en
burgerzaken zijn voorbeelden van functies die never nooit niet zullen worden geprivatiseerd. En die kunnen ook niet helemaal worden geautomatiseerd. Hoe is het eigenlijk met uw werkomgeving gesteld? Niet zo best vrees ik omdat u kennelijk voldoende ruimte in werktijd heeft om zulke onzinnige vragen te stellen.