of 59232 LinkedIn

‘Facebook deed me de das om’

Af en toe wint een ambtenaar een rechtszaak van de gemeente die hem of haar met onvoorwaardelijk strafontslag stuurde. Meestal wint de gemeente. En een ogenschijnlijke bijzaak kan een ambtenaar toch de das om doen.

Onvoorwaardelijk strafontslag komt niet vaak voor. Meestal wint de gemeente de juridische procedure. Soms wint de ambtenaar na een lange strijd. En soms verliest een ambtenaar door een ogenschijnlijke bijzaak.

Teleurstellende uitspraak

Dat laatste gebeurde archivaris Henk Beijers van de gemeente Almelo wiens functie inmiddels is wegbezuinigd. Vol vertrouwen verscheen hij afgelopen zomer voor de Centrale Raad van Beroep, twee jaar na hem onvoorwaardelijk strafontslag werd aangezegd vanwege bedreiging van een leidinggevende en overmatig internetgebruik voor privédoeleinden. Daar volgde een voor hem zeer teleurstellende uitspraak. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat het ontslag nu toch doorgezet kan worden, maar dan op een totaal andere grond. De gelogen en vermeende bedreiging is volledig van tafel. Het internetgebruik is er achteraf met de haren bijgesleept en dat doet mij nu de das om.’


Disproportioneel zware sanctie

Zijn advocaat Diederik Briedé noemt het ontslag een “disproportioneel zware sanctie voor een licht vergrijp”. ‘Dat het internet­gebruik erbij is gehaald toen de bedreiging van tafel was geveegd, vind ik niet zuiver. Het was nooit een issue. Als je met bedreiging begint, is dit echt een stok zoeken om mee te slaan.’ Beijers kon nog van geluk spreken dat een voorstel uit het verleden om eruit te komen nooit door de gemeente was ingetrokken. Briedé: ‘Toen ik hem dat liet zien, heeft hij het alsnog geaccepteerd. De gemeente was not amused, maar de gevolgen van het ontslag zijn voor hem nu wel beter te verteren dan met alleen bijstand.’

Lange adem

Een ambtenaar kan de strijd tegen onvoorwaardelijk strafontslag ook winnen. Dat vereist wel een lange adem. Voor ambtenaar Jan Potters van de gemeente Werkendam begonnen de eerste problemen in 2009. Per 1 januari 2011 werd hij geschorst wegens allerlei onregelmatigheden. Eind oktober 2014 hield het onvoorwaardelijk strafontslag geen stand voor de Centrale Raad van Beroep. Volgens mediator Arend Visser van Eagle Management Support, die ambtenaar Jan Potters juridisch bijstond, is vaak geprobeerd tot een open en transparant gesprek te komen met het college, maar werd dat steeds afgewezen. ‘Men wilde uiteindelijk wel praten, maar dan moest vooraf een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend.’


Oostblokachtige eis

Die ging zo ver, dat ook bij het mislukken van de onderhandelingen, zij daar inhoudelijk met niemand, dus ook niet met gemeenteraad en rechter over zouden mogen communiceren. ‘Een Oostblokachtige eis, die het heel gemakkelijk zou maken slechts voor de bühne een gesprek aan te gaan. Daarmee konden we uiteraard niet instemmen.’ Inmiddels zijn Visser en de gemeente na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep definitieve onderhandelingen begonnen om binnen enkele weken tot een oplossing te komen.

 

Drie manieren

Eigenlijk heeft een gemeente drie manieren om met een onterecht ontslagen ambtenaar om te gaan, concludeert Piet Buijtels, al 22 jaar gemeentesecretaris, eerst van Boxtel, Schiedam, Amersfoort en Haarlemmermeer en sinds oktober 2011 van Maastricht. Hij maakt een onderscheid tussen procedurele fouten door onzorgvuldigheid van de gemeente en inhoudelijk moeten erkennen dat de gemeente fout zit wegens gebrek aan voldoende motivering.

Weer op loonlijst
Buijtels: ‘In het eerste geval heb je procedureel geen gelijk gekregen, maar het inhoudelijke deel blijft staan. Dan kun je niet zomaar met elkaar doorgaan en moet je een ander traject ingaan dan als je inhoudelijk fout zit. In dat laatste geval moet je weer verder met die medewerker en zet je hem weer op de loonlijst. Je rehabiliteert hem en plaatst hem in overleg op een andere afdeling. Dat ligt meer voor de hand dan hem zijn oude functie terug te geven. Je moet hem een volwaardig alternatief bieden.’

Deal sluiten
Bij procedurele winst komt een ambtenaar ook weer op de loonlijst. ‘Maar dan bespreek je toch of hij elders kan werken en gaat hij in de detachering.’ De derde optie is de zogenoemde ‘deal’. ‘Dan is er zo veel gebeurd en kunnen beide partijen het beste onderhandelend tot een akkoord komen voor een passende regeling. Nadeel voor de gemeente is dat je dan wat meer moet betalen. Vaak is de afloop toch dat de partijen netjes uit elkaar gaan.’

 

Lees meer over onterecht ontslagen ambtenaren en hoe gemeenten hiermee omgaan in Binnenlands Bestuur nr. 24 van deze week.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Polak op
Geachte Mo66,
Mijns inziens volledig on topic. Namelijk als reactie op de eerste reageerder; de heer Kemperman die voortdurend zijn traag verlopen afscheid van een gemeente ventileert. Alleen deze affaire heeft de gemeenschap al een vermogen van miljoenen gekost. Dat de heer mr Kemperman aansluitend tal van lieden blijft stalken raakt mij inderdaad omdat daarmee het fenomeen klokkenluiders , waar ik veel respect voor koester, in een bedenkelijk licht wordt geplaatst. Van bedreiging mijnerzijds is natuurlijk absoluut geen sprake omdat ik hem aanspoor zijn ware talenten te gaan benutten in het schrijven van een dissertatie of een eigentijds Pinkeltje. Iemand mag zichzelf voortdurend zielig en gekwetst voelen , het staat anderen vrij te vinden dat ze zichzelf ook gewoon een schop onder de eigen kont kunnen geven en weer opbouwend verder te gaan.
Door Mo66 op
@polak

U klinkt lichtgeraakt en speelt op de man. Wat heeft uw reactie met topic te maken? Geeft U Paul de ruimte voor zijn mening n.a.v. de topic en staak met de bedreigende taal.
Door Polak op
Geachte mijnheer Kemperman, u ziet een kleinigheidje over het hoofd ; de gepesten van gisteren zijn de beulen van morgen. Ik ervaar uw voortdurende geschrijf richting Burgemeester , Gemeentesecretaris en allerlei adviseurs als bewust intimiderend en in potentie beschadigend wat u derhalve genadeloos is de tweede categorie doet belanden. Nu kan het zijn dat de slachtoffers inmiddels hun schouders ophalen anders wachten u nog veel contacten met de zittende magistratuur want de laffe nonchalante houding jegens subversieve beschadigers is in dit land op zijn retour.
Door Ra op
Jakkes, straks ben ik ook de klos, in de DDR aan de Noordzee kan het je zomaar overkomen.
Een D66 rechter?
Door Paul Kemperman op
@ Beste Polak,

Zolang er veel slachtoffers vallen en onrecht in het donker wordt gehouden, kan er binnen overheidsorganisaties geen verandering plaatsvinden.
Daarom is het belangrijk wreedheden en misstanden in het licht te brengen.
Door Polak op
Beste Paul,

We weten het inmiddels , laat het achter je. De voormalige tegenstrevers lachen zich een kriekje wanneer ze je zo geobsedeerd bezig zien. Vanuit jouw optiek gun ze dat nu niet. Ga lekker een proefschrift schrijven of een eigentijds Pinkeltje.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
Na een door de rechter vernietigd strafontslag netjes uit elkaar gaan of tot een andere redelijke oplossing komen, lukt niet als je te maken hebt met een gemeentebestuur als dat van Zevenaar.

De Zevenaarse ontslagerij werkt zo: http://bit.ly/1yB5Zv4