of 59250 LinkedIn

3 duizend banen weg in openbaar bestuur

De werkgelegenheid trekt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer licht aan. Maar dat geldt zeker niet voor het openbaar bestuur. In die sector gingen de eerste helft van dit jaar 3 duizend banen verloren.

De werkgelegenheid trekt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer licht aan. Maar dat geldt zeker niet voor het openbaar bestuur. In die sector gingen de eerste helft van dit jaar 3 duizend banen verloren.

Over uitgesplitste gegevens voor de overheid zegt het CBS desgevraagd niet te beschikken bij het kwartaalbericht.

 

Welzijnszorg

Met het verdwijnen van 3 duizend banen is het openbaar bestuur niet de grootste ‘verliezer’. Dat stempel krijgt de zorg. Uit de gisteren gepubliceerde werkgelegenheidscijfers van het CBS blijkt dat de zorgsector dubbel zo veel banen inleverde: 6000. In die bedrijfstak daalt het aantal banen overigens al ruim twee jaar onafgebroken. In totaal gingen in die periode liefst 65 duizend banen verloren: 4 procent van alle banen in die bedrijfstak. De werkgelegenheid daalde vooral in de welzijnszorg, waaronder de thuiszorg, verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. In de gezondheidszorg is het werkgelegenheidsverlies kleiner.

 

Vacatures

Ondanks het feit dat in de helft van de bedrijfstakken het aantal banen daalde, is er toch sprake van een lichte stijging van de werkgelegenheid. Over de hele linie bezien zet het herstel op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2015 volgens door. Het aantal banen nam volgens het CBS toe met 19 duizend tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg met 6 duizend tot 131 duizend eind juni.

 

Tijdelijk werk

De banengroei in het tweede kwartaal leunt vooral op uitzendkrachten, net zoals in de afgelopen kwartalen. Het aantal banen van werknemers bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 18 duizend. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 63 duizend, oftewel ruim 10 procent. Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca groeit de werkgelegenheid de laatste tijd gestaag. Het afgelopen kwartaal kwamen hier 10 duizend banen en bijna 3 duizend vacatures bij.

 

Vergrijzing

In het afgelopen kwartaal waren er 617 duizend mensen werkloos, 17 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2015, oftewel 6,9 procent van de beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking nam met 15 duizend personen toe. Deze toename kwam volledig voor rekening van vrouwen. Ook in de voorafgaande drie kwartalen nam vooral het aantal werkzame vrouwen toe. Deze toename betreft zowel jongeren als ouderen. Het aantal mensen van 25 tot 45 jaar met betaald werk krimpt door vergrijzing. Vrouwen en jongeren werken relatief vaak in deeltijd. Het aantal werkenden in deeltijd groeide in een jaar tijd met 65 duizend, het aantal voltijders met ruim 40 duizend.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.