of 59250 LinkedIn

De zorgverandering is bij de gemeenten in goede handen

Mario van Dijk 8 reacties

Met premier Rutte erger ik mij de laatste tijd ook aan de kritiek van vooral landelijke- en regionale organisaties en een aantal politieke partijen, zoals de SP, op de invoering bij de gemeenten van de decentralisaties Zorg en Jeugdzorg. 

Het probleem bij deze discussie is dat de gemeenten nog niet kunnen aantonen dat het beter gaat worden. Het proces van de zorgverandering wordt thans onder leiding van betrokken en enthousiaste wethouders en gemeenteraadsleden, die weten wat er in hun gemeenten speelt, voorbereid. Hierbij gevolgd door kritische cliëntenraden. Iedereen - ook de critici - zijn er gelukkig wel van overtuigd dat de kosten in de zorg in de hand gehouden moeten worden omdat anders de zorg onbetaalbaar wordt. 


Eind jaren negentig heb ik voor de PvdA in de provinciale staten van Utrecht gezeten. Ik behartigde daar namens mijn partij het beleidsterrein Jeugdzorg. Jeugdzorg viel onder de verantwoordelijkheid van de provincies en de stadsgewesten. Elk jaar stond de discussie in de provinciale staten in het teken van de grootte van de wachtlijsten, het tekort aan geld , de slechte samenwerking tussen de jeugdzorg en het preventieve jeugdbeleid bij de gemeenten en de incidenten met de hulpverlening aan kinderen. Over deze incidenten zijn hele dikke nota's verschenen met aanbevelingen hoe het beter moest. Er werden ook hele projecten opgetuigd om de samenwerking tussen de provincies en de gemeenten te verbeteren. Geld was toen bij de provincie Utrecht geen probleem.

Deskundigen waren toen al van mening dat de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten moest worden overgeheveld. Ook ik was die mening toegedaan. Waar ik wel veel waardering voor gekregen heb waren de werkers in de jeugdzorg, die vaak onder moeilijke omstandigheden keuzes moesten maken omtrent de kinderen die hulp nodig hadden. Ik heb van dichtbij meegemaakt dat op lokaal niveau probleemgezinnen door tig-instanties werden begeleid, dat er wachtlijsten waren, dat de hulpverleners achter hun bureau probleemsituaties bekeken en niet achter de voordeuren gingen kijken en dat er sprake was van doorgeschoten privacyregelgeving.

De verandering in de zorg is ook een mooi moment om de werkwijze en de resultaten van de professionele zorg- en hulpverleningsinstanties eens goed tegen het licht te houden. Wordt er voldoende efficiënt en effectief gewerkt, maar vooral ook samengewerkt? De meeste gemeenten kiezen bij de verandering van de zorg vanaf 1 januari 2015 voor een gebiedsgerichte aanpak. Het grote voordeel van deze gebiedsgerichte werkwijze ( wijk- en gebiedsteams) is dat de professionals echt weten wat er in hun gebied speelt, herkenbaar, aanspreekbaar en zichtbaar zijn voor bewoners, de verkokering wordt aangepakt, de kans op een integrale- en probleemoplossende aanpak  succesvoller wordt en dat de samenwerking tussen de professionals en de vrijwilligersorganisaties, zoals de kerken, Zonnebloem, Rode Kruis, welzijns- en hulpverleningsorganisaties veel beter gaat lopen.

Ook de samenwerking met de huisartsen, wijkagenten en gebiedsbeheerders van woningbouwcorporaties krijgt door de gebiedsgerichte aanpak een opkikker. De vrijwilligersorganisaties kunnen voor wat betreft de samenwerking vanaf 1 januari 2015 terecht bij professionals die herkenbaar, aanspreekbaar en zichtbaar zijn in het gebied waar de vrijwilligers actief zijn. Dit komt zeker ook de participatiemaatschappij ten goede. Dit bevordert ook veel kortere lijnen. Ook de bureaucratie in de zorg kan beter worden aangepakt. De vrijwilligers worden ook niet steeds geconfronteerd met wisselende zorg- en hulpverleners wat als voordeel oplevert dat het nog leuker wordt om vrijwilligerswerk te doen.

Overigens heeft het gebiedsgerichte werken in het fysieke wijkbeheer inmiddels zijn nut wel in gemeenteland voldoende bewezen. Ik wil de critici dringend verzoeken om ook eens achterom te kijken hoe het in het verleden allemaal ging met de zorg en de gemeenten vooral de kans en de tijd te geven om de zorgverandering in te voeren. Een toontje lager zingen lijkt mij op zijn plaats. De gemeenten verdienen alle steun bij deze moeilijke klus. 
 

Mario van Dijk

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Mario van Dijk: "Het probleem bij deze discussie is dat de gemeenten nog niet kunnen aantonen dat het beter gaat worden."
Er zijn een aantal gemeenten die nu aantonen dat het slechter kan, zoals de gemeente Kampen.
De SP is uit de coalitie van de gemeente Kampen gestapt. De partij besloot daartoe omdat de gemeenteraad donderdagavond bij meerderheid een voorstel de huishoudelijke zorg te schrappen aannam.
Door Bert op
Mario van Dijk: "Met premier Rutte erger ik mij de laatste tijd ook aan de kritiek van vooral landelijke- en regionale organisaties en een aantal politieke partijen, zoals de SP, op de invoering bij de gemeenten van de decentralisaties Zorg en Jeugdzorg. Het probleem bij deze discussie is dat de gemeenten nog niet kunnen aantonen dat het beter gaat worden. "

De transitie moet nog gaan gebeuren en Bureau Jeugdzorg wordt nu al afgebouwd.

En dat is de oorzaak van de zojuist ontstane problemen bij de aanmelding, door ouders, scholen en het CJG van nieuwe gevallen in december 2014.
Bureau Jeugdzorg is zijn werkzaamheden in het vrijwillig kader aan het afbouwen, planning voor gesprekken zit vrijwel vol tot 31-12-204 en de nieuwe uitvoerder, de gemeenten, kunnen pas 01-01-2015 beginnen. De sollicitatieprocedures lopen nog en er is geen organisatorisch kader. Zaken die nu opgepakt moeten worden dreigen en blijven al liggen tot na 5 januari 2015. Medewerkers lopen nu al tegen een muur. Er ontstaat per direct een wachtlijst van 5 tot 6 weken. Staatssecretaris Van Rijn beloofd: "Jeugdhulp voor 2015 gewaarborgd" , maar hij vergeet december 2014. Er is geen overgangsfase ingebouwd. Gemeenten en Bureau Jeugdzorg moeten per direct om de tafel om geen kinderen tussen de wal en het schip te laten vallen en hen in een overgangsfase te krijgen.
Door Bert op
Door Mw. Van Rijn: "maar laten we niet vergeten dat de laatste 10 jaar de zorg is verslechterd"
Ik heb daar geen beeld bij, maar misschien heb ik een blinde vlek in mijn waarneming.
Ik zie een geprofessionaliseerde Jeugdzorg die nu de vele instanties rond het kind vanuit één verantwoordelijke gaat organiseren. De thuiszorg heb ik ook professioneler zien worden de laatste jaren.
Vanaf nu zie ik ook nog geen afbraak, er zijn gemeenten die in 2015 dezelfde zorg garanderen dan in 2014 ook vanuit één verantwoordelijke.
Door Mw. Van Rijn op
"Het probleem bij deze discussie is dat de gemeenten nog niet kunnen aantonen dat het beter gaat worden"..... Ik vind het dan een probleem om boven dit artikel de titel " De zorgverandering is bij de gemeenten in goede handen" te zetten. Ik begrijp dat het een intense wens is van iedereen, maar laten we niet vergeten dat de laatste 10 jaar de zorg is verslechterd en dit alleen maar slechter kan worden met minder geld, met minder opgeleide zorgmedewerkers en met auteurs die schijnbaar van onder een steen vandaan komen.
Door OUDERENBESCHERMING NEDERLAND op
Fleur Agema , PVV, zei afgelopen week: 'De zorg is vanaf 1 januari 2015 te vergelijken met parachute springen, alleen weet nog niemand of de parachute na de sprong vanaf 1 januari opengaat' Meneer van Dijk gaat er van uit dat de gemeenten allemaal de beste parachutes in huis hebben. Het zou ook zomaar eens niet zo kunnen zijn...
Door Rick van Rhenen (HRM) op
Eens met de laatste zin van Van Dijk. Maar voor de rest?
'Zorg zo dicht mogelijk bij de mensen'. Klopt. Open deur. Maar dan wel: tijd én geld om dat vorm te geven. De manier waarop het kabinet de decentralisaties er door heeft gejast, is werkelijk verbijsterend. Onverantwoord ook. En daar is de partij van de heer Van Dijk toch voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor. Die betoont zich Oostindisch doof als het gaat om geluiden 'uit het veld' of het niet niet even tikkie zorgvuldiger en vooral rustiger aan kan. Maar ja: de bezuinigingen staan natuurlijk al ingeboekt in het Haagse.
En nog eens iets anders. Die zorg, en dan met name de jeugdzorg, is natuurlijk niet meer en niet minder dan verworden tot een onontwarbare kluwen van eilandjes en koninkrijkjes. Ik kom bij veel (ook kleine) gemeenten over de vloer en tref niet zelden een gezelschap van 20 mensen rond vergadertafels om even een stuk of wat 'casussen' door te akkeren. 20! TWINTIG!!!
Over efficiëncy gesproken...
Daar moet de bijl in. In het woud van subsidieslurpende stichtingen, kluppies en belangengroepen dat er in de loop van de jaren in het, brrr..., 'zorgveld' is ontstaan. Met aan het roer doorgaans (klopt, Freek!) meer dan prima betaalde - kuch... - managers. De bezem door die kluwen. Door de bureacratie die die versnippering met zich meebrengt. Door de zotte salariëring van omhooggevallen sociale academici. Terug naar de wortels: adequaat, laagdrempelig en vooral efficiënt hulp verlenen. Is dat zo moeilijk? Ik geloof het niet.
Nog zo'n punt. Het volstrekt doorgeschoten privacyfetisjisme in dit land. Ik weet uit de nabije praktijk dat (basis)scholen nauwelijks een poot aan de grond krijgen in gevallen van mishandeling thuis, verwaarlozing, alcoholistische ouders en alle andere triest stemmende rampspoed die je maar voor kinderen kunt bedenken. Er wordt alleen maar oeverloos over geluld door talloze instanties en organisaties; ingrijpen, ho maar. Dáár is ook winst te behalen. Oprotten met die polderkliek en de regeltjes die doorpakken in de weg staan!
De (jeugd)zorg in dit land lijkt me, gelet op schaal en omvang van de problemen, heel best te organiseren. Betaalbaar te houden, ook.
Maar dan moeten lieden als Mario van Dijk eerst eens durf tonen en structuren en instituties willen doorbreken en aanpakken. Wegsaneren ook.
Gelet op de innige verwevenheid van de PvdA met de zieligheidsindustrie en de geitenwollensokkenkaste zal dat voorlopig wel een illusie blijven.
Door Bert op
Het lijkt erop dat de zorg in de wijk, voor jeugd en ouderen, beter gaat worden, maar het hangt sterk af van de gemeente waar je woont. Er zijn gemeenten die al jaren deze verandering aan het voorbereiden en uitvoeren zijn met een visie en een resultaatcontrole. Een dikke pluim voor deze gemeenten.

Maar, je zult wonen in een gemeente waar men, niet geremd door kennis, kunde en ervaring, onder het mom hoe moeilijk kan het nou eigenlijk zijn, nog steeds geen visie heeft, maar alleen rapporten en op papier van vage adviesbureau's en voorbereidende plannen. Hier is geen enkele vorm van praktische uitvoering en wordt geen gebruik gemaakt van bestaande kennis, want je moet het op een andere manier bekijken. Men beseft hier niet hoe moeilijk het is om aan waarheidsvinding te doen en een veiligheidsanalyse te maken. Als men het wiel opnieuw uit wil vinden zullen er nog veel karren omvallen alvorens er iets goed kan gaan rollen. Oude ervaring met een nieuwe visie is een juiste mix. Of de vraag komt terug: wat denkt u erzelf van. Dat geeft ook geen objectief beeld van de situatie, omdat dit juist diegene is met een hulpvraag, als het antwooord bekend was, is er geen hulpvraag meer nodig.

Bij wie kunnen mensen terecht met hun verhaal of vragen, die tegen een muur van onkunde oplopen? Ik hoop niet bij hun gemeente die er oorspronkelijk toch al niets van begreep of een goedbedoelende ambtenaar die geen kaas heeft gegeten van ouderen- dan wel jeugdzorg en in de beschermingsmode zit voor deze gemeente met de uitspraak: we doen toch ons best.

Een onafhankelijke nationale instantie is de aangewezen weg om ongelukken te voorkomen. 400 gemeenten, 400 verschillende aanpakken in de toegang geeft 400 verschillende rechten op zorg. Waar kun je in beroep met een onafhankelijk oordeel?
Door Freek op
De auteur is of naïef of sluw. Hij moet vanuit zijn vroegere functie toch weten dat de exploderende zorgkosten veroorzaakt zijn door 1. Het zich schandelijk duur laten betalende management. 2. Het woud aan instituties dat in en rond de zorg is ontstaan.
Het Rijk kiepert in een gooi de hele zorg over de heg bij de gemeenten. Maar daarmee zijn de hoofdoorzaken van het probleem van uit de hand gelopen financiering totaal niet opgelost. En daar richt zich de kritiek van de oppositie zich op, meneer Van Dijk !