Advertentie
 • ruimte en milieu

  Bestuursrecht - Troebel water

  Het waterschap Friesland had in de lozingsvergunning voor de overstort van verdund rioolwater duidelijk moeten aangeven wanneer het de gemeente Weststellingwerf precies kan dwingen maatregelen te treffen tegen ontoelaatbare hinder en verontreinigd oppervlaktewater.

  09 May 2011
  Bestuursrecht - Troebel water
 • ruimte en milieu

  Beter meten

  De gemeente Roermond verleent een vergunning voor een reclamemast op grond van een nota voor kleine reclamemasten. Daarbij hebben B en W ten onrechte de anderhalve meter hoge spits niet meegeteld.

  24 March 2011
  Beter meten
 • ruimte en milieu

  Plaatsgebonden

  De chalets in het Gieterse ‘Resort Venetië’ zijn  ondanks hun wielen niet bestemd en geschikt  voor regelmatig vervoer en hebben dus een plaatsgebonden  karakter. Om die reden hebben deze  ‘recreatiewoningen’ een bouwvergunning nodig. 

  24 February 2011
  Plaatsgebonden
 • ruimte en milieu

  Opknapbelasting

  Na bijna 14 jaar procederen is nu ook duidelijk dat de baatbelasting voor de ‘herinrichting’ van het centrum in Geleen niet deugt. De gemeente Sittard-Geleen moet 1 miljoen euro terugbetalen.

  16 February 2011
  Opknapbelasting
 • ruimte en milieu

  Overheid beboet

  Rijkswaterstaat zet voor het onderhoud van een brug over de A12 een illegaal in en krijgt een boete van de Arbeidsinspectie. Voor de overheid gelden geen uitzonderingen.

  18 June 2010
  Overheid beboet
 • ruimte en milieu

  Geluidsmuur

  De gemeente Bunnik acht het mogelijk om vlakbij de A12 woningen neer te zetten die niet lijden onder geluidsoverlast. Maar de gemeente weet niet zeker of de bouwtechnische aanpassingen leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

  21 May 2010
  Geluidsmuur
 • ruimte en milieu

  Uitgemergeld

  Gedeputeerde Staten van Limburg mogen de goedkeuring van het werkplan voor de uitbreiding van een mergelgroeve niet 6 maanden voor zich uit schuiven. De jarenlange juridische strijd eindigt in de rechtszaal.

  16 April 2010
  Uitgemergeld
 • ruimte en milieu

  Antieke bestemming

  De gemeente Den Bosch kan tot haar verrassing niets beginnen tegen een motorenreparateur die zijn garagebox als bedrijf gebruikt. Een oud bestemmingsplan is de boosdoener.

  26 March 2010
  Antieke bestemming
 • ruimte en milieu

  Privacyschade

  Om planschade te berekenen moet je als gemeente uitgaan van wat er planologisch maximaal mocht en mag. Wat er feitelijk gebeurt, doet alleen terzake als het vrijwel zeker is dat het maximum praktisch niet meer kan worden gerealiseerd.

  12 March 2010
  Privacyschade
 • ruimte en milieu

  Ommezwaai

  Het college van B en W in Middelharnis wilde geen vrijstelling geven voor de overkapping van twee mestsilo’s en kan na jaren procederen nog niet goed uitleggen waarom.

  26 February 2010
  Ommezwaai
Advertentie