Advertentie
 • ruimte en milieu

  'Binnensteden' verliezen inwoners

  Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent.

  28 September 2015
  'Binnensteden' verliezen inwoners
 • ruimte en milieu

  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit

  Dit blijkt uit berekeningen die het Kadaster maakte in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde,

  25 September 2015
  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit
 • ruimte en milieu

  Meer, meer, meer

  De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  23 September 2015
  Meer, meer, meer
 • ruimte en milieu

  Gemeenten bouwen onverminderd door, oud bezit verdwijnt amper

  Gemeenten laten jaarlijks zo’n 300 duizend vierkante meter nieuw vastgoed neerzetten ondanks de crisis. Dat doen ze al twee decennia.

  17 November 2014
  Gemeenten bouwen onverminderd door, oud bezit verdwijnt amper
 • ruimte en milieu

  Gemeenten verruimen voorraad vastgoed nog steeds

  Het Kadaster becijferde dat In de crisisjaren 2008 tot 2013 gemeenten jaarlijks gemiddeld 313 duizend vierkante meter toevoegden aan hun totale vastgoedvoorraad.

  24 September 2014
  Gemeenten verruimen voorraad vastgoed nog steeds
 • ruimte en milieu

  Grijze goudkusten

  Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van deze categorie ouderen. In de grote steden en in groeigemeenten ligt dit percentage uiteraard lager, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten.

  28 January 2014
  Grijze goudkusten
 • ruimte en milieu

  Down Town

  Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed.

  27 August 2013
  Down Town
 • ruimte en milieu

  Kantoren nog leger

  De kantorenleegstand komt niet alleen door de economische crisis, maar vooral door een reeks van regels en belangen. Die moedigen nieuwbouw aan.

  27 August 2013
  Kantoren nog leger
 • ruimte en milieu

  Herverkavelen in stadscentra

  De gemeente heeft geen geld meer. Nu moeten degenen die het meeste last hebben van achteruitgang en het meeste baat hebben bij nieuw elan hun verantwoordelijkheid nemen.

  03 June 2013
  Herverkavelen in stadscentra
 • ruimte en milieu

  Creatief gedijt in krimpregio

  Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan gevolgen van de krimp.

  05 November 2012
  Creatief gedijt in krimpregio
Advertentie