Advertentie
 • ruimte en milieu

  Nationaal belang is een fictie

  Om te bezuinigen gaat het Rijk zich beperken tot zijn kerntaak: het dienen van het nationaal belang. De regio zorgt maar voor zich zelf. Deze ambtelijke suggestie om de financiële crisis te bestrijden oogt helder maar is gebaseerd op troebele gronden.

  21 May 2010
  Nationaal belang is een fictie
 • ruimte en milieu

  In het rood, of in het groen

  'Het gemeentelijke beleid in de ruimtelijke ordening raakt de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ten eerste door voldoende woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor zorgbehoevende burgers, zodat minder intramurale AWBZ-zorg, dat wil zeggen zorg in AWBZ-instellingen, nodig is. Ten tweede kan de doelmatigheid van de intramurale AWBZ-instellingen omhoog door hun de ruimte te geven hun bouwplannen zo veel mogelijk aan de zorgverlening aan te passen.'

  16 April 2010
  In het rood, of in het groen
Advertentie