Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Afscheid

  10 jaar geleden begon Binnenlands Bestuur een nieuw leven. De toenmalige hoofdredacteur nodigde zo’n twintig columnisten uit voor een boottochtje over het IJ. Pim Fortuyn en Arend Jan Boekestijn voeren mee, eigenlijk de hele fine fleur van de journalistiek. Als wij toen waren gezonken, had dat een enorme aderlating voor de Nederlandse kranten betekend.

  10 July 2019
  Afscheid
 • bestuur en organisatie

  Hard rijden is leuk

  Ik beken: ook ik rijd weleens te hard. Af en toe krijg ik dan ook een envelop uit Leeuwarden, die een boete bevat. Die boetes betaal ik trouw. Ooit kon je ze aftrekken van de belastingen, maar dat is niet meer zo. Erg veel te hard rijd ik meestal niet, maar je hoort mij niet klagen over een boete voor een snelheidsovertreding van 5 kilometer. ‘Na gecorrigeerde snelheid’ staat er altijd bij, en die gecorrigeerde snelheid betekent altijd een afronding naar beneden. Coulant van de overheid. 

  18 April 2018
  Hard rijden is leuk
 • bestuur en organisatie

  Kerk en samenleving

  Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, getiteld De sociale staat van Nederland, is het vertrouwen in de kerk nog nooit zo laag geweest.

  18 October 2016
  Kerk en samenleving
 • bestuur en organisatie

  Rode sokken

  Op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht zijn rode sokken uitgedeeld. Het cadeautje ging gepaard met de oproep tenminste één keer in de week iets roods aan te trekken, opdat men ‘nieuwe energie en nieuwe ideeën’ zou krijgen. De progressieve beweging moet wakker worden geschud, middels ‘een schop onder de kont’. Arbeideristische taal, maar zou het helpen?

  26 October 2015
  Rode sokken
 • sociaal

  Bedankt en misschien tot ziens

  Bedankt en misschien tot ziens. Voorlopig de laatste bijdrage van Erik Gerritsen, die 194 columns heeft geschreven voor Binnenlands Bestuur.

  26 May 2015
  Bedankt en misschien tot ziens
 • sociaal

  Inzet vrijwilligers bij Jeugdbescherming

  Onlangs ontstond er in de (sociale) media enige ophef over proeftuinen (Kind Veilig Thuis) waarin geëxperimenteerd wordt met de inzet van vrijwilligers in de jeugdbescherming. De ophef bereikte uiteraard ook de Tweede Kamer en leidde dan ook tot vragen aan staatssecretaris Dijkhoff.

  20 May 2015
  Inzet vrijwilligers bij Jeugdbescherming
 • sociaal

  Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid

  Onlangs bracht het Samenwerkend Toezicht Jeugd (Inspecties Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Veiligheid en Justitie) naar aanleiding van een bekende casus uit Groningen waarin één van de kinderen uit een gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld een belangwekkend rapport uit onder de noemer Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid (GGSR).

  10 May 2015
  Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid
 • sociaal

  Een mooie doorbraak thuiszitters, maar we zijn er nog niet.

  De afgelopen maanden schreef ik vier columns over het thema doorbraak thuiszitters. Mijn conclusie was dat er geen wettelijke belemmeringen waren om, als het echt niet anders kan, maatwerk in de vorm van onderwijs op afstand (waaronder thuisonderwijs) mogelijk te maken. Tegelijkertijd constateerde ik dat de uitvoeringspraktijk weerbarstiger was, waardoor onnodig veel leerbare kinderen onderwijs werd onthouden. Ik sloot af met een oproep aan staatssecretaris Dekker om een helder signaal af te geven over de mogelijkheden tot maatwerk, omdat scholen zich regelmatig beroepen op veronderstelde regels vanuit OCW die maatwerk niet mogelijk zouden maken.

  01 May 2015
  Een mooie doorbraak thuiszitters, maar we zijn er nog niet.
 • sociaal

  Jeugdhulp zonder drang en dwang

  De ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Jeugdbescherming zijn veelbelovend, maar niet voldoende om de ambitie van blijvend veilig opgroeiende kinderen zonder drang en dwang dichterbij te brengen, stelt Erik Gerritsen.

  21 April 2015
  Jeugdhulp zonder drang en dwang
 • sociaal

  Systeemkwesties in verschillende verschijningsvormen

  Niet elke systeemkwestie in de jeugdzorg hoeft tot aanpassing van het systeem te leiden, betoogt Erik Gerritsen.

  13 April 2015
  Systeemkwesties in verschillende verschijningsvormen
Advertentie