Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Mijn laatste column

  Dit is mijn laatste column voor Binnenlands Bestuur. Na een lange periode van 38 jaar stap ik met mijn opinie-column over naar een ander podium, hoewel ik zo af en toe voor BB een essay blijf schrijven. Het Nederlandse openbaar bestuur kent ongeveer 15.000 politieke en bestuurlijke ambtsdragers. 

  17 August 2020
  Mijn laatste column
 • bestuur en organisatie

  Optie ontbinding kan crisis uitlokken

  Niemand wist meer van het fenomeen ‘ontbinding van volksvertegenwoordigingen’ dan wijlen oud-collega en D66-senator Jan Vis. Voor de ‘Staatscommissie-Dualisme en lokale democratie’ – waarvan hij lid en vicevoorzitter was – zocht hij nauwgezet uit wat de voor- en nadelen zijn van het ontbinden van gemeenteraden en Provinciale Staten. In de Tweede Kamer is nu het initiatief genomen om nog eens te laten uitzoeken of het wenselijk is om een dergelijke ontbinding in gemeente en provincie mogelijk te maken door middel van een wijziging van de Grondwet. 

  24 June 2020
  Optie ontbinding kan crisis uitlokken
 • bestuur en organisatie

  Burgemeester worstelt met moties

  Het aantal moties in gemeenten is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Meestal hebben de moties betrekking op het beleid dat door college of burgemeester wordt voorgesteld. Soms zijn er buitenissige moties, zoals de uitspraak van een gemeenteraad waarin de Chinese regering voor de laatste keer wordt gewaarschuwd om nu eens te stoppen met de schending van de mensenrechten. Of de motie waarbij de dienstwagens van de gemeente niet meer bij Shell mochten tanken vanwege de betrokkenheid van dit bedrijf bij het apartheidsregime in Zuid-Afrika. 

  15 June 2020
  Burgemeester worstelt met moties
 • bestuur en organisatie

  Conflictenregeling niet onafhankelijk

  In 2010 kwamen er in het Koninkrijk vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door deze toename van het aantal landen ging het Statuut voor het Koninkrijk bepalen dat een regeling voor de beslechting van conflicten tussen de partners dringend noodzakelijk is. 

  20 January 2020
  Conflictenregeling niet onafhankelijk
 • bestuur en organisatie

  Lijstuitputting is snel politiek

  Lijstuitputting doet zich voor als er te weinig kandidaten zijn voor de beschikbare zetels. Het zag er even naar uit dat dit verschijnsel zich ten aanzien van Forum voor Democratie meteen zou gaan voordoen, maar uiteindelijk is dat meegevallen. 

  08 January 2020
  Lijstuitputting is snel politiek
 • bestuur en organisatie

  Democratie kiezers boven die van partijen

  Wie speelt een beslissende rol bij de vervulling van een vacature in de gemeenteraad? Zijn dat de burgemeester als voorzitter van het stembureau en de griffier, of zijn dat de fractie en de partij waar de vacature is gevallen?

  10 December 2019
  Democratie kiezers boven die van partijen
 • bestuur en organisatie

  Specialistische jeugdzorg moet weg bij gemeente

  Veel bureaucratie, langere wachtlijsten, oplopende kosten per kind en geen afname van het beroep op de specialistische jeugdzorg zoals beoogd. Er zijn vele redenen om het systeem van de jeugdzorg zo spoedig mogelijk te ontvlechten. Eerstelijns signalering behouden bij de gemeenten en de specialistische jeugdzorg naar de medische/ semi-medische sector waar deze thuis hoort. Op die manier kan ook de geheel onaanvaardbare financiële molensteen om de nek van de gemeenten worden opgeheven.

  08 November 2019
  Specialistische jeugdzorg moet weg bij gemeente
 • bestuur en organisatie

  Verkiezing Eerste Kamer moet anders

  Politieke spelletjes slecht voor rol Eerste Kamer.’ Dat schrijven vicevoorzitter van de JOVD Stijn de Vreede en voorlichter van de JOVD Lars Benthin in de Volkskrant van 27 februari. 

  21 October 2019
  Verkiezing Eerste Kamer moet anders
 • bestuur en organisatie

  Urgenda-oordeel bijna zeker van tafel

  In de klimaatdiscussie wordt allerwegen als uitgangspunt genomen dat het recente oordeel van de rechter maatgevend is voor de politieke besluitvorming. In de Urgenda-uitspraak van het Hof in Den Haag van 9 oktober 2018 werd een eerdere uitspraak van de rechtbank op 24 juni 2015 in stand gelaten. 

  17 October 2019
  Urgenda-oordeel bijna zeker van tafel
 • bestuur en organisatie

  Verhaal grondwet is overtuigend

  Voermans toont het lef en heeft de ‘guts’ om de verschijnselen grondwet en constitutionele ordening multidisciplinair en wereldwijd aan te vliegen.

  14 October 2019
  Verhaal grondwet is overtuigend
Advertentie