Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Inbesteden

  Westland hoeft de inzameling en verwerking van afval niet aan te besteden op de markt als zij deze taak ‘inbesteedt’ aan een gemeenschappelijk bedrijf van gemeenten en waterschappen.

  10 July 2019
  Bestuursrecht - Inbesteden
 • carrière

  Bestuursrecht - Verschrijving

  Wanneer een gemeente de ontvangen rijksbijdrage wel tijdig en volledig verantwoordt maar niet in de juiste kolom, kan het Rijk het voorschot niet terugvorderen. 

  18 April 2018
  Bestuursrecht - Verschrijving
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Grote kruimel

  Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen gemeenten volstaan met een ‘lichte’ vergunning bij grotere bouwprojecten die niet te veel afwijken van het bestemmingsplan. Dat heeft de Raad van State onderstreept in zijn eerste uitspraak over een planologisch ‘kruimelgeval’.

  18 October 2016
  Bestuursrecht - Grote kruimel
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Stappenplan

  Wanneer het handhavingsbeleid ‘redelijk te achten’ is, moet een gemeente zich daaraan houden en niet het eigen stappenplan negeren. Zelfs als de ernst van de overtreding gering is. De Raad van State heeft de beginselplicht tot handhaving ‘gepreciseerd’.

  27 March 2012
  Bestuursrecht - Stappenplan
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Stachalets

  Een gemeente die de permanente bewoners van recreatieve chalets een persoonsgebonden vrijstelling weigert, moet hun persoonlijke belangen meewegen. Om vast te stellen of het chalet permanent wordt bewoond, mag je niet puur afgaan op de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

  08 December 2011
  Bestuursrecht - Stachalets
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Over de brug

  Een buurgemeente met bestuursdwang aanzetten om de wegenonderhoudsplicht na te komen, kan niet. Maar een rekening sturen kan wel. Als de buurgemeente dan in gebreke blijft, moet je naar de burgerlijke rechter.

  13 October 2011
  Bestuursrecht - Over de brug
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Naturavergoeding

  Een zuinige gemeente mag planschade vergoeden door wegbestemde bouwmogelijkheden te herstellen. Het college van B en W moet daarbij wel een bedrag toezeggen voor het geval de bouw toch niet kan doorgaan. Maar moet de hoogte van het bedag nu wel of niet vooraf bekend zijn?

  05 October 2011
  Bestuursrecht - Naturavergoeding
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Kaartje kopen

  Een burger die in beroep gaat tegen afwijzing van acht bezwaren, moet straks achtmaal griffierechten betalen, terwijl het bestuursorgaan acht keer een ‘toegangskaartje’ moet kopen om zich voor de rechter te verweren. Totale kosten: 8 duizend euro.

  21 September 2011
  Bestuursrecht - Kaartje kopen
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Burgerinitiatief

  Provinciale Staten van Overijssel moeten alsnog een inhoudelijk besluit nemen over het bezwaar van een burgerinitiatief tegen geplande megastallen.

  30 August 2011
  Bestuursrecht - Burgerinitiatief
 • bestuur en organisatie

  Bestuursrecht - Huisbezoek

  Anonieme tips alleen zijn onvoldoende om met een controlerend ‘huisbezoek’ inbreuk op het huisrecht te rechtvaardigen. Het college van B en W in Amsterdam kan de belastende bevindingen van het bezoek daarom niet gebruiken om een onderverhuurder te beboeten.

  04 July 2011
  Bestuursrecht - Huisbezoek
Advertentie