Advertentie
 • sociaal

  Bedankt en misschien tot ziens

  Bedankt en misschien tot ziens. Voorlopig de laatste bijdrage van Erik Gerritsen, die 194 columns heeft geschreven voor Binnenlands Bestuur.

  27 mei 2015
  Bedankt en misschien tot ziens
 • sociaal

  Inzet vrijwilligers bij Jeugdbescherming

  Onlangs ontstond er in de (sociale) media enige ophef over proeftuinen (Kind Veilig Thuis) waarin geëxperimenteerd wordt met de inzet van vrijwilligers in de jeugdbescherming. De ophef bereikte uiteraard ook de Tweede Kamer en leidde dan ook tot vragen aan staatssecretaris Dijkhoff.

  20 mei 2015
  Inzet vrijwilligers bij Jeugdbescherming
 • sociaal

  Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid

  Onlangs bracht het Samenwerkend Toezicht Jeugd (Inspecties Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Veiligheid en Justitie) naar aanleiding van een bekende casus uit Groningen waarin één van de kinderen uit een gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld een belangwekkend rapport uit onder de noemer Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid (GGSR).

  10 mei 2015
  Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid
 • sociaal

  Een mooie doorbraak thuiszitters, maar we zijn er nog niet.

  De afgelopen maanden schreef ik vier columns over het thema doorbraak thuiszitters. Mijn conclusie was dat er geen wettelijke belemmeringen waren om, als het echt niet anders kan, maatwerk in de vorm van onderwijs op afstand (waaronder thuisonderwijs) mogelijk te maken. Tegelijkertijd constateerde ik dat de uitvoeringspraktijk weerbarstiger was, waardoor onnodig veel leerbare kinderen onderwijs werd onthouden. Ik sloot af met een oproep aan staatssecretaris Dekker om een helder signaal af te geven over de mogelijkheden tot maatwerk, omdat scholen zich regelmatig beroepen op veronderstelde regels vanuit OCW die maatwerk niet mogelijk zouden maken.

  07 mei 2015
  Een mooie doorbraak thuiszitters, maar we zijn er nog niet.
 • sociaal

  Jeugdhulp zonder drang en dwang

  De ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Jeugdbescherming zijn veelbelovend, maar niet voldoende om de ambitie van blijvend veilig opgroeiende kinderen zonder drang en dwang dichterbij te brengen, stelt Erik Gerritsen.

  21 april 2015
  Jeugdhulp zonder drang en dwang
 • sociaal

  Systeemkwesties in verschillende verschijningsvormen

  Niet elke systeemkwestie in de jeugdzorg hoeft tot aanpassing van het systeem te leiden, betoogt Erik Gerritsen.

  14 april 2015
  Systeemkwesties in verschillende verschijningsvormen
 • sociaal

  De noodzaak tot bestuurlijk leren

  Er wordt weinig bestuurlijk geleerd. Proeftuinen voor transformatie in de jeugdzorg hangen op personen en verdwijnen te snel, meent Erik Gerritsen.

  06 april 2015
  De noodzaak tot bestuurlijk leren
 • sociaal

  Hoe doorbreek je ingesleten gedragspatronen? Een gedachtenexperiment.

  De grote uitdaging bij systeeminnovaties zoals de transformatie jeugdhulp is, hoe te voorkomen dat oude langdurig ingesleten gedragspatronen (bureaucratisme, gebrek aan samenwerking, incidentenpolitiek) gewoon weer terugkeren in het nieuwe jasje van bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Om die uitdaging aan te kunnen is het van belang om je er van bewust te zijn hoe weerbarstig die ingesleten gedragspatronen zijn.

  30 maart 2015
  Hoe doorbreek je ingesleten gedragspatronen? Een gedachtenexperiment.
 • sociaal

  Een wel heel bijzonder mens

  Erik Gerritsen over Roos Haase en haar boek 'Crisiskinderen: dagboek van een opvangmoeder'.

  23 maart 2015
  Een wel heel bijzonder mens
 • sociaal

  Fonds voor een dapper meisje

  Op dinsdag 10 maart had ik de eer om een bijzonder mens persoonlijk te ontmoeten. Een paar maanden eerder hadden we al even kort via de e-mail contact gehad over een prachtig plan dat in zijn hoofd was opgekomen.

  16 maart 2015
  Fonds voor een dapper meisje
Advertentie
Zoeken
Advertentie