Advertentie
 • financiën

  Polderen in de Gnephoek

  De gemeente Alphen aan den Rijn wil bouwen in de polder. De provincie Zuid-Holland ziet allerlei bezwaren.

  11 November 2022
  Gnephoekpolder
  Polderen in de Gnephoek
 • financiën

  CDA zegt geen nee tegen extra budget voor gemeenten

  De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van gemeenten, ook coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

  26 January 2022
  Geld briefjes
  CDA zegt geen nee tegen extra budget voor gemeenten
 • financiën

  Rotterdam twijfelt aan Amsterdamse opkoopbescherming

  Het Rotterdamse stadsbestuur kan een zelfbewoningsplicht voor woningen in de hele gemeente niet zomaar invoeren. In Amsterdam geldt een veel bredere opkoopbescherming, maar volgens het Rotterdamse college houdt de hoofdstad zich niet aan de nieuwe wetgeving. Dat zegt het stadsbestuur in antwoord op vragen uit de gemeenteraad.

  13 December 2021
  Rotterdam twijfelt aan Amsterdamse opkoopbescherming
 • financiën

  Geheim wapen redt brainport Eindhoven

  De regio Eindhoven maakte verschillende economische crises mee. Die van begin jaren negentig leidde tot massaontslagen bij Philips en DAF. Ook latere crises kwam de regio door nauw samen te werken te boven. Is dat ‘recept’ ook bruikbaar voor de coronacrisis, en voor andere regio’s?

  01 December 2021
  Geheim wapen redt brainport Eindhoven
 • financiën

  Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra

  Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hoekstra komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra geld te geven. Dit moet alsnog gebeuren.

  06 October 2021
  Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra
 • financiën

  Ministerie BZK maakt rekenfout in septembercirculaire

  In de septembercirculaire heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een fout gemaakt. Deze is in allerijl hersteld.

  27 September 2021
  Ministerie BZK maakt rekenfout in septembercirculaire
 • financiën

  CDA wil opschalingskorting langer bevriezen

  De CDA-Kamerfractie wil dat het demissionaire kabinet ook in 2022 de opschalingskorting voor gemeenten bevriest. Dat wil de VNG ook, al ziet de gemeentekoepel nog liever dat de korting definitief wordt geschrapt.

  30 August 2021
  CDA wil opschalingskorting langer bevriezen
 • financiën

  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

  Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

  22 July 2021
  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’
 • financiën

  Ruimere ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget voor 2023-2025

  Een nieuw kabinet moet een besluit nemen over structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Gemeenten mogen de komende jaren in hun meerjarenbegroting echter alvast rond de een miljard euro als stelpost opnemen.

  16 July 2021
  Ruimere ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget voor 2023-2025
 • financiën

  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027

  De voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. De komende jaren wordt bekeken of deze maximering per 2027 moet worden voortgezet, losgelaten of aangepast.

  15 July 2021
  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027
Advertentie