Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Aansturing Amsterdams afvalbedrijf was ondermaats

  Verkeerde bedrijfsmatige beslissingen, optimistische financiële inschattingen en het negeren van noodzakelijk onderhoud leidden uiteindelijk tot de crisis in het geprivatiseerde Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). De gemeente stond teveel op afstand, stuurde niet goed aan en legde een zware financiële druk op het bedrijf. Dat blijkt uit het rapport van de Amsterdamse raadsenquêtecommissie.

  07 December 2021
  Aansturing Amsterdams afvalbedrijf was ondermaats
 • bestuur en organisatie

  Gemeente trekt de beurs niet voor de woonwagen

  Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij. Gaat het mis bij de kosten en procedures, of speelt er meer? ‘We horen er nog steeds niet bij.’

  25 November 2021
  Gemeente trekt de beurs niet voor de woonwagen
 • bestuur en organisatie

  Raad staat vaak buitenspel in keuzes warmtetransitie

  Gemeenteraadsleden moeten meer betrokken worden bij de Transitievisie Warmte. De totstandkoming van het document dreigt vooral een feestje te worden van ambtenaren en bestuurders. Dat kan fnuikend zijn voor het publieke draagvlak voor toekomstige maatregelen, betogen Merel Ooms en Nico van Buren van Platform31.

  30 September 2021
  Raad staat vaak buitenspel in keuzes warmtetransitie
 • bestuur en organisatie

  Weinig zicht op risico's verbreding kanaal Almelo

  De provincie Overijssel had te weinig zich op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte betrokkenheid van de provincie bij het werk. Dat stelt de rekenkamer Oost in een rapport naar de risicobeheersing van het project.

  22 September 2021
  Weinig zicht op risico's verbreding kanaal Almelo
 • bestuur en organisatie

  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

  De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

  21 September 2021
  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting
 • bestuur en organisatie

  Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!

  Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

  20 September 2021
  Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!
 • bestuur en organisatie

  In polonaise over de Posbank

  Corona legde het internationaal toerisme lam. Maar bewoners van veel toeristenplaatsen haalden opgelucht adem. Binnenlands Bestuur belicht in een zomerserie de lokale bestuurlijke dilemma’s nu de grenzen weer openen. Deel 3: de Veluwe

  07 September 2021
  In polonaise over de Posbank
 • bestuur en organisatie

  Meer aandacht voor infra en armoede in NPRZ

  Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet de komende tien jaar meer aandacht geven aan armoedebestrijding, het betrekken van de bewoners en het vervoer binnen en naar Rotterdam-Zuid verbeteren. Dat stelt het stadsbestuur in de nota ‘Menskracht voor Zuid’ die ze maandag naar de gemeenteraad stuurt.

  20 July 2021
  Meer aandacht voor infra en armoede in NPRZ
 • bestuur en organisatie

  Inwoners Epe vernietigend over eigen bestuur

  De inwoners van Epe hebben nauwelijks vertrouwen in hun eigen gemeentebestuur. Uit een quick scan, gedaan in opdracht van de gemeenteraad, blijkt dat slechts 11% van de Epenaren vertrouwen heeft in de raad en het college van b&w. De gemeente belooft beterschap.

  20 July 2021
  Inwoners Epe vernietigend over eigen bestuur
 • bestuur en organisatie

  Steun voor rookvrije gemeenten steeds groter

  Acht op de 10 gemeenten heeft een rol in het rookvrij maken van locaties binnen de gemeente, zoals sportvelden en scholen. Dat is meer dan vorig jaar. Toch kiezen maar weinig gemeenten voor het opstellen of aanpassen van lokale regelgeving, blijkt uit een onderzoek van I&O Research.

  30 June 2021
  Steun voor rookvrije gemeenten steeds groter
Advertentie