Advertentie
 • juridisch

  Niet elke fout is fraude

  De bedoeling van het dashboard is dat gemeenten van elkaar leren door zich onder andere te vergelijken met andere anonieme gemeenten.

  22 April 2022
  checklist
  Niet elke fout is fraude
 • bestuur en organisatie

  Ambtenaar moet niet bang zijn voor de Woo

  Hij begon het vooral te merken in de tweede week van oktober. De Eerste Kamer had net ingestemd met de Wet open overheid (Woo), en de verzoeken van gemeenten om tekst en uitleg druppelden binnen. Advocaat Cornelis van der Sluis, gespecialiseerd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) én de Woo, traint al lang gemeenteambtenaren over ‘openbaarheid’.

  23 December 2021
  Ambtenaar moet niet bang zijn voor de Woo
 • bestuur en organisatie

  Burgemeestersprocedures: veel lekken, weinig bewijs

  Het gebeurde in Alkmaar. Het gebeurde in Kerkrade. In Den Haag. In Beekdaelen. Nijmegen. Den Bosch. Stichtse Vecht. Allemaal gemeenten waar de naam van een kandidaat-burgemeester vroegtijdig uitlekte.

  31 August 2021
  Burgemeestersprocedures: veel lekken, weinig bewijs
 • bestuur en organisatie

  Juristen moeten meer doen dan brandjes blussen

  Gemeentejuristen houden zich te veel bezig met brandjes blussen. Daarmee dreigt het gevaar dat ze belangrijker juridische risico’s uit het oog verliezen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen proefschrift. Gemeenten zetten de eerste stappen richting juridisch risicomanagement.

  29 July 2021
  Juristen moeten meer doen dan brandjes blussen
 • bestuur en organisatie

  Ambtenaar loopt transitievergoeding mis

  Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.

  20 January 2021
  Ambtenaar loopt transitievergoeding mis
 • bestuur en organisatie

  Kantonrechter nog even streng voor ambtenaar

  Na de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bijna een jaar van kracht is, kan een eerste balans worden opgemaakt. Is de kantonrechter milder geworden voor ambtenaren die zich verkeerd gedragen? Niet dus.

  06 November 2020
  Kantonrechter nog even streng voor ambtenaar
 • bestuur en organisatie

  ‘Compacte aanbeveling rekenkamer eerder overgenomen’

  Lokale rekenkamers die willen dat gemeenteraden hun aanbevelingen omzetten in beleid, kunnen beter zorgen voor een aantrekkelijke vormgeving van hun rapportages, mét een bestuurlijke samenvatting. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

  11 August 2020
  ‘Compacte aanbeveling rekenkamer eerder overgenomen’
 • bestuur en organisatie

  Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats

  Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

  08 July 2020
  Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats
 • bestuur en organisatie

  Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

  De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen.

  23 March 2020
  Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel
 • bestuur en organisatie

  Spelregels voor de vierde macht

  De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.

  22 November 2019
  Spelregels voor de vierde macht
Advertentie