Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Blote ode aan gemeentefusie mag blijven

  Veertien portretten van naakte Beemster vrouwen blijven ondanks klachten van bezoekers nog een weekje hangen in het Purmerendse stadhuis.

  25 November 2022
  geschilderde Beemster vrouwen
  Blote ode aan gemeentefusie mag blijven
 • bestuur en organisatie

  Weinig Haarlemse animo voor onderzoeksjournalistiek

  Een fonds dat ‘kwaliteitsjournalistiek’ in Haarlem moet bevorderen, ondersteunt in de tweede ronde slechts één project.

  06 February 2022
  geld delen
  Weinig Haarlemse animo voor onderzoeksjournalistiek
 • bestuur en organisatie

  Burgemeesters bleven in 2021 massaal zitten

  Sinds Binnenlands Bestuur in 2014 begon met het bijhouden van burgemeesters­vacatures was het aantal nooit zo laag als dit jaar: 21 slechts. Dat is minder dan een derde van het recordjaar 2019 (67). De nieuwe burgemeester blijft overwegend een man van CDA- of VVD-huize, afkomstig uit het openbaar bestuur en nog net geen vijftig jaar.

  20 December 2021
  Burgemeesters bleven in 2021 massaal zitten
 • bestuur en organisatie

  ‘Gevolg uitspraak Hoge Raad voor woningbouw valt mee’

  ‘Uitspraak in supermarktoorlog bedreigt Nederlandse woningbouw’, kopte het Financieele Dagblad. Experts spraken van de ‘zoveelste klap’ voor de bouwplannen. Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas is minder pessimistisch over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

  07 December 2021
  ‘Gevolg uitspraak Hoge Raad voor woningbouw valt mee’
 • bestuur en organisatie

  Uitdaagrecht brengt boeren en natuurorganisaties samen

  Boeren en natuurontwikkelaars werken in de provincie Fryslân nauw samen in het programma Natuer mei de Mienskip, het grootste uitdaagrecht-project van Nederland. Het leverde additionele fondsen op, een nieuwe rol voor de provincie en boeren die zelf meer aan natuurontwikkeling gaan doen.

  29 November 2021
  Uitdaagrecht brengt boeren en natuurorganisaties samen
 • bestuur en organisatie

  Groningse gedeputeerde Homan stapt plotseling op

  Nienke Homan stapt na zeven jaar plotseling op als gedeputeerde voor GroenLinks van de provincie Groningen. Ze geeft aan ‘haar kennis en ervaring op het gebied van energie, industrie en klimaat nu ook buiten Groningen inzetten’. Er is geen verband met het rumoer over een bijbaan, ze

  05 November 2021
  Groningse gedeputeerde Homan stapt plotseling op
 • bestuur en organisatie

  Burger voelt zich veiliger

  Het coronavirus houdt ons vaker thuis.Volgens het CBS heeft dit geleid tot een significante daling van het aantal woninginbraken en andere criminele activiteiten. Onderzoeksbureau Citisens vroeg Nederlanders in maart van dit jaar via een online enquête naar de door hen ervaren veiligheid sinds corona. Ook werd gevraagd de veiligheid in de eigen buurt te beoordelen. Deze cijfers werden vergeleken met die van een jaar geleden, toen de pandemie nog moest beginnen.

  27 October 2021
  Burger voelt zich veiliger
 • bestuur en organisatie

  Geert Mak: Friesland lijdt aan ‘showbestuur’

  Een kwart eeuw geleden zette Geert Mak met zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ de schijnwerper op de onttakeling van het platteland. Hoe ging het er sindsdien verder? En wat leveren nieuwe uitdagingen als de energietransitie en de woningbouw het platteland op?

  28 September 2021
  Geert Mak: Friesland lijdt aan ‘showbestuur’
 • bestuur en organisatie

  Domburg zoekt naar eigen DNA

  Corona legde het internationaal toerisme lam. Maar bewoners van veel toeristenplaatsen haalden opgelucht adem. Binnenlands Bestuur belicht in een zomerserie de lokale bestuurlijke dilemma’s nu de grenzen weer openen. Deel 2: Domburg.

  07 September 2021
  Domburg zoekt naar eigen DNA
 • bestuur en organisatie

  Liever een burgervader

  Gemiddeld elke tien dagen werd er dit jaar een nieuwe burgemeester geïnstalleerd. In de profielschetsen is er veel aandacht voor openbare orde en veiligheid en integriteit. Het gemiddeld aantal sollicitanten per vacature nam dit jaar toe en ook solliciteerden er verhoudingsgewijs meer vrouwen. Maar het aandeel vrouwen dat vervolgens werd benoemd bleef daarbij achter, vooral in middelgrote gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van Necker van Naem.

  07 May 2021
  Liever een burgervader
Advertentie