Advertentie
 • financiën

  Burgemeester koopt en verkoopt probleempanden

  Halderberge kon niets uitrichten tegen overlast vanuit 2 huisjes, dus kocht de gemeente ze op. Ze zijn inmiddels doorverkocht aan starters.

  31 maart 2023
  Burgemeester Bernd Roks met de koper van één van de huisjes
  Burgemeester koopt en verkoopt probleempanden
 • financiën

  CDA zegt geen nee tegen extra budget voor gemeenten

  De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van gemeenten, ook coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

  27 januari 2022
  Geld briefjes
  CDA zegt geen nee tegen extra budget voor gemeenten
 • financiën

  ‘Bezuinig nooit op de kinderboerderij’

  Raadsleden moeten de ruimte hebben om te kunnen kiezen voor bezuinigingen. ‘Hoe eerder ze moed vatten, des te groter is hun keuzevrijheid’, zegt bezuinigingsadviseur Arie Teeuw. ‘Soms heb je iemand nodig die ze daarbij een handje helpt.’

  30 oktober 2021
  ‘Bezuinig nooit op de kinderboerderij’
 • financiën

  Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra

  Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën. Hoekstra komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale overheden extra geld te geven. Dit moet alsnog gebeuren.

  06 oktober 2021
  Gemeenten en provincies laaiend op minister Hoekstra
 • financiën

  Ministerie BZK maakt rekenfout in septembercirculaire

  In de septembercirculaire heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een fout gemaakt. Deze is in allerijl hersteld.

  28 september 2021
  Ministerie BZK maakt rekenfout in septembercirculaire
 • financiën

  CDA wil opschalingskorting langer bevriezen

  De CDA-Kamerfractie wil dat het demissionaire kabinet ook in 2022 de opschalingskorting voor gemeenten bevriest. Dat wil de VNG ook, al ziet de gemeentekoepel nog liever dat de korting definitief wordt geschrapt.

  31 augustus 2021
  CDA wil opschalingskorting langer bevriezen
 • financiën

  Ruimere ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget voor 2023-2025

  Een nieuw kabinet moet een besluit nemen over structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Gemeenten mogen de komende jaren in hun meerjarenbegroting echter alvast rond de een miljard euro als stelpost opnemen.

  16 juli 2021
  Ruimere ‘boekhoudtruc’ jeugdbudget voor 2023-2025
 • financiën

  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027

  De voor- en nadeeleffecten van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds worden gemaximeerd op 60 euro per inwoner. De komende jaren wordt bekeken of deze maximering per 2027 moet worden voortgezet, losgelaten of aangepast.

  16 juli 2021
  Maximering herverdeeleffect gemeentefonds tot 2027
 • financiën

  Nieuwe herverdeling gemeentefonds is ‘mokerslag’

  Nadeelgemeenten hebben geen goed woord over voor het nieuwe voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds. De G4 willen een aanvullend onderzoek. De noordelijke gemeenten gaan dat zelf doen.

  13 juli 2021
  Nieuwe herverdeling gemeentefonds is ‘mokerslag’
 • financiën

  Accres gemeentefonds voortaan vier jaar vastzetten

  Het accres van het gemeentefonds moet voortaan voor de duur van een kabinetsperiode worden vastgelegd. Dat stelt Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn woensdag uitgebrachte advies over aan andere normeringssystematiek voor het gemeente- en provinciefonds.

  02 juni 2021
  Accres gemeentefonds voortaan vier jaar vastzetten
Advertentie
Zoeken
Advertentie