Advertentie
 • financiën

  Efficiëntie is verboden

  Kosten van een gemeente aan armoedebeleid mogen niet worden doorberekend is de belastingtarieven van die gemeente. Mag niet van het Rijk.

  25 November 2022
  Efficiëntie is verboden
 • financiën

  Doen wat je moet doen

  Taakverwaarlozing is goed geregeld, zolang absoluut duidelijk is dat een gemeente of provincie niet doet wat ze moet doen.

  11 November 2022
  Doen wat je moet doen
 • financiën

  Onbegrijpelijk

  Het CBS publiceert cijfers over gemeentebegrotingen, maar op een onbegrijpelijke manier.

  28 October 2022
  Onbegrijpelijk
 • financiën

  Van ruilen komt huilen

  Gemeenten en provincies zijn renteverplichtingen aangegaan met banken. Dat blijkt nu veel geld te kosten.

  02 September 2022
  Van ruilen komt huilen
 • financiën

  Korting

  De heffingskorting is een korting op de jaarlijkse aanslag van onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing samen.

  22 April 2022
  Korting
 • financiën

  Tegenovergestelde

  Budgetten van regio's stijgen fors. En regio's kunnen hun budgetten fors overschrijden.

  08 April 2022
  Tegenovergestelde
 • financiën

  Niet zoveel dus

  Energiesubsidies : van de 25 klimaatmaatregelen is dit de grootste post.

  25 March 2022
  Niet zoveel dus
 • bestuur en organisatie

  Goede spelregels nodig bij inspraak bewoners

  Wetsvoorstel versterking participatie regelt dat gemeenten inwoners de mogelijkheid geeft te participeren bij de voorbereding van beleid.

  11 March 2022
  burgerparticipatie
  Goede spelregels nodig bij inspraak bewoners
 • financiën

  Strakke deadline

  Extra tijd voor gemeenten om geld uit te geven voor een aantal zaken als veiliger verkeer, tegengaan van huiselijk geweld en voor jeugdhulp.

  11 March 2022
  Strakke deadline
 • bestuur en organisatie

  Eigentijdse participatie dwingender en breder

  Inspraakverordeningen moeten worden omgebouwd tot participatieverordeningen. Een aantal gemeenten is er al mee aan de slag.

  10 March 2022
  burgerparticipatie
  Eigentijdse participatie dwingender en breder
Advertentie