of 59274 LinkedIn

Zeven steden aan de slag met elektrische deelauto

Zeven gemeenten experimenteren de komende drie jaar met woningbouwprojecten waarin een belangrijke rol is weggelegd voor elektrische deelauto’s. Dat is het resultaat van de city deal die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en Waterstaat) sloot met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn.

Zeven gemeenten experimenteren de komende drie jaar met woningbouwprojecten waarin een belangrijke rol is weggelegd voor elektrische deelauto’s. Dat is het resultaat van de city deal die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en Waterstaat) sloot met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn.

Minimaal twee bouwprojecten 

Elk van de zeven deelnemende gemeenten zal minimaal twee bouwprojecten voor het experiment indienen. In totaal worden er zo meer dan vijfduizend woningen en tweehonderd elektrische deelauto’s bij betrokken. Door het gebruik van de deelauto’s zijn minder parkeerplekken nodig, waardoor de nieuwbouwwoningen voor een lagere prijs kunnen worden aangeboden. Ook zal in de wijk meer ruimte ontstaan voor groen, speelplaatsen of extra fietsenrekken.

 

Energie via zonnepanelen
De voor de elektrische auto’s benodigde energie zal worden opgewerkt via zonnepanelen. Ook zullen de accu’s van de bij het project betrokken deelauto’s een rol gaan spelen bij de energievoorziening in de wijk. Volgens Van Veldhoven kan de inzet van deelauto’s de CO2-uitstoot in Nederland op termijn met 20 procent terugbrengen.

 

40 procent minder parkeerplaatsen
Onderzoek van Deloitte bracht eind vorig jaar aan het licht dat door het gebruik van gedeelde en zelfrijdende auto’s in 2040 een kleine 40 procent minder parkeerplaatsen nodig zijn. Dat zou ruimte bieden voor 45.000 nieuwbouwwoningen en twaalf miljoen bomen. De city deals zijn het resultaat  van het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Daarin participeren gemeenten, rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.  

  

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+