of 62812 LinkedIn

Zaanse aanpak werkt

De gemeente Zaanstad gaat een pilot omtrent de aanpak van armoede ‘wegens succes’ omzetten in algemeen beleid. De aanpak is vanaf 2015 als pilot ingezet en is volgens PvdA-wethouder Jeroen Olthof uniek.

De gemeente Zaanstad gaat een pilot omtrent de aanpak van armoede ‘wegens succes’ omzetten in algemeen beleid. De aanpak is vanaf 2015 als pilot ingezet en is volgens PvdA-wethouder Jeroen Olthof uniek. Sociale wijkteams en jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden. Die aanpak, vanuit de leefwereld van de betrokkene, zorgt er volgens Olthof voor dat je problemen kan aanpakken als ze nog relatief klein zijn. 

'Preventief dus’, zegt hij. Zaanstad is in 2015 gestart met ‘budget Maatwerkondersteuning’. Dat budget is bijzondere bijstand die op een andere manier dan normaal kan worden toegekend. Het sociaal wijkteam kan bijvoorbeeld ingrijpen als iemand betalingsachterstanden heeft bij de zorgverzekeraar, of kosten rondom de woonsituatie niet kan betalen.

De doelen waarvoor het maatwerkbudget wordt ingezet kunnen sterk uiteenlopen. Het inzetten van het budget zorgt bijvoorbeeld voor het behoud van een stabiele woonsituatie, of voor het verminderen of stabiliseren van schulden. Het kan problemen rondom schuldsanering vlot trekken, de gezondheid verbeteren of een belemmering wegnemen in re-integratie naar werk. De pilot werd onlangs geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Daaruit bleek dat de aanpak ‘veelbelovend’ was, vooral in het bestrijden van problemen op de korte termijn. Er waren ook verbeterpunten, bijvoorbeeld over hoe de maatschappelijke participatie bevorderd kan worden. Met het omzetten naar algemeen beleid wil de gemeente hier aandacht aan besteden. Volgens wethouder Olthof wordt met het nieuwe beleid de regeldruk verminderd én bovendien maatwerk geleverd. . ‘Deze aanpak past dan ook beter bij de manier waarop Zaanstad haar inwoners wil ondersteunen: doen wat nodig is, preventief, als vangnet, overzichtelijk en snel.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.