of 63623 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is redacteur met als specialisme Arbeidsmarkt en carrière en ondermijning en integriteit. 

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wboonstra@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • Thuiswerken verbetert de werk-privébalans, maar er zijn ook zorgen over isolement.

  Gemeentesecretarissen zetten in op hybride werken

  Reageer

  Werknemers mochten even voor vijftig procent terug naar de werkvloer, maar dat werd al snel weer teruggedraaid naar ‘zoveel mogelijk thuis’. Hoe moet het verder? Veel ambtenaren vinden het nieuwe, hybride werken wel prettig. Gemeentesecretarissen van Leiden en Haarlem aan het woord.

 • Al in het voorjaar van 2020 zagen de RIEC’s in hun casuïstiek dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpaste aan de omstandigheden en door de coronacrisis nieuwe manieren vond om snel en makkelijk geld te verdienen, namelijk door misbruik te maken van kwetsbare mensen en van de coronasteunmaatregelen van de rijksoverheid. Dat staat in het jaarverslag RIEC/LIEC 2020.

  Criminelen speelden 'razendsnel' in op coronacrisis

  8 reacties

  Al in het voorjaar van 2020 zagen de RIEC’s in hun casuïstiek dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpaste aan de omstandigheden en door de coronacrisis nieuwe manieren vond om snel en makkelijk geld te verdienen, namelijk door misbruik te maken van kwetsbare mensen en van de coronasteunmaatregelen van de rijksoverheid. Dat staat in het jaarverslag RIEC/LIEC 2020.

 • De gemeente Bloemendaal heeft de eigenaren van landgoed Elswoutshoek een afkoopsom van 750.000 euro betaald, omdat de gemeente hen jarenlang heeft tegengewerkt. Het bedrag werd bekend toen de accountant erop stond dat het in de jaarrekening moest. De afkoopsom was deel van een geheime deal, waarover de gemeenteraad in beslotenheid vergaderde en stemde. Burgemeester doet aangifte van het lekken van de stemverhouding.

  Bloemendaal betaalt eigenaren Elswoutshoek 7,5 ton

  9 reacties

  De gemeente Bloemendaal heeft de eigenaren van landgoed Elswoutshoek een afkoopsom van 750.000 euro betaald, omdat de gemeente hen jarenlang heeft tegengewerkt. Het bedrag werd bekend toen de accountant erop stond dat het in de jaarrekening moest. De afkoopsom was deel van een geheime deal, waarover de gemeenteraad in beslotenheid vergaderde en stemde. Burgemeester doet aangifte van het lekken van de stemverhouding.

 • Vooral middelgrote en kleinere gemeenten hebben nogal eens moeite voldoende deskundigheid in huis te halen voor de aanpak van ondermijning. Gemeenten kunnen hun aanpak laten doorlichten en zo slimmer gebruik maken van bestaand bestuurlijke instrumentarium. Oude IJsselstreek nam de proef op de som.

  Ondermijningsaanpak Oude IJsselstreek onder de loep

  3 reacties

  Vooral middelgrote en kleinere gemeenten hebben nogal eens moeite voldoende deskundigheid in huis te halen voor de aanpak van ondermijning. Gemeenten kunnen hun aanpak laten doorlichten en zo slimmer gebruik maken van bestaand bestuurlijke instrumentarium. Oude IJsselstreek nam de proef op de som.

 • Hoewel het aantal besmettingen na alle recente versoepelingen de afgelopen week weer flink opliep, is het toch belangrijk om het vizier te richten op het perspectief op Nederland na de crisis. Daar zijn dit voorjaar de Dialoogtafels voor benut, waaraan burgers zich mochten uiten en lokale bestuurders voorzaten. ‘Herstel en vernieuwing na de coronacrisis is iets voor de hele samenleving’, aldus Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19.

  ‘Nederland lijkt wat kleiner geworden’

  Reageer

  Hoewel het aantal besmettingen na alle recente versoepelingen de afgelopen week weer flink opliep, is het toch belangrijk om het vizier te richten op het perspectief op Nederland na de crisis. Daar zijn dit voorjaar de Dialoogtafels voor benut, waaraan burgers zich mochten uiten en lokale bestuurders voorzaten. ‘Herstel en vernieuwing na de coronacrisis is iets voor de hele samenleving’, aldus Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19.

 • Nederlanders maken zich zorgen over de toenemende tweedeling in ons land die ook nog eens is uitvergroot door de coronacrisis. Dat is een van de uitkomsten van de Dialoogtafels, waaraan onder andere 600 burgers meededen om op zoek te gaan naar ideeën voor herstel en vernieuwing na de coronacrisis. ‘Dat moet meer zijn dan het top-down implementeren van actieplannen.’

  Zorgen over grotere tweedeling na corona

  1 reactie

  Nederlanders maken zich zorgen over de toenemende tweedeling in ons land die ook nog eens is uitvergroot door de coronacrisis. Dat is een van de uitkomsten van de Dialoogtafels, waaraan onder andere 600 burgers meededen om op zoek te gaan naar ideeën voor herstel en vernieuwing na de coronacrisis. ‘Dat moet meer zijn dan het top-down implementeren van actieplannen.’

 • Amsterdammers werden in coronatijd verlost van ratelende rolkoffers en dronken Britten. Hoe moet het verder met de buitenlandse bezoekersstroom nu de stad heropent? Deel één van een zomerserie over toerisme na corona en deel 3 van drie verhalen over drukte in de stad. ‘Leefbaarheid moet beslissend zijn.’

  ‘Het toerisme is niet meer bestuurbaar’

  4 reacties

  Amsterdammers werden in coronatijd verlost van ratelende rolkoffers en dronken Britten. Hoe moet het verder met de buitenlandse bezoekersstroom nu de stad heropent? Deel één van een zomerserie over toerisme na corona en deel 3 van drie verhalen over drukte in de stad. ‘Leefbaarheid moet beslissend zijn.’

 • Het aandeel jongeren onder de 35 jaar in de ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag is flink gegroeid: van 13 naar 20 procent. In de hogere schalen is het aandeel vrouwen wel gegroeid, maar nog niet in evenwicht. Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond steeg in vijf jaar van 23 naar 28 procent, maar ook hier geldt: in minder mate voor hogere functies.

  Gemeente Den Haag wil nog diversiteitsslag maken

  1 reactie

  Het aandeel jongeren onder de 35 jaar in de ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag is flink gegroeid: van 13 naar 20 procent. In de hogere schalen is het aandeel vrouwen wel gegroeid, maar nog niet in evenwicht. Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond steeg in vijf jaar van 23 naar 28 procent, maar ook hier geldt: in minder mate voor hogere functies.

 • Nu de coronacrisis langzaam wegebt, komt het toerisme naar Amsterdam weer op gang, maar dat betekent ook dat de binnenstadbewoner zijn relatieve rust verliest. Kan Amsterdam ervaringen van New York gebruiken in de omgang met het vraagstuk toerisme? ‘Hier zijn campagnes, waarbij de bewoners centraal staan. Dat was in het verleden niet het geval.’

  ‘Betrek de bewoner bij het toerisme’

  3 reacties

  Nu de coronacrisis langzaam wegebt, komt het toerisme naar Amsterdam weer op gang, maar dat betekent ook dat de binnenstadbewoner zijn relatieve rust verliest. Kan Amsterdam ervaringen van New York gebruiken in de omgang met het vraagstuk toerisme? ‘Hier zijn campagnes, waarbij de bewoners centraal staan. Dat was in het verleden niet het geval’, aldus Antonia Koedijk van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in deel 2 van drie verhalen over drukte in de stad.

 • De gemeente Amsterdam voert een lobby richting het rijk voor het vervangen van vliegreizen door treinreizen en meer ‘netwerkkwaliteit’. De hoofdstad ziet graag bestemmingen komen die iets doen voor de regionale economie ‘en niet de zoveelste vakantievlucht naar Malaga’, antwoordt burgemeester Femke Halsema op vragen van Binnenlands Bestuur in deel 1 van drie verhalen over drukte in de stad.

  Amsterdam: vervang vliegreizen door treinreizen

  4 reacties

  De gemeente Amsterdam voert een lobby richting het rijk voor het vervangen van vliegreizen door treinreizen en meer ‘netwerkkwaliteit’. De hoofdstad ziet graag bestemmingen komen die iets doen voor de regionale economie ‘en niet de zoveelste vakantievlucht naar Malaga’, antwoordt burgemeester Femke Halsema op vragen van Binnenlands Bestuur in deel 1 van drie verhalen over drukte in de stad.

 • De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) stapt met onmiddellijke ingang op, nadat hij erop is gewezen zich meermaals schuldig te hebben gemaakt aan verbaal grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren. De ongepaste gedragingen zouden ‘licht’ zijn, maar een patroon vormen. ‘Daardoor is een onwerkbare situatie is ontstaan, op basis waarvan ik niet kan en wil aanblijven.’

  Wethouder weg om verbaal grensoverschrijdend gedrag

  1 reactie

  De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) stapt met onmiddellijke ingang op, nadat hij erop is gewezen zich meermaals schuldig te hebben gemaakt aan verbaal grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren. De ongepaste gedragingen zouden ‘licht’ zijn, maar een patroon vormen. ‘Daardoor is een onwerkbare situatie is ontstaan, op basis waarvan ik niet kan en wil aanblijven.’

 • Foto: Bibi Veth

  Ambtenaren Haarlem krijgen meer sturing en coördinatie

  5 reacties

  Nadat Berenschot de vinger had gelegd op een aantal zere plekken in de ambtelijke organisatie, wil de gemeente Haarlem hard aan de slag met de geboden handvatten. Gemeentesecretaris Catrien Lenstra trad vlak voor corona aan en zag de daadkrachtige kant van de organisatie. Daar wil ze op voortbouwen. ‘Niet de hele organisatie op de schop, maar keuzes maken en scherp richting geven.’

 • Met knarsende tanden hebben de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder (NOP) ingestemd met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland. Een nieuwe verdeelsleutel pakt voor ‘kleine’ gemeenten met een groot oppervlak ongunstig uit. Burgemeester Gerrit Jan Gorter blijft dus kritisch op de uitgaven. ‘De bijdrage is goed voor de veiligheidsregio, maar valt voor ons heel negatief uit.’

  Zeewolde blijft kritisch op bijdrage veiligheidsregio

  1 reactie

  Met knarsende tanden hebben de gemeenten Zeewolde en Noordoostpolder (NOP) ingestemd met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland. Een nieuwe verdeelsleutel pakt voor ‘kleine’ gemeenten met een groot oppervlak ongunstig uit. Burgemeester Gerrit Jan Gorter blijft dus kritisch op de uitgaven. ‘De bijdrage is goed voor de veiligheidsregio, maar valt voor ons heel negatief uit.’

 • Op haar eigen partij na steunden alle partijen in de gemeenteraad van Zeewolde maandag de motie van wantrouwen tegen wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde). Zij zegden het vertrouwen in haar op, omdat zij haar persoonlijke opvattingen niet voor zich kan houden, zoals over het RIVM en de coronavaccinaties.

  Wethouder Zeewolde weg om uiten mening

  8 reacties

  Op haar eigen partij na steunden alle partijen in de gemeenteraad van Zeewolde maandag de motie van wantrouwen tegen wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde). Zij zegden het vertrouwen in haar op, omdat zij haar persoonlijke opvattingen niet voor zich kan houden, zoals over het RIVM en de coronavaccinaties.

 • De wensen van de VNG en de Wethoudersvereniging over het op uniforme wijze regelen van de verplichte risicoanalyse integriteit voorafgaande aan de benoeming van nieuwe wethouders krijgen gehoor in de aangepaste nota van wijziging op het wetsvoorstel ´bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. De ministerraad is daar vrijdag mee akkoord gegaan.

  Risicoanalyse integriteit wethouders toch uniform

  Reageer

  De wensen van de VNG en de Wethoudersvereniging over het op uniforme wijze regelen van de verplichte risicoanalyse integriteit voorafgaande aan de benoeming van nieuwe wethouders krijgen gehoor in de aangepaste nota van wijziging op het wetsvoorstel ´bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. De ministerraad is daar vrijdag mee akkoord gegaan.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © GroenLinks

  GroenLinks: ‘Meer vrijheid voor gemeenten’

  Reageer

  GroenLinks wil een snelle en rechtvaardige klimaataanpak. Als het aan Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, in combinatie met meer beleidsvrijheid voor gemeenten en verhoging van het gemeentefonds. ‘Bij lokale problemen moet je kijken naar maatwerk.’

 • Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

  Burgers effectief in aanpak ondermijning

  Reageer

  Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

 • Een ‘mokerslag’, noemde Vijfheerenlanden eind 2020 de gerechtelijke uitspraak, waaruit bleek dat de gemeente 92 miljoen euro moest betalen aan Niemans Beton in de langstlopende rechtszaak in de Nederlandse geschiedenis. Maar wat is er nieuw onder de zon?

  Eindeloos procederen

  Reageer

  Een ‘mokerslag’, noemde Vijfheerenlanden eind 2020 de gerechtelijke uitspraak, waaruit bleek dat de gemeente 92 miljoen euro moest betalen aan Niemans Beton in de langstlopende rechtszaak in de Nederlandse geschiedenis. Maar wat is er nieuw onder de zon?

 • © Shutterstock

  Worstelen met Wobbers

  Reageer

  Ambtenaren worden er moedeloos van. Toch lijken gemeenten het uitgangspunt te hanteren de zogeheten veelwobbers snel te bedienen. Ook lijken zij nu door te hebben dat praten met rancuneuze wobbers meer oplevert dan de hakken in het zand te zetten.

 • De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s adviseert stevige aanpassingen. De huidige wet is te ingewikkeld, soms onvolledig of te gedetailleerd. En daarmee niet geschikt voor bestrijding van de crises van deze tijd, vindt commissievoorzitter Erwin Muller.

  ‘Veiligheidsregio’s moeten kunnen opschalen’

  Reageer

  De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s adviseert stevige aanpassingen. De huidige wet is te ingewikkeld, soms onvolledig of te gedetailleerd. En daarmee niet geschikt voor bestrijding van de crises van deze tijd, vindt commissievoorzitter Erwin Muller.

 • Met de kerstvakantie en de jaarwisseling in aantocht zijn lokale bestuurders in hoogste staat van paraatheid om jongerenoverlast tegen te gaan. Maar is dat afdoende? ‘Niet overlast voorkomen, maar perspectief bieden moet het doel zijn.’

  Bied de jeugd perspectief

  Reageer

  Met de kerstvakantie en de jaarwisseling in aantocht zijn lokale bestuurders in hoogste staat van paraatheid om jongerenoverlast tegen te gaan. Maar is dat afdoende? ‘Niet overlast voorkomen, maar perspectief bieden moet het doel zijn.’

 • Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Stabiele steun vuurwerkverbod

  Reageer

  Bijna twee derde van de Nederlandse bevolking steunt een totaal vuurwerkverbod. Toch is er een groep van tussen de half en een miljoen mensen die tijdens de komende jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Haar hele carrière in het openbaar bestuur was staats - secretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) tegen een vrouwenquotum. Tot ze vijftig werd en eens om zich heen keek. ‘Blijkbaar zitten er fouten in ons systeem waardoor vrouwen niet doorgroeien. Dat moet veranderen.’

  ‘Bij vrouwen moet je erachteraan bellen’

  Reageer

  Haar hele carrière in het openbaar bestuur was staats - secretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) tegen een vrouwenquotum. Tot ze vijftig werd en eens om zich heen keek. ‘Blijkbaar zitten er fouten in ons systeem waardoor vrouwen niet doorgroeien. Dat moet veranderen.’

 • Vertrouwenspersonen kunnen als schakel tussen management en medewerkers een belangrijke rol spelen bij het aanpakken of voorkomen van gevoelens van onveiligheid op de werkvloer, stelt de Amsterdamse gemeentesecretaris Peter Teesink. Medewerkers kunnen er signalen anoniem kwijt.

  Vertrouwenspersoon als antenne

  Reageer

  Vertrouwenspersonen kunnen als schakel tussen management en medewerkers een belangrijke rol spelen bij het aanpakken of voorkomen van gevoelens van onveiligheid op de werkvloer, stelt de Amsterdamse gemeentesecretaris Peter Teesink. Medewerkers kunnen er signalen anoniem kwijt.

 • De formele definitie voor angstcultuur die Fijbes en bijvoorbeeld Berenschot hanteren, is: een organisatiedisfunctie waarbij collectieve, belemmerende angst prominent aanwezig is en stelselmatig wordt ingezet om loyaliteit, gehoorzaamheid en inzet bij medewerkers af te dwingen. Er is ook een informele definitie, aldus Fijbes: een disfunctie in de organisatie, waardoor je mensen niet motiveert of inspireert, maar beangstigt om iets te doen.

  Management by terror

  Reageer

  ‘Niets is complexer dan organisaties die gegrepen zijn door angst, wantrouwen en woede’, schrijft teamtrainer en organisatieadviseur Peter Fijbes in zijn boek ‘Angst cultuur’. Razend actueel, want een economische crisis vergroot de kans erop.