of 59212 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is redacteur met als specialisme Arbeidsmarkt en carrière en ondermijning en integriteit. 

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wboonstra@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • ‘Ook al is het met een slag om de arm, het is goed om de aansluiting met het publiek te houden en snel naar buiten te treden met de informatie die je hebt, zegt Wouter Jong, waarnemend directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en docent crisiscommunicatie aan het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, over de crisiscommunicatie rond de aanslag in Utrecht.

  ‘Niet te krampachtig zijn in benoemen aanslag’

  Reageer

  ‘Het is goed om snel naar buiten te treden met de informatie die je hebt, ook al is dat met een slag om de arm’, aldus Wouter Jong, waarnemend directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en docent crisiscommunicatie aan het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, over de crisiscommunicatie rond de aanslag in Utrecht. 'Je moet de aansluiting met het publiek houden.'

 • De Wet Bibob wordt niet nader verduidelijkt voor gemeenten, zegt minister Grapperhaus. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

  Wet Bibob niet aangepast na ‘vergissing’

  Reageer

  Minister Grapperhaus gaat de Wet Bibob niet verduidelijken voor gemeenten. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus past de wet niet aan, maar gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

 • De aandacht voor integriteit binnen de overheid lijkt op centraal niveau te zijn afgenomen net als de capaciteit voor integriteitsbevordering. Nederland heeft ook geen duidelijke en samenhangende integriteitsstrategie, concludeert de Raad van Europa in een evaluatierapport. Zij doen zestien aanbevelingen voor verbeteringen.

  'Meer aandacht voor integriteit topfunctionarissen'

  3 reacties

  Nederland heeft geen duidelijke en samenhangende integriteitsstrategie, concludeert de Raad van Europa in een evaluatierapport. De aandacht voor integriteit binnen de overheid lijkt op centraal niveau te zijn afgenomen net als de capaciteit voor integriteitsbevordering. De Raad doet zestien aanbevelingen voor verbetering.

 • Een betere informatie-uitwisseling over criminelen binnen en tussen gemeenten en met de fiscus zou voor het meireces in een wetsvoorstel vervat moeten zijn. Dat beloofde minister Grapperhaus aan de Kamer. Hij wil de gesprekken erover met de Autoriteit Persoonsgegevens snel afronden. 'Maar de wet moet privacybestendig zijn, anders spannen we het paard achter de wagen.'

  Minister: snel wet informatie-uitwisseling gemeenten

  1 reactie

  Het wetsvoorstel dat een betere informatie-uitwisseling over criminelen binnen en tussen gemeenten en met de fiscus moet regelen zou voor het meireces rond moeten zijn. Minister Grapperhaus beloofde de Kamer dat hij de gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens snel zal afronden. 'Maar de wet moet privacybestendig zijn, anders spannen we het paard achter de wagen.'

 • De ontwikkelingen in de Vlaardingse politiek gaan razendsnel. Eerst stuurde de raad wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen, Wonen) tijdens een spoeddebat weg, terwijl die wethouder vanwege ziekte niet aanwezig was, omdat hij de raad niet heeft gemeld zijn appartement te verhuren aan arbeidsmigranten, waar hij eerder hard tegen ageerde. Daarna riep de raad in een motie op om een nieuw college te vormen.

  Raad Vlaardingen wil nieuw college

  Reageer

  Wie de Vlaardingse politiek volgt moet snel zijn. Voor je het weet is er een nieuwe ontwikkeling. Nu wil de raad een nieuw college, nadat het wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen, Wonen) tijdens een spoeddebat zonder die wethouder heeft weggestuurd, omdat hij de raad niet heeft gemeld onroerend goed te bezitten en te verhuren aan arbeidsmigranten, waar hij eerder tegen ageerde.

 • Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo voert zijn functie voorlopig niet uit. Hij heeft zich ziek gemeld en volgt hiermee het advies op van de fractievoorzitters in de raad. Dat melden regionale media. Aanleiding zou de gevolgen van een geheime liefdesrelatie met een ambtenaar van de gemeente zijn.

  Burgemeester Link op non-actief na relatiecrisis

  8 reacties

  Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft zich ziek gemeld en voert zijn functie voorlopig niet uit. Hij volgt hiermee het advies op van de fractievoorzitters in de raad. Dat melden regionale media. Aanleiding zou de gevolgen van een geheime liefdesrelatie met een ambtenaar van de gemeente zijn.

 • Jongeren moeten niet alleen rond de verkiezingen, maar 'jaarrond' worden doordrongen van democratische basiswaarden, aldus de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema. De Escape Room is daarvoor het aangewezen middel. Gisteren was de officiële lancering. Zeven burgemeesters namen het in de oude Statenzaal in Zwolle tegen elkaar op: Overijssel-Oost tegen Overijssel-West.

  Burgemeestersbattle in de Escape Room

  2 reacties

  Democratische basiswaarden moeten niet alleen rond verkiezingen, maar ‘jaarrond’ op jongeren worden overgedragen, aldus de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema. De Escape Room is daarvoor het aangewezen middel. Gisteren was de officiële lancering. Zeven burgemeesters namen het in de Oude Statenzaal in Zwolle tegen elkaar op: Overijssel-Oost tegen Overijssel-West. 

 • 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven. Dat is wat de streefcijferwet beoogt, maar de wet loopt in 2020 af en de vooruitgang is niet erg groot. Volgens Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht, kan de minister ook zonder hard quotum bedrijven al beter tot actie aanzetten. 'Maar uiteindelijk kunnen we niet ontkomen aan een quotum.'

  ‘Vrouwenquotum is onontkoombaar’

  5 reacties

  De streefcijferwet moest voor minstens 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven zorgen, maar de wet loopt in 2020 af en de vooruitgang is niet erg groot. Volgens Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht, kan de minister ook zonder hard quotum bedrijven al beter tot actie aanzetten.

 • Nadat een groep jongeren hem in het water had gegooid wilde het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) aangifte doen, maar op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij twee weken moest wachten. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte.

  'Geen kleinere oploskans door late aangifte'

  3 reacties

  Het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) kreeg op het politiebureau te horen dat hij twee weken moest wachten om aangifte te kunnen doen tegen een groep jongeren die hem in het water had gegooid. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte. 

 • Het aantal misdrijven in Zoetermeer neemt af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten. Lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit voor een hooliganaanpak.

  ‘Hooliganaanpak voor overlastgevende jongeren’

  3 reacties

  In Zoetermeer neemt het aantal misdrijven af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten en lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit zelfs voor een hooliganaanpak.

 • Als het aan de gemeente Veere ligt, mogen ambtenaren niet meer roken onder werktijd. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

  Veere stelt rookverbod in voor ambtenaren

  9 reacties

  Ambtenaren mogen niet meer roken onder werktijd, als het aan de gemeente Veere ligt. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

 • Een ‘gastspion’ die onderzoek doet op het stadhuis van Heerlen is voortaan uit den boze. De gemeente Heerlen gaat niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente.

  Geen 'gastspionnen' meer in Heerlen

  2 reacties

  De gemeente Heerlen gaat voortaan niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente. Een zogenoemde ‘gastspion’ die e-mailonderzoek doet op het stadhuis is daarmee uit den boze.

 • Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) vroeg minister Van Nieuwenhuizen of het dagelijks bestuur wel juist heeft gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

  Blijvende twijfel over geheimhouding waterschap

  3 reacties

  Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Het dagelijks bestuur informeerde het algemeen bestuur in 2016 te laat over een hoorzitting van de bezwaaradviescommissie over de ontslagzaak, terwijl het algemeen bestuur formeel partij is in die commissie. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) wilde van minister Van Nieuwenhuizen weten of het dagelijks bestuur wel juist had gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

 • Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem pleit ervoor dat elke gemeente één oud-wethouder in dienst zou moeten nemen. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door oud-wethouder Eva Dansen aan te nemen als netwerkadviseur Zorg en Veiligheid.

  ‘Neem één oud-wethouder in dienst’

  1 reactie

  Elke gemeente zou één oud-wethouder in dienst moeten nemen. Daarvoor pleit burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door oud-wethouder Eva Dansen aan te nemen als netwerkadviseur Zorg en Veiligheid.

 • Maak Escape Rooms van raads- en Statenzalen en sluit jongeren daar een uur op om aan de slag te gaan met politiek-maatschappelijke vraagstukken. In 2017 diende consultant Pim Meijer, werkzaam bij Twynstra Gudde, dit idee in bij het ministerie van BZK en nu wordt het uitgevoerd: ‘Het idee is om zo laagdrempelig en spelenderwijs de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen.’

  Escape Room in de Statenzaal

  Reageer

  Raads- en Statenzalen in Nederland gebruiken als Escape Rooms, waar jongeren worden opgesloten om daar een uur aan de slag te gaan met politiek-maatschappelijke vraagstukken. In 2017 diende consultant Pim Meijer, werkzaam bij Twynstra Gudde, dit idee in bij het ministerie van BZK en nu wordt het ook echt uitgevoerd: ‘Het idee is laagdrempelig en spelenderwijs de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen.’ 

 • Als criminelen zich verplaatsen naar andere provincies is dat een teken van het succes van de Brabantse aanpak van ondermijning, zei de Bredase burgemeester Paul Depla donderdag tijdens een debat over de bevoegdheden tussen strafrecht en bestuur op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’.

  Depla: leve het waterbedeffect

  Reageer

  Als andere provincies last krijgen van de Brabantse aanpak van ondermijning, omdat criminelen zich daarheen verplaatsen, is dat een teken van het succes van die aanpak, zei de Bredase burgemeester Paul Depla donderdag tijdens een debat over de bevoegdheden tussen strafrecht en bestuur op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’.

 • Van een wethouder die 21 jaar bij Defensie heeft gewerkt zou je zoiets misschien ook wel kunnen verwachten. Maar volgens het college was de Warmetruienweek vooral bedoeld ter bevordering van het milieubewustzijn en het ‘praktisch stimuleren’ van duurzaamheid. Hoe dan ook, de kachel ging twee graden omlaag en met voldoende warme kleding aan kon er toch zeker gewoon worden gewerkt?

  Ambtenaren kleumen voor het milieu

  2 reacties

  Er is niks mis met ‘een stukje ambitie’ moet CDA-wethouder Rob Peperzak (milieu) gedacht hebben toen hij in plaats van enkel de Warmetruiendag op 15 februari een hele Warmetruienweek instelde op het gemeentekantoor van Gennep. 

 • Voor de aanpak van het veelkoppig monster ondermijning is een samenwerkende overheid essentieel en preventie moet onderdeel worden van die samenwerking, aldus de Bredase wethouder Greetje Bos (VVD), die voorheen officier van justitie van het Landelijk Parket was, op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’ in Den Haag.

  ‘Preventie is geen linkse hobby’

  2 reacties

  De samenwerkende overheid is essentieel voor de aanpak van het veelkoppig monster ondermijning en preventie moet daar een onderdeel van worden , aldus de Bredase wethouder Greetje Bos (VVD), voorheen officier van justitie van het Landelijk Parket, op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’ in Den Haag.

 • Niet alleen op de werkvloer zal diversiteit steeds meer toenemen, maar ook in de top van de organisatie. Diversiteit heeft voordelen, zoals het toevoegen van economische waarde aan een organisatie. Maar diversiteit kan ook weerstand oproepen, beschrijft Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

  'Diversiteit vraagt ethisch leiderschap'

  Reageer

  Diversiteit op de werkvloer zal steeds meer toenemen. En niet alleen daar, maar ook in de top van de organisatie. Diversiteit heeft voordelen, zoals het toevoegen van economische waarde aan een organisatie. Maar diversiteit kan ook weerstand oproepen, beschrijft Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

 • Als lokale beleidsmakers goed over gemeentegrenzen heen kijken en verschillen tussen hoog- en laagopgeleide werknemers in acht nemen kunnen zij de klap van baanverlies in een regio verzachten. Dat concludeert econoom Jordy Meekes die 18 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op een proefschrift over de gevolgen van baanverlies, lokale arbeidsmarkten en agglomeratievoordelen.

  ‘Til arbeidsmarkt over gemeentegrenzen heen’

  Reageer

  Lokale beleidsmakers kunnen de klap van baanverlies in een regio verzachten, maar moeten daarbij goed over gemeentegrenzen heen kijken en verschillen tussen hoog- en laagopgeleide werknemers in acht nemen. Dat concludeert econoom Jordy Meekes die 18 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op een proefschrift over de gevolgen van baanverlies, lokale arbeidsmarkten en agglomeratievoordelen.

 • Driekwart van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van het VNG-bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

  Driekwart gemeenten voor cao ‘normalisering’

  11 reacties

  Een kwart van de gemeenten heeft tegen de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG het bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

 • De gemeente Amsterdam gaat meer mensen in vaste dienst nemen om om zo externe inhuur terug te dringen. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

  Amsterdam: meer mensen in vaste dienst

  1 reactie

  Om externe inhuur terug te dringen neemt de gemeente Amsterdam meer mensen in vaste dienst. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

 • Voor zeer kritische Rotterdamse oppositiepartijen beperkt VVD-wethouder Bas Kurvers zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een waarschijnlijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

  Wantrouwen alom bij Rotterdamse oppositie

  Reageer

  De Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers beperkt zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op kritische vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een mogelijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

 • Bij het rijk zullen de komende jaren tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is weliswaar groot, maar dus niet eenduidig. Het is verder moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

  Rijk kan schaars ict-talent beter inhuren

  2 reacties

  De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is groot, maar niet eenduidig. Er zullen tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. Verder is het moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

 • Militairen die Kamer-, Staten- of raadslid zijn en ervoor kiezen uitgezonden te worden voor een vredesmissie krijgen hiervoor ook in de toekomst geen politiek verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor deze sporadische gevallen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

  Geen politiek verlof voor militairen

  2 reacties

  Een Kamer-, Staten- of raadslid dat er zelf voor kiest te worden uitgezonden voor een vredesmissie krijgt hiervoor ook in de toekomst geen verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor de sporadische gevallen dat dit gebeurt. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

 • De rust op het Rotterdamse stadhuis is na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

  Rotterdamse lek-affaire suddert door

  2 reacties

  Na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken is de rust op het Rotterdamse stadhuis allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

 • Al die pendelende ambtenaren, wat moet dat wel niet kosten? Het college antwoordde kort maar krachtig: voor regulier en structureel woon-werkverkeer vergoeden wij geen reiskosten. Het is niet goed voor de stad dat zoveel ambtenaren buiten de stad wonen, vindt PVV-fractievoorzitter Jeanet Nijhof.

  Pendelen ambtenaar kost niets

  7 reacties

  Hoeveel was de gemeente Hengelo in 2018 kwijt aan reiskosten voor alle ambtenaren die buiten Hengelo wonen? Een terechte vraag van de PVV-fractie, want van de 732 ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Hengelo wonen er slechts 329 in de stad zelf, rekende dagblad TC/Tubantia voor. 

 • De gemeente Eindhoven lapt tot 2024 geld bij uit de gemeentelijke begroting voor het generatiepact voor ambtenaren. Daarna is het budgetneutraal en houdt de gemeente er zelfs geld aan over. De gemeente wil zelf beslissen hoe die miljoenen worden besteed, maar het Georganiseerd Overleg van vakbonden wil er eveneens zijn zegje over doen. De twee troffen elkaar onlangs in de rechtszaal.

  Eindhovense strijd om baten generatiepact

  1 reactie

  Tot 2024 lapt de gemeente Eindhoven geld bij uit de gemeentelijke begroting voor het generatiepact voor ambtenaren, maar daarna is het budgetneutraal en houdt de gemeente er zelfs geld aan over. De gemeente wil zelf beslissen hoe die miljoenen worden besteed, maar het Georganiseerd Overleg van vakbonden wil er eveneens zijn zegje over doen. De twee troffen elkaar onlangs in de rechtszaal.

 • De Maastrichtse oppositiepartijen zouden vandaag de antwoorden moeten ontvangen van het college op vragen die zij hebben gesteld over de e-mailaffaire, maar donderdag kwam er al een raadsinformatiebrief met een ‘feitenoverzicht’. Ook dat roept weer vragen op.

  College Maastricht komt met ‘feitenoverzicht’

  Reageer

  Vandaag zouden de Maastrichtse oppositiepartijen de antwoorden moeten ontvangen van het college op vragen die zij hebben gesteld over de e-mailaffaire, maar donderdag kwam er al een raadsinformatiebrief met een ‘feitenoverzicht’. Ook dat roept weer vragen op.

 • Het blijkt voor ambtenaren van de gemeente Den Helder steeds lastiger om de plannen voor en de kosten van het nieuwe stadhuis aan inwoners uit te leggen. Dat signaal geeft de ondernemingsraad aan gemeentesecretaris Robert Reus. Intussen kampen sommige ambtenaren in het oude pand met gezondheidsklachten.

  Ambtenaren krijgen kosten stadhuis niet uitgelegd

  3 reacties

  Ambtenaren van de gemeente Den Helder vinden het steeds lastiger om de plannen voor en de kosten van het nieuwe stadhuis aan inwoners uit te leggen. De ondernemingsraad geeft dit signaal af aan gemeentesecretaris Robert Reus. Intussen kampen sommige ambtenaren in het oude pand met gezondheidsklachten.

 • Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de gemeente Utrecht de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten moet rectificeren en de opdracht moet aanpassen. Hierover was een kort geding aangespannen door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein.

  Utrecht moet aanbesteding arbeidsmobiliteit aanpassen

  Reageer

  De gemeente Utrecht moet de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten rectificeren en de opdracht aanpassen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding dat door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein (HPD) was aangespannen.

 • Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. ‘Dit is onvoldoende.’

  Boa-bonden ontevreden over aanbod Halsema

  3 reacties

  De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zwaar teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. ‘Dit is onvoldoende.’

 • Niet alleen zijn er te weinig handhavers in Amsterdam, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten. De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op haar ambities.

  Rekenkamer: te weinig handhavers in Amsterdam

  2 reacties

  De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op de ambities van de hoofdstad. Niet alleen zijn er te weinig handhavers, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten.

 • Afgelopen maandag zijn de onderhandelingen over de cao provincies opnieuw opgeschort. De verschillen over de loonparagraaf bleken onoverbrugbaar te zijn.

  Overleg cao provincies opnieuw opgeschort

  6 reacties

  De onderhandelingen over de cao provincies zijn maandag opnieuw opgeschort. De verschillen over de loonparagraaf bleken onoverbrugbaar te zijn.

 • Tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht hebben onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche fouten gemaakt. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

  ‘E-mailspeurders Maastricht maakten fouten’

  10 reacties

  Onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche hebben fouten gemaakt tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

 • 'Onvermijdelijk' was het opheffen van de geheimhouding op het proces en de inhoud rond het dossier van de ontslagen secretaris-directeur Gerard Dalhuisen, aldus de aanwezige fracties in een spoedvergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe.

  Waterschap doorbreekt zelfopgelegde zwijgplicht

  Reageer

  In een spoedvergadering heeft het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe de geheimhouding op het proces en de inhoud rond het dossier van de ontslagen secretaris-directeur Gerard Dalhuisen opgeheven. Opheffen was volgens de aanwezige fracties onvermijdelijk.

 • Vanavond staat het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen in maart 2017 weer op de agenda van het Waterschap Vallei en Veluwe. Reden is de manier waarop dijkgraaf en Eerste Kamerlid Tanja Klip (VVD) omgaat met geheimhouding omtrent de kwestie.

  Ontslag topambtenaar achtervolgt dijkgraaf Klip

  20 reacties

  Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen in maart 2017 staat opnieuw op de agenda van het Waterschap Vallei en Veluwe. De reden is de manier waarop dijkgraaf en Eerste Kamerlid Tanja Klip (VVD) omgaat met de geheimhouding omtrent de kwestie.

 • Vanaf 7.00 uur deze ochtend schrijven boa’s in Amsterdam 24 uur lang geen bonnen uit. Het is voor het eerst in de historie dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) actievoeren. Ze willen een betere uitrusting. ‘Je pakt een politieagent toch ook niet zijn pistool af?’

  Boa’s voeren actie in Amsterdam

  2 reacties

  Voor het eerst in de geschiedenis voeren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) actie. En het is een publieksvriendelijke actie, want vanaf 7.00 uur deze ochtend schrijven de boa’s 24 uur lang geen bonnen uit in Amsterdam. ‘Je pakt een politieagent toch ook niet zijn pistool af?’

 • Na lang klagen waren de bewoners van het buurtschap de Poffert blij dat de ambtenaren begin 2017 eindelijk een snelheidsonderzoek kwamen doen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Automobilisten lapten de maximumsnelheid van respectievelijk 30, 50 en 60 kilometer per uur volgens hen namelijk massaal aan hun laars. Maar het is inmiddels twee jaar later en over de onderzoeksresultaten is niets aan de bewoners gemeld.

  Ambtenaren dralen met snelheid meten

  2 reacties

  Eerst waren het te hard rijdende auto’s die de bewoners van het Groningse buurtschap De Poffert hinderden. Nu zijn het te trage ambtenaren uit de (voormalige) gemeenten Groningen en Zuidhorn die de uitkomsten van de uiteindelijk afgedwongen snelheidsmetingen na twee jaar nog steeds niet hebben gedeeld. De bewoners hebben geen goed woord over voor het functioneren van de ambtenaren, meldt het Dagblad van het Noorden

 • Burgemeester Mieke Damsma (D66) heeft de schuld op zich genomen voor het verspreiden van twee versies van een rapport over de oorzaak van hoog ziekteverzuim en groot verloop in de gemeentelijke organisatie. ‘We hebben ons teveel laten leiden door de hectiek van het moment. Daardoor heb ik niet de definitieve versie van de kernboodschap verspreid. Dat spijt me zeer.’

  Burgemeester Midden-Drenthe betuigt spijt

  1 reactie

  ‘We hebben ons teveel laten leiden door de hectiek van het moment. Daardoor heb ik niet de definitieve versie van de kernboodschap verspreid. Dat spijt me zeer.’ Met deze woorden nam burgemeester Mieke Damsma (D66) van de gemeente Midden-Drenthe de schuld op zich voor het verspreiden van twee versies van een rapport over de oorzaak van hoog ziekteverzuim en groot verloop in de gemeentelijke organisatie.

 • Het grote verloop en hoge ziekteverzuim bij de gemeente Midden-Drenthe komt voort uit een angstcultuur bij de gemeente, concludeerde BMC halverwege januari in een rapport. Het leidde tot het vertrek van gemeentesecretaris Aline Pruntel. Maar toen bleken er twee versies van het rapport. In het concept staat dat de rest van het managementteam (MT) ook weg moet, in de definitieve versie mist die passage.

  Midden-Drenthe debatteert over rapport ‘angstcultuur’

  Reageer

  Het grote verloop en hoge ziekteverzuim bij de gemeente Midden-Drenthe komt voort uit een angstcultuur bij de gemeente, concludeerde adviesbureau BMC halverwege vorige maand in een rapport. Het leidde tot het opstappen van gemeentesecretaris Aline Pruntel. Maar toen bleken er ineens twee versies van het rapport. In de conceptversie staat min of meer dat de rest van het managementteam (MT) ook weg moet, in de definitieve versie is die passage geschrapt.

 • Het college van Maastricht moet ‘alles op alles’ zetten om volstrekte openheid te geven over het speuren in mails van gemeenteambtenaren. Oppositiepartijen in de raad vinden de beantwoording van hun vragen onvoldoende en willen duidelijkheid nu de legitimiteit van het onderzoek onder druk staat. ‘Gelet op de ernst van de situatie willen wij op korte termijn in debat met het college.’

  Oppositie Maastricht wil openheid over mailonderzoek

  4 reacties

  Oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad vinden dat het college ‘alles op alles’ moet zetten om volstrekte openheid te geven over het speuren in de mails van gemeenteambtenaren. De beantwoording van hun vragen vinden zij onvoldoende. ‘Gelet op de ernst van de situatie willen wij op korte termijn in debat met het college.’

 • De gemeente Rhenen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en kwaliteitsbewaker in de tuinbouw Naktuinbouw zijn uitgeroepen tot de Beste Werkgevers van 2018-2019 in de overheid. Dat meldt Effectory op basis van haar jaarlijkse Beste Werkgevers onderzoek, waarin medewerkers hun werkgever beoordelen.

  Buitenlandse Zaken en Rhenen beste overheidswerkgevers

  2 reacties

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de gemeente Rhenen en kwaliteitsbewaker in de tuinbouw Naktuinbouw zijn uitgeroepen tot de Beste Werkgevers van 2018-2019 in de overheid. Dat maakte Effectory bekend op basis van haar jaarlijkse Beste Werkgevers onderzoek, waarin medewerkers hun werkgever beoordelen.

 • Er komt een handreiking screening voor gemeenten, schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Kamer naar aanleiding van een verkenning van Berenschot. Daaruit blijkt dat gemeenten beter gebruik kunnen maken van de al beschikbare instrumenten voor het screenen van (kandidaat-)gemeenteambtenaren.

  Handreiking screening voor gemeenten

  1 reactie

  Gemeenten kunnen beter gebruik maken van de al beschikbare instrumenten voor het screenen van (kandidaat-)gemeenteambtenaren, schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Kamer naar aanleiding van een verkenning van Berenschot. Ze wil een handreiking screening voor gemeenten.

 • De gemeente Maastricht heeft een detectivebureau ingeschakeld om mails van drie medewerkers te lezen en hen te ondervragen. De drie zijn kaderlid van de vakbond. Het ondervragen gebeurde volgens voorzitter Patrick Fey van vakbond CNV Overheid ‘op intimiderende wijze’. Volgens de gemeente is het onderzoek gebeurd na een concrete integriteitsmelding en na een extra check op juridische houdbaarheid.

  Maastricht speurde in mails ambtenaren

  7 reacties

  De gemeente Maastricht heeft een detectivebureau ingeschakeld om mails van drie ambtenaren te lezen en hen te ondervragen. Dat gebeurde volgens voorzitter Patrick Fey van vakbond CNV Overheid ‘op intimiderende wijze’. Volgens de gemeente is het onderzoek ingesteld na een 'concrete melding' van schending van de geheimhoudingsplicht bij het intern meldpunt integriteit en is het onderzoeken van de mails gebeurd na een extra check op juridische houdbaarheid.

 • Na de flexwerkers van het Amsterdamse gemeentelijk callcenter willen nu ook de flexwerkers van het stadsloket een vast contract bij de gemeente. 42 flexwerkers hebben eind vorig jaar te horen gekregen dat hun contract niet wordt verlengd. Een delegatie bood gisteravond 330 handtekeningen aan de directie Burgerzaken aan. GroenLinks, PvdA en SP hebben raadsvragen gesteld aan wethouder Meliani.

  Flexwerkers Amsterdams loket willen ook vast contract

  Reageer

  In navolging van flexwerkers van het Amsterdamse gemeentelijk callcenter willen nu ook de flexwerkers van het stadsloket een vast contract bij de gemeente. 42 flexwerkers hebben eind vorig jaar te horen gekregen dat hun contract niet wordt verlengd. Een delegatie bood gisteravond 330 handtekeningen aan de directie Burgerzaken aan. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hebben raadsvragen gesteld aan GroenLinks-wethouder Touria Meliani.

 • Vanaf aanstaande maandag gaan medewerkers van de gemeente Hollands Kroon Instagram stories maken, zodat burgers kunnen zien wat een gemeenteambtenaar zoal doet. Het gaat vooral om verhalen van de ambtenaren in de buitendienst, aangezien die het meest geschikt zijn voor beeld.

  Ambtenaren Hollands Kroon maken Instagram stories

  6 reacties

  Medewerkers van de gemeente Hollands Kroon gaan vanaf aanstaande maandag Instagram stories maken, zodat burgers kunnen zien wat een gemeenteambtenaar zoal doet. Het gaat dan vooral om verhalen van de ambtenaren in de buitendienst, aangezien die het meest geschikt zijn voor beeld.

 • Het Leidse VVD-raadslid Tom Leest wil bureauambtenaren vragen of zij vrijwillig als achtervang voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's) willen fungeren. Leiden heeft volgens hem te weinig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) om alle handhavende taken uit te voeren.

  Ambtenaar als achtervang voor boa’s

  4 reacties

  Leiden heeft te weinig buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) om alle handhavende taken uit te voeren, constateert het Leidse VVD-raadslid Tom Leest .Hij wil bureauambtenaren vragen of zij vrijwillig als achtervang willen fungeren.

 • Loopt het niet bij een voetbalclub, dan wordt nooit een speler, soms een bestuurder, maar vrijwel altijd de trainer ontslagen. In gemeenteland is die positie voorbehouden aan de gemeentesecretaris. Vooral rond de jaarwisseling is het vaak bal. Maar een gedwongen vertrek vraagt een gewetensvolle afweging van het bestuur. 'Er zit een prijskaartje aan dat de samenleving betaalt.'

  Prijskaartje aan vertrek gemeentesecretaris

  2 reacties

  Loopt het niet bij een voetbalclub, dan wordt nooit een speler, soms een bestuurder, maar vrijwel altijd de trainer ontslagen. In gemeenteland is die positie voorbehouden aan de gemeentesecretaris. Vooral rond de jaarwisseling is het vaak bal. Maar een gedwongen vertrek is niet gratis. ‘Het bestuur moet er gewetensvol mee omgaan.’

 • De politie legt de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke aanpak van overlast en criminaliteit volledig bij gemeenten en zetten zichzelf zo op afstand van gemeenten. Volgens gemeenten schiet informatie van de politie vaak tekort. Een aantal gemeenten probeert de eigen rol en positie uit te breiden. Dit versterkt het beeld van een straffende burgemeester. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Gemeenten: informatie politie schiet vaak tekort

  Reageer

  De politie legt de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke aanpak van overlast en criminaliteit volledig bij gemeenten en zetten zichzelf daarmee op afstand van gemeenten. Volgens gemeenten schiet informatie van de politie vaak tekort. Een deel van de gemeenten probeert daarom de eigen rol en positie in de aanpak uit te breiden. Dit versterkt het beeld van een straffende burgemeester. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • ‘Als we zo doorwerken, kan dat leiden tot stijging van het ziekteverzuim’, concludeert de ondernemingsraad van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het feit dat sommige werkplekken niet voldoen aan de Arbowet, waardoor collega’s al nek- en rugklachten opliepen. 'Dat is ontoelaatbaar'

  Ambtenaren Volksgezondheid: werkplekken ongezond

  Reageer

  Ontoelaatbaar, noemt de ondernemingsraad van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het dat sommige werkplekken niet voldoen aan de Arbowet, waardoor collega’s al nek- en rugklachten opliepen. ‘Als we zo doorwerken, kan dat leiden tot stijging van het ziekteverzuim.’

 • Er komt een onderzoek onder rijksambtenaren naar de behoefte aan een extern vertrouwenspersoon. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ook moet er een centrale doorverwijspagina komen via welke externen vermoede integriteitsschendingen van rijksambtenaren, zoals ongewenste omgangsvormen of seksuele intimidatie, kunnen melden.

  Klagen over rijksambtenaar moet eenvoudiger

  1 reactie

  Er moet een centrale doorverwijspagina komen waarlangs externen een melding kunnen doen over vermoede integriteitsschendingen, zoals ongewenste omgangsvormen of seksuele intimidatie, van rijksambtenaren van alle departementen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ook laat ze de interne behoefte aan een extern vertrouwenspersoon onderzoeken.

 • Arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein (HPD) vroeg dinsdag in een kort geding om intrekking van de aanbestedingsprocedure ‘Overname arbeidsmobiliteitscontracten’ van de gemeente Utrecht. In de huidige vorm kan die niet worden gehandhaafd, vindt HPD. De gemeente heeft de inschrijving ‘on hold’ gezet en vraagt de rechter de vorderingen van HPD niet-ontvankelijk te verklaren.

  Utrechtse aanbesteding arbeidsmobiliteit voor rechter

  1 reactie

  De huidige aanbesteding ‘Overname arbeidsmobiliteitscontracten’ van de gemeente Utrecht kan zo niet worden gehandhaafd, vindt arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein (HPD). De arbeidsbemiddelaar vroeg dinsdag in een kort geding om intrekking van de aanbestedingsprocedure. De gemeente heeft inmiddels de inschrijving ‘on hold’ gezet en vraagt de rechter om de vorderingen van HPD niet-ontvankelijk te verklaren.

 • ‘Legalisering van het gebruik van drugs is geen oplossing voor het probleem van de internationale drugshandel', zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zondag in debatcentrum De Balie. Wel ziet ze iets in het bieden van een alternatief economisch perspectief aan jonge drugsdealers. 'De kwetsbaarheid van een gemeente zit hem in de zachtaardigheid van een gemeente.'

  Halsema: legalisering drugs geen oplossing

  6 reacties

  Verschillende burgemeesters hebben als denkrichting naar Den Haag geopperd drugs te legaliseren voor gebruik, maar volgens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zet dat geen zoden aan de dijk, zei ze zondagavond in debatcentrum De Balie. ‘Legalisering van het gebruik van drugs is geen oplossing voor het probleem van de internationale drugshandel.’

 • Het bedrijf Lithium Werks opent toch geen vestiging op de onderzoekscampus op voormalig vliegveld Twente. De regio loopt daardoor ruim 2000 banen mis. Niettemin houden de samenwerkende Twentse gemeenten in de 'Agenda voor Twente' er vertrouwen in dat er toch een grote accuproducent komt op de Technology Base in Enschede.

  Twentse gemeenten toch hoopvol na domper

  Reageer

  De Twentse gemeenten die samenwerken in de 'Agenda voor Twente' houden er vertrouwen in dat er toch een grote accuproducent komt op de Technology Base in Enschede. Gisteren werd bekend dat het Amerikaanse bedrijf Lithium Werks toch geen vestiging opent op de onderzoekscampus op voormalig vliegveld Twente. De regio loopt daardoor ruim 2000 banen mis.

 • Een samenleving die tegelijk weerbaar en open is vraagt om een balanceeract. Van de Duitsers kunnen we leren meer te reflecteren op fundamentele principes als privacy, mensenrechten en persoonlijke integriteit, maar ook meer partnerschappen aangaan met burgers en bedrijven. Israël leert ons dat cybersecurity ook een kans kan zijn voor economische ontwikkeling.

  Weerbare open samenleving is balanceren

  Reageer

  Hoe kan een samenleving tegelijk weerbaar en open zijn? Van de Duitsers kunnen we leren meer te reflecteren op fundamentele principes als mensenrechten, privacy en persoonlijke integriteit, maar ook meer partnerschappen aan te gaan met burgers en bedrijven. Israël leert ons dat cybersecurity ook een kans kan zijn voor economische ontwikkeling.

 • Lokale krant Almere Deze Week heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door al voor de uitkomst van een extern onderzoek te publiceren over het ‘broekzakgesprek’ van de Almeerse PvdA-wethouder Tjeerd Herrema, tijdens welke een journalist ‘seksuele handelingen’ zou hebben gehoord. Dat oordeelt de Raad voor de Journalistiek. Het externe onderzoek naar de zaak kon elk moment afgerond zijn.

  'Publicatie 'broekzakgesprek' Herrema voortijdig'

  Reageer

  Lokale krant Almere Deze Week had vorig jaar juni niet mogen publiceren over het ‘broekzakgesprek’ van de Almeerse PvdA-wethouder Tjeerd Herrema, tijdens welke een journalist ‘seksuele handelingen’ zou hebben gehoord. Extern onderzoek naar de zaak kon elk moment afgerond zijn. De krant heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door al daarvoor te publiceren, aldus de Raad voor de Journalistiek.

 • Ondermijning is een vaag en breed begrip zonder duidelijk kader dat door bestuurders nogal eens wordt gebruikt als ‘pr-verhaal’, aldus de Bredase strafrechtadvocaat Erik Thomas.

  ‘Ondermijning is een pr-verhaal’

  3 reacties

  Ondermijning en met name de bestrijding ervan was de afgelopen week een dankbaar onderwerp voor burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraak, maar vanuit de advocatuur is ook een hele andere toon te horen. De Bredase strafrechtadvocaat Erik Thomas noemt ondermijning een vaag en breed begrip zonder duidelijk kader dat door bestuurders nogal eens wordt gebruikt als ‘pr-verhaal’.

 • Burgemeester Hans van der Hoeve (VVD) van de Veluwse gemeente Epe weet dat het verspreiden van nepnieuws van alle tijden is, maar in zijn nieuwjaarstoespraak moet de regionale media het ontgelden. ‘Feitencontrole en wederhoor worden, ook door onze regionale krant, steeds minder toegepast.’ Voorbeelden daarvan geeft hij echter niet.

  Burgemeester Epe laakt regionale krant

  5 reacties

  Nepnieuws verspreiden is van alle tijden, weet burgemeester Hans van der Hoeve (VVD) van de Veluwse gemeente Epe. Maar in zijn nieuwjaarstoespraak moet de regionale media het ontgelden. ‘Feitencontrole en wederhoor worden, ook door onze regionale krant, steeds minder toegepast.’ Voorbeelden geeft hij echter niet.

 • De Westvoornse gemeentesecretaris Rob Beek werkte drie jaar lang aan een ambtelijke fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Tevergeefs. Wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de gemeenten won het van de wil om ambtelijk te fuseren. Beek pakt nu als enige zijn biezen.

  Mislukte fusie nekt Westvoornse gemeentesecretaris

  9 reacties

  Drie jaar lang werkte de Westvoornse gemeentesecretaris Rob Beek aan een ambtelijke fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Tevergeefs. Wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de gemeenten won het van de wil om ambtelijk te fuseren. Beek pakt nu als enige zijn biezen.

 • Werkgevers dichten vooral de overheid een voorbeeldfunctie toe in het in dienst hebben van medewerkers die een afspiegeling zijn van de samenleving en die blijken zij ook te vervullen. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van Kantar Public onder leidinggevenden en hr-functionarissen in opdracht van het ministerie van SZW. Diversiteit interesseert werkgevers niet echt en ze voeren er ook geen gericht beleid op.

  'Diversiteit vooral zaak voor overheid'

  3 reacties

  Diversiteit houdt werkgevers niet echt bezig en ze voeren er ook geen gericht beleid op. Vooral de overheid wordt een voorbeeldfunctie toegedicht in het in dienst hebben van medewerkers die een afspiegeling zijn van de samenleving en die blijken ze ook te vervullen. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van Kantar Public onder leidinggevenden en hr-functionarissen in opdracht van het ministerie van SZW.

 • Almeerse raadsleden mogen de geheime definitieve ontwikkelingsovereenkomst met Floriade-ontwikkelaar Amvest inzien, maar moeten wel zelf zoeken naar de verschillen met de conceptovereenkomst.De PVV-fractie wil dat het college duidelijk maakt wat de verschillen zijn en wat daarvan de financiële consequenties zijn. ‘Het college dient de raad fatsoenlijk te informeren.’

  PVV: Overeenkomst Floriade is zoekplaatje

  4 reacties

  De Almeerse PVV-fractie wil dat het college duidelijk maakt waar de definitieve overeenkomst met Floriade-ontwikkelaar Amvest verschilt van de conceptovereenkomst en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Raadsleden mogen de geheime tekst inzien, maar moeten zelf zoeken naar de verschillen. ‘Het college dient de raad fatsoenlijk te informeren.’

 • Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen toezeggingen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om meer verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray, wapenstok en een bodycam, te mogen gebruiken. Komen die openingen er niet, dan staan er werkonderbrekingen en verrassingsacties op stapel.

  Boa’s actiebereid voor bewapening

  3 reacties

  Werkonderbrekingen en verrassingsacties staan op stapel als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet voldoende toezeggingen krijgen om meer verdedigingsmiddelen, zoals, pepperspray, wapenstok en een bodycam, te mogen hanteren.

 • Het spontane contact met de inwoners vond Haarlems bedreigde burgemeester Jos Wienen (CDA) juist ‘een feestje’, maar lopen of fietsen door zijn stad is er voor hem niet meer bij. ‘Ik relativeer het gevaar, maar zie ontwikkelingen waardoor het heftiger wordt.’

  Wienen: ‘Burgemeesterschap is niet levensgevaarlijk’

  Reageer

  Lopen of fietsen door zijn stad is er voor Haarlems bedreigde burgemeester Jos Wienen (CDA) niet meer bij. Terwijl hij het spontane contact met de inwoners juist ‘een feestje’ vond. ‘Ik relativeer het gevaar, maar zie ontwikkelingen waardoor het heftiger wordt.’

 • Negen flexwerkers op het callcenter van de gemeente Amsterdam die dit jaar al 3,5 jaar met een flexcontract werken krijgen een vast contract aangeboden. Volgend jaar krijgen 33 andere flexwerkers die deze termijn dan bereiken ook een vast contract. Dat heeft wethouder P&O Touria Meliani afgelopen donderdag toegezegd in een spoeddebat over de kwestie.

  Amsterdam biedt 42 flexwerkers callcenter vast contract

  Reageer

  Negen flexwerkers op het callcenter van de gemeente Amsterdam die dit jaar al 3,5 jaar met een flexcontract werken krijgen een vast contract aangeboden. 33 andere flexwerkers die deze termijn volgend jaar bereiken, krijgen dan ook een vast contract aangeboden. Dat heeft wethouder P&O Touria Meliani afgelopen donderdag toegezegd in een spoeddebat over de kwestie.

 • Bedreigingen aan zijn adres mogen niet leiden tot inperking van bevoegdheden van de burgemeester, vindt Jos Wienen. De burgemeester – niet de officier van justitie – blijft de meest logische persoon om de strijd aan te gaan met de georganiseerde misdaad.

  ‘Misbruik mijn situatie niet om je gelijk te halen’

  2 reacties

  Bedreigingen aan zijn adres mogen niet leiden tot inperking van bevoegdheden van de burgemeester, vindt Jos Wienen. De burgemeester – niet de officier van justitie – blijft de meest logische persoon om de strijd aan te gaan met de georganiseerde misdaad.

 • Burgemeesters moeten meer invloed krijgen om politie in te zetten in hun eigen gemeente. De Tweede Kamer heeft een motie van Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) die hiertoe oproept met algemene stemmen aangenomen.

  Kamer: Geef burgemeesters meer invloed op inzet politie

  Reageer

  Burgemeesters van vooral kleine gemeenten moeten meer invloed krijgen om politie in te zetten in hun eigen gemeente. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf die hiertoe oproept is door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

 • Raadsleden van verschillende politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd met GL-wethouder Touria Meliani (personeel & organisatie) na verhalen te hebben aangehoord van flexwerkers bij het callcenter van de gemeente (CCA). ‘Doe wat aan die angstcultuur en breng het aantal flexwerkers terug door hen een vast contract te geven.’

  ‘Angstcultuur en intimidatie bij callcenter Amsterdam’

  Reageer

  Na gesprekken met flexwerkers bij het klantcontactcentrum Amsterdam (CCA) hebben raadsleden van verschillende politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat aangevraagd met GL-wethouder Touria Meliani (personeel & organisatie). ‘Doe wat aan die angstcultuur en breng het aantal flexwerkers terug door hen een vast contract te geven.’

 • Burgemeesters hebben met de stroperige strafrechtprocedures een argument om ruimere bevoegdheden te vragen en in te zetten om adequaat op te kunnen treden tegen ondermijningspraktijken. Voordat de strafrechtketen echt vastloopt, zou de minister van Justitie en Veiligheid proces- en vonnisafspraken moeten overwegen, aldus docent en onderzoeker Laura Peters van de Rijksuniversiteit Groningen.

  ‘Gebruik afspraakprocedures in ondermijningszaken’

  Reageer

  Stroperige strafrechtprocedures geven burgemeesters een argument om ruimere bevoegdheden te vragen en in te zetten om adequaat tegen ondermijningspraktijken op te kunnen treden. Voordat de strafrechtketen echt vastloopt, zou de minister van Justitie en Veiligheid proces- en vonnisafspraken moeten overwegen, aldus docent straf(proces)recht en onderzoeker Laura Peters van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Ook na de uitleg van het Veerse college blijft de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs vraagtekens zetten bij de regeling met het bedrijf waar ex-wethouder Jaap Melse aandeelhouder van is.Het dividend over opdrachten voor de gemeente Veere komt niet bij Melse terecht via de algemene reserve van het bedrijf, want deze gaat uitsluitend naar twee andere vennoten, stelt het Veerse college.

  Blijvende twijfel over dividendregeling ex-wethouder Veere

  Reageer

  Het dividend over de winst uit opdrachten voor de gemeente Veere komt niet bij aandeelhouder (en ex-wethouder van de gemeente Veere) Jaap Melse terecht via de algemene reserve van het bedrijf Melse Maljaars Beheer B.V., want deze komt uitsluitend ter beschikking van twee andere vennoten. Dat stelt het Veerse college. Toch blijft de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs vraagtekens zetten bij de uitleg van de regeling.

 • Telefonische dienstverlening aan burgers wordt bij de gemeente Amsterdam grotendeels afgehandeld door flexwerkers. Volgens de gemeente is 63 procent van de 300 medewerkers op het klantcontactcentrum flexwerker. Volgens onderzoek van de FNV is het zelfs 75 procent. Streefcijfer voor het hele ambtenarenapparaat is 15 procent. ‘Externe inhuur blijft een pijnpunt.’

  Amsterdam kan flexwerk niet beteugelen

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam laat de telefonische dienstverlening aan de burger grotendeels afhandelen door flexwerkers: 63 procent van de 300 medewerkers op het klantcontactcentrum is flexwerker. En volgens onderzoek van de FNV is het zelfs 75 procent. Streefcijfer voor het hele ambtenarenapparaat is 15 procent. ‘Externe inhuur blijft een pijnpunt.’

 • De lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie moet de keuze voor het al dan niet bewapenen van boa’s, met pepperspray, handboeien, wapenstok of bodycam, kunnen maken, zegt G40-voorzitter en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. ‘Het gaat om lokaal maatwerk. Nu moet een stad telkens toestemming aan het rijk vragen, dat werkt niet.’

  G40: laat keuze bewapening boa’s aan driehoek

  6 reacties

  De keuze voor het al dan niet bewapenen van boa’s, met pepperspray, handboeien, wapenstok of bodycam, moet bij de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie liggen, zegt G40-voorzitter en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. ‘Het gaat om lokaal maatwerk. Nu moet een stad telkens toestemming aan het rijk vragen, dat werkt niet.’

 • D66-fractievoorzitter Alex Raggers in de gemeente Roosendaal heeft in plaats van één ineens twee missies. Hij is luitenant-kolonel bij Defensie en gaat in maart voor een half jaar op VN-missie naar het Midden-Oosten. Maar hij kan daarvoor niet met politiek verlof en daar is hij het niet mee eens.

  Militair op missie voor raadsverlof

  7 reacties

  Hij heeft in plaats van één ineens twee missies. D66-fractievoorzitter Alex Raggers in de gemeente Roosendaal is luitenant-kolonel bij Defensie en gaat in maart op VN-missie naar het Midden-Oosten voor een half jaar. Maar hij kan daarvoor niet met politiek verlof en daar is hij het niet mee eens.

 • Om zich te kunnen wapenen tegen witwassen krijgen voetbalclubs en andere sportverenigingen in Rucphen trainingen aangeboden van de gemeente om ze weerbaarder te maken. Agrariërs in het buitengebied krijgen informatie over onder meer ondermijning, hoe dit te herkennen en hoe ermee om te gaan. ‘Als je weerbaar bent, trek je eerder aan de bel.’

  Rucphen maakt voetbalclubs ‘weerbaar’

  Reageer

  Voetbalclubs en andere sportverenigingen in Rucphen krijgen trainingen aangeboden van de gemeente om zich weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld witwaspraktijken. Ook agrariërs in het buitengebied krijgen preventief informatie over onder meer ondermijning, hoe dit te herkennen en hoe ermee om te gaan. ‘Als je zelf weerbaar bent, trek je eerder aan de bel.’

 • Door een andere aanpak van langlopende 'conflictdossiers' kan de Belastingdienst miljoenen besparen. Ook voor gemeenten die kampen met extreem geëscaleerde geschillen kan deze werkwijze nuttig zijn.

  Conflicten kosten fiscus miljoenen

  1 reactie

  De Belastingdienst kan miljoenen besparen door een andere aanpak van de langlopende 'conflictdossiers'. Ook voor gemeenten die kampen met extreem geëscaleerde geschillen kan deze werkwijze nuttig zijn.

 • Burgemeester Femke Halsema mag afwijken van handhaving van het boerkaverbod, want als bestuurder is ze niet verplicht om dat uit te voeren, constateert Gert-Jan Leenknegt, universitair hoofddocent staatsrecht aan Tilburg University.

  ‘Burgemeester hoeft boerkaverbod niet te handhaven’

  14 reacties

  Femke Halsema mag zelf geen boerka dragen in publieke ruimtes als het boerkaverbod van kracht is geworden. Wel mag ze als burgemeester afwijken van handhaving van het boerkaverbod, want als bestuurder is ze niet verplicht om dat uit te voeren, constateert Gert-Jan Leenknegt, universitair hoofddocent staatsrecht aan Tilburg University.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

  Toezicht zorgboerderijen soms onvoldoende

  Reageer

  Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

 • Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

  Kijken naar best people

  Reageer

  Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

 • De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

  ‘We moeten veel slimmer handhaven’

  Reageer

  De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

 • Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

  Harde knaken bij zacht piket

  Reageer

  Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

 • Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

  Pixels, cookies en andere monsters

  Reageer

  Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

 • Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

  De ambtenaren van OOV

  Reageer

  Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

 • De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

  Zijn lokalo’s wel weerbaar?

  Reageer

  De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

 • Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

  Heb meer ideeënseks! Voorstellen voor innovatie overheid

  Reageer

  Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

 • Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

  Deur open voor meer eigen cao’s

  Reageer

  Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

 • Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

  Vangnetters tussen wal en schip

  Reageer

  Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

 • Gemeenten erkennen de positie van de arbeidsdeskundige onvoldoende, waardoor hun doelgroep – mensen met een arbeidsbeperking – niet goed wordt gezien. Dat leidt tot negatieve persoonlijke en maatschappelijke effecten en is zelfs schadelijk voor de gemeentelijke portemonnee.

  Niet zeuren, aan het werk

  Reageer

  Gebrek aan arbeidsdeskundigheid bij gemeenten leidt tot mismatches, niet zichtbare arbeidsbeperkingen en meer mensen op de bank. Dat stelt het Platform Sociaal Domein. ‘Klantmanagers in de re-integratie lopen tegen hun grenzen aan.’

 • ‘De problemen van kwetsbare jongeren verdwijnen niet na hun 18de jaar, maar ze krijgen wel te maken met andere zorgwetgeving. Ze moeten hun zorgverzekering en hun huur betalen. Dat is een grote overgang. Juist op deze leeftijd goede passende hulp bieden, maakt veel uit voor de rest van hun leven’, aldus de Amsterdamse D66-wethouder Simone Kukenheim over het besluit het eigen risico te vergoeden van 18-jarigen die hun GGZ-behandeling dreigen te staken. Met een pilot wil de gemeente voorkomen dat deze jongeren later terugkomen met veel grotere problemen.

  Voorkom harde knip bij 18-jarige

  Reageer

  Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als ze 18 jaar worden, dienen gemeenten hen te ondersteunen in werk, inkomen, onderwijs, zorg, veiligheid en wonen. Goede resultaten worden behaald met een toekomstplan, een buddy en een levensfasegerichte methode.

 • Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

  Jongere wil echt wel vast contract

  Reageer

  Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

 • Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

  Sociaal domein in beeld

  Reageer

  Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

 • In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

  Wijk-GGD’er verbindt zorg en veiligheid

  Reageer

  In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

 • Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

  ‘Wij hebben onze nek uitgestoken’

  1 reactie

  Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

 • In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

  De zachte hand versus de harde

  Reageer

  In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

 • Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

  ‘Neem sociaal ondernemen serieus’

  Reageer

  Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

 • De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

  Kom van die bank af

  Reageer

  De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

 • Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

  Slim inspelen op de markt

  Reageer

  Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

 • Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

  ‘Driehoek is boegbeeld bij terreur’

  1 reactie

  Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

 • Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

  Bonus beschut werk onbeschut

  Reageer

  Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

 • De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  Reageer

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

 • Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

  Een pet te veel

  Reageer

  Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

  Quotumwet komt steeds dichterbij

  Reageer

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

 • Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

  Geen stok achter de deur

  Reageer

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

  ‘Cliënt praat te weinig mee’

  Reageer

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

 • De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

  Hulp voor waakhond

  Reageer

  De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

 • Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

  Broeinest Brabant

  Reageer

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  Reageer

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Gevaren op het spoor

  Reageer

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat de Wet Markt en overheid buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

  Welles nietes over oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Horecaondernemers vinden dat de Wet Markt en overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

 • De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn.

  Verver’s vendetta

  Reageer

  De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn. Directeur Richard Breugem vertelt hoe zij het bedrijf met onwaarheden probeerde te slopen.

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen. De roofmoord op juwelier Fred Hund in 2011 was de druppel. Bewoners, ondernemers en vastgoed­eigenaren richtten Winkelstraatvereniging Jan Eef op en startten het initiatief Geef om de Jan Eef.

  Nieuw leven voor Jan Eef

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat, Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren. De plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

  Preventie boven repressie

  Reageer

  Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken. ‘Het risico­management in vijf onderzochte gemeenten komt qua inhoud 90 procent overeen.’

  Samen wel zo veilig

  Reageer

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?

 • Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

  Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

  Reageer

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

 • Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

  Soepel omgaan met windmolens

  Reageer

  Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

 • ‘Housing first’ is het toverbegrip in de daklozenopvang. Dakloze mensen krijgen eerst een woning en vervolgens intensieve, integrale ondersteuning.

  De dakloze moet onder dak

  Reageer

  Gemeenten zien dakloosheid vaak niet als huisvestingsprobleem, maar als sociaal, psychisch en maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar eerst een huis werkt voor een grote groep beter.

 • Na sluiting van hun clubhuis betrokken de Angels een pand in het centrum van Kerkrade. ‘Er was continu een dreigende situatie. Al snel liep het aantal bikers op richting 90’, aldus burgemeester Som. ‘Hun uitingen zijn fors, er komen andere bikers op af: Red Devils, clubs uit Duitsland en België.’ De politie deed met 60 man een inval. ‘Dat was niet disproportioneel, maar echt nodig. Je hebt zo 40 van hen erbij.’

  Samen tegen de motorbendes

  Reageer

  De spanningen tussen verschillende motorbendes in Limburg lopen op. Maar de tegenaanval is ingezet.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze week: van wie is het riool?

  Mijn riool, jouw riool

  Reageer

  Wie in een gemeente onder de grond duikt, stuit op juridische vragen. Van wie zijn de leidingen? Wie is aansprakelijk bij schade en wie betaalt verleggingen? De Ronde Venen stelde er een speciale publiekrechtelijke verordening voor op.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze keer over steun aan voetbalorganisaties.

  Europese scheids zuinig op fluit

  Reageer

  Een zak met geld geven aan de noodlijdende plaatselijke betaald voetbalorganisatie kun je als gemeente niet meer doen. Maar steunen, zonder dat het staatssteun is, is best mogelijk. ‘Ik zie meer souplesse bij de Europese Commissie.’

 • Geen gemeentelijke wietteelt, maar teelt door clubs van kenners die het product controleren. Controle door de inspectie is daardoor niet mogelijk, maar kennis over het product is wel belangrijk voor de eindgebruiker. ‘Onze wens is dit mogelijk te maken in deze clubs,’ aldus Victor Everhardt.

  Deur open voor social cannabisclubs

  Reageer

  Het is het volksgezondheidsaspect van het cannabisgebruik dat de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) aan het hart gaat.

 • In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Altijd de schijn tegen

  Reageer

  In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Dragen wethouders zelf de schuld of moeten ook integriteitsbureaus tegen het licht worden gehouden?

 • Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders.

  Rebellen gezocht

  1 reactie

  Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders. ‘Door het niet te benoemen, kan het welig tieren.’

 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

  ‘Integriteit mag geen sluitpost zijn’

  1 reactie

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

 • Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente.

  Voorkom strafontslag

  Reageer

  Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

 • Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard.

  ‘Dit is de leukste hondenbaan’

  Reageer

  Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard. Deadline: 1 januari 2015. ‘Goede mensen komen altijd goed terecht’.

 • Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

  Zorgen om de voetbalclub

  Reageer

  Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

 • De relatie tussen nieuwe initiatieven en (lokale) overheden is vaker moeizaam. In haar boek Stedelingen veranderen de stad spreekt onderzoeker Mariska van den Berg over een ware hausse van bottom-upprojecten.

  Boeken, dus geen bubbels

  Reageer

  Leve het bewonersinitiatief! Maar wel graag keurig binnen de regels. Amsterdam en Zwolle proberen voortaan met creatieve ondernemers mee te denken. ‘Gemeenten moeten niet geforceerd sturen, maar die betrokkenheid signaleren en daarop inspelen.’ 

 • Veel gemeenten hebben nog altijd geen klokkenluidersregeling of beschermingsbepaling in openbare bronnen. Van de G4 heeft zelfs geen enkele gemeente deze bescherming vindbaar vastgelegd, zo blijkt uit recent onderzoek van het Adviespunt Klokkenluiders.

  Mooie auto zonder benzine

  Reageer

  Geen zorgen, het kritisch ontvangen Adviespunt Klokkenluiders is volstrekt onafhankelijk, zegt commissielid Onno van Veldhuizen. Wel zou hij graag een financieel fonds voor klokkenluiders zien. En meer aandacht voor zich misdragende organisaties. 

 • een alternatief voor fysieke overlast: een real time intelligence field lab waarmee de internationale zone in Den Haag integraal kan worden beveiligd.

  Veiligheid als verdienmodel

  Reageer

  De gemeente Den Haag profileert zich als conferentiestad. Maar bewoners zitten niet te wachten op de overlast die de beveiliging met zich meebrengt. De oplossing? Het Living Lab, een publiek-private samenwerking die geld én de nieuwste snufjes beveiliging oplevert. 

 • Wat is er in Lingewaard gebeurd? De gemeente ontstaat in 2001 door een onvrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen.

  Bokkende Dorpskernen

  Reageer

  Altijd wat in Lingewaard. De Betuwse fusiegemeente werd de afgelopen jaren getroffen door de ene na de andere crisis. Wat is er aan de hand? Eerste verhaal in een serie over broeierige plekjes in Nederland.

 • Tijdens het interview vliegen visies en toekomstbeelden over tafel. Visie in tijden van bezuinigingen: een verademing. Auto, openbaar vervoer, de fiets en de voetganger komen aan bod.

  ‘We zijn veel te bescheten’

  1 reactie

  Hoe blijft Nederland concurrerend? Door stedelijke knooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer aan te leggen en bestaande infrastructuur beter te benutten. Aldus auteurs Ton Venhoeven en Tijs van den Boomen van het ophefmakende De Mobiele Stad.

 • De werkloosheid loopt op. Elke gemeente staat voor de opgave om mensen weer aan de slag te krijgen. Ieder doet dat op zijn eigen manier.

  In de aanbieding, uit de bijstand

  Reageer

  Uitkeringsgerechtigden weer aan het werk krijgen is zeker in deze tijd een lastige zaak. In de gemeente Druten pakken ze het wel heel origineel aan: adverteren met mensen in de bijstand.