of 59318 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is redacteur met als specialisme Arbeidsmarkt en carrière en ondermijning en integriteit. 

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wboonstra@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het niet nodig om het afwegingskader voor nut en noodzaak van dienstreizen naar Caribisch Nederland aan te scherpen of de reisregeling buitenland aan te passen. Die vraag werd hem gesteld, omdat Nederlandse ambtenaren steeds vaker en luxer naar Caribisch Nederland vliegen.

  Ambtenaren mogen businessclass blijven vliegen

  4 reacties

  Hoewel Nederlandse ambtenaren steeds vaker en luxer naar Caribisch Nederland vliegen voor een bezoek aan de BES-gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) vindt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het niet nodig om het afwegingskader voor het nut en de noodzaak van de reis aan te scherpen of de reisregeling buitenland aan te passen.

 • Als ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij een leidinggevende een integriteitskwestie vermoeden of een misstand op het ministerie aan de kaak willen stellen, kunnen zij voor het eind van het jaar terecht bij een onafhankelijke integriteitscommissie buiten het ministerie. Dat meldt vakbond FNV Overheid.

  Justitie krijgt onafhankelijke integriteitscommissie

  1 reactie

  Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen voor het eind van het jaar terecht bij een onafhankelijke integriteitscommissie buiten het ministerie als zij een integriteitskwestie vermoeden bij een leidinggevende of een misstand op het ministerie aan de kaak willen stellen. Dat meldt vakbond FNV Overheid.

 • Het nieuwe college van de gemeente Zaanstad bestaat mogelijk uit zeven partijen. GroenLinks en de SP zouden de aangewezen partijen zijn om de huidige coalitie minus de VVD aan te vullen. Ondanks het grote aantal partijen heeft deze coalitie nog maar een meerderheid van 1 zetel: 20 van de 39.

  Zaanstad stevent af op 7-partijencoalitie

  1 reactie

  Het nieuwe college van de gemeente Zaanstad bestaat mogelijk uit zeven partijen. GroenLinks en de SP zouden de aangewezen partijen zijn om de huidige coalitie minus de VVD aan te vullen. Ondanks het grote aantal partijen heeft deze coalitie nog maar een meerderheid van 1 zetel: 20 van de 39.

 • Het Amsterdamse college geeft een onafhankelijke partij opdracht te onderzoeken welke vertrekregelingen in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2019 met topambtenaren zijn getroffen, onder welke omstandigheden dat is gedaan en of er conform de regels is gehandeld. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (GroenLinks) aan de gemeenteraad.

  Vertrekregeling topambtenaren Amsterdam onderzocht

  2 reacties

  Een onafhankelijke partij gaat in opdracht van het Amsterdamse college onderzoeken welke vertrekregelingen in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2019 met topambtenaren zijn getroffen, onder welke omstandigheden dat is gedaan en of er conform de regels is gehandeld. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (GroenLinks) aan de gemeenteraad.

 • De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) constateren dat het rapport van de Raad van State over ondermijning uit maart gemeenten niet verder helpt bij de aanpak van ondermijning. Dat schrijven zij in een scherpe gezamenlijke reactie naar de Tweede Kamer. ‘Een urgent probleem wordt niet met de grootste en noodzakelijke urgentie opgepakt.’

  Brede kritiek op uitblijven informatiedeling ondermijning

  Reageer

  De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) constateren dat het rapport van de Raad van State over ondermijning uit maart gemeenten niet verder helpt bij de aanpak van ondermijning. Dat schrijven zij in een scherpe gezamenlijke reactie naar de Tweede Kamer. ‘Een urgent probleem wordt niet met de grootste en noodzakelijke urgentie opgepakt.’

 • De raad van Alblasserdam was not amused. De Christen- Unie sprak van een ‘fors bedrag’, de PvdA over ‘een groot effect op de personeelskosten’. D66-fractievoorzitter Marko Stout benadrukte dat het gaat om één medewerker. ‘In deze tijd zijn gouden handdrukken van drie keer een jaarsalaris not done. Ik wil weten waardoor deze enorme kosten worden veroorzaakt en hoe ver deze nog kunnen oplopen.’

  Ontslag één ambtenaar: 140.000 euro

  11 reacties

  Tot ontsteltenis van de gemeenteraad van Alblasserdam bleek uit de eerste bestuursrapportage 2019 dat er bijna anderhalve ton (140.000 euro) moet worden onttrokken aan de algemene reserve voor incidentele personele kosten. Uit de rapportage blijkt dat er ‘in goed overleg afscheid is genomen’ van één medewerker. 

 • Gemeenten kunnen bestuursdwang of een last onder dwangsom toepassen om ondermijning te voorkomen. Bestuursdwang is een effectief middel, waar gemeenten toch terughoudend in zijn. Binnen veel gemeenten is er namelijk relatief weinig kennis over. ‘Gemeenten moeten zich veel beter voorbereiden op zo’n operatie.’

  Gemeenten terughoudend met inzet bestuursdwang

  Reageer

  Om ondermijning te voorkomen kunnen gemeenten bestuursdwang of een last onder dwangsom toepassen. Bestuursdwang is een effectief middel, waar gemeenten toch terughoudend in zijn. Binnen veel gemeenten is er namelijk relatief weinig kennis over. ‘Gemeenten moeten zich veel beter voorbereiden op zo’n operatie.’

 • Polarisatie hoort erbij, maar het is wel fijn dat het niet uit de hand loopt. Hoe te voorkomen dat polarisatie escaleert was woensdag eigenlijk het thema van de landelijke bijeenkomst voor gemeenten ‘De intocht van Sinterklaas: voor iedereen een feest?’ in de gemeente Zaanstad.

  Intocht Sint niet voor laffe gemeenten

  Reageer

  Polarisatie hoort erbij, maar het is wel fijn dat het niet uit de hand loopt. Hoe te voorkomen dat polarisatie escaleert was woensdag eigenlijk het thema van de landelijke bijeenkomst voor gemeenten ‘De intocht van Sinterklaas: voor iedereen een feest?’ in de gemeente Zaanstad.

 • Fotograaf: Casper Rila-500WATT

  Wethouder betaalt ontslagvergoeding deels terug

  1 reactie

  De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (VVD) betaalt 33.000 euro van de 48.000 euro die hij bij zijn vertrek ontving voor zijn directeurschap bij woningcorporatie Woonbond terug. Hij vindt het belangrijk dat een wethouder te boek staat als een ‘onberispelijke, integere en gemotiveerde bestuurder van Rotterdam’. Hij betreurt de gewekte indruk dat het ging om een ‘gouden handdruk’.

 • de kamsalamander zorgde er bijna twintig jaar geleden eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer in het nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

  Onderzoek belangenverstrengeling bouwlocatie Vught

  Reageer

  Bijna twintig jaar geleden zorgde de kamsalamander er eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

 • Doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten is om ex-gedetineerden succesvoller te laten terugkeren in de samenleving. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

  Veiligheid boven privacy bij re-integratie gedetineerde

  Reageer

  Ex-gedetineerden succesvoller laten terugkeren in de samenleving is het doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

 • Per september stapt burgemeester Peter de Koning (VVD) op als burgemeester van de gemeente Gennep. Dat zei hij in een verklaring tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, even na middernacht. Als reden voor zijn 'onvermijdelijke' vertrek noemt hij de recente veranderingen in het bestuursklimaat en de bestuurscultuur.

  Bestuurscultuur doet burgemeester Gennep opstappen

  Reageer

  Burgemeester Peter de Koning (VVD) stapt in september op als burgemeester van de gemeente Gennep. Dat zei hij in een korte verklaring tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, even na middernacht. Als reden voor zijn 'onvermijdelijke' vertrek noemt hij de recente veranderingen in het bestuursklimaat en de bestuurscultuur. 

 • De oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad hebben het college in een open brief opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

  Raadsoppositie Maastricht laakt ‘geheimhoudingscultus’

  Reageer

  In een open brief heeft de raadsoppositie het Maastrichtse college opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

 • Het aantal geregistreerde drugsdelicten in Bergen op Zoom en Roosendaal daalde in 2018. De door inwoners van de gemeenten ervaren drugsoverlast blijft gelijk of stijgt licht. Dat zijn resultaten uit de gezamenlijke Drugsmonitor 2018. De cijfers zijn gebaseerd op politiecijfers en straat-enquêtes.

  Drugscriminaliteit Roosendaal en Bergen op Zoom daalt

  Reageer

  In Bergen op Zoom en Roosendaal daalde het aantal geregistreerde drugsdelicten in 2018. De door inwoners van de gemeenten ervaren drugsoverlast blijft gelijk of stijgt licht. Dat zijn resultaten uit de gezamenlijke Drugsmonitor 2018. De cijfers zijn gebaseerd op politiecijfers en straat-enquêtes.

 • De provincies Drenthe en Limburg zijn niet blij met de aangekondigde sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maakte vrijdagmiddag bekend dat de instellingen moeten sluiten, respectievelijk per 2021 en 2020. Volgens de provincies komen honderden directe en indirecte banen daarmee op de tocht te staan.

  ‘Laat jeugdgevangenissen in regio’s niet in de steek’

  2 reacties

  De aangekondigde sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer vallen de provincies Drenthe en Limburg koud op hun dak. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maakte vrijdagmiddag bekend dat de instellingen moeten sluiten, respectievelijk per 2021 en 2020. Volgens de provincies komen honderden directe en indirecte banen daarmee op de tocht te staan.

 • Burgemeesters en andere Nederlandse gemeentebestuurders die de Hanzedagen in het Russische Pskov bezoeken moeten op advies van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hun telefoon uit laten staan om te voorkomen dat gemeentesystemen worden gehackt.

  Burgemeesters offline in Rusland

  Reageer

  Nederlandse burgemeesters en andere gemeentebestuurders die deze dagen de Hanzedagen in het Russische Pskov bezoeken moeten op advies van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hun telefoon uit laten staan om te voorkomen dat gemeentesystemen worden gehackt.

 • Het leek er eerst op dat de Arnhemse coalitiepartijen GroenLinks en PvdA na de breuk over de uit de hand gelopen zorgkosten andere partijen zouden zoeken voor een nieuwe coalitie. Maar een idee van D66 lijkt de oude coalitie (met de VVD) weer samen te brengen. Twee verkenners moeten dat pad effenen: de Gelderse VVD-gedeputeerde Jan Markink en de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink.

  Twee verkenners moeten Arnhemse coalitie redden

  Reageer

  Nadat het er eerst op leek dat de Arnhemse coalitiepartijen GroenLinks en PvdA na de breuk over de uit de hand gelopen zorgkosten andere partijen zouden zoeken voor een nieuwe coalitie, lijkt een idee van D66 de oude coalitie (met de VVD) weer samen te brengen. Twee verkenners moeten dat pad effenen: de Gelderse VVD-gedeputeerde Jan Markink en de Amsterdamse GL-wethouder Rutger Groot Wassink.

 • Gisteren werd er in de Rotterdamse raad weer gesproken over de verantwoording van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro die oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidige wethouder in Rotterdam Arjan van Gils heeft ontvangen. Van Gils kreeg een motie van afkeuring en een motie die opriep tot restitutie van zijn ontslagvergoeding aan zijn broek, maar twee keer redden de coalitiepartijen hem.

  Rotterdamse coalitiepartijen redden Van Gils

  1 reactie

  Ook gisteren werd er weer gesproken over de verantwoording van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro die de oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidige wethouder in Rotterdam Arjan van Gils heeft ontvangen. Nu in de Rotterdamse raad. Van Gils kreeg een motie van afkeuring en een motie die opriep tot restitutie van zijn ontslagvergoeding aan zijn broek, maar hij werd twee keer nipt gered door de coalitiepartijen.

 • Het Amsterdamse college loopt bij de afhandeling van horecaklachten na vijf jaar nog steeds tegen dezelfde knelpunten aan. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een opvolgingsonderzoek, nadat in 2014 al bleek dat de afhandeling van onvoldoende kwaliteit was.

  Afhandeling horecaklachten Amsterdam onvoldoende

  1 reactie

  Bij de afhandeling van horecaklachten loopt het Amsterdamse college na vijf jaar nog steeds tegen dezelfde knelpunten aan. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam in Lastige zaken?, een opvolgingsonderzoek, nadat in 2014 al bleek dat de afhandeling van onvoldoende kwaliteit was.

 • De Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam (RMA) en het Amsterdamse college verschillen van mening over de toegankelijkheid van stembureaus bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens het college was driekwart van de stemlocaties volledig toegankelijk, maar volgens de rekenkamer voldeed nog geen 10 procent aan alle eisen van toegankelijkheid.

  Toegankelijkheid stembureaus Amsterdam onder de maat

  2 reacties

  Het Amsterdamse college en de Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam (RMA) verschillen van mening over de toegankelijkheid van stembureaus bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens het college was driekwart van de stemlocaties volledig toegankelijk, maar volgens de rekenkamer voldeed nog geen 10 procent aan alle eisen van toegankelijkheid.

 • De gemeenteraad van Amsterdam nam vorige week kennis van het programma ondermijning De Weerbare Stad en stemde in met het initiatiefvoorstel Top 100 ondermijnende criminaliteit van PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Hij wil ondermijning in de stad op dezelfde manier aanpakken als de Top 600 criminele veelplegers: maatwerk voor individuen en groepen die de grootste risico’s vormen.

  Nieuwe aanpak ondermijning Amsterdam

  Reageer

  Vorige week nam de gemeenteraad van Amsterdam kennis van het programma ondermijning De Weerbare Stad en stemde zij in met het initiatiefvoorstel Top 100 ondermijnende criminaliteit van PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Hij wil ondermijning in de stad op dezelfde integrale manier aanpakken als de Top 600 criminele veelplegers: maatwerk voor individuen en groepen die de grootste risico’s vormen. 

 • Hoe duurzaam is een afspraak uit een vorig college? Tegen die vraag loopt de D66-fractie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op, want aan de afspraak om het jaarsalaris van hun oud-wethouder in een duurzaam project te steken wordt alweer getornd. ‘Maar afspraak is afspraak.’

  'Salaris oud-wethouder niet in duurzaamheidsfonds'

  2 reacties

  Hoe duurzaam is een afspraak uit een vorig college? Tegen die vraag loopt de D66-fractie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op, want aan de afspraak om het jaarsalaris van hun oud-wethouder in een duurzaam project te steken wordt alweer getornd. ‘Maar afspraak is afspraak.’

 • Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk maakt zich grote zorgen over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Met de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester maakte de senaat de fout van de eeuw.'

  ‘Grote twijfels over geloofwaardigheid rechtsstaat’

  5 reacties

  Grote zorgen maakt de Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk zich over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Misdaad loont nu. We slaan geen deuk in een pakje boter. We worden uitgelachen.’

 • Helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. De vier grote steden zijn enthousiast en ondertekenden de deal onlangs.

  Overheid leert helder te schrijven

  2 reacties

  Helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Dat is het doel van de Direct Duidelijk-deal, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid namelijk te moeilijk. De vier grote steden zijn enthousiast en ondertekenden de deal onlangs. 

 • De dataficering van de samenleving vraagt nieuwe skills van de gemeenteambtenaar, als die al niet door een robot wordt vervangen. Hoe kunnen de gemeentelijke organisatie en individuele werknemers zich voorbereiden op de veranderingen?

  Dataficering vraagt nieuwe skills van ambtenaar

  Reageer

  Sommige ambtenaren zullen door robot worden vervangen, maar van andere gemeenteambtenaren vraagt de dataficering van de samenleving nieuwe skills. Hoe kunnen de gemeentelijke organisatie en individuele werknemers zich voorbereiden op de veranderingen?

 • Om te verhinderen dat criminelen misbruik maken van vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen, kunnen gemeenten sinds 2003 de Wet Bibob inzetten. Binnenlands Bestuur onderzocht hoe gemeenten dit bestuurlijk instrument toepassen. ‘Gemeenten moeten eigen onderzoeksmogelijkheden beter benutten.’

  Gemeenten zuinig met inzet Bibob

  1 reactie

  Om te verhinderen dat criminelen misbruik maken van vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen, kunnen gemeenten sinds 2003 de Wet Bibob inzetten. Binnenlands Bestuur onderzocht hoe gemeenten dit bestuurlijk instrument toepassen. ‘Gemeenten moeten hun eigen onderzoeksmogelijkheden beter benutten.’

 • Meer helderheid en structuur in de besluitvorming en meer inhoudelijke debatten was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

  Nieuw vergadermodel Leidschendam-Voorburg van tafel

  8 reacties

  Meer inhoudelijke debatten en meer helderheid en structuur in de besluitvorming was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

 • De gemeente Tynaarlo heeft haar voormalig VVD-wethouder Nina Hofstra aangesteld als concern controller. Met dit besluit is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan, laat burgemeester Marcel Thijsen weten in een korte verklaring.

  Tynaarlo stelt oud-wethouder aan

  Reageer

  Voormalig VVD-wethouder Nina Hofstra van de gemeente Tynaarlo is in dezelfde gemeente aangesteld als concern controller. Met dit besluit is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan, laat burgemeester Marcel Thijsen weten in een korte verklaring.

 • De ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft geleid tot een botsing tussen coalitie en oppositie in de Amsterdamse raad. De oppositie had een interpellatiedebat aangevraagd en legde GL-wethouder Touria Meliani het vuur aan de schenen. De coalitie reageerde via interrupties. In razend tempo en op hoge toon werd de wethouder eerst aangevallen en de zaak toen weer gebagatelliseerd.

  Oppositie en coalitie clashen in Van Gilsdebat

  1 reactie

  De ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft geleid tot een botsing tussen coalitie en oppositie in de Amsterdamse raad. De oppositie had een interpellatiedebat aangevraagd en legde GL-wethouder Touria Meliani het vuur aan de schenen. De coalitie kon in eerste instantie alleen interrupties plegen en deed dat ook. In een razend tempo en op hoge toon werd de wethouder eerst aangevallen en de zaak dan gebagatelliseerd.

 • Uit de enquête van Binnenlands Bestuur, waaraan 45 gemeenten deelnamen, blijkt verder dat de Wet Bibob – de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur – in 2018 meestal werd ingezet bij vergunningaanvragen. Relatief veel genoemd zijn ook ‘vuurwerk’ en ‘vastgoedtransacties’.

  Gemeenten gebruiken verboden zwarte lijst

  Reageer

  Vier op de vijf gemeenten hebben behoefte aan een landelijk register met daarin dubieuze bedrijven. Een op de drie gemeenten houdt blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur zelf al een dergelijke lijst bij, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan.

 • Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

  Angst voor nog politiekere rol burgemeester

  12 reacties

  Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

 • De Belastingdienst kan nu niet altijd de gevraagde bijdrage leveren in de aanpak van ondermijning. Verschillende burgemeesters stelden het al vast, maar de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus geeft het nu ook toe in de beantwoording van vragen van de SP.

  Belastingdienst schiet tekort in aanpak ondermijning

  Reageer

  De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren in de aanpak van ondermijning. Verschillende burgemeesters stelden het onlangs al vast, maar de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus geeft het nu ook toe in zijn antwoorden op vragen van de SP.

 • De burgemeester van Westerwolde kan om bijstand vragen aan de korpschef om het veiligheidsgevoel van inwoners van Ter Apel te vergroten dat is ontstaan door overlast van asielzoekers uit het opvangcentrum aldaar. Mocht meer politie-inzet zo niet lukken, dan kan de burgemeester zich tot de minister wenden die de korpschef een ‘aanwijzing’ kan geven. Op die mogelijkheid wijst minister Ferdinand Grapperhaus.

  Burgemeester kan meer politie in Ter Apel regelen

  Reageer

  Om het veiligheidsgevoel van inwoners van Ter Apel te vergroten dat is ontstaan door overlast van asielzoekers uit het opvangcentrum aldaar kan de burgemeester van Westerwolde bijstand vragen aan de korpschef. Mocht extra politie-inzet zo niet lukken, dan kan de burgemeester zich tot de minister wenden die de korpschef een ‘aanwijzing’ kan geven. Op die mogelijkheid wijst minister Ferdinand Grapperhaus.

 • In Noord-Brabant en Zeeland hebben vijf amateurvoetbalclubs te maken gehad met inmenging van criminelen, bleek uit onderzoek van Bureau Bruinsma en Tilburg University onder twaalf clubs. Maar uit onderzoek van de Provinciale Zeeuwse Courant blijkt dat maar één Zeeuwse club aan het onderzoek heeft meegewerkt. Daar was niets aan de hand.

  Zeeuwse voetbalclubs zien geen ondermijning

  Reageer

  Vijf amateurvoetbalclubs in Noord-Brabant en Zeeland hebben te maken gehad met pogingen tot inmenging van criminelen. Dat bleek van de week uit onderzoek van Bureau Bruinsma en Tilburg University onder twaalf clubs. Maar uit onderzoek van de Provinciale Zeeuwse Courant blijkt dat maar één Zeeuwse club aan het onderzoek heeft meegewerkt. Daar bleek niets aan de hand. ‘Ik kreeg niet echt het idee dat crimineel geld in het Brabantse en Zeeuwse voetbal wordt rondgepompt.’

 • Minister Grapperhaus ontvangt signalen vanuit de veiligheidsregio’s dat de brandweer vooral overdag te kampen heeft met beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aspirant brandvrijwilligers voorrang op een huurwoning. Grapperhaus gaat die oplossing verder onder de aandacht brengen.

  ‘Geef brandweervrijwilligers voorrang op huurwoning’

  1 reactie

  De brandweer heeft vooral overdag te kampen met beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers. Minister Grapperhaus ontvangt die signalen vanuit de veiligheidsregio’s. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aspirant brandvrijwilligers voorrang op een huurwoning. Grapperhaus gaat die oplossing nader onder de aandacht brengen in het programma Vrijwilligheid.

 • De Amsterdamse gemeenteraad blijft verontwaardigd over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie erover vanuit het college. Bij de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering was wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.

  Ontslagvergoeding Van Gils blijft sudderen

  1 reactie

  De verontwaardiging over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie daarover vanuit het college blijft maar bestaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering bleek wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.

 • 26 gemeenten hebben interesse getoond in het experiment met legaal geteeld wiet. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Het experiment wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. De Nijmeegse burgemeester Bruls garandeert dat het ingezetencriterium in zijn stad niet zal worden gehandhaafd.

  26 gegadigde gemeenten voor wietproef

  Reageer

  Voor het experiment met legaal geteeld wiet hebben 26 gemeenten interesse getoond. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Het experiment wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. De Nijmeegse burgemeester Bruls garandeert dat het ingezetencriterium in zijn stad niet zal worden gehandhaafd.

 • Vrijwillege brandweer doet beroep op ambtenaren.

  Limburgse ambtenaar moet blussen

  2 reacties

  ‘Even een brandje blussen’, een uitdrukking die nogal eens voorbijkomt op de werkvloer als iets in de soep is gelopen of ergens een conflict uitbrak. Maar voor zestig ambtenaren van de Limburgse gemeente Mook en Middelaar kan het straks letterlijk worden, want bij de vrijwillige brandweer dreigt een tekort. Burgemeester Willem Gradissen doet een nadrukkelijk beroep op ambtenaren om in te springen. ‘Waarom niet? We moeten creatief zijn’, zegt hij tegen De Gelderlander.

 • Een nieuw spel maakt inzichtelijk welke taken er zijn in een team en wie daarvoor hoeveel uur beschikbaar zijn. Maar ook dat andere mensen sommige taken beter kunnen overnemen, omdat ze er meer energie uit halen. Andere taken blijken helemaal niet nodig. Wat levert dit bijdragespel gemeenten op?

  Weg met die hark

  Reageer

  Een nieuw spel maakt inzichtelijk welke taken er zijn in een team en wie daarvoor hoeveel uur beschikbaar zijn. Maar ook dat andere mensen sommige taken beter kunnen overnemen, omdat ze er meer energie uit halen. Andere taken blijken helemaal niet nodig. Wat levert dit bijdragespel gemeenten op?

 • De Amsterdamse gemeenteraad ontvangt een tweede brief naar aanleiding van de onduidelijkheid over de werkzaamheden van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils na afloop van zijn functie. Dat zegde wethouder Touria Meliani (GroenLinks) toe. Er ontstond ophef over zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro en dat de uren van (mogelijke) werkzaamheden voor de gemeente nadien niet zijn geregistreerd.

  Nieuwe brief over werkzaamheden Van Gils

  1 reactie

  De Amsterdamse wethouder Touria Meliani (GroenLinks) stuurt de gemeenteraad een tweede brief naar aanleiding van de onduidelijkheid over de werkzaamheden van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils na afloop van zijn functie. Er ontstond ophef over zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro en over dat de uren van (mogelijke) werkzaamheden voor de gemeente nadien niet zijn geregistreerd.

 • Foto: Henriëtte Guest

  Haagse VVD-wethouder beperkt vrije huurmarkt

  4 reacties

  Mensen die jaarlijks bruto meer dan 57.000 euro verdienen komen in straks Den Haag niet meer in aanmerking voor een huurhuis van 720 tot 950 euro per maand. Voor tweepersoonshuishoudens geldt een grens van 67.000 euro. Verhuurders moeten straks een huisvestingsvergunning aanvragen. Bij overtredingen krijgt de bewoner een boete van 410 euro en de verhuurder van minimaal 5000 euro.

 • Vanwege mogelijke schending van het ambtsgeheim in de gemeente Haaksbergen rond de burgemeestersbenoeming van Rob Welten heeft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema aangifte gedaan. Heidema ontving een signaal dat geheime informatie uit de vertrouwenscommissie met derden is gedeeld.

  CvdK Heidema doet aangifte van schending ambtsgeheim

  Reageer

  De Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema heeft aangifte gedaan van mogelijke schending van het ambtsgeheim in de gemeente Haaksbergen rond de burgemeestersbenoeming van Rob Welten. Heidema ontving een signaal dat geheime informatie uit de vertrouwenscommissie met derden is gedeeld.

 • Om te voorkomen dat Nederland bij gebrek aan overheidsbeleid gaat achterlopen moeten technologische ontwikkelingen in de publieke sector hoger op de politieke agenda. Dat staat in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 (STAD 2019) van de leerstoelen van het CAOP. De overheid moet de angst voor die ontwikkelingen wegnemen bij burgers en ambtenaren en politici digitaal geletterder maken.

  ‘Maak ambtenaren en politici digitaal geletterder’

  2 reacties

  Snelle technologische ontwikkelingen in de publieke sector moeten hoger op de politieke agenda om te voorkomen dat Nederland bij gebrek aan overheidsbeleid gaat achterlopen. Dat staat in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 (STAD 2019) van de leerstoelen van het CAOP. De overheid moet de angst voor die ontwikkelingen wegnemen bij burgers en tegelijk ambtenaren en politici digitaal geletterder maken. 

 • Gemeenteraden hebben een politiek instrument om wethouders af te rekenen op hun woonplaats in plaats van op hun kunde nu de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met het versoepelen van de verhuisplicht voor wethouders en gedeputeerden. Dat zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging in reactie op het besluit.

  Niet versoepelen verhuisplicht wethouders 'gemiste kans'

  Reageer

  Nu de Eerste Kamer niet heeft ingestemd met het versoepelen van de verhuisplicht voor wethouders en gedeputeerden hebben gemeenteraden een politiek instrument om wethouders af te rekenen op hun woonplaats in plaats van op hun kunde. Dat zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging in reactie op het besluit.

 • Arjan van Gils, de voormalige gemeentesecretaris van Amsterdam heeft 'eervol ontslag gekregen en daarmee zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro volgens de regels gekregen. Dat schrijft GroenLinks-wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie) aan de gemeenteraad. Raadsleden stelden deze week vraagtekens bij de vergoeding. Meliani wil zulke ontslagvergoedingen in de toekomst 'waar mogelijk' voorkomen.

  Wethouder betreurt 'gouden handdruk' Van Gils

  6 reacties

  Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam Arjan van Gils heeft zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro geheel volgens de regels gekregen. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie, GroenLinks) aan de gemeenteraad. Raadsleden stelden eerder deze week vraagtekens bij de ontslagvergoeding naar aanleiding van een publicatie in de Telegraaf. Het vorige college koos voor de ontslagvergoeding, maar het huidige college wil deze in de toekomst 'waar mogelijk' voorkomen.

 • Om cocaïnesmokkel via de Rotterdamse haven tegen te gaan moet Nederland zelf meer informatie gaan verzamelen in de landen waar de drugs vandaan komen. Dat zei burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dinsdag bij de presentatie van een rapport van de Erasmus School of Law over drugssmokkel via de haven.

  Aboutaleb: drugsbestrijding begint in herkomstlanden

  1 reactie

  Nederland moet zelf meer informatie gaan verzamelen in landen waar drugs vandaan komen. Dat zei burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dinsdag bij de presentatie van een rapport van de Erasmus School of Law over drugssmokkel via de haven. Die informatieverzameling moet cocaïnesmokkel via de Rotterdamse haven tegengaan.

 • Het Amsterdamse college moet zo snel mogelijk openheid van zaken geven over het al dan niet ten onrechte uitkeren van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro aan oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, momenteel D66-wethouder in Rotterdam. Dat vraagt voltallige oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad.

  ‘Openheid over maximale ontslagvergoeding Van Gils’

  10 reacties

  De voltallige oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat het college zo snel mogelijk openheid van zaken geeft over het al dan niet ten onrechte uitkeren van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro aan oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, momenteel namens D66 wethouder in Rotterdam.

 • Wie bewaarde het vernietigd gewaande Eurochamp-mapje? Wie is daarvoor politiek verantwoordelijk? En waarom wil Gedeputeerde Staten van Drenthe het juridische advies van toenmalig minister Donner niet openbaar maken? Van PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten hoeft niet weer de hele Eurochamp-zaak opgerakeld te worden, maar voor de transparantie vindt hij dit relevante vragen.

  PVV wil opheldering over Eurochamp-mapje

  Reageer

  Wie heeft het vernietigd gewaande Eurochamp-mapje bewaard? Wie is er politiek verantwoordelijk voor? En waarom wil Gedeputeerde Staten van Drenthe het juridische advies van toenmalig minister Donner niet openbaar maken? Van PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten hoeft niet weer de hele Eurochamp-zaak opgerakeld te worden, maar voor de transparantie vindt hij dit relevante vragen.

 • Waarom gebruiken mensen eigenlijk drugs? Wat zijn de effecten? Wat is de impact op gezondheid, milieu en samenleving? En hoe gaan overheden om met drugs? Er is geen plek in Nederland om te leren en te praten over drugs, dus moet er een drugsmuseum komen in Amsterdam, vinden de initiatiefnemers van stichting Mainline. Donderdag was het launch event in club De School in Amsterdam.

  Eerlijke informatie in Amsterdams drugsmuseum

  Reageer

  Het hele verhaal vertellen over drugs. Niet alleen negatieve kanten, maar ook de positieve kanten. Waarom gebruiken mensen drugs? Wat zijn de effecten? Wat is de impact op gezondheid, milieu en samenleving? En hoe gaan overheden om met drugs? Er is geen plek in Nederland om te leren en te praten over drugs, dus moet er een drugsmuseum komen in Amsterdam, vinden de initiatiefnemers van stichting Mainline. Donderdag was het launch event in club De School in Amsterdam.

 • ‘Gematigd positief’ is vakbond FNV Overheid over de brief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlands Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van het FNV-rapport 'Integriteit bij de Rijksoverheid' uit oktober 2018. Toezeggingen van de minister om problemen op integriteitsgebied bij de rijksoverheid op te lossen gaan de vakbond niet ver genoeg.

  FNV: maak integriteit topprioriteit bij rijk

  Reageer

  Toezeggingen van minister Ollongren van Binnenlands Zaken om problemen op integriteitsgebied bij de rijksoverheid op te lossen gaan vakbond FNV Overheid niet ver genoeg. ‘Gematigd positief’ is de vakbond over de brief die de minister gisteren naar de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van het FNV-rapport Integriteit bij de Rijksoverheid uit oktober 2018.

 • Oud-gedeputeerde van de provincie Drenthe Tanja Klip (VVD) is verrast en verbaasd dat het oud-Statenlid Ko Vester (SP) aanstaande maandag aangifte tegen haar gaat doen wegens meineed in de Eurochamp-zaak. Tien jaar geleden deed die zaak de Drentse politieke gelederen op zijn grondvesten schudden. Onlangs doken onverwachts vernietigd gewaande documenten op in het provinciehuis.

  Aangifte van meineed tegen oud-gedeputeerde Tanja Klip

  Reageer

  Het Drentse oud-Statenlid Ko Vester (SP) doet aanstaande maandag aangifte tegen oud-gedeputeerde Tanja Klip (VVD) wegens meineed in de Eurochamp-zaak. Tien jaar geleden deed die zaak de Drentse politieke gelederen op zijn grondvesten schudden. Onlangs doken onverwachts vernietigd gewaande documenten op in het provinciehuis.

 • Na de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening presenteert kennis- en adviesorganisatie Stimulansz vandaag op het Divosa Voorjaarscongres in Leeuwarden haar visie op de uitvoering in het sociaal domein met de publicatie 'Dagboek van de omgekeerde ambtenaar'. Dagboekfragmenten van fictieve ambtenaren nemen de lezer mee op reis door de gemeentelijke organisatie.

  Omgekeerde ambtenaar kent effect van zijn handelen

  1 reactie

  Dagboekfragmenten van fictieve ambtenaren nemen de lezer van de publicatie Dagboek van de omgekeerde ambtenaar mee op reis door de gemeentelijke organisatie. Na de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening presenteert kennis- en adviesorganisatie Stimulansz hiermee vandaag op het Divosa Voorjaarscongres in Leeuwarden haar visie op de uitvoering in het sociaal domein.

 • Gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade en luitenant-kolonel Ralf Goossens van de Limburgse Jagers spraken elkaar tijdens de beëdiging van nieuwe soldaten over employability. Tijdens het gesprek bleek dat hun eigen takenpakketten voor 80 procent ­overeenkwamen. Ze besloten een week van baan te wisselen.

  Luitenant-kolonel in het stadskantoor

  Reageer

  Luitenant-kolonel Ralf Goossens van de Limburgse Jagers en gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade spraken elkaar tijdens de beëdiging van nieuwe soldaten over employability. Tijdens het gesprek bleek dat hun eigen takenpakketten voor 80 procent ­overeenkwamen. Ze besloten een week van baan te wisselen.

 • Organisaties kunnen medewerkers aanleren hun verwachtingen te toetsen via het initiatief Human Library. Je gaat dan in gesprek met bijvoorbeeld een vrouwelijke directeur of mannelijke secretaresse en kijkt zo verder dan de eigen vooroordelen. Zo komt iedereen tot volle wasdom en ontstaat een inclusieve organisatie waar de organisatie uiteindelijk zelf ook van profiteert.

  Wees kritisch op eigen aannames

  Reageer

  Organisaties met mannen én vrouwen presteren niet per se beter dan organisaties met enkel mannen of vrouwen. Aannames over waar mannen en vrouwen goed of slecht in zijn staan prestaties van organisaties namelijk in de weg. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Beter spreek je met mensen waar je vooroordelen over hebt. 

 • de voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning Peter Noordanus en de Bredase burgemeester Paul Depla willen allebei ondermijning stevig aanpakken, maar waar Noordanus op de conferentie ‘Spotlight op ondermijning’ de doelstelling uit om de drugsindustrie te halveren is Depla sceptisch over de geloofwaardigheid van de overheid. ‘Het economisch belang staat nog op de eerste plaats.’

  Doel ondermijningsaanpak: drugsindustrie halveren

  1 reactie

  De Bredase burgemeester Paul Depla en de voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning Peter Noordanus willen allebei ondermijning stevig aanpakken, maar waar Noordanus op de conferentie ‘Spotlight op ondermijning’ de doelstelling uit om de drugsindustrie te halveren is Depla sceptisch over de geloofwaardigheid van de overheid. ‘Het economisch belang staat nog op de eerste plaats.’

 • Uitbreiding van de samenwerking met de private (financiële) sector in de strijd tegen ondermijning, een zorgvuldig voorbereid wetsvoorstel om gegevensuitwisseling tussen overheden te verbeteren en meer ondersteuning voor gemeenten op dit punt. Beloftes die minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanmiddag deed op de conferentie ‘Spotlight op ondermijning’ in Breda.

  Grapperhaus: 'Nederland is echt geen narcostaat'

  1 reactie

  Een zorgvuldig voorbereid wetsvoorstel om gegevensuitwisseling tussen overheden te verbeteren, meer ondersteuning voor gemeenten op dit punt en uitbreiding van de samenwerking met de private (financiële) sector in de strijd tegen ondermijning. Dat beloofde minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanmiddag allemaal op de conferentie ‘Spotlight op ondermijning’ in Breda.

 • De provincie Gelderland biedt acht hoogopgeleide statushouders de kans om een traineeship van 23 maanden te volgen bij de provincie. Na een schakeltraject van acht maanden dient de trainee het staatsexamen te doen om vervolgens de volgende fase van 15 maanden in te gaan. Na afloop ligt bij een ‘match’ een vast contract klaar.

  Gelderland biedt acht statushouders traineeship

  Reageer

  Acht hoogopgeleide statushouders krijgen van de provincie Gelderland de kans om een traineeship van 23 maanden te volgen bij de provincie. Na een schakeltraject van acht maanden dient de trainee het staatsexamen te doen om vervolgens de volgende fase van 15 maanden in te gaan. Na afloop ligt bij een ‘match’ een vast contract klaar.

 • Levensfaseambassadeurs hebben in de twaalf provincies honderden gesprekken met ambtenaren gevoerd over keuzes in levensfasen en/of loopbaan. Een jaar na de introductie van ‘het fenomeen’ stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) vast dat de functionaris voldoet aan een behoefte in de sector.

  IPO: Levensfaseambassadeurs voldoen aan behoefte

  Reageer

  Een jaar na de introductie van ‘het fenomeen’ levensfaseambassadeur en de honderden gesprekken die zij hebben gevoerd met provincieambtenaren over keuzes in levensfasen en/of hun loopbaan stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) vast dat de functionaris voldoet aan een behoefte in de sector.

 • Het kabinet gaat de regelgeving en het speelveld voor sociale ondernemingen actief verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat begint met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

  Kabinet verbetert speelveld sociale ondernemingen

  1 reactie

  De regelgeving en het speelveld voor sociale ondernemingen wordt actief verbeterd. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat begint met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

 • Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, mag op verzoek van burgemeester Femke Halsema 'als een detective’ de toekomst van de binnenstad van Amsterdam onderzoeken en schetsen. Drukte en overlast op de Wallen zijn de aanleiding, maar Halsema wil een lange termijnvisie.

  Amsterdam benoemt ‘stadschroniqueur voor de toekomst’

  3 reacties

  Op verzoek van burgemeester Femke Halsema mag Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, ‘als een detective’ de toekomst van de binnenstad van Amsterdam onderzoeken en schetsen. Drukte en overlast op de Wallen zijn de aanleiding, maar Halsema wil een lange termijnvisie.

 • Dit jaar is 15 miljoen euro beschikbaar voor 38 plannen in zeven gemeenten in de provincie Groningen en de provincie zelf. Dat heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen besloten. Het budget komt van het rijk, de provincie en de gemeenten. In totaal is 120 miljoen euro beschikbaar, waarvan nu bijna 70 miljoen wordt toegekend.

  70 miljoen voor 38 toekomstplannen Groningen

  Reageer

  Voor 38 plannen in zeven gemeenten in de provincie Groningen en de provincie zelf is voor dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen besloten. Het budget komt van het rijk, de provincie en de gemeenten. In totaal is 120 miljoen euro beschikbaar, waarvan nu bijna 70 miljoen wordt toegekend.

 • Een landelijke ketenmarinier moet een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond overlastgevende asielzoekers op poten zetten, te beginnen in Noord-Nederland. Jur Verbeek, voorheen stadsmarinier in Rotterdam, krijgt ondersteuning van twee lokale ketenmariniers. Hij wordt de sparringpartner van de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar het asielzoekerscentrum Ter Apel ligt.

  Ketenmarinier tegen overlastgevende asielzoekers

  1 reactie

  Het kabinet heeft een landelijke ketenmarinier aangesteld om een gezamenlijke aanpak van problematiek rond overlastgevende asielzoekers op poten te zetten. Ondersteund door twee lokale ketenmariniers wordt Jur Verbeek, voorheen stadsmarinier in Rotterdam, eerst de sparringpartner van de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar het asielzoekerscentrum Ter Apel ligt.

 • Het moet niet kunnen dat zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente in een andere gemeente wel weer aan bod komen. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

  ‘Meer uniformiteit in controle zorgaanbieders’

  3 reacties

  Zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente komen in een andere gemeente gewoon weer aan bod. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

 • In een anonieme open brief uit een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

  Ambtenaren Hellevoetsluis roeren zich

  Reageer

  Een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren uit in een anonieme open brief zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

 • De cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ die de gemeente Groningen organiseert voor haar inwoners en wordt verzorgd door ProDemos, is het SP-Kamerlid Ronald van Raak een doorn in het oog. Wat hem betreft stopt minister Ollongren het aanbieden van deze 'ambtelijke cursussen' die al aan 6000 mensen in 200 gemeenten zijn gegeven. ‘Geef de subsidie liever aan lokale partijen.’

  'Gemeente moet geen politici opleiden'

  2 reacties

  Een door de gemeente georganiseerde cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ voor inwoners van de gemeente Groningen, verzorgd door ProDemos, is het SP-Kamerlid Ronald van Raak een doorn in het oog. Wat hem betreft stopt minister Ollongren het aanbieden van deze 'ambtelijke cursussen' die al aan 6000 mensen in 200 gemeenten zijn gegeven. ‘Geef de subsidie liever aan lokale partijen.’

 • Bedreigingen aan het adres van wethouders hebben geen invloed op de bestuurlijke besluitvorming. Er zijn voldoende checks and balances in de gemeentelijke organisatie.Wel hebben bedreigingen ingrijpende gevolgen in de privésfeer en op het denken en handelen van de bestuurders. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Diana Marijnissen aan de Open Universiteit.

  ‘Bedreigingen beïnvloeden besluitvorming niet’

  2 reacties

  Bedreigingen aan het adres van wethouders hebben ingrijpende gevolgen in de privésfeer en op het denken en handelen van de bestuurders, maar invloed op de bestuurlijke besluitvorming heeft het niet. Er zijn voldoende checks and balances in de gemeentelijke organisatie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Diana Marijnissen aan de Open Universiteit.

 • Overtollige ambtenaren mogen niet lichtzinnig over de schutting gooien worden door gemeenten met het risico dat zij een WW-uitkering en wachtgeld mislopen. Dat bepaalde de rechtbank eind januari in een zaak die arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein aanspande tegen de gemeente Utrecht. Die trekt de lopende aanbesteding in en formuleert een nieuwe opdracht.

  Steun voor boventallige ambtenaar

  1 reactie

  Gemeenten mogen overtollige ambtenaren niet lichtzinnig over de schutting gooien met het risico dat zij een WW-uitkering en wachtgeld mislopen. Dat bepaalde de rechtbank eind januari in een zaak die arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein aanspande tegen de gemeente Utrecht. Die trekt de lopende aanbesteding in en formuleert een nieuwe opdracht. ‘Geen WW of wachtgeld ontvangen gaat de meeste gemeenten te ver.’

 • Het Landelijk Bureau Bibob mag in haar adviezen meer uitgaan van de gehele context en integriteit van een betrokkene in de beoordeling van gevaar. Dat adviseert de Kwaliteitscommissie Bibob na beoordeling van 25 adviezen. Over het algemeen voldoen adviezen aan een hoge standaard van zorgvuldigheid, maar de leesbaarheid kan beter.

  ‘Bibob-advies moet over hele integriteit betrokkene gaan’

  1 reactie

  In de beoordeling van gevaar mogen adviezen van het Landelijk Bureau Bibob meer uitgaan van de gehele context en integriteit van een betrokkene. Dat adviseert de Kwaliteitscommissie Bibob na een beoordeling van 25 adviezen. Over het algemeen voldoen de adviezen aan een hoge standaard van zorgvuldigheid, maar de leesbaarheid kan beter.

 • Het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten om inleveren van drugsafval te vergemakkelijken of het instellen van een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

  Kabinet geen voorstander van ‘drugsluikje’

  8 reacties

  Een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen of het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten voor het inleveren van drugsafval valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

 • Gemeenten die niet op hun website de verkiezingsuitslag per stembus van de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei publiceren komen met hun naam op een openbare lijst. Minister Ollongren betreurt dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus vaak negeren en kiest daarom voor deze 'naming and shaming'.

  Strengere controle op publiceren verkiezingsuitslag

  4 reacties

  Gemeenten die de verkiezingsuitslag per stembus van de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei niet op hun website publiceren komen met hun naam op een openbare lijst. Minister Ollongren betreurt dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus vaak negeren en kiest daarom voor deze 'naming and shaming'.

 • Voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat de maximumstraf van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

  Maximumstraf voor bedreigen bestuurder verdubbeld

  4 reacties

  De maximumstraf voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De maximumstraf voor het bedreigen van andere mensen moet van twee naar drie jaar. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

 • Het feit dat arbeidsmigranten in Gelderland onder slechte omstandigheden in stallen en schuren moeten slapen is onaanvaardbaar, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De provincie Gelderland deed deze ‘schrikbarende bevinding’ onlangs bij een eerste inventarisatie.

  ‘Arbeidsmigranten niet in schuren laten slapen’

  3 reacties

  Onaanvaardbaar, noemt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het feit dat arbeidsmigranten in Gelderland onder slechte omstandigheden in stallen en schuren moeten slapen. De provincie Gelderland deed deze ‘schrikbarende bevinding’ onlangs bij een eerste inventarisatie.

 • Tien gecertificeerde uitzendbureaus hebben zich gemeld voor het gemeentelijk register voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland. Dat zegt wethouder Karin Zwinkels in antwoord op vragen van de plaatselijke LPF. Intrekking van het certificaat zal geen invloed hebben op de gemaakte exploitatieafspraken.

  Tien uitzenders huisvesten arbeidsmigranten Westland

  1 reactie

  Voor het gemeentelijk register voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland hebben zich inmiddels tien gecertificeerde uitzendbureaus gemeld. Dat antwoordt wethouder Karin Zwinkels op vragen van de plaatselijke LPF. Intrekking van het certificaat zal geen invloed hebben op de gemaakte exploitatieafspraken.

 • Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) werd vorige week nog door de gemeenteraad van Vlaardingen als wethouder ontslagen, omdat die hem niet langer geloofwaardig vond. Hoogendijk huisvestte namelijk arbeidsmigranten, terwijl hij daar politiek en bestuurlijk tegen in het geweer kwam en het bovendien laat aan de raad meldde. Nu wil en kan hij terugkomen in diezelfde raad.

  Ontslagen wethouder terug in Vlaardingse raad

  Reageer

  Vorige maand werd Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) nog door de gemeenteraad van Vlaardingen als wethouder ontslagen, omdat die hem niet langer geloofwaardig vond. Hoogendijk huisvestte namelijk arbeidsmigranten, terwijl hij daar politiek en bestuurlijk tegen in het geweer kwam en het bovendien laat aan de raad meldde. Nu wil en kan hij terugkomen in diezelfde raad.

 • Dat blijkt uit onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers tussen 15 en 75 jaar. Opvallend of misschien veelzeggend is dat hoogopgeleiden in verhouding vaker last hebben van informatieovervloed dan laagopgeleiden: 40 tegen 14 procent.

  Te veel info nekt meer werknemers

  Reageer

  Vorig jaar kreeg 28 procent van de werknemers (2,1 miljoen mensen) zoveel informatie op een werkdag dat zij moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. Vier jaar eerder was dat nog een kwart. Deze werknemers zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en willen eerder weg bij hun werkgever. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Ondermijning neemt de laatste tijd een vlucht. Hans Boutellier, deeltijdhoogleraar veiligheid & veerkracht en wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut: ‘Het lokale gezag heeft geen overzicht meer.’

  ‘Ondermijning begint op straat’

  Reageer

  Ondermijning neemt de laatste tijd een vlucht. Hans Boutellier, deeltijdhoogleraar veiligheid & veerkracht en wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut: ‘Het lokale gezag heeft geen overzicht meer.’

 • Woensdagnacht 22 augustus boort Hans van M. zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel. De auto vat meteen vlam en de hal raakt zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

  Elke dag een stapje richting normaal

  Reageer

  Woensdagnacht 22 augustus boort Hans van M. zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel. De auto vat meteen vlam en de hal raakt zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

 • In de tv-serie Oppassen!!! speelde acteur Coen Flink opa Buys die oud-burgemeester was van het naar eigen zeggen ‘mooie plaatsje Veere’. Een plaatsje waar verder niets gebeurde. Hoe anders was het dit jaar. Een wethouder stapte op na een integriteitskwestie, een ‘Pinkstercoup’ tijdens de formatie en de burgemeester die even alleen het college vormde. Een reconstructie.

  Mooi plaatsje vol plooien

  Reageer

  In de tv-serie Oppassen!!! speelde acteur Coen Flink opa Buys die oud-burgemeester was van het naar eigen zeggen ‘mooie plaatsje Veere’. Een plaatsje waar verder niets gebeurde. Hoe anders was het dit jaar. Een wethouder stapte op na een integriteitskwestie, een ‘Pinkstercoup’ tijdens de formatie en de burgemeester die even alleen het college vormde. Een reconstructie.

 • ‘Er zullen altijd te weinig handhavers zijn, net als dat er altijd te weinig politie is geweest’, verzucht Rienk Hoff, scheidend directeur Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam. Hij ziet de lokale overheid meer investeren in buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). ‘Boa’s zien en horen meer dan de politie.’

  ‘Handhaving is een ultimum remedium’

  Reageer

  ‘Er zullen altijd te weinig handhavers zijn, net als dat er altijd te weinig politie is geweest’, verzucht Rienk Hoff, scheidend directeur Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam. Hij ziet de lokale overheid meer investeren in buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). ‘Boa’s zien en horen meer dan de politie.’

 • Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

  Toezicht zorgboerderijen soms onvoldoende

  Reageer

  Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

 • Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

  Kijken naar best people

  Reageer

  Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

 • De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

  ‘We moeten veel slimmer handhaven’

  Reageer

  De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

 • Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

  Harde knaken bij zacht piket

  Reageer

  Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

 • Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

  Pixels, cookies en andere monsters

  Reageer

  Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

 • Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

  De ambtenaren van OOV

  Reageer

  Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

 • De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

  Zijn lokalo’s wel weerbaar?

  Reageer

  De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

 • Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

  Heb meer ideeënseks! Voorstellen voor innovatie overheid

  Reageer

  Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

 • Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

  Deur open voor meer eigen cao’s

  Reageer

  Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

 • Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

  Vangnetters tussen wal en schip

  Reageer

  Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

 • Gemeenten erkennen de positie van de arbeidsdeskundige onvoldoende, waardoor hun doelgroep – mensen met een arbeidsbeperking – niet goed wordt gezien. Dat leidt tot negatieve persoonlijke en maatschappelijke effecten en is zelfs schadelijk voor de gemeentelijke portemonnee.

  Niet zeuren, aan het werk

  Reageer

  Gebrek aan arbeidsdeskundigheid bij gemeenten leidt tot mismatches, niet zichtbare arbeidsbeperkingen en meer mensen op de bank. Dat stelt het Platform Sociaal Domein. ‘Klantmanagers in de re-integratie lopen tegen hun grenzen aan.’

 • ‘De problemen van kwetsbare jongeren verdwijnen niet na hun 18de jaar, maar ze krijgen wel te maken met andere zorgwetgeving. Ze moeten hun zorgverzekering en hun huur betalen. Dat is een grote overgang. Juist op deze leeftijd goede passende hulp bieden, maakt veel uit voor de rest van hun leven’, aldus de Amsterdamse D66-wethouder Simone Kukenheim over het besluit het eigen risico te vergoeden van 18-jarigen die hun GGZ-behandeling dreigen te staken. Met een pilot wil de gemeente voorkomen dat deze jongeren later terugkomen met veel grotere problemen.

  Voorkom harde knip bij 18-jarige

  Reageer

  Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als ze 18 jaar worden, dienen gemeenten hen te ondersteunen in werk, inkomen, onderwijs, zorg, veiligheid en wonen. Goede resultaten worden behaald met een toekomstplan, een buddy en een levensfasegerichte methode.

 • Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

  Jongere wil echt wel vast contract

  Reageer

  Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

 • Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

  Sociaal domein in beeld

  Reageer

  Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

 • In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

  Wijk-GGD’er verbindt zorg en veiligheid

  Reageer

  In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

 • Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

  ‘Wij hebben onze nek uitgestoken’

  1 reactie

  Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

 • In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

  De zachte hand versus de harde

  Reageer

  In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

 • Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

  ‘Neem sociaal ondernemen serieus’

  Reageer

  Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

 • De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

  Kom van die bank af

  Reageer

  De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

 • Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

  Slim inspelen op de markt

  Reageer

  Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

 • Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

  ‘Driehoek is boegbeeld bij terreur’

  1 reactie

  Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

 • Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

  Bonus beschut werk onbeschut

  Reageer

  Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

 • De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  Reageer

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

 • Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

  Een pet te veel

  Reageer

  Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

  Quotumwet komt steeds dichterbij

  Reageer

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

 • Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

  Geen stok achter de deur

  Reageer

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

  ‘Cliënt praat te weinig mee’

  Reageer

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

 • De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

  Hulp voor waakhond

  Reageer

  De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

 • Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

  Broeinest Brabant

  Reageer

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  Reageer

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Gevaren op het spoor

  Reageer

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat de Wet Markt en overheid buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

  Welles nietes over oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Horecaondernemers vinden dat de Wet Markt en overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

 • De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn.

  Verver’s vendetta

  Reageer

  De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn. Directeur Richard Breugem vertelt hoe zij het bedrijf met onwaarheden probeerde te slopen.

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen. De roofmoord op juwelier Fred Hund in 2011 was de druppel. Bewoners, ondernemers en vastgoed­eigenaren richtten Winkelstraatvereniging Jan Eef op en startten het initiatief Geef om de Jan Eef.

  Nieuw leven voor Jan Eef

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat, Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren. De plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

  Preventie boven repressie

  Reageer

  Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken. ‘Het risico­management in vijf onderzochte gemeenten komt qua inhoud 90 procent overeen.’

  Samen wel zo veilig

  Reageer

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?

 • Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

  Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

  Reageer

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

 • Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

  Soepel omgaan met windmolens

  Reageer

  Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

 • ‘Housing first’ is het toverbegrip in de daklozenopvang. Dakloze mensen krijgen eerst een woning en vervolgens intensieve, integrale ondersteuning.

  De dakloze moet onder dak

  Reageer

  Gemeenten zien dakloosheid vaak niet als huisvestingsprobleem, maar als sociaal, psychisch en maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar eerst een huis werkt voor een grote groep beter.

 • Na sluiting van hun clubhuis betrokken de Angels een pand in het centrum van Kerkrade. ‘Er was continu een dreigende situatie. Al snel liep het aantal bikers op richting 90’, aldus burgemeester Som. ‘Hun uitingen zijn fors, er komen andere bikers op af: Red Devils, clubs uit Duitsland en België.’ De politie deed met 60 man een inval. ‘Dat was niet disproportioneel, maar echt nodig. Je hebt zo 40 van hen erbij.’

  Samen tegen de motorbendes

  Reageer

  De spanningen tussen verschillende motorbendes in Limburg lopen op. Maar de tegenaanval is ingezet.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze week: van wie is het riool?

  Mijn riool, jouw riool

  Reageer

  Wie in een gemeente onder de grond duikt, stuit op juridische vragen. Van wie zijn de leidingen? Wie is aansprakelijk bij schade en wie betaalt verleggingen? De Ronde Venen stelde er een speciale publiekrechtelijke verordening voor op.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze keer over steun aan voetbalorganisaties.

  Europese scheids zuinig op fluit

  Reageer

  Een zak met geld geven aan de noodlijdende plaatselijke betaald voetbalorganisatie kun je als gemeente niet meer doen. Maar steunen, zonder dat het staatssteun is, is best mogelijk. ‘Ik zie meer souplesse bij de Europese Commissie.’

 • Geen gemeentelijke wietteelt, maar teelt door clubs van kenners die het product controleren. Controle door de inspectie is daardoor niet mogelijk, maar kennis over het product is wel belangrijk voor de eindgebruiker. ‘Onze wens is dit mogelijk te maken in deze clubs,’ aldus Victor Everhardt.

  Deur open voor social cannabisclubs

  Reageer

  Het is het volksgezondheidsaspect van het cannabisgebruik dat de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) aan het hart gaat.

 • In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Altijd de schijn tegen

  Reageer

  In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Dragen wethouders zelf de schuld of moeten ook integriteitsbureaus tegen het licht worden gehouden?

 • Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders.

  Rebellen gezocht

  1 reactie

  Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders. ‘Door het niet te benoemen, kan het welig tieren.’

 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

  ‘Integriteit mag geen sluitpost zijn’

  1 reactie

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

 • Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente.

  Voorkom strafontslag

  Reageer

  Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

 • Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard.

  ‘Dit is de leukste hondenbaan’

  Reageer

  Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard. Deadline: 1 januari 2015. ‘Goede mensen komen altijd goed terecht’.

 • Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

  Zorgen om de voetbalclub

  Reageer

  Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

 • De relatie tussen nieuwe initiatieven en (lokale) overheden is vaker moeizaam. In haar boek Stedelingen veranderen de stad spreekt onderzoeker Mariska van den Berg over een ware hausse van bottom-upprojecten.

  Boeken, dus geen bubbels

  Reageer

  Leve het bewonersinitiatief! Maar wel graag keurig binnen de regels. Amsterdam en Zwolle proberen voortaan met creatieve ondernemers mee te denken. ‘Gemeenten moeten niet geforceerd sturen, maar die betrokkenheid signaleren en daarop inspelen.’ 

 • Veel gemeenten hebben nog altijd geen klokkenluidersregeling of beschermingsbepaling in openbare bronnen. Van de G4 heeft zelfs geen enkele gemeente deze bescherming vindbaar vastgelegd, zo blijkt uit recent onderzoek van het Adviespunt Klokkenluiders.

  Mooie auto zonder benzine

  Reageer

  Geen zorgen, het kritisch ontvangen Adviespunt Klokkenluiders is volstrekt onafhankelijk, zegt commissielid Onno van Veldhuizen. Wel zou hij graag een financieel fonds voor klokkenluiders zien. En meer aandacht voor zich misdragende organisaties.