of 59274 LinkedIn

Wouter Boonstra

Wouter is redacteur met als specialisme Arbeidsmarkt en carrière en ondermijning en integriteit. 

 

Website: www.wouterboonstra.com

Twitter: @wouterboonstra

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
wboonstra@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 144 08 705
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Wouter Boonstra
Twitter:
Twitter profiel van Wouter Boonstra

Recente Artikelen

 • Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, mag op verzoek van burgemeester Femke Halsema 'als een detective’ de toekomst van de binnenstad van Amsterdam onderzoeken en schetsen. Drukte en overlast op de Wallen zijn de aanleiding, maar Halsema wil een lange termijnvisie.

  Amsterdam benoemt ‘stadschroniqueur voor de toekomst’

  2 reacties

  Op verzoek van burgemeester Femke Halsema mag Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, ‘als een detective’ de toekomst van de binnenstad van Amsterdam onderzoeken en schetsen. Drukte en overlast op de Wallen zijn de aanleiding, maar Halsema wil een lange termijnvisie.

 • Dit jaar is 15 miljoen euro beschikbaar voor 38 plannen in zeven gemeenten in de provincie Groningen en de provincie zelf. Dat heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen besloten. Het budget komt van het rijk, de provincie en de gemeenten. In totaal is 120 miljoen euro beschikbaar, waarvan nu bijna 70 miljoen wordt toegekend.

  70 miljoen voor 38 toekomstplannen Groningen

  Reageer

  Voor 38 plannen in zeven gemeenten in de provincie Groningen en de provincie zelf is voor dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen besloten. Het budget komt van het rijk, de provincie en de gemeenten. In totaal is 120 miljoen euro beschikbaar, waarvan nu bijna 70 miljoen wordt toegekend.

 • Een landelijke ketenmarinier moet een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond overlastgevende asielzoekers op poten zetten, te beginnen in Noord-Nederland. Jur Verbeek, voorheen stadsmarinier in Rotterdam, krijgt ondersteuning van twee lokale ketenmariniers. Hij wordt de sparringpartner van de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar het asielzoekerscentrum Ter Apel ligt.

  Ketenmarinier tegen overlastgevende asielzoekers

  1 reactie

  Het kabinet heeft een landelijke ketenmarinier aangesteld om een gezamenlijke aanpak van problematiek rond overlastgevende asielzoekers op poten te zetten. Ondersteund door twee lokale ketenmariniers wordt Jur Verbeek, voorheen stadsmarinier in Rotterdam, eerst de sparringpartner van de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar het asielzoekerscentrum Ter Apel ligt.

 • Het moet niet kunnen dat zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente in een andere gemeente wel weer aan bod komen. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

  ‘Meer uniformiteit in controle zorgaanbieders’

  3 reacties

  Zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente komen in een andere gemeente gewoon weer aan bod. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

 • In een anonieme open brief uit een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

  Ambtenaren Hellevoetsluis roeren zich

  Reageer

  Een groep verontruste Hellevoetse ambtenaren uit in een anonieme open brief zijn grieven over hun gemeentesecretaris Jan Simons. Eerder bleek uit ongevraagd advies van de OR dat veel ambtenaren niet tevreden zijn over de werksfeer op het gemeentehuis, zich onveilig voelen en weinig vertrouwen van de leiding ervaren. De gemeente zegt de signalen serieus te nemen en met medewerkers en de OR in gesprek te gaan.

 • De cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ die de gemeente Groningen organiseert voor haar inwoners en wordt verzorgd door ProDemos, is het SP-Kamerlid Ronald van Raak een doorn in het oog. Wat hem betreft stopt minister Ollongren het aanbieden van deze 'ambtelijke cursussen' die al aan 6000 mensen in 200 gemeenten zijn gegeven. ‘Geef de subsidie liever aan lokale partijen.’

  'Gemeente moet geen politici opleiden'

  1 reactie

  Een door de gemeente georganiseerde cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ voor inwoners van de gemeente Groningen, verzorgd door ProDemos, is het SP-Kamerlid Ronald van Raak een doorn in het oog. Wat hem betreft stopt minister Ollongren het aanbieden van deze 'ambtelijke cursussen' die al aan 6000 mensen in 200 gemeenten zijn gegeven. ‘Geef de subsidie liever aan lokale partijen.’

 • Bedreigingen aan het adres van wethouders hebben geen invloed op de bestuurlijke besluitvorming. Er zijn voldoende checks and balances in de gemeentelijke organisatie.Wel hebben bedreigingen ingrijpende gevolgen in de privésfeer en op het denken en handelen van de bestuurders. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Diana Marijnissen aan de Open Universiteit.

  ‘Bedreigingen beïnvloeden besluitvorming niet’

  2 reacties

  Bedreigingen aan het adres van wethouders hebben ingrijpende gevolgen in de privésfeer en op het denken en handelen van de bestuurders, maar invloed op de bestuurlijke besluitvorming heeft het niet. Er zijn voldoende checks and balances in de gemeentelijke organisatie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Diana Marijnissen aan de Open Universiteit.

 • Overtollige ambtenaren mogen niet lichtzinnig over de schutting gooien worden door gemeenten met het risico dat zij een WW-uitkering en wachtgeld mislopen. Dat bepaalde de rechtbank eind januari in een zaak die arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein aanspande tegen de gemeente Utrecht. Die trekt de lopende aanbesteding in en formuleert een nieuwe opdracht.

  Steun voor boventallige ambtenaar

  1 reactie

  Gemeenten mogen overtollige ambtenaren niet lichtzinnig over de schutting gooien met het risico dat zij een WW-uitkering en wachtgeld mislopen. Dat bepaalde de rechtbank eind januari in een zaak die arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein aanspande tegen de gemeente Utrecht. Die trekt de lopende aanbesteding in en formuleert een nieuwe opdracht. ‘Geen WW of wachtgeld ontvangen gaat de meeste gemeenten te ver.’

 • Het Landelijk Bureau Bibob mag in haar adviezen meer uitgaan van de gehele context en integriteit van een betrokkene in de beoordeling van gevaar. Dat adviseert de Kwaliteitscommissie Bibob na beoordeling van 25 adviezen. Over het algemeen voldoen adviezen aan een hoge standaard van zorgvuldigheid, maar de leesbaarheid kan beter.

  ‘Bibob-advies moet over hele integriteit betrokkene gaan’

  1 reactie

  In de beoordeling van gevaar mogen adviezen van het Landelijk Bureau Bibob meer uitgaan van de gehele context en integriteit van een betrokkene. Dat adviseert de Kwaliteitscommissie Bibob na een beoordeling van 25 adviezen. Over het algemeen voldoen de adviezen aan een hoge standaard van zorgvuldigheid, maar de leesbaarheid kan beter.

 • Het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten om inleveren van drugsafval te vergemakkelijken of het instellen van een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

  Kabinet geen voorstander van ‘drugsluikje’

  7 reacties

  Een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen of het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten voor het inleveren van drugsafval valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

 • Gemeenten die niet op hun website de verkiezingsuitslag per stembus van de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei publiceren komen met hun naam op een openbare lijst. Minister Ollongren betreurt dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus vaak negeren en kiest daarom voor deze 'naming and shaming'.

  Strengere controle op publiceren verkiezingsuitslag

  4 reacties

  Gemeenten die de verkiezingsuitslag per stembus van de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei niet op hun website publiceren komen met hun naam op een openbare lijst. Minister Ollongren betreurt dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus vaak negeren en kiest daarom voor deze 'naming and shaming'.

 • Voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat de maximumstraf van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

  Maximumstraf voor bedreigen bestuurder verdubbeld

  4 reacties

  De maximumstraf voor het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders gaat van twee naar vier jaar. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De maximumstraf voor het bedreigen van andere mensen moet van twee naar drie jaar. ‘Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart’, aldus Grapperhaus.

 • Het feit dat arbeidsmigranten in Gelderland onder slechte omstandigheden in stallen en schuren moeten slapen is onaanvaardbaar, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De provincie Gelderland deed deze ‘schrikbarende bevinding’ onlangs bij een eerste inventarisatie.

  ‘Arbeidsmigranten niet in schuren laten slapen’

  3 reacties

  Onaanvaardbaar, noemt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het feit dat arbeidsmigranten in Gelderland onder slechte omstandigheden in stallen en schuren moeten slapen. De provincie Gelderland deed deze ‘schrikbarende bevinding’ onlangs bij een eerste inventarisatie.

 • Tien gecertificeerde uitzendbureaus hebben zich gemeld voor het gemeentelijk register voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland. Dat zegt wethouder Karin Zwinkels in antwoord op vragen van de plaatselijke LPF. Intrekking van het certificaat zal geen invloed hebben op de gemaakte exploitatieafspraken.

  Tien uitzenders huisvesten arbeidsmigranten Westland

  1 reactie

  Voor het gemeentelijk register voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland hebben zich inmiddels tien gecertificeerde uitzendbureaus gemeld. Dat antwoordt wethouder Karin Zwinkels op vragen van de plaatselijke LPF. Intrekking van het certificaat zal geen invloed hebben op de gemaakte exploitatieafspraken.

 • Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) werd vorige week nog door de gemeenteraad van Vlaardingen als wethouder ontslagen, omdat die hem niet langer geloofwaardig vond. Hoogendijk huisvestte namelijk arbeidsmigranten, terwijl hij daar politiek en bestuurlijk tegen in het geweer kwam en het bovendien laat aan de raad meldde. Nu wil en kan hij terugkomen in diezelfde raad.

  Ontslagen wethouder terug in Vlaardingse raad

  Reageer

  Vorige maand werd Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) nog door de gemeenteraad van Vlaardingen als wethouder ontslagen, omdat die hem niet langer geloofwaardig vond. Hoogendijk huisvestte namelijk arbeidsmigranten, terwijl hij daar politiek en bestuurlijk tegen in het geweer kwam en het bovendien laat aan de raad meldde. Nu wil en kan hij terugkomen in diezelfde raad.

 • Dat blijkt uit onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers tussen 15 en 75 jaar. Opvallend of misschien veelzeggend is dat hoogopgeleiden in verhouding vaker last hebben van informatieovervloed dan laagopgeleiden: 40 tegen 14 procent.

  Te veel info nekt meer werknemers

  Reageer

  Vorig jaar kreeg 28 procent van de werknemers (2,1 miljoen mensen) zoveel informatie op een werkdag dat zij moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. Vier jaar eerder was dat nog een kwart. Deze werknemers zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en willen eerder weg bij hun werkgever. 

 • In 2010 was CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum, nu demissionair gedeputeerde in Overijssel, één van de initiatiefnemers van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaar (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. ‘Ik was verrast dat het zo’n complexe operatie zou worden.’

  ‘Naar één decentrale overheids-cao’

  11 reacties

  Eddy van Hijum, nu demissionair gedeputeerde in Overijssel, was als CDA-Tweede Kamerlid in 2010 één van de initiatiefnemers van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaar (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. ‘Ik was verrast dat het zo’n complexe operatie zou worden.’

 • De Ien Dales Integriteitsaward 2019 is gewonnen door Nathalie Smeets, voormalig hoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Nationale Politie. Smeets vervulde op verschillende manieren een voortrekkersrol in het bevorderen van integriteit binnen de politie. De theatervoorstelling ‘Rauw’ over integriteit was haar initiatief en trok al 12.000 politiemedewerkers.

  Integriteitsaward voor hoofd integriteit Nationale Politie

  2 reacties

  Nathalie Smeets, voormalig hoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Nationale Politie, heeft gisteren de Ien Dales Integriteitsaward 2019 gewonnen. Smeets vervulde op verschillende manieren een voortrekkersrol in het bevorderen van integriteit binnen de politie. De theatervoorstelling ‘Rauw’ over integriteit was haar initiatief en trok al 12.000 politiemedewerkers.

 • Over integriteit is in de Cao Gemeenten bijna niets afgesproken. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

  ‘Integriteitsbeleid gemeenten vergt herijking’

  8 reacties

  In de Cao Gemeenten is bijna niets afgesproken over integriteit. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

 • Tijdens het experiment met gereguleerde wietteelt zullen alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten meedoen en zal het ingezetenencriterium in grensgemeenten moeten worden gehandhaafd. Daar blijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp achter staan. Aanstaande donderdag wil ze in een hoorzitting in de Tweede Kamer wel de ‘begrijpelijke zorg’ van de VNG over die eerste eis aanhoren.

  D66: wietexperiment nog in deze kabinetsperiode

  Reageer

  Tijdens het experiment met gereguleerde wietteelt zal het ingezetenencriterium in grensgemeenten moeten worden gehandhaafd en zullen alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten meedoen. Daar blijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp achter staan. Aanstaande donderdag wil ze in een hoorzitting in de Tweede Kamer wel de ‘begrijpelijke zorg’ van de VNG over die laatste eis aanhoren.

 • Voor de aanpak van uitbuiting van Poolse arbeidsmigranten heeft de gemeente Westland te weinig bestuurlijke middelen. Burgemeester Bouke Arends zoekt daarom meer samenwerking met de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU). ‘We horen graag waar de minister zijn kritiek op Westland op baseert.’

  Westland zoekt samenwerking tegen arbeidsuitbuiting

  2 reacties

  De gemeente Westland heeft te weinig bestuurlijke middelen voor de aanpak van uitbuiting van Poolse arbeidsmigranten. Burgemeester Bouke Arends zoekt samenwerking met de Belastingdienst, de Inspectie SZW en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU). ‘We horen graag waar de minister zijn kritiek op Westland op baseert.’

 • De langere geldigheid van identiteitspapieren wordt door gemeenten aangegrepen voor bezuinigingen op burgerzaken. Maar de burgers die komen, hebben complexere vragen. En ook het werk zelf wordt ingewikkelder. ‘Moderniseer, digitaliseer en bundel je dienstenpalet.’

  Burgerzaken moet op de schop

  Reageer

  Gemeente grijpen de langere geldigheid van identiteitspapieren aan voor bezuinigingen op burgerzaken. Maar de burgers die komen, hebben complexere vragen. En ook het werk zelf wordt ingewikkelder. ‘Moderniseer, digitaliseer en bundel je dienstenpalet.’

 • Over de praktische uitvoerbaarheid van het wietexperiment heersen bij de VNG grote twijfels. Volgens de vereniging moeten gemeenten zelf kunnen bepalen of ze het ingezetenencriterium willen toepassen en moet er een toets in de AMvB komen om te bepalen of coffeeshops kunnen en willen meedoen. Deze bezwaren wil de VNG bespreken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

  VNG: wietexperiment nu praktisch onuitvoerbaar

  2 reacties

  Bij de VNG heersen grote twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het wietexperiment. Volgens de vereniging moeten gemeenten zelf kunnen bepalen of ze het ingezetenencriterium willen toepassen en moet er een toets in de AMvB komen om te bepalen of coffeeshops kunnen en willen meedoen. Deze bezwaren wil de VNG bespreken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

 • Regelgeving alleen kan nepotisme niet voorkomen. Het vergt ook een verandering in de sociale houding en administratieve cultuur. Die omslag in denken moet richting zero tolerance gaan, aldus burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas in haar rol als rapporteur good governance voor het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

  ‘Zero tolerance tegen nepotisme’

  5 reacties

  Nepotisme kan niet alleen worden voorkomen door regelgeving, maar vergt ook een verandering in de sociale houding en administratieve cultuur. Die omslag in denken moet richting zero tolerance gaan, aldus burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas in haar rol als rapporteur good governance voor het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa.

 • Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidig wethouder van Rotterdam Arjan van Gils heeft in 2018 een ‘commissarissen-leergang’ gevolgd aan Nyenrode Business Universiteit voor 11.611 euro, betaald door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging daar in 2017 mee akkoord. Van Gils vertrok in juli 2018. Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge doet een moreel beroep op Van Gils het bedrag terug te betalen.

  Moreel beroep op Arjan van Gils

  3 reacties

  Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidig wethouder van Rotterdam Arjan van Gils heeft in 2018 een ‘commissarissen-leergang’ van 11.611 euro gevolgd aan Nyenrode Business Universiteit, betaald door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging er in 2017 mee akkoord. Van Gils vertrok in juli 2018. Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge doet een moreel beroep op Van Gils het bedrag terug te betalen.

 • Snorfietsers in Amsterdam mogen vanaf vandaag binnen de ringweg A10 niet langer op het fietspad, maar moeten de rijbaan op met helm. De gemeente geeft hen een maand om te wennen en zal dan niet handhaven met boetes. De boa’s dreigen daarna ook niet te handhaven, zolang burgemeester Halsema hen de zo vurig gewenste verdedigingsmiddelen ontzegt.

  Boa's dreigen snorfietsverbod niet te handhaven

  6 reacties

  Vanaf vandaag mogen snorfietsers in Amsterdam binnen de ringweg A10 niet langer op het fietspad, maar moeten ze de rijbaan op met helm. De gemeente geeft hen een maand om te wennen en zal dan niet handhaven met boetes. De boa’s dreigen daarna ook niet te handhaven, zolang burgemeester Halsema hen de zo vurig gewenste verdedigingsmiddelen ontzegt.

 • Het Belfort van Sluis

  Sluis wipt ambitieuze wethouder Babijn

  Reageer

  Het gemeentebestuur van Sluis moet op zoek naar een nieuwe wethouder. Wethouder François Babijn stapte op, nadat de coalitiepartijen hun vertrouwen in hem hadden opgezegd in. Reden was dat de wethouder, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen lijsttrekker voor de Partij voor Zeeland, ook graag gedeputeerde wil worden. Die ‘dubbele pettenproblematiek’ ging coalitiepartijen CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelangen Sluis te ver.

 • De spionageaffaire in Maastricht is nog niet uitgewoed. Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden voor de manier van handelen en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd het de volgende keer niet anders te doen.

  Privacy-klacht over Maastrichtse spionageaffaire

  2 reacties

  Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de spionageaffaire in Maastricht. Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd de volgende keer niet anders te handelen.

 • De van witwassen, afpersing en verduistering beschuldigde oud-wethouder Peter Tielemans heeft een open brief geschreven aan de gemeenteraad van Helmond. ‘Uw college stelt momenteel alles in het werk om mijn leven volledig te gronde te richten.' Tielemans zit aan de grond nu de gemeente zijn invaliditeitsuitkering heeft stopgezet. Volgens burgemeester Blanksma moet hij eerst inlichtingen geven over zijn neveninkomsten.

  Oud-wethouder: college wil mij ‘kaltstellen’

  Reageer

  ‘Uw college stelt momenteel alles in het werk om mijn leven volledig te gronde te richten’, schrijft de van witwassen, afpersing en verduistering beschuldigde oud-wethouder Peter Tielemans aan de gemeenteraad van Helmond. Tielemans zit aan de grond nu de gemeente zijn invaliditeitsuitkering heeft stopgezet. Volgens burgemeester Elly Blanksma moet hij eerst inlichtingen verschaffen over zijn neveninkomsten.

 • Wat verbindt Jos van Rey, Rob Oudkerk, Ton Hooijmaijers, Co Verdaas, en Wilma Verver? Ze kregen allemaal een integriteitskwestie aan hun broek. Onderzoeker Christiaan Kooman van Partners in Integriteit zet in zijn boek ‘De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester’ 34 kwesties op een rij en zocht uit hoe het verder ging.

  ‘Niemand verplicht je om bestuurder te worden’

  Reageer

  Jos van Rey, Rob Oudkerk, Ton Hooijmaijers, Co Verdaas, Wilma Verver. Allemaal kregen ze een integriteitskwestie aan hun broek. Onderzoeker Christiaan Kooman van Partners in Integriteit zet in zijn boek ‘De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester’ 34 kwesties op een rij en zocht uit hoe het verder ging.

 • Het vernieuwde stadhuis in Apeldoorn moet openheid uitstralen en ambtenaren moeten gaan werken op flexplekken. Burgemeester en wethouders krijgen wel eigen werkplekken op de eerste verdieping, maar wethouder Wim Willems (Lokaal Apeldoorn) is solidair met zijn medewerkers en wil als bestuurder het goede voorbeeld geven: hij gaat ook flexwerken.

  Wethouders Apeldoorn gaan flexen

  6 reacties

  ‘Doe het niet!’, waarschuwt kantoorkenner Japke-d. Bouma de Apeldoornse gemeentebestuurders, nadat zij een artikel in De Stentor had gelezen over het vernieuwde Huis van de Stad (stadhuis). Dat wordt verbouwd en moet ruimte gaan bieden aan 1.350 ambtenaren, 250 meer dan voorheen. 

 • Gemeentesecretaris Jan Simons van Hellevoetsluis, tevens ambtelijk directeur en WOR-bestuurder, ligt onder vuur van de ondernemingsraad. Ambtenaren voelen zich onveilig en Simons zou te weinig reflecteren op zijn rol in het mislukken van de fusie met Westvoorne en Brielle. Volgens het college zijn zorgen niet nodig en worden de signalen uit de organisatie serieus genomen.

  Gemeentesecretaris Hellevoetsluis onder vuur

  1 reactie

  De ondernemingsraad van de gemeente Hellevoetsluis heeft per brief stevige kritiek geuit op WOR-bestuurder, ambtelijk directeur en gemeentesecretaris Jan Simons. Ambtenaren voelen zich onveilig en Simons zou te weinig reflecteren op zijn rol in het mislukken van de fusie met Westvoorne en Brielle. Volgens het college zijn zorgen niet nodig en worden de signalen uit de organisatie serieus genomen.

 • Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur moet politieke ambtsdragers op het gebied van veiligheid en integriteit, zoals bij bedreigingen, gaan ondersteunen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zei vandaag bij de lancering van het team: ‘Het is cruciaal dat bestuurders open in de samenleving kunnen staan en vrij van dwang hun publieke taak kunnen uitvoeren.'

  Bedreigde bestuurders krijgen ondersteuning

  1 reactie

  ‘Het is cruciaal dat bestuurders open in de samenleving kunnen staan en vrij van dwang hun publieke taak kunnen uitvoeren’, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de lancering van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Daarmee ondersteunt zij politieke ambtsdragers op het gebied van veiligheid en integriteit, zoals bij bedreigingen.

 • 'Integriteitsbureaus noemen zichzelf onafhankelijk, maar ik zie die onafhankelijkheid niet,’ stelt de Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Met masterstudent Liza Boom bekeek hij 47 integriteitsrapporten en oordeelt dat bureaus in driekwart van de gevallen onterecht concluderen dat een bestuurder niet integer handelde.

  ‘Conclusies integriteitsonderzoeken vaak politiek'

  5 reacties

  Integriteitsonderzoeken worden vaker politiek ingezet, naar de mening van de Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Met masterstudent Liza Boom bekeek hij 47 integriteitsrapporten en oordeelt dat bureaus in driekwart van de gevallen onterecht concluderen dat een bestuurder niet integer handelde. ‘Zij noemen zichzelf onafhankelijk, maar ik zie die onafhankelijkheid niet.’

 • 53 meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen zijn in 2018 in behandeling genomen en 53 meldingen uit eerdere jaren zijn afgerond, meldt de Centrale Integriteitscoördinator van het ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn jaarverslag. Er zijn 13 meldingen minder dan in 2017.

  53 meldingen bij integriteitscoördinator BZK

  1 reactie

  Bij de Centrale Integriteitscoördinator van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vorig jaar 53 meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen in behandeling genomen en zijn 53 meldingen uit eerdere jaren afgerond, meldt hij in zijn jaarverslag. Er zijn 13 meldingen minder dan in 2017.

 • Anders dan de gemeente Eindhoven bepleitte heeft het georganiseerd overleg van vakbonden (GO) geenszins zijn overeenstemmingsvereiste opgegeven. Dat concludeert de rechtbank Oost-Brabant in een tussenvonnis over de besteding van mogelijk toekomstige gelden voor het generatiepact.

  Vakbond blijft meebeslissen over geld generatiepact

  1 reactie

  Het georganiseerd overleg van vakbonden (GO) in de gemeente Eindhoven heeft geenszins zijn overeenstemmingsvereiste opgegeven, concludeert de rechtbank Oost-Brabant in een tussenvonnis over de besteding van mogelijk toekomstige gelden voor het generatiepact.

 • Helemaal overtuigd van de noodzaak om de ontslagen topambtenaar Gerard Dalhuisen 44 duizend euro na te betalen, lijkt het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe niet, maar toch heeft het dat voorgesteld aan het algemeen bestuur. Die stemde er gisteren unaniem mee in.

  Bezwaar Dalhuisen tegen waterschap toegewezen

  Reageer

  Hoewel het dagelijks bestuur van waterschap Vallei en Veluwe niet echt overtuigd lijkt van de noodzaak heeft het toch voorgesteld aan het algemeen bestuur om de ontslagen topambtenaar Gerard Dalhuisen 44 duizend euro na te betalen. Die stemde daar gisteren unaniem mee in.

 • Om het centrum van Amsterdam weer leefbaar en veilig te krijgen, moet de landelijke overheid bijspringen. Daarvoor pleit de ChristenUnie in de Tweede Kamer na een recent werkbezoek aan de stad en naar aanleiding van eerdere bevindingen van de Amsterdamse Ombudsman.

  CU: rijk moet ingrijpen in centrum Amsterdam

  3 reacties

  De landelijke overheid moet bijspringen om het centrum van Amsterdam weer leefbaar en veilig te krijgen. Daarvoor pleit de ChristenUnie in de Tweede Kamer na een recent werkbezoek aan de stad en naar aanleiding van eerdere bevindingen van de Amsterdamse Ombudsman.

 • ‘We duiden de dagelijkse gemeentelijke veranderrealiteit', vat Thijs Homan, hoogleraar implementatie- en verandermanagement aan de Open Universiteit Nederland, het boek ‘De Veranderende Gemeente’ samen. Hij maakte de onderzoeksrapportage in opdracht van het A&O fonds Gemeenten. ‘De interessante vraag is niet wat we zouden moeten doen, maar wat we nu aan het doen zijn.’

  Verandertraject gemeenten vooral voor buitenwereld

  2 reacties

  ‘De interessante vraag is niet wat we zouden moeten doen, maar wat we nu aan het doen zijn.’ Deze quote van Ralph Stacey haalt Thijs Homan, hoogleraar implementatie- en verandermanagement aan de Open Universiteit Nederland, aan in het boek ‘De Veranderende Gemeente’, een onderzoeksrapportage in opdracht van het A&O fonds Gemeenten. ‘We duiden de dagelijkse gemeentelijke veranderrealiteit.’

 • Topambtenaren kunnen met de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden ontslagen ‘op overige gronden’. Dat gaat niet over disfunctioneren, fraude of ongewenste omgangsvormen, maar kan wel worden ingezet als er geen vertrouwen meer is in de directeur of het bestuur ‘aan een nieuwe’ toe is.

  Topambtenaar als koorddanser

  3 reacties

  Met de Wet Normering Topinkomens (WNT) kunnen topambtenaren worden ontslagen ‘op overige gronden’. Dat gaat niet over disfunctioneren, fraude of ongewenste omgangsvormen, maar kan wel worden ingezet als er geen vertrouwen meer is in de directeur of het bestuur ‘aan een nieuwe’ toe is.

 • In de zoektocht naar een nieuw college heeft de gemeenteraad van Vlaardingen twee informateurs aangesteld die beiden zijn verkozen in de Eerste Kamer: Eric van der Burg (VVD), oud-wethouder van Amsterdam en Roel van Gurp (GroenLinks), oud-wethouder van Tilburg.

  Kandidaat-senatoren informateurs in Vlaardingen

  Reageer

  De gemeenteraad van Vlaardingen heeft in de zoektocht naar een nieuw college twee informateurs aangesteld die beiden zijn verkozen in de Eerste Kamer: Eric van der Burg (VVD), oud-wethouder van Amsterdam en Roel van Gurp (GroenLinks), oud-wethouder van Tilburg.

 • Proactief zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) Krystl en Jeanine van eenheid Zuid in de gemeente Haarlemmermeer wel. Dat is handhaven. Niet alleen de meldingen die ze binnenkrijgen registreren, maar alles wat zij in Nieuw-Vennep ad hoc op straat tegenkomen. Mensen die regels overtreden worden sowieso aangesproken, op straat, thuis, in hun winkel en zelfs telefonisch.

  Leren kijken als een boa

  Reageer

  Handhaven betekent proactief zijn. Dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) Krystl en Jeanine van eenheid Zuid in de gemeente Haarlemmermeer dan ook. Niet alleen meldingen, maar alles wat zij ad hoc op straat tegenkomen in Nieuw-Vennep registreren zij. Mensen die regels overtreden worden sowieso aangesproken, op straat, thuis, in hun winkel en zelfs telefonisch.

 • ‘Ook al is het met een slag om de arm, het is goed om de aansluiting met het publiek te houden en snel naar buiten te treden met de informatie die je hebt, zegt Wouter Jong, waarnemend directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en docent crisiscommunicatie aan het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, over de crisiscommunicatie rond de aanslag in Utrecht.

  ‘Niet te krampachtig zijn in benoemen aanslag’

  Reageer

  ‘Het is goed om snel naar buiten te treden met de informatie die je hebt, ook al is dat met een slag om de arm’, aldus Wouter Jong, waarnemend directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en docent crisiscommunicatie aan het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, over de crisiscommunicatie rond de aanslag in Utrecht. 'Je moet de aansluiting met het publiek houden.'

 • De Wet Bibob wordt niet nader verduidelijkt voor gemeenten, zegt minister Grapperhaus. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

  Wet Bibob niet aangepast na ‘vergissing’

  Reageer

  Minister Grapperhaus gaat de Wet Bibob niet verduidelijken voor gemeenten. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus past de wet niet aan, maar gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

 • De aandacht voor integriteit binnen de overheid lijkt op centraal niveau te zijn afgenomen net als de capaciteit voor integriteitsbevordering. Nederland heeft ook geen duidelijke en samenhangende integriteitsstrategie, concludeert de Raad van Europa in een evaluatierapport. Zij doen zestien aanbevelingen voor verbeteringen.

  'Meer aandacht voor integriteit topfunctionarissen'

  3 reacties

  Nederland heeft geen duidelijke en samenhangende integriteitsstrategie, concludeert de Raad van Europa in een evaluatierapport. De aandacht voor integriteit binnen de overheid lijkt op centraal niveau te zijn afgenomen net als de capaciteit voor integriteitsbevordering. De Raad doet zestien aanbevelingen voor verbetering.

 • Een betere informatie-uitwisseling over criminelen binnen en tussen gemeenten en met de fiscus zou voor het meireces in een wetsvoorstel vervat moeten zijn. Dat beloofde minister Grapperhaus aan de Kamer. Hij wil de gesprekken erover met de Autoriteit Persoonsgegevens snel afronden. 'Maar de wet moet privacybestendig zijn, anders spannen we het paard achter de wagen.'

  Minister: snel wet informatie-uitwisseling gemeenten

  2 reacties

  Het wetsvoorstel dat een betere informatie-uitwisseling over criminelen binnen en tussen gemeenten en met de fiscus moet regelen zou voor het meireces rond moeten zijn. Minister Grapperhaus beloofde de Kamer dat hij de gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens snel zal afronden. 'Maar de wet moet privacybestendig zijn, anders spannen we het paard achter de wagen.'

 • De ontwikkelingen in de Vlaardingse politiek gaan razendsnel. Eerst stuurde de raad wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen, Wonen) tijdens een spoeddebat weg, terwijl die wethouder vanwege ziekte niet aanwezig was, omdat hij de raad niet heeft gemeld zijn appartement te verhuren aan arbeidsmigranten, waar hij eerder hard tegen ageerde. Daarna riep de raad in een motie op om een nieuw college te vormen.

  Raad Vlaardingen wil nieuw college

  Reageer

  Wie de Vlaardingse politiek volgt moet snel zijn. Voor je het weet is er een nieuwe ontwikkeling. Nu wil de raad een nieuw college, nadat het wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen, Wonen) tijdens een spoeddebat zonder die wethouder heeft weggestuurd, omdat hij de raad niet heeft gemeld onroerend goed te bezitten en te verhuren aan arbeidsmigranten, waar hij eerder tegen ageerde.

 • Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo voert zijn functie voorlopig niet uit. Hij heeft zich ziek gemeld en volgt hiermee het advies op van de fractievoorzitters in de raad. Dat melden regionale media. Aanleiding zou de gevolgen van een geheime liefdesrelatie met een ambtenaar van de gemeente zijn.

  Burgemeester Link op non-actief na relatiecrisis

  8 reacties

  Burgemeester Berry Link (CDA) van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft zich ziek gemeld en voert zijn functie voorlopig niet uit. Hij volgt hiermee het advies op van de fractievoorzitters in de raad. Dat melden regionale media. Aanleiding zou de gevolgen van een geheime liefdesrelatie met een ambtenaar van de gemeente zijn.

 • Jongeren moeten niet alleen rond de verkiezingen, maar 'jaarrond' worden doordrongen van democratische basiswaarden, aldus de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema. De Escape Room is daarvoor het aangewezen middel. Gisteren was de officiële lancering. Zeven burgemeesters namen het in de oude Statenzaal in Zwolle tegen elkaar op: Overijssel-Oost tegen Overijssel-West.

  Burgemeestersbattle in de Escape Room

  3 reacties

  Democratische basiswaarden moeten niet alleen rond verkiezingen, maar ‘jaarrond’ op jongeren worden overgedragen, aldus de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema. De Escape Room is daarvoor het aangewezen middel. Gisteren was de officiële lancering. Zeven burgemeesters namen het in de Oude Statenzaal in Zwolle tegen elkaar op: Overijssel-Oost tegen Overijssel-West. 

 • 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven. Dat is wat de streefcijferwet beoogt, maar de wet loopt in 2020 af en de vooruitgang is niet erg groot. Volgens Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht, kan de minister ook zonder hard quotum bedrijven al beter tot actie aanzetten. 'Maar uiteindelijk kunnen we niet ontkomen aan een quotum.'

  ‘Vrouwenquotum is onontkoombaar’

  5 reacties

  De streefcijferwet moest voor minstens 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven zorgen, maar de wet loopt in 2020 af en de vooruitgang is niet erg groot. Volgens Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Utrecht, kan de minister ook zonder hard quotum bedrijven al beter tot actie aanzetten.

 • Nadat een groep jongeren hem in het water had gegooid wilde het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) aangifte doen, maar op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij twee weken moest wachten. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte.

  'Geen kleinere oploskans door late aangifte'

  3 reacties

  Het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) kreeg op het politiebureau te horen dat hij twee weken moest wachten om aangifte te kunnen doen tegen een groep jongeren die hem in het water had gegooid. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte. 

 • Het aantal misdrijven in Zoetermeer neemt af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten. Lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit voor een hooliganaanpak.

  ‘Hooliganaanpak voor overlastgevende jongeren’

  3 reacties

  In Zoetermeer neemt het aantal misdrijven af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten en lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit zelfs voor een hooliganaanpak.

 • Als het aan de gemeente Veere ligt, mogen ambtenaren niet meer roken onder werktijd. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

  Veere stelt rookverbod in voor ambtenaren

  9 reacties

  Ambtenaren mogen niet meer roken onder werktijd, als het aan de gemeente Veere ligt. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

 • Een ‘gastspion’ die onderzoek doet op het stadhuis van Heerlen is voortaan uit den boze. De gemeente Heerlen gaat niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente.

  Geen 'gastspionnen' meer in Heerlen

  2 reacties

  De gemeente Heerlen gaat voortaan niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente. Een zogenoemde ‘gastspion’ die e-mailonderzoek doet op het stadhuis is daarmee uit den boze.

 • Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) vroeg minister Van Nieuwenhuizen of het dagelijks bestuur wel juist heeft gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

  Blijvende twijfel over geheimhouding waterschap

  3 reacties

  Het ontslag van topambtenaar Gerard Dalhuisen blijft het waterschap Vallei en Veluwe achtervolgen. Het dagelijks bestuur informeerde het algemeen bestuur in 2016 te laat over een hoorzitting van de bezwaaradviescommissie over de ontslagzaak, terwijl het algemeen bestuur formeel partij is in die commissie. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) wilde van minister Van Nieuwenhuizen weten of het dagelijks bestuur wel juist had gehandeld. Maar die wijst naar de provincie als primaire toezichthouder.

 • Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem pleit ervoor dat elke gemeente één oud-wethouder in dienst zou moeten nemen. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door oud-wethouder Eva Dansen aan te nemen als netwerkadviseur Zorg en Veiligheid.

  ‘Neem één oud-wethouder in dienst’

  1 reactie

  Elke gemeente zou één oud-wethouder in dienst moeten nemen. Daarvoor pleit burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem. Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door oud-wethouder Eva Dansen aan te nemen als netwerkadviseur Zorg en Veiligheid.

 • Maak Escape Rooms van raads- en Statenzalen en sluit jongeren daar een uur op om aan de slag te gaan met politiek-maatschappelijke vraagstukken. In 2017 diende consultant Pim Meijer, werkzaam bij Twynstra Gudde, dit idee in bij het ministerie van BZK en nu wordt het uitgevoerd: ‘Het idee is om zo laagdrempelig en spelenderwijs de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen.’

  Escape Room in de Statenzaal

  Reageer

  Raads- en Statenzalen in Nederland gebruiken als Escape Rooms, waar jongeren worden opgesloten om daar een uur aan de slag te gaan met politiek-maatschappelijke vraagstukken. In 2017 diende consultant Pim Meijer, werkzaam bij Twynstra Gudde, dit idee in bij het ministerie van BZK en nu wordt het ook echt uitgevoerd: ‘Het idee is laagdrempelig en spelenderwijs de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen.’ 

 • Als criminelen zich verplaatsen naar andere provincies is dat een teken van het succes van de Brabantse aanpak van ondermijning, zei de Bredase burgemeester Paul Depla donderdag tijdens een debat over de bevoegdheden tussen strafrecht en bestuur op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’.

  Depla: leve het waterbedeffect

  Reageer

  Als andere provincies last krijgen van de Brabantse aanpak van ondermijning, omdat criminelen zich daarheen verplaatsen, is dat een teken van het succes van die aanpak, zei de Bredase burgemeester Paul Depla donderdag tijdens een debat over de bevoegdheden tussen strafrecht en bestuur op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’.

 • Van een wethouder die 21 jaar bij Defensie heeft gewerkt zou je zoiets misschien ook wel kunnen verwachten. Maar volgens het college was de Warmetruienweek vooral bedoeld ter bevordering van het milieubewustzijn en het ‘praktisch stimuleren’ van duurzaamheid. Hoe dan ook, de kachel ging twee graden omlaag en met voldoende warme kleding aan kon er toch zeker gewoon worden gewerkt?

  Ambtenaren kleumen voor het milieu

  2 reacties

  Er is niks mis met ‘een stukje ambitie’ moet CDA-wethouder Rob Peperzak (milieu) gedacht hebben toen hij in plaats van enkel de Warmetruiendag op 15 februari een hele Warmetruienweek instelde op het gemeentekantoor van Gennep. 

 • Voor de aanpak van het veelkoppig monster ondermijning is een samenwerkende overheid essentieel en preventie moet onderdeel worden van die samenwerking, aldus de Bredase wethouder Greetje Bos (VVD), die voorheen officier van justitie van het Landelijk Parket was, op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’ in Den Haag.

  ‘Preventie is geen linkse hobby’

  2 reacties

  De samenwerkende overheid is essentieel voor de aanpak van het veelkoppig monster ondermijning en preventie moet daar een onderdeel van worden , aldus de Bredase wethouder Greetje Bos (VVD), voorheen officier van justitie van het Landelijk Parket, op het congres ‘Dealen met ondermijningsdelicten’ in Den Haag.

 • Niet alleen op de werkvloer zal diversiteit steeds meer toenemen, maar ook in de top van de organisatie. Diversiteit heeft voordelen, zoals het toevoegen van economische waarde aan een organisatie. Maar diversiteit kan ook weerstand oproepen, beschrijft Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

  'Diversiteit vraagt ethisch leiderschap'

  Reageer

  Diversiteit op de werkvloer zal steeds meer toenemen. En niet alleen daar, maar ook in de top van de organisatie. Diversiteit heeft voordelen, zoals het toevoegen van economische waarde aan een organisatie. Maar diversiteit kan ook weerstand oproepen, beschrijft Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

 • Als lokale beleidsmakers goed over gemeentegrenzen heen kijken en verschillen tussen hoog- en laagopgeleide werknemers in acht nemen kunnen zij de klap van baanverlies in een regio verzachten. Dat concludeert econoom Jordy Meekes die 18 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op een proefschrift over de gevolgen van baanverlies, lokale arbeidsmarkten en agglomeratievoordelen.

  ‘Til arbeidsmarkt over gemeentegrenzen heen’

  Reageer

  Lokale beleidsmakers kunnen de klap van baanverlies in een regio verzachten, maar moeten daarbij goed over gemeentegrenzen heen kijken en verschillen tussen hoog- en laagopgeleide werknemers in acht nemen. Dat concludeert econoom Jordy Meekes die 18 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op een proefschrift over de gevolgen van baanverlies, lokale arbeidsmarkten en agglomeratievoordelen.

 • Driekwart van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van het VNG-bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

  Driekwart gemeenten voor cao ‘normalisering’

  14 reacties

  Een kwart van de gemeenten heeft tegen de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG het bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

 • De gemeente Amsterdam gaat meer mensen in vaste dienst nemen om om zo externe inhuur terug te dringen. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

  Amsterdam: meer mensen in vaste dienst

  1 reactie

  Om externe inhuur terug te dringen neemt de gemeente Amsterdam meer mensen in vaste dienst. In 2019 wil de gemeente 300 fte minder externen inhuren.

 • Voor zeer kritische Rotterdamse oppositiepartijen beperkt VVD-wethouder Bas Kurvers zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een waarschijnlijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

  Wantrouwen alom bij Rotterdamse oppositie

  Reageer

  De Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers beperkt zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op kritische vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een mogelijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

 • Bij het rijk zullen de komende jaren tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is weliswaar groot, maar dus niet eenduidig. Het is verder moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

  Rijk kan schaars ict-talent beter inhuren

  2 reacties

  De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is groot, maar niet eenduidig. Er zullen tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. Verder is het moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

 • Militairen die Kamer-, Staten- of raadslid zijn en ervoor kiezen uitgezonden te worden voor een vredesmissie krijgen hiervoor ook in de toekomst geen politiek verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor deze sporadische gevallen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

  Geen politiek verlof voor militairen

  2 reacties

  Een Kamer-, Staten- of raadslid dat er zelf voor kiest te worden uitgezonden voor een vredesmissie krijgt hiervoor ook in de toekomst geen verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor de sporadische gevallen dat dit gebeurt. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

 • De rust op het Rotterdamse stadhuis is na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

  Rotterdamse lek-affaire suddert door

  2 reacties

  Na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken is de rust op het Rotterdamse stadhuis allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

 • Al die pendelende ambtenaren, wat moet dat wel niet kosten? Het college antwoordde kort maar krachtig: voor regulier en structureel woon-werkverkeer vergoeden wij geen reiskosten. Het is niet goed voor de stad dat zoveel ambtenaren buiten de stad wonen, vindt PVV-fractievoorzitter Jeanet Nijhof.

  Pendelen ambtenaar kost niets

  7 reacties

  Hoeveel was de gemeente Hengelo in 2018 kwijt aan reiskosten voor alle ambtenaren die buiten Hengelo wonen? Een terechte vraag van de PVV-fractie, want van de 732 ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Hengelo wonen er slechts 329 in de stad zelf, rekende dagblad TC/Tubantia voor. 

 • De gemeente Eindhoven lapt tot 2024 geld bij uit de gemeentelijke begroting voor het generatiepact voor ambtenaren. Daarna is het budgetneutraal en houdt de gemeente er zelfs geld aan over. De gemeente wil zelf beslissen hoe die miljoenen worden besteed, maar het Georganiseerd Overleg van vakbonden wil er eveneens zijn zegje over doen. De twee troffen elkaar onlangs in de rechtszaal.

  Eindhovense strijd om baten generatiepact

  1 reactie

  Tot 2024 lapt de gemeente Eindhoven geld bij uit de gemeentelijke begroting voor het generatiepact voor ambtenaren, maar daarna is het budgetneutraal en houdt de gemeente er zelfs geld aan over. De gemeente wil zelf beslissen hoe die miljoenen worden besteed, maar het Georganiseerd Overleg van vakbonden wil er eveneens zijn zegje over doen. De twee troffen elkaar onlangs in de rechtszaal.

 • De Maastrichtse oppositiepartijen zouden vandaag de antwoorden moeten ontvangen van het college op vragen die zij hebben gesteld over de e-mailaffaire, maar donderdag kwam er al een raadsinformatiebrief met een ‘feitenoverzicht’. Ook dat roept weer vragen op.

  College Maastricht komt met ‘feitenoverzicht’

  Reageer

  Vandaag zouden de Maastrichtse oppositiepartijen de antwoorden moeten ontvangen van het college op vragen die zij hebben gesteld over de e-mailaffaire, maar donderdag kwam er al een raadsinformatiebrief met een ‘feitenoverzicht’. Ook dat roept weer vragen op.

 • Het blijkt voor ambtenaren van de gemeente Den Helder steeds lastiger om de plannen voor en de kosten van het nieuwe stadhuis aan inwoners uit te leggen. Dat signaal geeft de ondernemingsraad aan gemeentesecretaris Robert Reus. Intussen kampen sommige ambtenaren in het oude pand met gezondheidsklachten.

  Ambtenaren krijgen kosten stadhuis niet uitgelegd

  3 reacties

  Ambtenaren van de gemeente Den Helder vinden het steeds lastiger om de plannen voor en de kosten van het nieuwe stadhuis aan inwoners uit te leggen. De ondernemingsraad geeft dit signaal af aan gemeentesecretaris Robert Reus. Intussen kampen sommige ambtenaren in het oude pand met gezondheidsklachten.

 • Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de gemeente Utrecht de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten moet rectificeren en de opdracht moet aanpassen. Hierover was een kort geding aangespannen door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein.

  Utrecht moet aanbesteding arbeidsmobiliteit aanpassen

  Reageer

  De gemeente Utrecht moet de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten rectificeren en de opdracht aanpassen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding dat door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein (HPD) was aangespannen.

 • Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. ‘Dit is onvoldoende.’

  Boa-bonden ontevreden over aanbod Halsema

  3 reacties

  De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zwaar teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. ‘Dit is onvoldoende.’

 • Niet alleen zijn er te weinig handhavers in Amsterdam, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten. De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op haar ambities.

  Rekenkamer: te weinig handhavers in Amsterdam

  2 reacties

  De middelen die de gemeente Amsterdam inzet op handhaving sluiten niet aan op de ambities van de hoofdstad. Niet alleen zijn er te weinig handhavers, ook hun toerusting is te beperkt om sociale overlast echt te kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een aantal Amsterdamse buurten.

 • Afgelopen maandag zijn de onderhandelingen over de cao provincies opnieuw opgeschort. De verschillen over de loonparagraaf bleken onoverbrugbaar te zijn.

  Overleg cao provincies opnieuw opgeschort

  6 reacties

  De onderhandelingen over de cao provincies zijn maandag opnieuw opgeschort. De verschillen over de loonparagraaf bleken onoverbrugbaar te zijn.

 • Tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht hebben onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche fouten gemaakt. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

  ‘E-mailspeurders Maastricht maakten fouten’

  10 reacties

  Onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche hebben fouten gemaakt tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

  Op zoek naar de provinciale kiezer

  Reageer

  De opkomst bij de Statenverkiezingen van vier jaar geleden lag met gemiddeld 47,76 procent fors lager dan in 2011, toen 55,97 procent van de kiezers naar de stembus toog. De meeste provincies voeren dan ook specifieke campagnes om de opkomst te verhogen. Gelderland, Zuid- en Noord-Holland niet. Zij geloven er niet in.

 • Woensdagnacht 22 augustus boort Hans van M. zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel. De auto vat meteen vlam en de hal raakt zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

  Elke dag een stapje richting normaal

  Reageer

  Woensdagnacht 22 augustus boort Hans van M. zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel. De auto vat meteen vlam en de hal raakt zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

 • In de tv-serie Oppassen!!! speelde acteur Coen Flink opa Buys die oud-burgemeester was van het naar eigen zeggen ‘mooie plaatsje Veere’. Een plaatsje waar verder niets gebeurde. Hoe anders was het dit jaar. Een wethouder stapte op na een integriteitskwestie, een ‘Pinkstercoup’ tijdens de formatie en de burgemeester die even alleen het college vormde. Een reconstructie.

  Mooi plaatsje vol plooien

  Reageer

  In de tv-serie Oppassen!!! speelde acteur Coen Flink opa Buys die oud-burgemeester was van het naar eigen zeggen ‘mooie plaatsje Veere’. Een plaatsje waar verder niets gebeurde. Hoe anders was het dit jaar. Een wethouder stapte op na een integriteitskwestie, een ‘Pinkstercoup’ tijdens de formatie en de burgemeester die even alleen het college vormde. Een reconstructie.

 • ‘Er zullen altijd te weinig handhavers zijn, net als dat er altijd te weinig politie is geweest’, verzucht Rienk Hoff, scheidend directeur Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam. Hij ziet de lokale overheid meer investeren in buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). ‘Boa’s zien en horen meer dan de politie.’

  ‘Handhaving is een ultimum remedium’

  Reageer

  ‘Er zullen altijd te weinig handhavers zijn, net als dat er altijd te weinig politie is geweest’, verzucht Rienk Hoff, scheidend directeur Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam. Hij ziet de lokale overheid meer investeren in buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). ‘Boa’s zien en horen meer dan de politie.’

 • Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

  Toezicht zorgboerderijen soms onvoldoende

  Reageer

  Zorgboerderij Vergeet-me-nietjes kwam de afgelopen tijd drie keer negatief in het nieuws: een steekincident, een zedendelict en een vernietigend rapport. Gemeenten hebben de contracten meteen stopgezet. Hoe kon het zover komen?

 • Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

  Kijken naar best people

  Reageer

  Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’

 • De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

  ‘We moeten veel slimmer handhaven’

  Reageer

  De overheid moet meer doen om de aanwas van zwart geld en ondermijning te stoppen. Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam: ‘Je bent voortvluchtig, gaat naar de gemeente voor een paspoort en wordt keurig geholpen.’ 

 • Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

  Harde knaken bij zacht piket

  Reageer

  Genoeg mensen vinden voor zachte piketdiensten is een zorg voor veiligheidsregio’s. In Groningen keren ze nu ook een vergoeding uit aan gemeenteambtenaren met zacht piket tijdens crisissituaties. ‘Het is een blijk van waardering.’

 • Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

  Pixels, cookies en andere monsters

  Reageer

  Sociale media zijn handig voor direct contact met de burger. Maar zijn gemeenten zich wel bewust dat zij surfgedrag van hun sitebezoekers doorgeven aan derde partijen als Google en Facebook? ‘De gevolgen kunnen heel groot zijn.’

 • Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

  De ambtenaren van OOV

  Reageer

  Wat gebeurt er in de gemeentelijke ambtenarij na ernstige geweldsincidenten? Wat gebeurt er aan preventie en hulp aan burgers, wat zijn draaiboeken en scenario’s? Ervaringen uit Amsterdam, Utrecht en Venlo.

 • De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

  Zijn lokalo’s wel weerbaar?

  Reageer

  De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van de nieuw gekozen raden. Bieden lokale partijen net zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars als hun collega’s van landelijke partijen? 

 • Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

  Heb meer ideeënseks! Voorstellen voor innovatie overheid

  Reageer

  Ambtenaren Fleur Pullen en Esther van der Storm waren de ingesleten patronen op de werkvloer beu. Ze zegden hun baan op en schreven een ideeënboek om de overheid drastisch te vernieuwen. Werken hun voorstellen ook in de praktijk? Gemeentesecretarissen van Emmen, Hoorn en Tilburg geven hun oordeel.

 • Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

  Deur open voor meer eigen cao’s

  Reageer

  Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) mogen gemeenten een eigen cao afsluiten voor hun ambtenarenkorps. Vooralsnog laten ze dat over aan koepelorganisatie VNG. Of dat zo blijft? ‘Het kan zijn dat grotere gemeenten op den duur helemaal hun eigen koers gaan varen met eigen cao’s.’

 • Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

  Vangnetters tussen wal en schip

  Reageer

  Gemeenten zijn sinds een jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Maar het beleid staat nog in de kinderschoenen, als het er al is. ‘Het gaat om een kwetsbare groep, waar het risico op ziekte groter is dan gemiddeld.’

 • Gemeenten erkennen de positie van de arbeidsdeskundige onvoldoende, waardoor hun doelgroep – mensen met een arbeidsbeperking – niet goed wordt gezien. Dat leidt tot negatieve persoonlijke en maatschappelijke effecten en is zelfs schadelijk voor de gemeentelijke portemonnee.

  Niet zeuren, aan het werk

  Reageer

  Gebrek aan arbeidsdeskundigheid bij gemeenten leidt tot mismatches, niet zichtbare arbeidsbeperkingen en meer mensen op de bank. Dat stelt het Platform Sociaal Domein. ‘Klantmanagers in de re-integratie lopen tegen hun grenzen aan.’

 • ‘De problemen van kwetsbare jongeren verdwijnen niet na hun 18de jaar, maar ze krijgen wel te maken met andere zorgwetgeving. Ze moeten hun zorgverzekering en hun huur betalen. Dat is een grote overgang. Juist op deze leeftijd goede passende hulp bieden, maakt veel uit voor de rest van hun leven’, aldus de Amsterdamse D66-wethouder Simone Kukenheim over het besluit het eigen risico te vergoeden van 18-jarigen die hun GGZ-behandeling dreigen te staken. Met een pilot wil de gemeente voorkomen dat deze jongeren later terugkomen met veel grotere problemen.

  Voorkom harde knip bij 18-jarige

  Reageer

  Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als ze 18 jaar worden, dienen gemeenten hen te ondersteunen in werk, inkomen, onderwijs, zorg, veiligheid en wonen. Goede resultaten worden behaald met een toekomstplan, een buddy en een levensfasegerichte methode.

 • Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

  Jongere wil echt wel vast contract

  Reageer

  Trainees vinden hun overheidsorganisatie vaak interessanter dan gedacht. Ze leren er veel en zien hun verwachtingen uitkomen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, zoals meer leeftijdsgenoten op de werkvloer en vooral: een vast dienstverband.

 • Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

  Sociaal domein in beeld

  Reageer

  Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een helder beeld hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. De fusiegemeente Krimpenerwaard bracht als eerste gemeente dat netwerk visueel in kaart.

 • In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

  Wijk-GGD’er verbindt zorg en veiligheid

  Reageer

  In oktober 2018 moeten alle gemeenten een sluitende aanpak hebben voor personen met verward gedrag. Het overkoepelende schakelteam bleek onlangs niet optimistisch over de voortgang. Een pilot met wijk-ggd’ers in Vught toont goede resultaten en krijgt vervolg in dertien gemeenten. ‘Wat klein is, moet je klein houden.’

 • Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

  ‘Wij hebben onze nek uitgestoken’

  1 reactie

  Deze zomer besloot de gemeente Zundert de camping Fort Oranje op humanitaire gronden te sluiten en het beheer over te nemen. De verantwoordelijke bestuurders blikken terug. ‘Het is ontzettend lastig een private onderneming bij overtredingen aan te pakken.’

 • In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

  De zachte hand versus de harde

  Reageer

  In hun bijstandsaanpak staan de twee grootste steden faliekant tegenover elkaar. Rotterdam is strenger op instroom, Amsterdam is sterker in uitstroom. Wethouders Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (Amsterdam, SP) schermen met hun successen. Een dubbelinterview.

 • Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

  ‘Neem sociaal ondernemen serieus’

  Reageer

  Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier.

 • De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

  Kom van die bank af

  Reageer

  De lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is vooral toe te schrijven aan statushouders, blijkt uit recente CBS-cijfers. Hoe kunnen gemeenten statushouders toch succesvol naar werk begeleiden? ‘Een boer plaats je beter buiten de Randstad.’

 • Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

  Slim inspelen op de markt

  Reageer

  Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Een nieuwe, innovatieve aanpak geeft hen daarbij een steun in de rug. 

 • Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

  ‘Driehoek is boegbeeld bij terreur’

  1 reactie

  Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid is co-auteur van een handreiking voor een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur.

 • Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

  Bonus beschut werk onbeschut

  Reageer

  Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verplicht beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar bij elke plaats moet er geld bij. Ook Tilburg en Almere hebben kritiek op de financiële ondersteuning vanuit het rijk. Toch zijn ze aardig op weg. 

 • De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  Reageer

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding. 

 • Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

  Een pet te veel

  Reageer

  Wethouder Ties van Houwelingen (VVD) van de gemeente Giessenlanden is onlangs vertrokken. De reden: ‘Een burger die vindt dat het college onzorgvuldig met zijn belangen omgaat, kan niet ook wethouder zijn.’ 

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

  Quotumwet komt steeds dichterbij

  Reageer

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op. ‘Het gaat te traag en te weinig systematisch.’ 

 • Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

  Geen stok achter de deur

  Reageer

  Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht. Vier gemeenten meldden zich aan om pilots uit te voeren met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden. ‘Het is jammer dat we niet de volledige ruimte krijgen.’ 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

  ‘Cliënt praat te weinig mee’

  Reageer

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC. Staatssecretaris Klijnsma wijst bestuurders op het belang van cliëntenparticipatie. ‘Ook de gemeenteraad en ambtenaren hebben baat bij de cliëntenraden.’

 • De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

  Hulp voor waakhond

  Reageer

  De Telegraaf Media Groep (TMG) bezuinigt. Daardoor dreigt een kwart van de redacteuren van regionale kranten hun baan te verliezen. Burgemeesters springen in de bres voor ‘hun’ lokale waakhond. Tot ergernis van sommige collega-bestuurders.

 • Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

  Broeinest Brabant

  Reageer

  Een nieuw boek brengt voor het eerst de drugseconomie van Noord-Brabant in kaart. Hele wijken of dorpen werken eraan mee. De omzet loopt in de miljarden. ‘Dit probleem verdient een stevige plek in het regeer akkoord.’

 • De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt.

  Bedankt voor die bloemen!

  Reageer

  De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heikel punt. Ook nu. Almere wil gast heer zijn in 2022 en bezweert dat de stad niet de boot ingaat met de organisatie en er aan infrastructuur veel aan overhoudt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

 • Het risicoplafond was vastgelegd in het zogeheten Basisnet. Daarin waren na elf jaar overleg per 1 april 2015 harde afspraken gemaakt. De verbazing onder de gemeenten over de overschrijdingen was dan ook groot. Naast veiligheidsrisico’s heeft het niet nakomen van de afspraken gevolgen voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor en omwonenden voelen zich onveiliger.

  Gevaren op het spoor

  Reageer

  Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld en Nijkerk stuurden eind mei een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het aantal gevaarlijke gastransporten door hun gemeenten het plafond van tien per jaar overschreed. Het bleken er meer dan 1900 te zijn geweest.

 • Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat de Wet Markt en overheid buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

  Welles nietes over oneerlijke concurrentie

  Reageer

  Horecaondernemers vinden dat de Wet Markt en overheid hen onvoldoende beschermt tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. Gemeenten passen vaak het algemeen belangbesluit toe dat die wet buitenspel zet. Kamerleden zijn met een initiatiefwet gekomen om de concurrentiemogelijkheden voor gemeenten in te perken.

 • De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn.

  Verver’s vendetta

  Reageer

  De in 2011 eervol ontslagen burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) maakte zich schuldig aan machtsmisbruik. Een Schiedams bouwbedrijf was mikpunt van haar toorn. Directeur Richard Breugem vertelt hoe zij het bedrijf met onwaarheden probeerde te slopen.

 • De Jan Evertsenstraat in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, ooit de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, had lang een negatief imago van leegstand, overlast en overvallen. De roofmoord op juwelier Fred Hund in 2011 was de druppel. Bewoners, ondernemers en vastgoed­eigenaren richtten Winkelstraatvereniging Jan Eef op en startten het initiatief Geef om de Jan Eef.

  Nieuw leven voor Jan Eef

  Reageer

  Een buurtcoöperatie zorgt voor reuring in de verloederde Jan Evertsenstraat, Amsterdam-West. De leden bepalen wie een winkelpand mag huren. De plannen gaan verder. ‘Over een paar jaar hebben we misschien wel vijftien losse panden in bezit.’

 • Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

  Preventie boven repressie

  Reageer

  Na ‘Parijs’ zetten gemeenten allerlei preventieprogramma’s op om radica­lisering tegen te gaan. Ook in kleine gemeenten is alertheid geboden. ‘Kijk waar een van de daders van Parijs vandaan kwam: Courcouronnes, een plaats van 15 duizend inwoners.’

 • ‘Als gemeenten maar lang genoeg wachten wordt risicomanagement vanzelf crisismanagement, met alle gevolgen van dien’, schrijft André Maranus, lector Public Safety van de Management Business School in Rotterdam. In zijn onderzoek naar risicomanagement in kleine gemeenten (20 tot 50 duizend inwoners) vraagt Maranus zich af waarom gemeenten niet meer samenwerken. ‘Het risico­management in vijf onderzochte gemeenten komt qua inhoud 90 procent overeen.’

  Samen wel zo veilig

  Reageer

  Kleine gemeenten worstelen met risicomanagement. De kans op een crisis is klein, maar wat als er wel iets gebeurt? En doen ze niet te veel zelf, terwijl dat beter samen kan?

 • Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

  Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

  Reageer

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

 • Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

  Soepel omgaan met windmolens

  Reageer

  Bij het horen van het woord ‘windmolens’ hebben mensen hun mening vaak snel klaar. Remine Alberts (SP), Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam, heeft een ruim blikveld.

 • ‘Housing first’ is het toverbegrip in de daklozenopvang. Dakloze mensen krijgen eerst een woning en vervolgens intensieve, integrale ondersteuning.

  De dakloze moet onder dak

  Reageer

  Gemeenten zien dakloosheid vaak niet als huisvestingsprobleem, maar als sociaal, psychisch en maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar eerst een huis werkt voor een grote groep beter.

 • Na sluiting van hun clubhuis betrokken de Angels een pand in het centrum van Kerkrade. ‘Er was continu een dreigende situatie. Al snel liep het aantal bikers op richting 90’, aldus burgemeester Som. ‘Hun uitingen zijn fors, er komen andere bikers op af: Red Devils, clubs uit Duitsland en België.’ De politie deed met 60 man een inval. ‘Dat was niet disproportioneel, maar echt nodig. Je hebt zo 40 van hen erbij.’

  Samen tegen de motorbendes

  Reageer

  De spanningen tussen verschillende motorbendes in Limburg lopen op. Maar de tegenaanval is ingezet.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze week: van wie is het riool?

  Mijn riool, jouw riool

  Reageer

  Wie in een gemeente onder de grond duikt, stuit op juridische vragen. Van wie zijn de leidingen? Wie is aansprakelijk bij schade en wie betaalt verleggingen? De Ronde Venen stelde er een speciale publiekrechtelijke verordening voor op.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen. Deze keer over steun aan voetbalorganisaties.

  Europese scheids zuinig op fluit

  Reageer

  Een zak met geld geven aan de noodlijdende plaatselijke betaald voetbalorganisatie kun je als gemeente niet meer doen. Maar steunen, zonder dat het staatssteun is, is best mogelijk. ‘Ik zie meer souplesse bij de Europese Commissie.’

 • Geen gemeentelijke wietteelt, maar teelt door clubs van kenners die het product controleren. Controle door de inspectie is daardoor niet mogelijk, maar kennis over het product is wel belangrijk voor de eindgebruiker. ‘Onze wens is dit mogelijk te maken in deze clubs,’ aldus Victor Everhardt.

  Deur open voor social cannabisclubs

  Reageer

  Het is het volksgezondheidsaspect van het cannabisgebruik dat de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) aan het hart gaat.

 • In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Altijd de schijn tegen

  Reageer

  In 2014 traden meer wethouders af wegens integriteitskwesties dan voorheen, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Dragen wethouders zelf de schuld of moeten ook integriteitsbureaus tegen het licht worden gehouden?

 • Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders.

  Rebellen gezocht

  1 reactie

  Praten over macht, laat staan over machtsmisbruik is binnen de overheid taboe, constateert organisatiedeskundige Henk Stil, ook adviseur voor de Expertgroep Klokkenluiders. ‘Door het niet te benoemen, kan het welig tieren.’

 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

  ‘Integriteit mag geen sluitpost zijn’

  1 reactie

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) bestaat 10 jaar. Een periode waarin het bureau het binnenlands bestuur bewust maakte van haar schaduwzijden en hoe daarmee om te gaan. Maar BING zelf kwam ook onder vuur.

 • Strafontslagzaken komen soms even in het nieuws: ambtenaar wint zaak van gemeente.

  Voorkom strafontslag

  Reageer

  Geregeld wint een ontslagen ambtenaar de juridische strijd tegen zijn gemeente. Terugkeer op de oude plek is er vaak niet bij. En de impact op ambtenaar én organisatie is groot. ‘Een mildere straf richt minder kwaad aan en stelt toch een voorbeeld.’

 • Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard.

  ‘Dit is de leukste hondenbaan’

  Reageer

  Gemeentesecretaris Arjan van Gils leidt de grootste reorganisatie ooit van de gemeente Amsterdam. Tegelijk met de decentralisaties gaan het bestuurlijk stelsel, de ict en de huisvesting op de schop en moet 120 miljoen euro worden bespaard. Deadline: 1 januari 2015. ‘Goede mensen komen altijd goed terecht’.

 • Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

  Zorgen om de voetbalclub

  Reageer

  Gemeenten en hun betaald voetbalclubs hebben vaak een precaire relatie. Wat brengt een degradatie of faillissement? En is promotie een zegen of een kostenpost?

 • De relatie tussen nieuwe initiatieven en (lokale) overheden is vaker moeizaam. In haar boek Stedelingen veranderen de stad spreekt onderzoeker Mariska van den Berg over een ware hausse van bottom-upprojecten.

  Boeken, dus geen bubbels

  Reageer

  Leve het bewonersinitiatief! Maar wel graag keurig binnen de regels. Amsterdam en Zwolle proberen voortaan met creatieve ondernemers mee te denken. ‘Gemeenten moeten niet geforceerd sturen, maar die betrokkenheid signaleren en daarop inspelen.’ 

 • Veel gemeenten hebben nog altijd geen klokkenluidersregeling of beschermingsbepaling in openbare bronnen. Van de G4 heeft zelfs geen enkele gemeente deze bescherming vindbaar vastgelegd, zo blijkt uit recent onderzoek van het Adviespunt Klokkenluiders.

  Mooie auto zonder benzine

  Reageer

  Geen zorgen, het kritisch ontvangen Adviespunt Klokkenluiders is volstrekt onafhankelijk, zegt commissielid Onno van Veldhuizen. Wel zou hij graag een financieel fonds voor klokkenluiders zien. En meer aandacht voor zich misdragende organisaties. 

 • een alternatief voor fysieke overlast: een real time intelligence field lab waarmee de internationale zone in Den Haag integraal kan worden beveiligd.

  Veiligheid als verdienmodel

  Reageer

  De gemeente Den Haag profileert zich als conferentiestad. Maar bewoners zitten niet te wachten op de overlast die de beveiliging met zich meebrengt. De oplossing? Het Living Lab, een publiek-private samenwerking die geld én de nieuwste snufjes beveiliging oplevert.