of 59250 LinkedIn

De burgemeester, inwonend of uitwonend?

Bert Luijendijk, 1 reactie

Het lijkt er op dat er in de profielschets voor de werving van een nieuwe burgemeester vooral één item belangrijk gaat worden: hoe is de woonsituatie van de solliciterende burgemeester? Woont de kandidaat-burgemeester in een koophuis of in een huurhuis? Als het een koophuis is, staat deze ver ‘onder water’ zodat snelle verkoop vanwege de ongewenste financiële aderlating niet in de rede ligt, of ligt de verwachte verkoopprijs aanmerkelijk hoger dan de huidige hypotheek die er op rust?

Discussie laait op over de toepassing van artikel 71 van de Gemeentewet. Dit artikel schrijft in lid 1 voor dat 'de burgemeester zijn wettelijke woonplaats heeft in de gemeente waar hij burgemeester is'. Lid 2 van dit artikel geeft de gemeenteraad de mogelijkheid tot ontheffing van deze verplichting voor ten hoogste een jaar. De toepassing van dit artikel is actueel, gezien de ontstane ophef over de woonplaats van burgemeester Frank Koen van Capelle aan den IJssel die niet in de gemeente woont waar hij sinds vijf jaar burgemeester is. Er is nu in feite sprake van een overtreding door een publiek orgaan, de gemeenteraad, van het betreffende wetsartikel.

 

Dat het wonen op afstand geen enkele invloed hoeft te hebben op de bestuurlijke daden van een burgemeester wordt bewezen in onze situatie waar wij al ruim vier jaar een zeer betrokken en krachtige waarnemend burgemeester hebben die op een afstand van 35 kilometer van onze gemeente woont. Het wonen in onze gemeente zou van Lennie Huizer geen nog betere burgemeester maken.
 

Zou de beste bestuurder van het land Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, in Hoek van Holland wonen (gemeente Rotterdam), 30 kilometer verwijderd van de grote stadsproblematiek, zal hij zeker geen minder betrokken bestuurder zijn en zal dat geen enkele invloed hebben op de maatregelen die hij nu ook in het belang van de gehele stad neemt.
 

Een burgemeester die een geheel eigen invulling gaf aan wetsartikel 71 was Guusje ter Horst (PvdA) die destijds als burgemeester van Nijmegen bewust vier keer in vijf jaar tijd in de eigen gemeente verhuisde. Op deze manier wilde zij ervaren wat zich in de verschillende wijken afspeelde door er niet alleen om de zoveel tijd als eerste burger een bezoekje te brengen maar zelf burger te zijn in diverse wijken van haar gemeente.

Gemeenten nemen bij gemeentelijke herindelingen toe in omvang en oppervlakte. Er zijn gemeenten met oppervlakten van vele honderden kilometers: Terschelling (674 vierkante kilometer), Lelystad (765) of Schouwen-Duiveland (488) bijvoorbeeld. Waar gaat in zo’n gemeente, vaak bestaande uit vele kernen met een eigen identiteit, de burgemeester wonen?
 

Moet de president-directeur van Shell vlak naast de raffinaderij wonen om zodoende nauwere betrokkenheid te hebben bij zijn bedrijf? Zou hij dan een betere president-directeur zijn? En zou de president-directeur van Schiphol betere prestaties leveren als hij een penthouse bovenop de passagiersterminal van Schiphol zou bewonen?

 

Als nu zou blijken dat de meest gewenste kandidaat-burgemeester in een lastig te verkopen huis zou wonen, zullen we dan voor de zekerheid die zwakkere burgemeester benoemen die een huurhuis bewoont? Als je het wetsartikel belangrijk of van minder belang vindt, dan moet besproken worden hoe dit op te lossen. Wel of geen wetswijziging? Omstandig roepen dat de burgemeester moet voldoen aan het wetsartikel brengt de gewenste verhuizing niet dichterbij. Maar een situatie laten bestaan die in strijd is met de wet zou evenmin door wetshandhavers in stand mogen worden gehouden.
 

Overigens zou het wél aanbeveling verdienen als ministers regelmatig van woonadres veranderen. Zo zou minister Henk Kamp van Economische Zaken wellicht een meer betrokken opstelling kiezen als hij eens een periode in het aardbevingsgebied in Groningen zou wonen.
 

En tot slot, wat te denken van onze minister-president die al jarenlang vlakbij zijn werk in het Torentje aan het Binnenhof woont. Moet ook hij niet zo nu en dan verhuizen naar een ander deel  van het land om meer betrokken te raken bij de problemen in het land?
 

Bert Luijendijk, gemeenteraadslid in Krimpen aan den IJssel

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Geusau op
Hoe gedateerd artikel 71 Gemeentewet misschien ook mag zijn, het is en blijft nog steeds de wet. Als de heer Luijendijk meent dat het artikel geschrapt moet worden, dan moet hij zich wenden tot de landelijke politiek. Het siert een raad en zijn burgemeester simpelweg niet om de hand te lichten met bepalingen uit democratisch tot stand gekomen wetten. Hoe kun je je burgers aan regels houden als je dat zelf niet doet op het moment dat het je even niet goed uitkomt. De wet geldt nu eenmaal en het feit dat het de burgemeester misschien, vanwege de huizenmarkt, even niet zo goed uitkomt, is een gevolg van zijn eigen, vrije keuze om op die baan te solliciteren. Ook een burgemeester kent de Gemeentewet of hoort deze te kennen en wist dus vooraf van het bestaan van artikel 71.