Alle whitepapers

Wat is uw nieuwe perspectief? Op zoek naar maatschappelijke relevantie in een postcorona wereld

Business as usual bestaat niet meer…

Corona heeft het belang van de publieke sector in ons land onderstreept. Waar het bedrijfsleven vele verliezers, maar ook winnaars kent onder invloed van de maatregelen tegen het virus, hebben overheid en publieke organisaties gefungeerd als een dijk die de kwetsbare groepen van de maatschappij heeft beschermd tegen acute, medische maar ook economische rampspoed.

Nu de eerste virusgolf voorbij is en het crisismanagement weer plaats lijkt te maken voor business as usual, is het tijd voor nieuwe vragen. De disruptie die corona heet, heeft de wereld zoals we die kennen door elkaar geschud en in onzekerheid gebracht. Ons perspectief op de samenleving is veranderd en doorgaan op de oude voet kan niet meer; we moeten op zoek naar nieuwe perspectieven.

Alle organisaties – dus ook die in de publieke sector – staan voor de opdracht om na te denken over de vraag hoe die nieuwe werkelijkheid er voor hen uit gaat zien en wat hun rol daarin zal zijn.

Tijd voor de vraag: Wat is uw nieuwe perspectief?

Inhoudsopgave

Een nieuw perspectief begint bij de analyse
Vier dimensies
Zorginstellingen
Gemeenten
Maatschappelijke organisaties

Woningcorporaties
Welke impact heeft COVID-19 op uw organisatie?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef