Alle whitepapers

Vier trends voor het financieren van de energietransitie

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben een grote opdracht in het aanjagen van de  energietransitie en circulaire economie, zoals is vastgelegd in het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is o.a. afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 % eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven)."

Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Dit vraagt een andere rol van de verschillende partijen, ook voor de overheid. Op dit onderwerp is er veel in ontwikkeling. Maar wat kun je als gemeente concreet doen?

Lees er meer over in het whitepaper! 

Whitepaper aanvragen

Aanhef