Alle whitepapers

Veelgestelde vragen over digitale participatie

Met tips van recente case-studies en participatiemedewerkers.

De afgelopen vier jaar werkte CitizenLab met meer dan 125 overheden in 11 landen aan het opstarten en onderhouden van digitale participatieplatformen. Vaak hebben lokale overheden, ongeacht locatie, vergelijkbare zorgen en vragen over het lanceren van een online burgerparticipatieproject. We delen dan ook graag onze ervaringen over de terugkerende uitdagingen waar overheden in de beginfase van hun participatieproject mee geconfronteerd worden.

Er is geen gouden regel voor succesvolle (digitale) participatie, maar er zijn wel richtlijnen die hun waarde voor het bereiken van participatiedoelstellingen al ruimschoots hebben bewezen. De meeste suggesties in deze gids zijn van toepassing op elk digitaal participatieproject, maar enkele zijn specifiek afgestemd op het CitizenLab-platform.

In deze gids delen we enkele belangrijke lessen en inzichten, zowel uit onze eigen praktijkervaring als van de participatiemedewerkers van enkele overheden waar we mee samenwerken. We laten 10 terugkerende thema’s de revue passeren en voegen praktische tips toe die je als regering meteen kan toepassen.

Inhoudsopgave
Inleiding
Op welk punt in de beleidscyclus betrek je je inwoners?
Hoe organiseer je je intern om met een participatieplatform te werken?
Hoe zorg je dat je inwoners het platform gebruiken?
Hoe kies je de juiste participatiemethode?
Hoe zorg je ervoor dat inwoners je platform vertrouwen?
Hoe combineer je online en offline participatieprojecten?
Hoe bereik je een ander publiek dan je usual suspects?
Wat kost een burgerparticipatieplatform?
Hoe houd je het platform interessant?
Hoe volg je de input van inwoners op?